Liste over stortingsrepresentanter 1871–1873

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1871 til 1873. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 111 representanter fra 43 valgkretset; 74 representanter fra 18 landkretser (amt) og 39 representanter fra 37 bykretser. Det tidligere Finmarkens Amt var delt i to; Tromsø Amt og Finmarkens Amt, tilsvarende dagens Troms og Finnmark fylke.

Perioden omfatter det 20., 21. og 22. ordentlige Storting som var samlet 1. februar 1871–6. mai 1871, 1. februar 1872–18. mai 1872 og 1. februar 1873–7. juni 1873.[1]

Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Aimar August Sørenssen
Gaardbruker Christian Hansen Horntvedt
Gaardbruker Johan Ludvig Widding Døde 15. mars 1872, suppleanten Lauritz Johnsen møtte fra 22. mars 1872 og i 1873[2]
Gaardbruker Tollef Olsen Lund
Gaardbruker Lauritz Johnsen Suppleant, møtte for Widding

Akershus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, sparebankdirektør Christian Hansen Vennemoe
Gaardbruker Hans Baltzersen Kaxrud
Gaardbruker Jens Nicolai Selboe
Hypotekbankdirektør Johan Sverdrup

Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, redaktør Hans Henrik Schreiber Schultze Permittert på grunn av sykdom 26. mars 1873, døde 28. juni samme år.[3]
Gaardbruker, brænderieier Andreas Olsen Sæhlie
Gaardbruker Hedevard Christoffersen Norderhaug
Gaardbruker Morten Mortensen
Kirkesanger og lærer Anders Jørgensen Reitan Permittert på grunn av sykdom 22. april 1872, døde 30. august samme år.[3]
Gaardbruker Martin Gundersen 1. suppleant, møtte for Reitan fra 25. april 1872 og i 1873[3]
Gaardbruker Ole Andreas Jensen 2. suppleant, møtte for Schultze fra 3. april 1873[3]

Kristians amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker John Svendsen Vaalen
Gaardbruker Arne Hansen Baggerud
Gaardbruker Iver Olsen Lunde
Sparebankdirektør, gaardbruker Lars Kristian Blilie
Gaardbruker Nils Trondsen Thune

Buskeruds Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Reiulf Madsen Strand
Gaardbruker, lærer David Dietrichs Swensen
Gaardbruker Andreas Guttormsen Egge
Gaardbruker Olaus Borgersen Fjerdingstad

Jarlsberg og Laurvigs Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger og lærer, lensmand, gaardbruker Nils Nilsen Enge
Gaardbruker Hans Jacob Olsen Aschjem
Fhv. statsraad Ketil Johnsen Melsted Motzfeldt
Gaardbruker Henrik Klaveness

Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Peder Elingsen Voje
Gaardbruker Halvor Klasen Eika
Gaardbruker Hølje Halvorsen Klonteig
Lærer, kirkesanger, gaardbruker Mathias Engebretsen Øvrom

Nedenæs Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl
Gaardbruker Halvor Torjussen Skjerkholt
Gaardbruker Nils Pedersen Igland
Gaardbruker, lensmand Knud Larsen Liestøl

Lister og Mandal amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Søren Pedersen Jaabæk
Gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker, sparebankkasserer Lars Tallaksen Foss
Kirkesanger og lærer Even Rejerson

Stavanger Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Gabriel Olsen Ueland
Gaardbruker Haakon Johannesen Storsteen
Gaardbruker, sparebankdir. Njeld Larsen Kolbenstvedt
Gaardbruker Olaus Olsen Eskeland
Gaardbruker, lensmand Ole Thorsen

Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Hjalmar Andreas Georg Johannes Løberg
Handelsmand Baard Madsen Haugland
Gaardbruker Nils Nilson Skaar
Lærer og kirkesanger, gaardbruker Erik Arnesen Riisnæs
Gaardbruker Johannes Johannesen Aga

Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Arne Olsen Tonning
Gaardbruker Karl Andreas Larsen Vefring
Gaardbruker Samuel Mandrop Hansen Bugge
Gaardbruker Thorsten Guttormsen Fretheim
Gaardbruker Erik Martinussen Løken Møtte i 1871, døde 26. november samme år. Suppleanten møtte i 1872 og 1873.[4]
Lærer og kirkesanger Lasse Ellingsen Suppleant, møtte for Løken i 1872 og 1873

Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer, kirkesanger Ole Nilssen
Overrettssakfører Ludvig Daae
Kirkesanger og lærer Elias Arnesen Grønningsæther
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Gaardbruker Rasmus Rasmussen Aarflot

