Liste over stortingsrepresentanter 1892–1894

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1892 til 1894. Listen omfatter alle som ble valgt ved Stortingsvalget 1891. Det var totalt 114 representanter, fordelt med 63 til Venstre, 36 til Høyre og 15 til Det Moderate Venstre.

Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Lensmand Martin Olaus Larsen Venstre
Gaardbruger Johannes Einar Christensen Lien Venstre
Gaardbruger Hans Theodor Hansen Bøen Venstre
Gaardbruger Real Torkilsen Tukken Venstre


Akershus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Andreas Olsen Berger Høyre
Fhv. Statsminister, Godseier Carl Otto Løvenskiold Høyre
Sagmester Johan Thoresen Høyre
Gaardbruger Hans Jensen Haga Høyre
Gaardbruger Albert Bøhn Høyre


Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Statsadvokat Thomas von Westen Engelhart Venstre
Gaardbruger Hans Iversen Storeng Venstre
Redaktør, Cand.theol. Olaus Arvesen Venstre
Gaardbruger, Handelsbestyrer Hermann Hansen Aarsrud Venstre
Gaardbruker Even Larsen Glestad Venstre


Kristians Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Ole Iversen Teige Venstre
Gaardbruker og Landhandler Sigurd Ivarsen Blekastad Venstre
Overretssagfører Kristian Mauritz Mustad Venstre
Gaardbruger Elling Eriksen Wold Venstre
Gaardbruger, Skolelærer Ole Knutsen Ødegaard Venstre


Buskerud Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Christoffer Kristensen Jellum Venstre
Kirkesanger Halvor Arneson Ellestad Berg Venstre
Lensmand Peder Andersen Sønju Venstre
Vagtmester Ole Nilsen Fossum Venstre


Jarlsberg og Larviks amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Olaus Thorsen Klaveness Venstre
Docent John Utheim Venstre
Lærer Sven Eivindson Aarrestad Venstre
Gaardbruger Hans Mathias Odberg Venstre


Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Skibsreder Peder (Eilertsen) Rinde Venstre
Folkehøiskolebestyrer, cand.mag, Joh. Kristian Viggo Ullmann Venstre
Gaardbruker og Kirkesanger Olaf Sveinsson Venstre
Ingeniør Aanon Gunnar Knudsen Venstre


Nedenes amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Nils Pedersen Igland Høyre
Sogneprest Abraham Vilhelm Heffermehl Høyre
Gaardbruger Ole Eriksen Grændsen Høyre
Skibsreder Johannes Andreas Henschien Det Moderate Venstre


Lister og Mandal amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger, Gaardbruger Theodor Nilsen Stousland Venstre
Gaardbruger Thore Torkildsen Foss Venstre
Skibsreder, Gaardbruger Johan Julius Olsen Venstre
Lærer Abraham Theodor Berge Venstre


Stavanger amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger Aasmund Halvorsen Vinje Det Moderate Venstre
Lensmand Jonas Mikal Olsen Ueland Det Moderate Venstre
Lensmand Nikolai Larsen Lima Det Moderate Venstre
Gaardbruger Eilert Gerhard Schanche Det Moderate Venstre
Fhv. Statsminister Johan Sverdrup Det Moderate Venstre


Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Fhv. Statsraad Baard Madsen Haugland Venstre
Lensmand Iver Jonassen Svendsbøe Det Moderate Venstre
Redaktør Nils Nilsson Skaar Det Moderate Venstre
Gaardbruger Mathias Gotskalksen Dugstad Det Moderate Venstre
Lensmand Gerhard Meidell Gerhardsen Høyre

Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Arne Olsen Tonning Det Moderate Venstre
Sognepræst, fhv. Statsraad Jakob Liv Rosted Sverdrup Det Moderate Venstre
Kirkesanger Anfinn Larsen Refsdal Det Moderate Venstre
Gaardbruger Frederik Baltazar (Hillestad) Fraas Det Moderate Venstre
Gaardbruger Gjert Martines Markvarsen Holsen Høyre

Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruger Ole Ingebrigtsen Langeland Venstre
Gaardbruger Paul Andreas Jetmundsen Aklestad Venstre
Lensmand Ole Nilssen Venstre
Lensmand Wilhelm Ludvig Børresen Venstre
Gaardbruger Peder Johnsen Utheim Venstre


