Liste over stortingsrepresentanter 1901–1903

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1901 til 1903. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Det var totalt 114 representanter, fordelt med 74 til Venstre, 30 til Høyre, 5 til Det Moderate Venstre, 2 til Arbeiderdemokratene og 3 mangler parti.


Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Godseier Kai Bisgaard Anker Møller Venstre
Lensmand Johannes Christiansen Venstre
Gaardbruger Hans Theodor Hansen Bøen Venstre
Banemester Christian Halvorsen Ødegaard Venstre


Akershus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Sagmester Johan Thoresen Høyre
Gaardbruger Hans Jensen Haga Høyre
Godseier Christian Pierre Mathiesen Høyre
Lensmand Albert Bøhn Høyre
Overretssagfører Jens Carl Peter Brandt Høyre


Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger, Cand jur. Wollert Konow (H) Venstre
Læge Peder Nicolai Sjursen Venstre
Gaardbruger Monthei Eriksen Haug Venstre
Gaardbruger, lærer Thore Embretsen Myrvang Arbeiderdemokratene
Gaardbruger Andreas Karset Venstre

Kristians Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Halvor Jacobsen Venstre
Gaardbruger Erik Mathiassen Enge Venstre
Gaardbruger Elling Eriksen Wold Venstre
Overretssagfører Johan Castberg Arbeiderdemokratene
Gaardbruger Edvard Olsen Landheim Venstre


Buskerud Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Sagarbeider Jon Anton Andersen Engen Høyre
Sorenskriver Georg Robert Schirmer Høyre
Gaardbruger Carl Herman Aas Høyre
Gaardbruger Bernhard Tandberg Høyre


Jarlsberg og Larviks amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Amtmand Carl Johan Michelet Høyre
Gaardbruger og Skibsreder Nils Christian Larsen (Ullenrød) Høyre
Skibsreder, konsul Magnus Gothilf Oppen Høyre
Lensmand Karl Anton Sanderød Manglende parti


Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Bygningssnedker Nils Gregoriussen Skilbred Venstre
Ingeniør Aanon Gunnar Knudsen Venstre
Lensmand Torgrim Mathiassen Kleppen Venstre
Kirkesanger Olaf Sveinsson Venstre


Nedenes amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Daniel Andersen Vigeland Venstre
Gaardbruker og Lensmand Lars Knutson Liestøl Venstre
Lensmand Tallak Olsen Lindstøl Venstre
Smedformand Johan Peter Jacobson Venstre


Lister og Mandal amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Lærer Abraham Theodor Berge Venstre
Gaardbruger Thore Torkildsen Foss Venstre
Gaardbruger Aasulv Olsen Bryggesaa Venstre
Gaardbruger Ole Glambeksen Fuglestvedt Venstre


Stavanger amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Udskiftningsformand Lars Konrad Bjørnsen Jelsa Det Moderate Venstre
Telegrafbestyrer Tønnes Ingvald Aarstad Høyre
Gaardbruger Eilert Gerhard Schanche Manglende parti
Lensmand Aasmund Halvorsen Vinje Det Moderate Venstre
Gaardbruger Thore Olsen Wølstad Det Moderate Venstre


Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Ivar Bergesen Sælen Høyre
Provst Wilhelm Nicolai Pedersen Manglende parti
Gaardbruger Jakob Bull-Tornøe Høyre
Smedformand Peder Hansen Det Moderate Venstre
Lensmand Iver Jonassen Svendsbøe Det Moderate Venstre


Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Sigmund Kolbeinsen Aarnes Venstre
Gaardbruger Lasse Torkelson Trædal Venstre
Gaardbruger Sjur Torleifsen Næss Venstre
Gaardbruger Rasmus Elias Paulsen Sindre Venstre
Gaardbruger David Olsen Bakke Venstre


Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Lensmand Hans Larsen Meisingset Venstre
Gaardbruger Ole Ingebrigtsen Langeland Venstre
Gaardbruger Paul Andreas Jetmundsen Aklestad Venstre
Lærer Erik Olsen Tokle Venstre
Gaardbruger Nils Johansen Hestnes Venstre


