Liste over stortingsrepresentanter 1848–1850

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1848 til 1850. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 105 representanter fra 38 valgkretser, hvorav 67 representanter fra 17 landkretser (amt) og 38 representanter fra 21 bykretser.

Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Landmand Hans Chrystie d.y.
Gaardbruker, sag- og møllebrukeier Jacob Roll (1794–1857)
Sogneprest Holger Fersløv Sinding
Gaardbruker, fløtningsinspektør Simen Christian Berg

Akershus amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Christensen Walstad
Gaardbruker Jacob Hansen Hoelstad
Gaardbruker Lars Thorstensen Tønsager
Redaktør og aviseier Adolf Bredo Stabell

Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Eier av Odals verk og av jordegods John Collet Bredesen
Res. kap. Haagen Ludvig Bergh
Underretsprokurator Mikael Heggelund Kildal
Gaardbruker Christian Halvorsen Svenkerud

Christians Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, amtsrevisor Peder Jensen Fauchald
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Gaardbruker Arne Hansen Baggerud
Gaardbruker John Johnsen Harildstad

Buskeruds Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Gudbrand Trulsen Kjekstad
Gaardbruker Auen Gregersen
Klokker, lærer Nils Nilsen Hilsen
Sorenskriver Georg Peter Rasch

Jarlsberg og Laurviks Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Jens Hovland Otterbech
Kapteinløitnant, tøimester, konsulent marinedep. Henrik Steffens Hagerup
Gaardbruker Ole Henningsen Holtan
Gaardbruker Jakob Olsen Schjerven

Bratsberg Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kst. foged Frederik Charlow Sophus Borchsenius
Gaardbruker Tormod Knudsen (Borgjordet)
Gaardbruker. lensmand Petter Mikkelsen Mandt
Gaardbruker Mathias Matiassen Kleppen

Nedenæs og Raabygdelagets Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Reier Thorsen Lilleholt
Gaardbruker, lensmand Halvor Olsen Stamsø
Kirkesanger og lærer Nils Nilsen Enge

Lister og Mandals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer og kirkesanger Søren Pedersen Jaabæk
Byfoged Christian Cornelius Paus
Kirkesanger og lærer Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker, skipperborger Gabriel Michelsen (Bordvig)

Stavanger Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker, veiispektør, lensmand Ingebret Svendsen Mossige
Gaardbruker Lars Olsen Kolbenstvedt
Gaardbruker, postaapner, gjestgiver, landhandler Gabriel Monsen

Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Johannes Olsen Veseth
Publicist, politiker, statsrevisor Ludvig Kristensen Daa Valget forkastet mot 2 stemmer.[note 1]
Sogneprest Niels Koren
Sogneprest Claus Nils Holtzrod Daae
Sogneprest og provst Laurentius Stub Koren Suppleant, møtte i stedet for Ludvig Kristensen Daa.

Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kaptein Christian Frederik Fasting
Gaardbruker Thorsten Guttormsen Fretheim
Amtmand Hans Tostrup
Gaardbruker Christopher Olssen Svanøe

Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kaptein og chef for det sundalske kompani Dominicus Nagell Lemvig Brun
Lensmand, gaardbruker Jon Gundersson Neergaard
Sogneprest og provst Aage Schavland
Gaardbruker Sjur Hansen Halkjeldsvik

Søndre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Res. kapellan Nils Nilssøn Dahl
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsen Sæter
Overstiger Knud Olsen
Lensmand Johan Grøn Lund

Nordre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Underretsprokurator Rasmus Hansen
Sogneprest Christopher Winther Scheen
Lærer, gaardbruker Jacob Staalesen Velde
Gaardbruker Anders Henriksen Sandstad

Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Truls Krog Koch
Foged Hans Holst
Kirkesanger og lærer Johan Augustinussen
Forlikskommissær Augustinus Johannessøn Sellevold

Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Even Saxlund
Lensmand, sparebankkasserer, kommunekasserer Ole Peter Schjølberg
Sogneprest Nils Frederik Julius Aars
Handelsmand Nicolai Normann Dons

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Fredrikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Trælasthandler, skibsreder Martin Hansen Permittert fra 22. juni, suppleanten Hopp møtte[1]
Toldkasserer Henrik Helliesen
Kjøbmand Michael Peter Hopp Suppleant, møtte fra 28. juni[1]

Fredriksstad og Sarpsborg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver Just Johan Bing

Moss og Drøbak[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Christian Birch-Reichenwald
Byfoged David Vogt

Christiania og Lillehammer[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Professor Anton Martin Schweigaard
Kjøbmand Ole Mathæus Hauge
Ekspeditionssekretær Christian Zetlitz Bretteville
Politimester Carl Andreas Fougstad


Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, trælasthandler Johan Frederik Thorne
Amtmand Gustav Peter Blom
Underretsprokurator John Collett Postumus Elieson


Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Direktør Peder Christian Holst


Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Jens Holst Crøger

Tønsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, mægler, stadskaptein Johan Henrik Dietrichs Dietrichs permittert fra 6. mai 1848[2]
Kjøbmand Samuel Mathiassen Føyn Suppleant, møtte for Dietrichs fra 22. mai[2]

Laurvik og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sjø- og landkrigskommissær Johan Jørgen Broch

Skien[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Journalist Herman Bagger

Porsgrund og Brevik[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Daniel Bremer Juell

Kragerø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, skibsreder Hans Biørn Wenneberg

Østerrisør[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Underretsprokurator Robert Nicolai Horneman

Arendal og Grimstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldkasserer Otto Vincent Lange

Christianssand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Biskop Jacob von der Lippe
Amtmand Carl Valentin Falsen
Stiftsoverretsprokurator Nils Wisløff Rogstad

Flekkefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Nils Elias Børresen

Stavanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged, byskriver, politimester Halvor Olaus Christensen
Kjøbmand Johan Christian Johnsen
Persone kapellan Hans Jensen Blom

Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Rektor Hans Holmboe
Chef Jens Gran
Amtmand Jens Schydtz
Chef Carl Konow

Christianssund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Jens Christian Folkman Schaanning

Trondhjem og Levanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Hans Riddervold Statsråd fra 19. april 1848
Borgermester Honoratus Bonnevie Bonnevie døde 27. mars 1848
Kjøbmand Ole Andreas Krogness
Oberstløitnant Christian Worm Sommerschild Sommerschild døde 4. februar 1848[note 2]
Kobberslager og branddirektør Johan Peter Bye 2. suppleant, møtte etter Sommerschild
Politimester Henrik Lysholm 3. suppleant, møtte etter Bonnevie
Handelsmand, vicekonsul Gerhard Hoë 4. suppleant, møtte for Hans Riddervold

Tromsø[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Anton Theodor Harris

Kilder[rediger | rediger kilde]

Noter[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Valget av Ludvig Kristensen Daa ble forkastet av Stortinget fordi han ikke var bosatt i amtet. 1. suppleant Laurentius Stub Koren ble innkalt 7. februar og møtte fra 10. mars. (Lindstøl side 230)
  2. ^ Christian Worm Sommerschild døde 4. februar 1848 på vei til tinget i Kristiania. 1. suppleant Christian Petersen ble kalt inn 7. februar. Han meldte imidlertid sykdomsforfall 21. februar, og derfor ble Johan Peter Bye innkalt og møtte fra 28. februar. Honoratus Bonnevie døde 27. mars 1828. Henrik Lysholm ble kalt inn og møtte fra 26. april. Riddervold ble utnevnt til statsråd 19. april 1848. Hoë ble innkalt 26. april og møtte fra 26. mai. (Lindstøl side 237)
  1. ^ a b Lindstøl side 232
  2. ^ a b Lindstøl side 238

"(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."