Liste over stortingsrepresentanter 1895–1897

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1895 til 1897. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Det var totalt 114 representanter, fordelt med 57 til Venstre, 33 til Høyre, 12 til Det Moderate Venstre, 2 til Centrum og 10 manglet parti.

Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Fhv. Statsraad Johan Thorne Høyre
Brugsarbeider Ole Kristian Haagensen Manglende parti
Gaardbruger Gunder Anton Jahren Høyre
Gaardbruger Anton Andreassen Oraug Manglende parti

Akershus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Andreas Olsen Berger Høyre
Sagmester Johan Thoresen Høyre
Gaardbruger Hans Jensen Haga Høyre
Lensmand Albert Bøhn Høyre
Fhv. Statsminister, Godseier Carl Otto Løvenskiold Høyre


Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Statsadvokat Thomas von Westen Engelhart Venstre
Gaardbruker Even Larsen Glestad Venstre
Gaardbruger, Handelsbestyrer Hermann Hansen Aarsrud Venstre
Fhv. Statsraad Wollert Konow (H) Venstre
Lærer Thore Embretsen Myrvang Venstre

Kristians Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker og Landhandler Sigurd Ivarsen Blekastad Venstre
Gaardbruger Elling Eriksen Wold Venstre
Gaardbruger, Skolelærer Ole Knutsen Ødegaard Venstre
Gaardbruger Halvor Jacobsen Venstre
Gaardbruger Anton Jørgensen Røstøen Venstre


Buskerud Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Dampsagarbeider Jon Anton Andersen Engen Høyre
Gaardbruger Martin Hansen Gunnerud Centrum
Sorenskriver Ole Larsen Skattebøl Høyre
Gaardbruger Christian Kittelsen Næs Høyre


Jarlsberg og Larviks amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Amtmand Carl Johan Michelet Høyre
Bogtrykker Conrad Emil Andersen Manglende parti
Skibsfører Hans Eriksen Bjønnæss Manglende parti
Gaardbruger Hans Jacob Olsen Aschjem Manglende parti


Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruker og Kirkesanger Olaf Sveinsson Venstre
Ingeniør Gunnar Knudsen Venstre
Skibsreder Peder Rinde Venstre
Folkehøiskolebestyrer, cand.mag, Viggo Ullmann Venstre

Nedenes amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Kasserer Jakob Aall Bonnevie Høyre
Skibsreder Johannes Andreas Henschien Centrum
Gaardbruger Ole Eriksen Grændsen Høyre
Gaardbruger Nils Pedersen Igland Høyre


Lister og Mandal amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Skibsreder, Gaardbruger Johan Julius Olsen Venstre
Sogneprest Peder Tobias Eiesland Venstre
Gaardbruger Thore Torkildsen Foss Venstre
Lensmand Theodor Nilsen Stousland Venstre


Stavanger amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Eilert Gerhard Schanche Det Moderate Venstre
Lensmand Aasmund Halvorsen Vinje Det Moderate Venstre
Lensmand Nikolai Larsen Lima Det Moderate Venstre
Udskiftningsformand Ole Osmundsen Berge Manglende parti
Lensmand Jonas Mikal Olsen Ueland Det Moderate Venstre


Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Brugseier Christian Andreas Irgens Manglende parti
Toldkasserer Baard Madsen Haugland Det Moderate Venstre
Gaardbruger Mathias Gotskalksen Dugstad Det Moderate Venstre
Lensmand Gerhard Meidell Gerhardsen Høyre
Lensmand Iver Jonassen Svendsbøe Det Moderate Venstre


Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Sognepræst, fhv. Statsraad Jakob Liv Rosted Sverdrup Det Moderate Venstre
Gaardbruger Knut Andersen Taraldset Det Moderate Venstre
Gaardbruger Gjert Martines Markvarsen Holsen Høyre
Gaardbruger Frederik Baltazar (Hillestad) Fraas Det Moderate Venstre
Kirkesanger Anfinn Larsen Refsdal Det Moderate Venstre


Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Peder Johnsen Utheim Venstre
Gaardbruger Ole Ingebrigtsen Langeland Venstre
Gaardbruger Paul Andreas Jetmundsen Aklestad Venstre
Lensmand Wilhelm Ludvig Børresen Venstre
Lensmand Hans Larsen Meisingset Venstre