Søndre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger, Lærer Anders Olsen Bergan Venstre
Gaardbruger Jakob Tøgersen Hoff Venstre
Gaardbruker Paul Andreas Olsen Fjermstad Venstre
Brugseier Lars Størkesen Garberg Venstre


Nordre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Skolelærer, Gaardbruger Ole Olsen Braa Venstre
Cand real. Ole Olsen Five Venstre
Gaardbruger Andreas Petersen Galtvik Venstre
Kirkesanger Svend Matthiesen Venstre

Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger og fisker Andreas Kristian Andersen Grimsø Venstre
Lærer Anton Mikal Jakobsen Bjørnaali Venstre
Sogneprest Jakob Jenssen Anderssen Venstre
Statsadvokat Gustav Theodor Baumann Venstre
Første-borgermester Sofus Anton Birger Arctander Venstre

Tromsø Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Sparebankdirektør Anders Pedersen Moe Venstre
Gaardbruger Peter Andreas Larsen Venstre


Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Sogneprest Sivert Laurits Aasen Høyre
Handelsmand Ove Christian Charlot Beck Klykken Høyre

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Fredrikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Borgermester August Hansen Høyre


Sarpsborg[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Høiesteretsadvokat Olaus Arvesen Venstre

Fredrikstad[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Grosserer, Cand jur. Peter Collett Solberg Høyre


Moss og Drøbak[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Glasmester Oluf Iversen Venstre


Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Professor, dr. Georg Francis Hagerup Høyre
Brugseier Gustav Martinsen Høyre
Materialforvalter Herman Julius Hermansen Høyre
Generalkrigskommissær Jens Kristian Meinich Bratlie Høyre


Lillehammer, Hamar og Gjøvik[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Sektionsingeniør Just Johan Bing Broch Venstre


Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Kjøbmand Hans Hansen Høyre
Amtsingeniør Hans Christian Albert Hansen Høyre

Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Stiger Adolf Teodor Hansen Strengehagen Venstre


Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Læge Gunnar Magnus Kjølstad Graarud Høyre


Tønsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Sogneprest Christopher Knudsen Høyre


Larvik og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Overretssagfører Lars Kristian Abrahamsen Venstre


Brevik[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Læge Paul Backer Høyre


Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Fabrikeier Oluf Christian Johanssen Venstre


Skien[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Kjøbmand Carl Stousland Venstre


Kragerø[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Bogtrykker Carl Balthazar Bundi Venstre


Østerrisør[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Sogneprest Ole Arntzen Lutzow Holm Høyre


Arendal og Grimstad[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Overretssagfører Johan Henrik Kintzell Frøstrup Høyre


Kristiansand[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Overlærer Knut Johannes Hougen Venstre
Værftsformand Salve Thomassen Hodne Venstre

Flekkefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Direktør, skibsreder Cornelius Bernhard Hanssen Venstre


Stavanger og Haugesund[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Garvermester Svend Balthazar Eriksen Venstre
Redaktør Oddmund Vik Venstre


Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Forretningsfører Andreas Johan Hansen Venstre
Stempletpapirforvalter Carl Christian Berner Venstre
Kjøbmand Jørgen Blydt Venstre
Overlærer Carl Victor Emanuel Geelmuyden Venstre


Aalesund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Postmester Edvard Apolloniussen Liljedahl Venstre


Kristiansund[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Ingeniør Alf Peter Wessel-Thjøme Venstre Arne Arnesen

Trondhjem og Levanger[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Konularagent Hans Jørginus Hansen Venstre
Kaptein August Spørck Venstre
Emissær Peder Svendsen Venstre
Uhrmager Johan Kirksæther Venstre

Tromsø og Bodø[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Rektor Hans Jacob Horst Venstre


Hammerfest, Vardø og Vadsø[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Postmester Adam Hjalmar Egede-Nissen VenstreEksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste[død lenke]

kildevilkår[død lenke] "(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."