Søndre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer Diderik Iversen Tønseth
Gaardbruker, møller, landhandler Ingebrigt Norbye Møtte i 1871, men var syk i 1872. Døde 9. mai 1873.[5]
Brukseier Johan Richard Krogness Møtte ikke på grunn av sykdom, døde 2. februar 1872.[5]
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsen Sæter
Sogneprest Bernhard Ludvig Essendrop 1. suppleant, møtte 1871–1873 i stedet for Krogness[5]
Seminarist, gaardbruker Ole Johnsen Stav 2. suppleant, møtte i 1872 i stedet for Nordbye[5]
Gaardbruker og handelsmand Fredrik Berg 3. suppleant, møtte fra 20. mai 1873 da Stavs stemmerett var blitt suspendert[5]

Nordre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Ole Jørgensen Richter
Gaardbruker, lærer Ole Sivert Mortensen Welde
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther
Gaardbruker, lærer Jacob Staalesen Velde

Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Arnt Kristoffersen Seljelid
Lærer, kirkesanger Sivert Andreas Nielsen
Gaardbruker Martinus Bertinius Henriksen Heggelund
Lensmand Christian Møinichen Havig

Tromsø Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Peter Jensen
Lærer, gaardbruker Peder Andersen Døde 29. mars 1873, suppleanten møtte fra 16. april.[6]
Gaardbruker, fisker, handelsmand Johan Jacob Kildal 1. suppleant, møtte for Andersen.

Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Foged og sorenskriver Even Evensen
Postekspeditør, lensmand Johan Helmar Dyblie

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Frederikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører Johan Lauritz Rasch

Sarpsborg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Albert Henrik Krohn Balchen

Frederiksstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Trælasthandler, eier av dampsag og høvleri Thomas Werner Schwartz

Moss og Drøbak[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Trælasthandler, fabrikeier og eiendomsbesidder Theodor Peterson Møtte i 1871, men var syk i 1872 og 1873. Suppleanten Hjorthøy møtte.[7]
Byfoged og postmester Peder Christian Hjorthøy Suppleant, møtte for Peterson i 1872 og 1873.

Kristiania, Hønefos og Kongsvinger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Professor Torkild Halvorsen Aschehoug
Justitiarius Morten Diderik Emil Lambrechts
Assessor Otto Joachim Løvenskiold
Hypotekbakdirektør Peter Daniel Baade Wind Kildal

Gjøvik, Hamar og Lillehammer[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stiftamtmand Ludvig Kyhn

Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Johan Jørgen Schwartz
Byfoged Christian August Selmer

Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Adm. dir. Carl Ferdinand Andresen

Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Postmester Nils Christian Ihlen Hansen

Tønsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Job Dischington Bødtker

Laurvig og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Grosserer, skibsreder, fabrikeier Tallak Mølbak Nielsen

Brevik[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, sparebankdirektør Thomas Johannes Wiborg

Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bestyrer Hans Møller

Skien[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Direktør Johan Jørgen Lange Schaanning

Kragerø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overretsakfører Halvor Andreas Bentsen

Østerrisøer[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stationsbestyrer, redaktør, journalist Peder Christian Bjørnsgaard

Arendal og Grimstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bestyrer Morten Smith Petersen

Kristianssand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Nils Vogt Utnevnt til statsråd 13. mai 1871, suppleanten møtte i 1872 og 1873.[8]
Borgermester Jakob Krefting Bonnevie
Kommandør Einar Terkel Christian Tamberskjelver Rosenqvist Suppleant, møtte for Vogt.

Flekkefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Førstelærer Elias Didrichsen

Stavanger og Haugesund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Rektor Johannes Wilhelm Christian Steen
Byfoged og byskriver Halvor Olaus Christensen Møtte ikke på grunn av sykdom, suppleanten møtte.[2]
Gaardbruker, direktør for sjømannsskolen Jacob Kielland Suppleant, møtte for Christensen

Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Rektor Ivar Christian Sommerschild Geelmuyden
Handelsmand Jacob Andreas Michelsen
Overlæge Daniel Cornelius Danielssen
Overlæge Timandus Jonas Løberg

Aalesund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Bokhandler Johannes Aarflot

Kristianssund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, sparebankkasserer Jens Ludvig Paul Flor

Trondhjem og Levanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, konsul Fritz Lorck Frasa seg valg i henhold til grunnlovens 63. Carl Arnoldus Müller møtte i hans sted.[6]
Handelsfuldmægtig Michael Getz Var syk i 1873, Einar Gram møtte.[6]
Borgermester Sivert Christensen Strøm
Amtmand Carl Frederik Motzfeldt
Rektor Carl Arnoldus Müller 1. suppleant, møtte for Lorck
Direktør Einar Gram 2. suppleant, møtte for Getz

Tromsø, Hammerfest, Vardø og Vadsø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører Ole Lund

Kilder[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Lindstøl side 357
  2. ^ a b Lindstøl side 367
  3. ^ a b c d Lindstøl side 363
  4. ^ Lindstøl side 359
  5. ^ a b c d e Lindstøl side 369
  6. ^ a b c Lindstøl side 368
  7. ^ Lindstøl side 365
  8. ^ Lindstøl side 361