Søndre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Lensmand, Cand. jur. Karl August Nærum Venstre
Gaardbruger, Lærer Anders Olsen Bergan Venstre
Gaardbruger Jakob Tøgersen Hoff Venstre
Gaardbruger Arnt Johnsen Einum Venstre

Nordre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Folkehøiskolebestyrer Kristoffer Marius Hægstad Venstre
Gaardbruger Hans Konrad Henriksen Foosnæs Venstre
Gaardbruger Johannes Karlsen Okkenhaug Venstre
Gaardbruger Lars Soelberg Venstre


Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Postemester Sivert Andreas Nielsen Venstre
Sorenskriver Kristian Peter Moursund Venstre
Gaardbruger Ivar Anton Ivarsen Mehus Venstre
Gaardbruger Christian Adolf Heide Nielsen Venstre
Kirkesanger Otto Steen Olsen Holm Venstre


Tromsø Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Distriktslæge Oskar Norman Eng Venstre
Telegrafbestyrer Johan Leonard Hagen Venstre


Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Ole Arntzen Lutzow Holm Høyre
Faktor Emil Anton Simonsen Høyre


Bykretser[rediger | rediger kilde]

Fredrikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Grosserer Nils Anker Høyre Ble permittert 9. juni 1893, døde 1. oktober samme år.
August Hansen møtte fra 13. juni 1893 og i 1894.[1]

Sarpsborg[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Læge Josef Frantz Oscar Johnsen Høyre


Fredrikstad[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Fhv. Statsraad Jakob Aall Bonnevie Høyre


Moss og Drøbak[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Grosserer Henrik Andreas Reinert Venstre

Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Fhv. Statsraad Evald Rygh Høyre
Fhv. Statsminister Emil Stang Høyre
Apotheker Arnulf Bernhard Schøyen Høyre
Fhv. Statsraad Peter Birch-Reichenwald Høyre

Lillehammer, Hamar og Gjøvik[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Gustav Heiberg Venstre


Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Borgermester Thomas Cathinco Bang Høyre
Overretssagfører Ole Roald Rynning Høyre


Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Bergkandidat Thomas Georg Munster Venstre


Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Christian Homann Schweigaard Høyre


Tønsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Vicekonsul, Skibsreder Johannes Winding Harbitz Høyre

Larvik og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overlærer Nils Peter Martin Arctander Venstre


Brevik[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Amtmand, fhv. Statsraad Ulrik Fredrik Christian Arneberg Høyre


Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Skibsreder Jørgen Christian Knudsen Høyre


Skien[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overlærer Paul Steenstrup Koht Venstre


Kragerø[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overtoldbetjent Peter Olaf Debes Høyre


Østerrisør[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Vicekonsul Jacob Christian Wetlesen Prebensen Høyre


Arendal og Grimstad[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Vicekonsul Claus Bomhoff Evensen Høyre

Kristiansand[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Redaktør Jørgen Gunnarson Løvland Det Moderate Venstre
Snedkermester Laurentz Johansen Venstre


Flekkefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
amtmann Jacob Stang Høyre

Stavanger og Haugesund[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Lars Oftedahl Det Moderate Venstre
Overretssagsfører Wilhelm Olsen Høyre

Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Agent John Theodor Lund Venstre
Overretssagsfører,Skibsreder Peter Christian Hersleb Kjerschow Michelsen Venstre
Optikus Johan Cordt Harmens Krohn Venstre
Kst. Brigadeauditør Ferdinand Christian Prahl Venstre

Aalesund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Extraordinær Høiesteretsassessor, fhv. Statsraad Ferdinand Nicolai Roll Høyre


Kristiansund[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Bankchef Thomas Fasting Venstre

Trondhjem og Levanger[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overlærer Karl Rygh Høyre
Grosserer Johannes Christian Piene Høyre
Fængselsprest Andreas Hval Høyre
Stadsfysikus Marius Friman Bøckman Høyre

Tromsø og Bodø[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Overlærer Hans Jacob Horst Venstre


Hammerfest, Vardø og Vadsø[rediger | rediger kilde]

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Nikolai Christian Grove Prebensen Høyre

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Lindstøl, Tallak (1857-1925) (1915). Stortinget og statsraadet: 1814-1914 D. 2 : De enkelte storting og statsraader 1886-1914. Kristiania: Steen'ske bogtrykkeri. s. 498. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."