Søndre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Arnt Johnsen Einum Venstre
Amtmand Ole Anton Qvam Venstre
Gaardbruger, Lærer Anders Olsen Bergan Venstre
Gaardbruger Jakob Tøgersen Hoff Venstre

Nordre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Oberstløitnant Peter Theodor Holst Venstre
Fhv. Statsraad Vilhelm Andreas Wexelsen Venstre
Gaardbruger Hans Konrad Henriksen Foosnæs Venstre
Gaardbruger Lars Martinius Bentsen Venstre

Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Postmester Sivert Andreas Nielsen Venstre
Overretssagfører Christian Fredrik Nergaard Havig Venstre
Fhv. Statsminister Otto Albert Blehr Venstre
Handelsmand Carl Martin Ellingsen Venstre
Kirkesanger Otto Steen Olsen Holm Venstre


Tromsø Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Gaardbruger Hans Marenius Mikelborg Venstre
Sparebankdirektør Anders Pedersen Moe Venstre


Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Handelsmand Emil Anton Simonsen Høyre
Forstassitent Axel Otto Kristian Hagemann Høyre


Bykretser[rediger | rediger kilde]

Fredrikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Borgermester August Hansen Høyre
Laurits Leganger Stang Høyre 1. suppleant, møtte for August Hansen fra 23. juni 1897.

Sarpsborg[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Sogneprest Karl Julius Arnesen Høyre


Fredrikstad[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Grosserer Anton Bernard Elias Nilsen Høyre


Moss og Drøbak[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Glasmester Oluf Iversen Venstre


Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Typograf Andreas Andresen Venstre
Sekondløitnant Hans Hein Theodor Nysom Venstre
Høiesteretsadvokat Annæus Johannes Schjødt Venstre
Grosserer Elias Sunde Venstre


Lillehammer, Hamar og Gjøvik[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Stiftamtmand Oscar Mørch Høyre


Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Residerende kapellan Christopher Knudsen Høyre
Overretssagfører Ole Roald Rynning Høyre

Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Myntguadein Thomas Georg Munster Venstre


Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Høiesteretsadvokat Christian Homann Schweigaard Høyre


Tønsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Skibsreder Georg Johan Knap Høyre


Larvik og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Overtoldbetjent Peter Olaf Debes Høyre


Brevik[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Sognepræst Hans Nilsen Hauge Høyre


Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Skibsreder Jørgen Christian Knudsen Høyre


Skien[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Kontorist Hans Andersen Venstre

Kragerø[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Skibsreder Ambortius Olsen Lindvig Venstre


Østerrisør[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Skibsreder Olaus Sigvart Caspersen Høyre


Arendal og Grimstad[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Byfoged Gottfried Gustav Klem Høyre


Kristiansand[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Bankbestyrer Jørgen Gunnarson Løvland Det Moderate Venstre
Værftsformand Salve Thomassen Hodne Venstre


Flekkefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Kjøbmand Sivert Hansensunde Manglende parti


Stavanger og Haugesund[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Skibsreder, Kjøbmand og Bankchef Isach Schielbred Isachsen Høyre
Kjøbmand Poul Christian Pedersen Manglende parti


Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Fhv. Statsraad Carl Christian Berner Venstre
Agent John Theodor Lund Venstre
Dr. philos., Konservator Jørgen Brunchorst Venstre
Kst. Brigadeauditør Ferdinand Christian Prahl Venstre


Aalesund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Postmester Edvard Apolloniussen Liljedahl Venstre


Kristiansund[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Fhv. Statsraad Hans Rasmus Astrup Venstre


Trondhjem og Levanger[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Lagmand Jacob Lindboe Venstre
Fhv. statsminister Johannes Steen Venstre
Bankdirektør Karl Gether Bomhoff Venstre
Murer Hans Hagerup-Lyngvær Venstre Fradømt plassen og tiltrådte ikke. Hans Peter Jenssen møtte

Tromsø og Bodø[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Rektor Hans Jacob Horst Venstre


Hammerfest, Vardø og Vadsø[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Supleanter
Byfoged Jørgen Leganger Selmer Høyre
Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste[død lenke]

kildevilkår[død lenke] "(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."