Liste over stortingsrepresentanter 1913–1915

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1913 til 1915. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Det var totalt 123 representanter, fordelt med 68 til Venstre, 23 til Det norske Arbeiderparti, 20 til Høyre, 8 til Arbeiderdemokratene og 4 til Det Frisinnede Venstre.

Regjeringen Bratlie (Høyre,Det Frisinnede Venstre) måtte gå etter valgresultatet, og regjeringen Knudsen (Venstre) tok over 31. januar 1913.

Landkretser[edit | edit source]

Smaalenenes Amt[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Eidsberg Ludvig Larsen Kragtorp Venstre
Idde og Marker Hans Theodor Hansen Bøen Venstre
Tune Albert Theodor Alexius Moeskau Det norske Arbeiderparti
Glemminge Johannes Olaf Bergersen Det norske Arbeiderparti
Rygge Gunder Anton Jahren Høyre


Akershus amt[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Bærum og Follo Christian Fredrik Michelet Høyre Johan Knut Skancke (Samlingspartiet)
Aker Edvard Hagerup Bull Høyre Johan Olaf Bredal (Det Frisinnede Venstre)
Nedre Romerike Finn Blakstad Høyre Konrad Hartvig Johansen Bergsjø (Det Frisinnede Venstre)
Mellem Romerike Martin Julius Halvorsen Det norske Arbeiderparti
Øvre Romerike Thorstein Fretheim Venstre

Hedemarkens amt[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Nordre Hedemarken Wollert Konow (H) Arbeiderdemokratene
Søndre Hedemarken Karl Amundsen Det norske Arbeiderparti
Vinger og Odalen Ingebrigt Løberg Arbeiderdemokratene Otto Olsen Pramm (Venstre)
Solør August Embretsen Det norske Arbeiderparti Theodor Olsen Aaset
Søndre Østerdalen Olav Andreas Eftestøl Arbeiderdemokratene
Nordre Østerdalen Tore Embretsen Aaen Venstre

Kristians amt[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Nordre Gudbrandsdalen Edvard Olsen Landheim Arbeiderdemokratene
Søndre Gudbrandsdalen Johan Castberg Arbeiderdemokratene Simen Olsen Kolstad
Toten Alf Mjøen Arbeiderdemokratene Johan Castberg ble valgt med Mjøen som vara
Hadeland og Land Ole Martin Lappen Arbeiderdemokratene
Valdres Ole Gudbrandsen Hovi Arbeiderdemokratene

Buskeruds amt[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Ringerike Christopher Hornsrud Det norske Arbeiderparti
Hallingdal Kristen Christoffersen Kopseng Det Frisinnede Venstre
Buskerud Anders Jensen Horgen Det norske Arbeiderparti
Numedal Anton Martin Knudsen Omholt Venstre

Jarlsberg og Larviks amt[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Skoger Jørgen Hansen Gunnestad Høyre
Jarlsberg Jonathan Johnson Høyre
Sandeherred Fredrik Enge Venstre
Brunla Fredrik Anton Martin Olsen Nalum Venstre


Bratsberg amt[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Bamle Peder (Eilertsen) Rinde Venstre
Gjerpen Aanon Gunnar Knudsen Venstre Nils Gregoriussen Skilbred
Øst-Telemarken Jørgen Gunnarson Løvland Venstre
Vest-Telemarken Ivar Petterson Tveiten Venstre

Nedenes amt[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Holt Tallak Olsen Lindstøl Venstre
Nedenes Guttorm Fløistad Det norske Arbeiderparti Lars Mikael Larssen Bie
Sand Noan Christian Gauslaa Venstre
Sætersdalen Lars Knutson Liestøl Venstre Anders Kristensen Skaiaa. Liestøl døde før Stortinget ble konstituert.

Lister og Mandals amt[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Oddernes Endre Asbjørnsen Ugland Venstre Hans Syvertsen Nyvold
Mandalen Thore Torkildsen Foss Venstre Andreas Jonson Kaddeland
Lyngdal Aasulv Olsen Bryggesaa Venstre Gunnuf Jakobsen Eiesland
Lister Karl Sanne Høyre

Stavanger amt[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Dalene Tollef Asbjørnsen Gjedrem Venstre Erik Hadland Torjusen
Jæderen Thore Larsen Braut Venstre
Hesbø og Hafrsfjord Jacob Kristensen Austbø Venstre
Karmsund Thomas Wegner Larsen Haaland Venstre
Ryfylke Lars Rasmussen Venstre Rasmus Jakobsen Hidle

Søndre Bergenhus amt[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Ytre Søndhordland Iver Jonassen Svendsbøe Det Frisinnede Venstre
Indre Søndhordland Olav Jensen Myklebust Venstre Lars Bernhardus Sunde
Midthordland Lars Kristian Abrahamsen Venstre Gutorm Mikkelsen Lid
Nordhordland Lars Nilssen Sæim Venstre Magne Johansen Rongved
Voss Ole Monsen Mjelde Venstre
Hardanger Nils Nilsson Skaar Venstre

Nordre Bergenhus amt[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Indre Sogn Sjur Torleifsen Næss Venstre
Ytre Sogn Lasse Torkelson Trædal Venstre
Søndfjord David Olsen Bakke Venstre
Kinn Kristofer Pedersen Indrehus Venstre Magnus Nilssøn Seim
Nordfjord Sigmund Kolbeinsen Aarnes Venstre Apollonius Liljedahl Johannessen Rosenlund

