Liste over stortingsrepresentanter 1898–1900

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1898 til 1900. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Det var totalt 114 representanter, fordelt med 79 til Venstre, 22 til Høyre, 8 til Det Moderate Venstre, og 5 mangler parti.


Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Ole Herman Jacobsen Høyre
Godseier Christian Fredrik Møllerop Sissener Høyre
Gaardbruger Gunder Anton Jahren Høyre
Brugsarbeider Ole Kristian Haagensen Høyre

Akershus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Hans Jensen Haga Høyre
Sagmester Johan Thoresen Høyre
Lensmand Albert Bøhn Høyre
Gaaredbruger Johannes Ottersen Finstad Moderate Venstre
Gaardbruger Steffen Olai Steffensen Høyre

Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker Even Larsen Glestad Venstre
Gaardbruger, Cand.jur. Wollert Konow (H) Venstre
Gaardbruger, Handelsbestyrer Hermann Hansen Aarsrud Venstre
Folkeskolelærer Thore Embretsen Myrvang Venstre
Gaaardbruger Jørgen Martin Meldal Johnsen Venstre

Kristians Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger, Bankbestyrer Erik Mathiassen Enge Venstre
Gaardbruger Halvor Jacobsen Venstre
Gaardbruger Edvard Olsen Landheim Venstre
Gaardbruger Elling Eriksen Wold Venstre
Gaardbruger Anton Jørgensen Røstøen Venstre


Buskerud Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Kirkesanger Halvor Arneson Ellestad Berg Venstre
Snedker Andreas Nilsen Fjeld Venstre
Gaardbruger Hans Torkildsen Gunheim Venstre
Gaardbruger Johan Halvorsen Evju Venstre


Jarlsberg og Larviks amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Amtmand Carl Johan Michelet Høyre
Gaardbruger Lauritz Kristiansen Hervig Høyre
Gaardbruger og Skibsreder Nils Christian Larsen Ullenrød Høyre
Gaardbruger Ole Jacobsen Schjerven Høyre

Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker og Skibsreder Peder (Eilertsen) Rinde Venstre
Folkehøiskolebestyrer, cand.mag, Joh. Kristian Viggo Ullmann Venstre
Bygningssnedker Nils Gregoriussen Skilbred Venstre
Kirkesanger Olaf Sveinsson Venstre


Nedenes amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker Ivar Guttormsen Fløistad Venstre
Gaardbruger Daniel Andersen Vigeland Venstre
Gaardbruker og Lensmand Lars Knutson Liestøl Venstre
Gaardbruger Svenum Jensen Vævestad Venstre


Lister og Mandal amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Lærer Abraham Theodor Berge Venstre
Sogneprest Peder Tobias Eiesland Venstre
Lensmand Theodor Nilsen Stousland Venstre
Gaardbruger Thore Torkildsen Foss Venstre


Stavanger amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Eilert Gerhard Schanche Det Moderate Venstre
Lensmand Aasmund Halvorsen Vinje Det Moderate Venstre
Gaardbruger Johannes Martin Johannesen Furre Det Moderate Venstre
Gaardbruger Thore Olsen Wølstad Det Moderate Venstre
Lensmand Jonas Mikal Olsen Ueland Det Moderate Venstre


Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Andres Johannesen Lavik Venstre
Brugseier Wollert Konow (SB) Venstre
Lensmand Hans Larsen Saakvitne Venstre
Gaardbruger Torstein Olsson Hus Venstre
Udskiftningsformand Hallvard Thorbjørnsen Kloster Venstre

Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Knut Andersen Taraldset Det Moderate Venstre
Kirkesanger Anfinn Larsen Refsdal Det Moderate Venstre
Provst Ludvig Kristoffer Olavius Strømme Høyre
Gaardbruger Frederik Baltazar (Hillestad) Fraas Det Moderate Venstre
Gaardbruger Gjert Martines Markvarsen Holsen Høyre

Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Ole Ingebrigtsen Langeland Venstre
Gaardbruger Paul Andreas Jetmundsen Aklestad Venstre
Lensmand Hans Larsen Meisingset Venstre
Lensmand Wilhelm Ludvig Børresen Venstre
Lærer Erik Olsen Tokle Venstre


