Liste over stortingsrepresentanter 1839–1841

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1839 til 1841. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 99 representanter fra 35 valgkretser, hvorav 67 representanter fra 17 landkretser (amt) og 32 representanter fra 18 bykretser. Risør valgte for første gang egen representant.

Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Jonas Anton Hielm Frasa seg valg, Peder Martin Anker møtte[note 1]
Gaardbruker, sag- og møllebrukeier Jacob Roll (1794–1857)
Kaptein Peder Christian Holst
Gaardbruker Peder Christian Hjorth
Gaardeier Peder Martin Anker Suppleant, møtte i stedet for Jonas Anton Hielm

Akershus amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Lars Thorstensen Tønsager
Forpagter Lars Petter Selboe
Sogneprest Iver Hesselberg
Gaardbruker Christen Borgersen Dahler

Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger, lærer, gaardbruker Lars Jensen
Gaardbruker Christian Halvorsen Svenkerud
Kaptein Hans Øvergaard
Gaardbruker Ole Arntzen Lutzow

Christians Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Lauritz Weidemann
Gaardbruker, amtsrevisor Peder Jensen Fauchald
Gaardbruker Ole Johannesen Staff
Gaardbruker Ole Paulssøn Haagenstad

Buskeruds Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Carl Valentin Falsen
Gaardbruker Christopher Simonsen Fougner
Gaardbruker Engebret Olsen Moe (Vager)
Underretsprokurator Andreas Zeier

Jarlsberg og Laurviks Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Tønnes Taraldsen
Sogneprest, provst Paul Vinsnes
Kjøbmand, trælasthandler Johan Nielsen Bugge
Kapteinløitnant Thomas Konow

Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Bjørnsen
Sogneprest Gustav Adolph Lammers
Gaardbruker Gullik Olsen Bolkesjø
Journalist Herman Bagger

Nedenæs og Raabygdelagets Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Jernverkseier Jacob Aall Møtte ikke på grunn av sykdom, Ole Berg møtte[1]
Landhandler, gaardbruker Christian Frederik Juell
Gaardbruker Daniel Knudsen Vigeland
Provst Ole Berg Suppleant, møtte for Aall

Lister og Mandals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Assessor Mathias Bille Kjørboe
Urmaker Johannes Franciscus Jaschke
Sogneprest og provst Paul Brodal Lassen
Gaardbruker, skipperborger Gabriel Michelsen (Bordvig)

Stavanger Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Provst Ole Nicolai Løberg
Gaardbruker Lars Olsen Kolbenstvedt
Kirkesanger, gaardbruker Diderik Sigbjørnsen (Moy)

Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Forvalter Georg Martin Hjorth
Lensmand Mikkel Johannesen Borge
Sogneprest Nils Nilsen Vogt
Gaardbruker Gudmund Larsen Aarvig

Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Generaladjutant Ole Elias Holck
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Gaardbruker Anders Magnus Brække
Gaardbruker Mons Larsen Eggum

Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kontorist Ferdinand Anton Hagerup
Boktrykker. lensmand, postaapner, redaktør Rasmus Sivertsen Aarflot
Lensmand, gaardbruker Jon Gundersson Neergaard
Gaardbruker Ole Torsten Rasmussen Sollied

Søndre Throndhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Premierløitnant Frederik Christian Mosling
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsen Sæter
Lensmand Svend Olsen
Sogneprest Christian Petersen

Nordre Throndhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lensmand Peder Strand Rygh
Underretsprokurator Rasmus Hansen
Gaardbruker Arnt Arntsen Wang
Lensmand Jørgen Johannes Havig

Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver John Svaboe Steen
Provst Jørgen Meier Heffermehl
Gaardbruker, fisker Nils Isachsen Kulstad
Lensmand Ole Ivar Evjenth Døde 28. januar 1839[1]
Foged Christian Torberg Hegge Grüner Suppleant, møtte fra 3. april, etter Evjenths død[2]

Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Foged og sorenskriver Erik Hauge
Amtmand Ole Edvard Buck
Gaardbruker Ole Peter Hansen Skogshavn
Kjøbmand, vicekonsul Even Hammer Holmboe

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Fredrikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest, provst Hans Riddervold

Fredriksstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Just Johan Bing

Moss[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged David Vogt Gregers Winther Wulfsberg (Suppleant)[3]

Christiania[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat, statsrevisor Søren Anton Wilhelm Sørenssen
Batterichef Henrik Herman Foss
Assessor, Stortingets arkivar Poul Holst
Assassor Johan Henrik Rye

Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Gustav Peter Blom
Kjøbmand, trælasthandler Johan Frederik Thorne
Kateket Hans Nicolai Lange

Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bestyrer Fredrik Meyn

Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged, byskriver, postmester Ove Vangensteen Messel

Tønsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Fysikus. læge Frederik Severin Lorentzen

Laurvik og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Peter Hersleb Harboe Castberg

Skien og Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Nicolai Benjamin Cappelen

Kragerø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Skolebestyrer, kateket Daniel Bremer Juell

Østerrisøer[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, trælasthandler, vicekonsul Nils Peter Boyesen

Arendal og Grimstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldkasserer Otto Vincent Lange

Christianssand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stiftsprovst og sogneprest Jacob von der Lippe
Justituarius Georg Peter Rasch
Kjøbmand, stadshauptmand, vicekonsul Daniel Otto Christian Isaachsen

Stavanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged, byskriver, politimester Halvor Olaus Christensen
Chef, vicekonsul, konsularagent Jonas Schanche Kielland

Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Jens Schydtz
Kjøbmand Lyder Wentzel Nicolaysen
Assessor Carsten Balthazar Conradi
Chef Jens Gran

Christianssund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Hans Herluf Dahl

Trondhjem[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Titulær krigsassessor, vicekonsul Balthazar Schnitler
Kjøbmand, vicekonsul Jacob Schavland Gram
Assessor Christian Horneman
Politimester Henrik Lysholm

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Etter at valget var avholdt frasa Jonas Anton Hielm seg valget i henhold til grunnlovens § 63. Valgforsamlingen foretok ikke noe nytt valg, men besluttet at Peder Martin Anker skulle anses som 4. representant. (Lindstøl side 191)
  1. ^ a b Lindstøl s. 190
  2. ^ Lindstøl s. 191
  3. ^ Tallak Lindstøl: Stortinget og statsrådet, 1814-1914. B. 1 D. 2 : Biografier L-Ø samt tillæg. Om Gregers Winther Wulfsberg på side 964-965, digital utgave

Kilder[rediger | rediger kilde]

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."