Liste over stortingsrepresentanter 1842–1844

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1842 til 1844. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 100 representanter fra 36 valgkretser, hvorav 67 representanter fra 17 landkretser (amt) og 33 representanter fra 19 bykretser. Tromsø valgte for første gang egen representant, og dermed den første representant fra en by i Nord-Norge.

Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Jonas Anton Hielm
Gaardbruker, sag- og møllebrukeier Jacob Roll (1794–1857)
Gaardbruker Hans Pedersen Herrefosser
Kaptein Peder Christian Holst

Akershus amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Lars Thorstensen Tønsager
Gaardbruker Ole Christensen Walstad
Publicist, politiker, statsrevisor Ludvig Kristensen Daa
Proprietær Caspar Schade Erlandsen

Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger, lærer, gaardbruker Lars Jensen
Gaardbruker Ole Arntzen Lutzow
Gaardbruker Christian Halvorsen Svenkerud
Lensmand Nils Christensen Ringnæs

Christians Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, amtsrevisor Peder Jensen Fauchald
Gaardbruker Ole Johannesen Staff
Gaardbruker Ole Paulssøn Haagenstad
Sogneprest Georg Prahl Harbitz

Buskeruds Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Christopher Simonsen Fougner
Gaardbruker Asle Christensen Hoffart
Gaardbruker Borger Christophersen Hoen
Kaptein Thor Breien

Jarlsberg og Laurvigs Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Peder Nielsen Hemb
Sogneprest Jens Hovland Otterbech
Sogneprest, provst Paul Vinsnes
Gaardbruker Sølver Hansen Laane

Bratsbergs Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Carl Valentin Falsen
Gaardbruker Ole Bjørnsen
Kst. foged Frederik Charlow Sophus Borchsenius
Sogneprest Gustav Adolph Lammers

Nedenæs og Raabygdelagets Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Foged Johan Carl Fenne Nielsen
Sogneprest John Aas
Sogneprest, forstander, førstelærer Andreas Faye

Lister og Mandals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Aslak Reiersson Midhassel
Foged Gabriel Martin Heiberg
Gaardbruker Johan Frederik Knudzen Nødbæk
Skipperborger, samt gaardbruker Diderik Kornelius Mortensen Bøgvad

Stavanger Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Provst Ole Nicolai Løberg
Gaardbruker, postaapner, gjestgiver, landhandler Gabriel Monsen
Gaardbruker Anders Andersen Bjelland

Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lensmand Mikkel Johannesen Borge
Pers. kapellan Niels Koren
Sogneprest Julius Christopher Hammer
Lensmand, gaardbruker Lars Johannesen Aga

Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Melchior Schjelderup Olsen Fuhr
Gaardbruker, firsker, drev sagbruk, og skibsverft Ole Torjersen Svanø
Gaardbruker Harald Kolbeinsen Guddal
Gaardbruker Thorsten Guttormsen Fretheim

Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Søren Jørgensen Aandahl
Gaardbruker Bersvend Martinussen Røkkum
Provst Peder Christian Tyrholm Holtermann
Provst Hans Conrad Thoresen

Søndre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsen Sæter
Overstiger Knud Olsen
Gaardbruker Ole Ingebrigtsen Soelberg
Gaardbruker Mikkel Nilsson Grendahl

Nordre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lensmand Peder Strand Rygh
Gaardbruker Peder Rasmus Lyng
Lensmand, gaardbruker Peder Paulsen Anzjøn
Underretsprokurator Rasmus Hansen

Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Christian Andersen Nøstvig
Provst Jørgen Meier Heffermehl
Gaardbruker, fisker Nils Isachsen Kulstad
Amtmand Lars Bastian Ridder Stabell

Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Nils Jønsberg
Provst Hans Cato Aall
Provst Leonhard Christian Borchgrevink Holmboe
Gaardbruker Michael Blix

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Fredrikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest, provst Hans Riddervold

Moss[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged David Vogt

Fredriksstad og Sarpsborg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, skibsreder, hospitalsforstander Christen Qvisling Sandberg

Christiania[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Batterichef Henrik Herman Foss
Assassor Johan Henrik Rye
Høiesteretsadvokat, statsrevisor Søren Anton Wilhelm Sørenssen
Professor Anton Martin Schweigaard

Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kopist Ole Holter Christensen Valget forkastet med 72 stemmer[note 1][1]
Amtmand Gustav Peter Blom
Sogneprest Jens Lauritz Arup
Publicist Pierre Poumeau Flor 1. suppleant, møtte for Christensen

Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Geschworner Nicolai Benjamin Møller

Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bylæge David Christopher Weidemann

Tønsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, gaardbruker Samuel Mathiassen Føyn

Laurvik og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Peter Hersleb Harboe Castberg

Skien og Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Adjunkt Hans Severin Arentz

Kragerø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Grosserer, vicekonsul Henrich Biørn Møtte ikke på grunn av sykdom, Krohn møtte[2]
Byfoged og postmester Peder Anker Krohn Suppleant, møtte for Biørn

Østerrisøer[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged og byskriver Engelbrecht Finne

Arendal og Grimstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldkasserer Otto Vincent Lange

Christianssand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Biskop Jacob von der Lippe
Stiftamtmand og amtmand Niels Arntzen Sem
Stiftsoverretsprokurator Adolf Denis Horn

Stavanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged, byskriver, politimester Halvor Olaus Christensen
Handelsmand, skibsreder Lars Svendsen

Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Jens Schydtz
Assessor Hans Jørgen Christian Aall
Bakermester Søren Breder Martens
Rektor Hans Holmboe

Christianssund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Hans Herluf Dahl

Trondhjem[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Titulær krigsassessor, visekonsul Balthazar Schnitler
Kjøpmann, visekonsul Jacob Schavland Gram Mottok ikke valg, Hans Peter Jenssen møtte
Godseier, skipsreder, børskommissær Nicolai Jenssen
Justitiarius Jacob Roll
Kjøpmann Hans Peter Jenssen 1. suppleant, møtte for Gram

Tromsø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overlærer og bestyrer Ulrik Frederik Lange

Kilder[rediger | rediger kilde]

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."

  1. ^ Valget av Ole Holter Christensen ble forkastet 19. februar 1842 med 72 stemmer fordi boet hans hadde vært under konkursbehandling. Pierre Poumeau Flor møtte i hans sted fra 23. februar.
  1. ^ Lindstøl, Tallak (1857-1925) (1914). Stortinget og statsraadet: 1814-1914. De enkelte storting og statsraader 1814-1885. Kristiania: Steen'ske bogtrykkeri. s. 202. 
  2. ^ Lindstøl s. 204