Statsminister

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Statsminister er en nordisk betegnelse på regjeringssjefen i en stat, og benyttes i Sverige, Finland (på svensk), Norge, Danmark og Island. I andre land brukes statsminister om ministre av lavere rang enn regjeringssjef, mens regjeringssjefen omtales som førsteminister (pääministeri (Finland, på finsk)), prime minister (blant annet Storbritannia), Forbundskansler (blant annet Tyskland), ministerpresident (Ministerpräsident, tyske forbundsstater), premier ministre (blant annet Frankrike), rådspresident (presidente del consiglio Italia) eller regjeringspresident (presidente del gobierno Spania).

I Tyskland brukes betegnelsen Staatsminister om enkelte parlamentariske statssekretærer på forbundsstatsnivå, for eksempel statsminister hos forbundskansleren, og om regjeringsmedlemmer på forbundsstatsnivå i Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz og Sachsen. I Frankrike og Storbritannia brukes betegnelsen Ministre d'Etat/Minister of State om ministre med ansvar for deler av et departements saksfelt.

I Danmark hadde regjeringssjefen tittelen premierminister 1848–1856 og konseilspræsident 1856–1918.

Se også[rediger | rediger kilde]