Liste over stortingsrepresentanter 1865–1867

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1865 til 1867. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 111 representanter fra 42 valgkretser; 73 representanter fra 17 landkretser (amt) og 38 representanter fra 25 bykretser.

Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Carl Sibbern
Gaardbruker, kopist i justisdep. Aimar August Sørenssen
Gaardbruker Olai Pedersen Wiig
Lensmand, sparebankdirektør Martin Marius Bøhm


Akershus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Christensen Walstad
Gaardbruker Hans Grimelund
Bestyrer og godseier Harald Wedel-Jarlsberg
Overrettssakfører Johan Sverdrup


Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Mikael Heggelund Kildal
Gaardbruker Ole Bredesen
Gaardbruker og fuldmægtig Ole Olsen Nyhuus
Gaardbruker Torsten Pederesen Trøften
Sorenskriver, ordfører Sivert Christensen Strøm


Kristians amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Larsen Hammerstad
Gaardbruker, overrettssakfører Michael Andreas Hammer Breien
Gaardbruker, lensmand Arne Hansen Baggerud
Gaardbruker, ordfører John Svendsen Vaalen
Gaardbruker John Johnsen Harildstad


Buskerud Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, ordfører Olaus Olsen Færden
Gaardbruker Morten Ludvig Sundt
Gaardbruker, fabrikeier Hans Jacob Hofgaard
Gaardbruker, ordfører Asle Madsen Strand

Jarlsberg og Larviks amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Kirkesanger og lærer, lensmand, gaardbruker Nils Nilsen Enge
Underrettssakfører, amtsrevisor, forstander Magnus Hesselberg
Gaardbruker Hans Jacob Olsen Aschjem


Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lensmand, gaardbruker Svenning (Lofthus) Bjørnsen
Gaardbruker, lensmand Aasmund Larsen Grave
Kaptein, veiinspektør Jens Thue
Geolog, bergmester Tellef Dahll


Nedenes amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Halvor Torjussen Skjerkholt
Arbeidsbestyrer Peter Rasmus Krag
Gaardbruker Ole Torjesen Lindstøl
Gaardbruker og lensmand Knut Larson Liestøl

Lister og Mandal amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Sigbjørn Stenersen Helle
Gaardbruker Hans Jacob Rolfsen (Birkeland)
Gaardbruker, skribent Søren Pedersen Jaabæk
Underrettssakfører Edvard Hieronymus Bassøe Wattne


Stavanger Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker Haakon Johannesen Storsteen
Gaardbruker. lensmand Gabriel Olsen Ueland
Gaardbruker Hans Andreas Ormsen Øverland


Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer og kirkesanger, gaardbruker Erik Arnesen Riisnæs
Gaardbruker Johannes Olsen Veseth
Gaardbruker Johannes Johannesen Aga
Gaardbruker, postførerGotskalk Mathiassen Seim
Sogneprest Christian Sommerfelt

Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Christopher Olssen Svanøe
Amtmand John Collett Falsen
Sogneprest Harald Ulrik Sverdrup
Gaardbruker Erik Martinussen Løken
Gaardbruker, forlikskommissær Karl Andreas Larsen Vefring


Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører Ludvig Daae
Lærer og kirkesanger Jørgen Olafsen
Gaardbruker, boktrykker Mauritz Andreas Rasmussen Aarflot
Kirkesanger og lærer Elias Arnesen Grønningsæther
Lærer og kirkesanger Ole Nilssen

Søndre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Bernhard Ludvig Essendrop
Brukseier Johan Richard Krogness
Gaardbruker, ordfører Ingebrigt Haldorsen Sæther
Gaardbruker Martin Nicolai Brotkorb


Nordre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Ole Jørgensen Richter
Gaardbruker, lærer Ole Sivert Mortensen Welde
Lærer og kirkesanger Peter Andreas Sæther
Lensmand, bankdirektør Peder Strand Rygh


Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Foged Eiler Hagerup Krog Prytz
Kirkesanger og lærer Johan Augustinussen
Gaardbruker Anders Vincent Stoltenberg
Omgangsskolelærer, kirkesanger og postaapner Sivert Andreas Nielsen


Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Frederik Wilhelm Weidemann Norgreen
Lensmand, kommunekasserer, sparebankkasserer Ole Peter Schjølberg
Handelsmand Ditlef Wibe Lund
Provst Bernhard Kokk

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Fredrikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sagbrukseier, trælasthandler, disponent Andreas Melchior Glückstad Wiel


Sarpsborg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Postmester Johan Lauritz Eitzen


Fredrikstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Læge Ole Peter Larsen


Moss og Drøbak[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Secondløitnant i ingeniørbrigaden Kristian Kornelius Hagemann Brandt


Kristiania, Hønefoss og Kongsvinger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Professor Anton Martin Schweigaard
Professor Ole Jacob Broch
Høiesteretsadvokat Peter Daniel Baade Wind Kildal
Ordfører, tidligere statsråd Christian Birch-Reichenwald


Lillehammer, Hamar og Gjøvik[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Christian Jensen

Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, skipsreder, fabrikkeier Bernhard Aabye Broch
Kjøbmand, skipsreder, fabrikeier, trælasthandler Jacob Krog Borch


Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
1. Direktør ved Kongsberg sølvverk Karl Friederich Bøbert


Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Læge David Christopher Weidemann


Tønsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Job Dischington Bødtker


Larvik og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Grosserer og fabrikeier Christian Christiansen d. y.

Brevik[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Skibs-, vare- og vekelmægler Anders Christian Evensen


Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Niels Mathiesen


Skien[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Andreas Hauge


Kragerø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Overrettssakfører Halvor Andreas Bentsen


Østerrisør[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Peter Gustav Zwilgmeyer


Arendal og Grimstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Skipsreder, gaardbruker Morten Smith Petersen

Kristiansand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Nils Vogt
Toldinspektør Claus Christian Olrog Frasa seg valg etter grunnlovens § 63, 1. suppleant møtte[1]
Brigade og garnisonsauditør Hans Maartmann Fleischer Suppleant, møtte i stedet for Olrog[1]

Flekkefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Agent Knud Geelmuyden Fleischer Maartmann


Stavanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Læge Henrik Andreas Zetlitz Lassen
Gaardbruker, sparebankdirektør Njeld Larsen Kolbenstvedt
Byfoged og byskriver Halvor Olaus Christensen


Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Rektor, ordfører Ivar Christian Sommerschild Geelmuyden
Chef for Bergens Privatbank Jørgen Breder Faye
Overlæge Timandus Jonas Løberg
Kjøbmand, lærer Adolph Jørgen Prante

Aalesund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Hilmar Martinus Strøm


Kristiansund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand og sparebankkasserer Jens Ludvig Paul Flor

Trondhjem og Levanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Einar Gram Frasa seg valg etter grunnlovens § 63 20. juni 1865, 1. suppleant møtte[2]
Kjøbmand, konsul Fritz Lorck
Resid. kapellan, ordfører Aage Schavland
Handelsfuldmægtig Michael Getz
Handelsmand, direktør Helmer Lundgreen Suppleant, møtte for Gram

Tromsø, Hammerfest, Vadsø og Vardø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Rektor Johannes Wilhelm Christian Steen

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Lindstøl side 330
  2. ^ Lindstøl side 336

Kilder[rediger | rediger kilde]

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."