Liste over stortingsrepresentanter 1877–1879

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1877 til 1879. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget.

Det var totalt 111 representanter fra 43 valgkretser; 74 representanter fra 18 landkretser (amt) og 37 representanter fra 25 bykretser.

Perioden omfatter det 26., 27. og 28. ordentlige Storting som var samlet 1. februar–13. juni 1877, 1. februar–21. juni 1878 og 1. februar–20. juni 1879.[1]

Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Foged Aimar August Sørenssen
Gaardbruker Tollef Olsen Lund
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig
Gaardbruker Amund Olsen Huser

Akershus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Hypotekbankdirektør Johan Sverdrup
Gaardbruker Jens Nicolai Selboe
Gaardbruker Albert Bøhn
Gaardbruker Hans Baltzersen Kaxrud

Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, brænderieier Andreas Olsen Sæhlie
Gaardbruker Morten Mortensen
Gaardbruker Ole Evensen Hjelmstad
Premierløitnant Albert Marius Jacobsen
Gaardbruker Lars Pedersen Hektoen

Kristians Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Peder Olsen Brandvold
Gaardbruker, lensmand Arne Hansen Baggerud Møtte ikke på grunn av dårlig hørsel, Thune avga møte 1877–1879.[2]
Telegrafist og postmester Anders Jørgensen Veum
Seminarist, kirkesanger Ole Brandt
Gaardbruker Hans Laurits Olsen Hammerstad Ble permittert på grunn av sykdom 2. mai 1877, døde 15. mai samme år.[2]
Gaardbruker Nils Trondsen Thune 1. suppleant, møtte for Baggerud 1877–1879[2]
Gaardbruker, sparebankkasserer Peter Olsen Horgen 2. suppleant, møtte for Hammerstad fra 5. mai 1877 og i 1879, var syk i 1878.[2]
Gaardbruker Jens Svendsen Strande 3. suppleant, møtte i stedet for Horgen fra 11. februar 1878.[2]

Buskeruds Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Andreas Guttormsen Egge
Gaardbruker Reiar Nilsen Leer
Gaardbruker Hans Olsen Hurum
Sorenskriverfuldmægtig Ole Larsen Skattebøl

Jarlsberg og Laurvigs Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Statsraad Ketil Johnsen Melsted Motzfeldt
Gaardbruker Hans Jacob Olsen Aschjem
Lensmand Nils Nilsen Enge
Gaardbruker Peder Svendsen Goverud

Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker og kirkesanger Knud Taraldsen
Gaardbruker Halvor Klasen Eika Møtte i 1877 og 1879, men var syk i 1878[3]
Bestyrer, skibsreder, trælasthandler Peder (Eilertsen) Rinde
Sorenskriver Ole Thomesen
Gaardbruker Hølje Halvorsen Klonteig Suppleant, møtte for Eika i 1878[3]

Nedenæs Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl
Gaardbruker Andreas Theodor Holm
Lensmand, gaardbruker Lars Knutson Liestøl
Gaardbruker Nils Pedersen Igland

Lister og Mandals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Peder Pedersen Spilling
Gaardbruker Søren Pedersen Jaabæk
Kirkesanger og gaardbruker Even Rejerson
Lensmand Simon Pedersen Holmesland

Stavanger Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Olaus Olsen Eskeland
Gaardbruker Hans Andreas Ormsen Øverland
Gaardbruker, sparebankdir. Njeld Larsen Kolbenstvedt
Gaardbruker Gabriel Olsen Ueland
Gaardbruker Haakon Johannesen Storsteen

Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Baard Madsen Haugland
Gaardbruker, bankadministrator Hjalmar Andreas Georg Johannes Løberg
Gaardbruker, lensmand Johannes Olsen Veseth Møtte i 1877 og 1878, men ikke i 1879, suppleanten møtte.[4]
Gaardbruker Nils Nilson Skaar
Gaardbruker Nils Juel
Gaardeier Wollert Konow (SB) Suppleant, møtte for Veseth i 1879.[4]

Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Arne Olsen Tonning
Følkehøiskolebestyrer Jakob Liv Rosted Sverdrup Syk i 1877[4]
Lensmand Lasse Ellingsen
Gaardbruker Karl Andreas Larsen Vefring
Gaardbruker Samuel Mandrop Hansen Bugge
Gaardbruker Knut Rasmussen Kirkhorn 1. suppleant, møtte for Sverdrup i 1877.[4]
Lensmand Andreas Mathias Andresen 4. suppleant

Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Sorenskriver Ludvig Daae
Kirkesanger Ole Nilssen
Lærer og kirkesanger Jørgen Olafsen
Høiesteretsadvokat Walter Scott Dahl

Søndre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer Diderik Iversen Tønseth
Handelsmann Johan Moses Møller Fritatt for å møte i 1879, 1. suppleant møtte.[5]
Gårdbruker Mikkel Rasmussen Vindal
Gårdbruker Ole Svendsen Nysetvold
Underrettssakfører Johan Richter 1. suppleant, møtte for Møller fra 12. februar 1879[5]

Nordre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Ole Anton Qvam
Lensmand Ole Sivert Mortensen Welde Permittert 6. mai 1879, suppleanten ble ikke innkalt.[6]
Folkehøiskolebestyrer, gaardeier Lars Martinius Bentsen
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther Møtte ikke på grunn av sykdom i 1878 og 1879, Lars Soelberg møtte.[6]
Gaardbruker Lars Soelberg 1. suppleant, møtte for Sæther i 1878 og 1879.[6]

Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, kirkesanger Sivert Andreas Nielsen
Fyrvogter og gaardbruker Anders Vincent Stoltenberg Døde 1. juli 1877.[7]
Lensmand og gaardbruker Christian Møinichen Havig
Gaardbruker Arnt Kristoffersen Seljelid
Overrettssakfører Sofus Arctander 1. suppleant, møtte i stedet for Stoltenberg i 1878–1879.[7]

Tromsø Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer, gaardbruker Morten Olsen Lundberg
Handelsmand Samuel Georg Simeon Wennberg

Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand August Ferdinandt Schumacher Møtte ikke i 1879 på grunn av sykdom.[8]
Handelsmand Nils Johan Christian Vibe Stockfleth Schanche Møtte ikke i 1878 på grunn av sykdom og heller ikke i 1879 på grunn av konkursbehandling.[8]
Lensmand Christian Andreassen 1. suppleant, møtte for Schanche fra 28. mars 1878 og i 1879.[8]
Sogneprest Lars Anton Moe 2. suppleant, møtte for Schumacher fra 25. februar 1879.[8]

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Fredrikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldinspektør Lorenz Juhl Vogt

Sarpsborg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Trælasthandler og skibsreder Markus Nomil Iversen Permittert på grunn av sykdom fra 18. mars 1879.[9]
Trælasthandler, vicekonsul Paul Severin Kjerulf Mørch 1. suppleant, møtte for Iversen fra 18. mars 1879.[9]

Fredriksstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Politimester og garnisonsauditør Frederik Daniel Fritzner Bing Sykdomsforfall i 1878-1879[8]
Fabrikeier og handelsmand Julius Nicolai Jacobsen 1. suppleant, møtte for Bing 1878–1879[8]

Moss og Drøbak[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Politimester Fredrik August Zahn Sandberg

Kristiania, Hønefos og Kongsvinger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsassessor Otto Joachim Løvenskiold
Professor Torkild Halvorsen Aschehoug
Borgermester Christian Jensen
Høiesteretsadvokat Hans Christian Harboe Grønn Permittert på grunn av sykdom 9. mai 1877[10]
Biskop Carl Peter Parelius Essendrop 1. suppleant, møtte for Grønn fra 15. mai 1877 samt 1878–1879.[10]

Hamar, Lillehammer og Gjøvik[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stiftamtmand Ludvig Kyhn

Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder, fabrikeier Jacob Krog Borch Var syk i 1879, 1. suppleant møtte[2]
Borgermester Thomas Cathinco Bang
Handelsmand, skibsreder, fabrikeier Bernhard Aabye Broch 1. suppleant, møtte for Borch i 1879[2]

Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overførster Jacob Otto Lange

Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Postmester Nils Christian Ihlen Hansen

Tønsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører Riulf Engelbret Erlandsen

Laurvig og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Grosserer, skibsreder, fabrikeier Tallak Mølbak Nielsen Syk i 1879[11]
Læge Jørgen Tandberg Ebbesen 1. suppleant, møtte for Nielsen fra 4. februar 1879.[11]

Brevik[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Ole Bergesen

Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Adm. dir. Hans Møller

Skien[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overtoldbetjent Johan Christian Tandberg Castberg

Kragerø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bergverkseier Johan Martin Dahll Døde 28. november 1877[12]
Byfoged Johan Koren Christie 1. suppleant, møtte for Dahll 1878–1879[12]

Østerrisør[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stationsbestyrer Peder Christian Bjørnsgaard

Arendal og Grimstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører Ole Schrøder

Kristianssand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, vicekonsul Peder Ferdinand Reinhardt
Kaptein Peter Rasmus Krag

Flekkefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver og byfoged Thorvald Olsen

Stavanger og Haugesund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Rektor Johannes Wilhelm Christian Steen
Grosserer Henrik Svendsen

Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Adjunkt Niels Johan Nielsen
Amtmand Niels Mathias Rye
Pianofortefabrikant Jens Peder Smidt Aarestrup
Direktør Wollert Ludvig Hille

Aalesund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Ferdinand Nicolai Roll

Kristianssund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, sparebankkasserer Jens Ludvig Paul Flor

Trondhjem og Levanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Ole Jørgensen Richter Utnevnt til generalkonsul i London og møtte ikke i 1879.[6]
Stiftsprovst og sogneprest Bernhard Ludvig Essendrop
Konsul, bankdirektør Frederik Christian Lorck
Borgermester Sivert Christensen Strøm
Handelsmand Anders Rambech Holtermann 1. suppleant, møtte i 1879 i stedet for Richter.[6]

Tromsø, Hammerfest, Vardø, Vadsø og Bodø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Biskop Jacob Sverdrup Smitt

Kilder[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Lindstøl side 395
 2. ^ a b c d e f g Lindstøl side 400
 3. ^ a b Lindstøl side 398
 4. ^ a b c d Lindstøl side 397
 5. ^ a b Lindstøl side 408
 6. ^ a b c d e Lindstøl side 407
 7. ^ a b Lindstøl side 404
 8. ^ a b c d e f Lindstøl side 401
 9. ^ a b Lindstøl side 405
 10. ^ a b Lindstøl side 399
 11. ^ a b Lindstøl side 403
 12. ^ a b Lindstøl side 402