Liste over stortingsrepresentanter 1859–1861

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1859 til 1861. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 117 representanter fra 44 valgkretser; 67 representanter fra 17 landkretser (amt) og 50 representanter fra 27 bykretser.

Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig
Amtmand Carl Sibbern
Gaardbruker Lars Andersen Humlekjær
Sogneprest Haagen Ludvig Bergh


Akershus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører Johan Sverdrup
Gaardbruker Jacob Hansen Hoelstad
Gaardbruker Ole Christensen Walstad
Gaardbruker Hans Grimelund


Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Underretsprokurator Mikael Heggelund Kildal
Gaardbruker Torsten Pederesen Trøften
Gaardbruker Nils Jacobsen Hoel
Sorenskriver Sivert Christensen Strøm


Christians Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Larsen Hammerstad
Gaardbruker Christian Gundersen Fougner
Kirkesanger Ole Brandt
Gaardbruker Anders Thomas Jørstad Lysgaard


Buskeruds Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Klokker Nils Nilsen Hilsen
Gaardbruker Christian Nielsen Hervig
Gaardbruker Olaus Olsen Færden
Gaardbruker Morten Ludvig Sundt

Jarlsberg og Laurvigs Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Skibsbygger Niels Christensen Gjelstad
Gaardbruker, lensmand Ole Henningsen Holtan
Gaardbruker Jakob Olsen Schjerven


Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Hans Jørgen Christian Aall
Gaardbruker, lensmand Aasmund Larsen Grave
Gaardbruker, lensmand Nils Grefsen Simonsen
Lensmand, gaardbruker Svenning (Lofthus) Bjørnsen


Nedenæs og Robygdelagets Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger og lærer. Lensmand Nils Nilsen Enge
Gaardbruker Halvor Torjussen Skjerkholt
Gaardbruker Halvor Olsen Stamsø


Lister og Mandals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Søren Pedersen Jaabæk
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker Hans Jacob Rolfsen (Birkeland)
Lærer Simon Pedersen Lie


Stavanger Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker, veiispektør, lensmand Ingebret Svendsen Mossige
Gaardbruker Ole Thorsen
Sorenskriverfuldmægtig Thomas Henrik Hammer


Søndre Bergenhuus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Johannes Olsen Veseth
Gaardbruker Johannes Johannesen Aga
Lærer og kirkesanger, gaardbruker Erik Arnesen Riisnæs
Sogneprest Hans Jensen Krog


Nordre Bergenhuus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Hans Jensen Blom
Sogneprest Harald Ulrik Sverdrup
Gaardbruker Erik Martinussen Løken
Gaardbruker Christopher Olssen Svanøe


Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Lærer og kirkesanger Jørgen Olafsen
Gaardbruker, postaapner, kirkesanger og lærer John Larsen Haaven
Overrettssakfører Ludvig Daae

Søndre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Johan Richard Krogness
Gaardbruker Henrik Hornemann
Lærer Nicolai Ulstad
Hytteskriver Carl Edvard Aas


Nordre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther
Gaardbruker, lærer Ole Sivert Mortensen Welde
Lærer, kommunekasserer Johannes Tørrissen Worum
Gaardbruker Anders Henriksen Sandstad


Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lensmand, gaardbruker Hans Pedersen Kjelsberg
Omgangsskolelærer, kirkesanger, postaapner Sivert Andreas Nielsen
Kirkesanger og lærer Johan Augustinussen
Foged Eiler Hagerup Krog Prytz


Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Foged og sorenskriver Jens Holmboe
Gaardbruker Anders Vincent Stoltenberg
Lensmand Karl Gylche
Sogneprest Jørres Schelderup Hansen

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Frederikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sagbrukseier og trælasthandler Andreas Melchior Glückstad Wiel
Trælasthandler og skogeier, vicekonsul Thomas Andersen Stang


Sarpsborg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Baker Hans Peder Johansen Hafslund


Frederiksstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Underrettssakfører Ove Engelsen Ramm


Moss og Drøbak[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, trælasthandler, skibsreder Frederik Julius Holst
Læge Andreas Henrik Heiberg


Christiania, Hønefos og Kongsvinger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Professor Anton Martin Schweigaard
Statsråd Frederik Stang
Assessor Ulrik Anton Motzfeldt
Generalpostdirektør Ketil Johnsen Melsted Motzfeldt


Lillehammer og Hamar[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Rektor Ulrik Frederik Lange


Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, trælasthandler, skibsreder, fabrikeier Jacob Krog Borch
Overrettssakfører John Collett Falsen
Handelsmand Johan Jørgen Schwartz
Sorenskriver John Collett Postumus Elieson


Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Adjunkt Wilhelm Jens Gram Saxild
Sogneprest Søren Wilhelm Thorne


Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Wilhelm Nielsen


Tønsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Johan Henrik Dietrichs


Laurvik og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Grosserer og fabrikeier Christian Christiansen
Arbeidsbestyrer Peter Rasmus Krag


Brevik[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Skibs-, vare-, og vekselmægler Anders Christian Evensen


Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Peter Johan Boyesen


Skien[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Christian Cornelius Paus
Adjunkt Hans Severin Arentz


Kragerøe[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kateket og førstelærer Henry Emil Fearnley


Østerrisør[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører, forfatter Rolf Olsen

Arendal og Grimstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Morten Smith Petersen
Kjøbmand Wilhelm Foss


Christiansand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Biskop Jacob von der Lippe
Toldinspektør Claus Christian Olrog
Handelsfuldmægtig, sparebankdirektør Svend Olaus Stray


Flekkefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Nils Elias Børresen


Stavanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lodsoldermand og havnefogd Thomas Natvig
Underrettssakfører Nils Fredrik Severin Tambs
Snekkermester, forstander Hans Bernt Myhre
Kjøbmand Andereas Høy

Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stiftamtmand Jens Schydtz Døde 25. mai 1859[1]
Rektor Hans Holmboe
Kjøbmand, lærer Adolph Jørgen Prante
Skibsreder og kjøbmand Morten Andreas Rosendahl
Overlæge Daniel Cornelius Danielssen Suppleant, møtte etter Schydtz var død[1]


Aalesund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Hilmar Martinus Strøm


Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldkasserer Johan Olivarius Horn


Christiansund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Jens Christian Folkman Schaanning


Trondhjem og Levanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Einar Gram
Handelsmand Hans Peter Jenssen
Maaler og vraker Johan Peter Bye
Kjøbmand Ole Andreas Krogness

Tromsøe[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overlærer Johannes Wilhelm Christian Steen

Hammerfest og Vadsøe[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, post- og dampskipekspeditør Iver Christian Rostad

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Lindstøl side 293

Kilder[rediger | rediger kilde]

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."