Søndre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Jakob Tøgersen Hoff Venstre
Kst. Foged Karl August Nærum Venstre
Gaardbruger, Lærer Anders Olsen Bergan Venstre
Gaardbruker Paul Andreas Olsen Fjermstad Venstre


Nordre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Amtmand Ole Anton Qvam Venstre
Gaardbruker Hans Konrad Henriksen Foosnæs Venstre
Obertsløitnant Peter Theodor Holst Venstre
Skolebestyrer Kristoffer Marius Hægstad Venstre


Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Fhv. Postmester, Bankbestyrer Sivert Andreas Nielsen Venstre
Overrettssakfører Otto Albert Blehr Venstre
Gaardbruger Andreas Kristian Andersen Grimsø Venstre
Kst. Foged Christian Fredrik Nergaard Havig Venstre
Kirkesanger Otto Steen Olsen Holm Venstre


Tromsø Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Sparebankdirektør Anders Pedersen Moe Venstre
Gaardbruger Peter Andreas Larsen Venstre


Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Lensmand Bertel Andreas Bertelsen Venstre
Distriktslæge Ole Moen Venstre

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Fredrikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Lagmand Emil Stang Høyre

Sarpsborg[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Overretssagsfører Nils Severin Olsen Høyre


Fredrikstad[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Grosserer, Cand. jur. Peter Collett Solberg Høyre


Moss og Drøbak[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Glasmester Oluf Iversen Venstre


Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Grosserer Elias Sunde Venstre
Typograf Andreas Andresen Venstre
Sekondløitnant Hans Hein Theodor Nysom Venstre
Høiesteretsadvokat Annæus Johannes Schjødt Venstre


Lillehammer, Hamar og Gjøvik[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Rektor Johannes Wilhelm Christian Steen Venstre


Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Residerende kapellan Christopher Knudsen Høyre
Kjøbmand Hans Hansen Høyre

Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Stiger Adolf Teodor Hansen Strengehagen Venstre


Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Læge Hans Jørgen Petter Birch Høyre


Tønsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Grosserer Anders Larsen Høyre

Larvik og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Overretssagfører Lars Kristian Abrahamsen Venstre


Brevik[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Sognepræst Hans Nilsen Hauge Høyre


Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Skibsreder Jørgen Christian Knudsen Høyre


Skien[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Kjøbmand Carl Stousland Venstre


Kragerø[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Skibsreder Ambortius Olsen Lindvig Venstre


Østerrisør[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Sogneprest Ole Arntzen Lutzow Holm Høyre


Arendal og Grimstad[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Skibsreder Axel Christian Rosenkrantz Smith Høyre

Kristiansand[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Bankbestyrer, Redaktør Jørgen Gunnarson Løvland Venstre
Værftsformand Salve Thomassen Hodne Venstre


Flekkefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Kjøbmand Hans Syvert Jacobsen Venstre


Stavanger og Haugesund[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Overretssagfører Søren Tobias Aarstad Venstre
Garvermester Svend Balthazar Eriksen Venstre


Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Forretningsfører Andreas Johan Hansen Venstre
Kjøbmand, Bankbestyrer John Theodor Lund Venstre
Direktør for den tekniske Skole Carl Christian Berner Venstre
Extraord. Assessor Ferdinand Christian Prahl Venstre


Aalesund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Postmester Edvard Apolloniussen Liljedahl Venstre


Kristiansund[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Fhv. Statsraad Hans Rasmus Astrup Venstre Død 19. februar 1898

Trondhjem og Levanger[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Lagmand Jacob Albert Lindboe Venstre
Kjøbmand Johan Magnus Halvorsen Venstre
Fhv.Statsraad, kst. Skoledirektør Vilhelm Andreas Wexelsen Venstre
Stykjunker Oluf Hansen Hagen Venstre


Tromsø og Bodø[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Rektor Hans Jacob Horst Venstre


Hammerfest, Vardø og Vadsø[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Sorenskriver Johan Julius August Johnsen HøyreLitteratur[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."