Romsdals amt[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Søndre Søndmør Anders Rasmussen Vassbotn Venstre
Nordre Søndmør Knudt Severin Jonas Olsen Otterlei Venstre
Romsdal Birger Stuevold-Hansen Venstre Iver Andreas Rasmussen Ræstad
Søndre Nordmør Peder Bjørn Kristvik Venstre Jakob Larsen Mork
Nordre Nordmør Nils Johansen Hestnes Venstre Sivert Sivertsen Glærum

Søndre Trondhjems amt[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Ytre Fosen Johan Stinessen Venstre
Indre Fosen Benjamin Olsen Schei Venstre
Orkedalen John Iversen Wolden Venstre
Guldalen Anders Olsen Bergan Venstre
Strinden Paul Olsen Fjermstad Venstre Peder Johannes Norbye

Nordre Trondhjems amt[edit | edit source]

Krets Navn Parti Kommentarer/suppleanter
Stjørdalen Andreas Galtvik Venstre
Værdalen Karl Hagerup Venstre
Snaasen Ivar Aavatsmark Venstre Lorents Mørkved
Namdalen Christoffer Inderberg Venstre

Nordlands amt[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Søndre Helgeland Andreas Kristian Andersen Grimsø Venstre
Nordre Helgeland Nils Jørgen August Mikalsen Kulstad Venstre
Søndre Salten Olaf Amundsen Venstre
Nordre Salten Rolf Jacobsen Venstre
Lofoten Edvard Nikolai Joakimsen Venstre Jonas Pedersen
Vesteraalen Carl Martin Ellingsen Venstre

Tromsø amt[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Trondenes Jørgen Julius Pedersen Venstre
Senjen Meyer Nilsen Foshaug Det norske Arbeiderparti
Tromsøsundet Ole Martin Pettersen Gausdal Det norske Arbeiderparti

Finmarkens amt[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Vestfinmarken Johannes Gjetmundsen Venstre
Østfinmarken Hagbarth Lund Venstre

Bykretser[edit | edit source]

Fredrikshald[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Hans Andreas Hanssen Det norske Arbeiderparti

Sarpsborg[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Ludvig Elmar Hegge Olsen Enge Det norske Arbeiderparti

Fredrikstad[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Wilhelm Ernst Ramm Høyre


Moss og Drøbak[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Carl Edvard Jenssen Det norske Arbeiderparti


Kristiania[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Oslo Magnus Nilssen Det norske Arbeiderparti Ivar Jørgensen
Grünerløkken Christian Holtermann Knudsen Det norske Arbeiderparti
Gamle Aker Otto B. Halvorsen Høyre Elias Nicolai Reksten
Hammersborg Olaf Rustad Høyre Arthur Skjelderup
Uranienborg Nils Yngvar Ustvedt Høyre Hans Horn

Lillehammer, Hamar, Gjøvik og Kongsvinger[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Axel Andreas Thallaug Høyre


Drammen[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Bragernes Hans Hansen Høyre Carl Christian August Jacob Bonnevie (Det Frisinnede Venstre)
Strømsø og Tangen Vilhelm Edvard Karl Nagel Det norske Arbeiderparti

Kongsberg og Hønefoss[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Nils Gulliksen Berg Venstre


Horten[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Christian Sparre Venstre


Tønsberg[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Asbjørn Balthazar Syrrist Høyre


Larvik og Sandefjord[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Hans Ludvig Meyer Høyre Julius Christensen


Brevik og Holmestrand[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Rikard Olsen Venstre Otto Ruberg


Porsgrund[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Peter Karl Holmesland Venstre


Skien[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Andreas Sigurdsen Venstre


Kragerø[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Godske Nielsen Høyre Nicolay Wiborg (Det Frisinnede Venstre)

Risør[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Arnt Severin Ulstrup Høyre Johan Arndt

Arendal og Grimstad[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Henrik Roardsen Spangelo Det Frisinnede Venstre


Kristiansand[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Fæstningen Edward August Gundersen Venstre(Avholdspartiet) Rudolf Torjusen
Baneheien Rudolf Elias Peersen Venstre

Flekkefjord[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Cornelius Bernhard Hanssen Det Frisinnede Venstre Engvald Bertram Hansen


Stavanger[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Holmen Søren Tobias Aarstad Venstre Peder Pedersen Næsheim
Verket Johan David Haslund Gjøstein Det norske Arbeiderparti

Haugesund[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Valentin Valentinsen Venstre Carl Magne Rønnevig


Bergen[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Nygaard Henrik Ameln Høyre
Nordnes Johan Ludwig Mowinckel Venstre
Kalfaret Johan Samuelsen Det norske Arbeiderparti
Sandviken Lars Olsen Sæbø Det norske Arbeiderparti Johan Gudmundsen


Aalesund og Molde[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Kristian Friis Petersen Venstre Ole Gustav Barman


Kristiansund[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Jonas Hestnes Venstre Ivar Børresen Grønningsæter


Trondhjem og Levanger[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Bratøren og Ilen Ole Erichsen Høyre Johan Rønning (Frisinnede Venstre)
Kalvskindet (med Levanger) Hans Bauck Høyre
Baklandet Ole Konrad Ribsskog Det norske Arbeiderparti
Lademoen Anders Buen Det norske Arbeiderparti

Bodø og Narvik[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Carl Emil Christian Bonnevie Det norske Arbeiderparti


Tromsø[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Bastian Thomas Laurits Eidem Venstre

Hammerfest, Vardø og Vadsø[edit | edit source]

krets Navn parti Kommentarer/Supleanter
Haakon Sæmingsen Grindalen Finstad Det norske Arbeiderparti

Eksterne lenker[edit | edit source]

kildevilkår[død lenke] "(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."