Liste over stortingsrepresentanter 1836–1838

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Liste over alle stortingsrepresentanter i perioden 1836 til 1838. Listen omfatter alle som ble valgt til Stortinget. Totalt var det 96 representanter fra 34 valgkretser, hvorav 65 representanter fra 17 landkretser (amt) og 31 representanter fra 17 bykretser.

Landkretser[rediger | rediger kilde]

Smaalenenes Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat Jonas Anton Hielm
Gaardbruker Peter Johannesen Østenby
Eier av gaard Lars Randby Bærøe
Gaardbruker Ole Corfitsen Lund Døde 6. mai 1836[1]
Gaardbruker, sag- og møllebrukeier Jacob Roll (1794–1857) 1. suppleant, møtte etter Lund fra 26. mai

Akershus amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Forpagter Lars Petter Selboe
Sorenskriver Laurentius Borchsenius Permittert på grunn av sykdom fra 17. desember 1836[2]
Gaardbruker Ole Christensen Walstad
Gaardbruker Jacob Hansen Hoelstad
Gaardbruker, eier av flere gaarder Ole Andersen Haneborg Suppleant, møtte for Borchsenius

Hedemarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger, lærer, gaardbruker Lars Jensen
Premierløitnant Hans Øvergaard
Gaardbruker Amund Bredesen
Gaardbruker Simen Iversen Fliflet

Christians Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Peder Jensen Fauchald
Amtmand Lauritz Weidemann
Gaardbruker Ole Paulssøn Haagenstad
Gaardbruker Ole Johannesen Staff

Buskeruds Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Borger Hansen Ulveland
Sorenskriver Carl Valentin Falsen
Gaardbruker John Hansen Aas
Gaardbruker Christopher Simonsen Fougner

Jarlsberg og Laurviks Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Peder Nielsen Hemb
Skibsfører, gaardbruker, skibsreder Christian Richard Nygaard
Gaardbruker Gullik Madsen Røed
Sogneprest Jacob Andreas Wille

Bratsbergs Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Bjørnsen
Lensmand, gaardbruker Petter Mikkelsen Mandt
Gaardbruker Hans Jacob Gasmann

Nedenæs og Raabygdelagets Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger, gaardbruker Notto Jørgensen Tvedt
Lensmand Tallak Grundesen Bjørvatten
Sogneprest John Aas

Lister og Mandals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Olsen Øveland
Skibsreder, sagbrugseier, vicekonsul Jens Henrik Beer Periodevis permittert, suppleanten Lundegaard møtte.[3]
Gaardbruker, skipperborger Gabriel Michelsen (Bordvig)
Handelsfuldmægtig Thomas Christian Larsen
Gaardbruker, handelsmand, skibsreder Teis Jacob Torkildsen Lundegaard Suppleant

Stavanger Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, kirkesanger, lærer Ole Gabriel Gabrielsen Ueland
Gaardbruker Ingebreth Gulliksen Grude
Sogneprest Bernt Tobias Bessesen
Skibsfører Gunnar Jacobsen Birkeland

Søndre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Oberstløitnant, chef for det søndhordlandske muske Frederik Waldemar Nikolai Beichmann
Gaardbruker, bygmester Ingebrigt Olsen Nordaas
Lensmand Mikkel Johannesen Borge
Gaardbruker Samson Thorsen Stueland

Nordre Bergenhus Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Ole Torjersen Svanø
Sogneprest Georg Prahl Harbitz
Gaardbruker Ola Olsson Hjemsæter Døde 1. juni 1836[4]
Gaardbruker Melchior Schjelderup Olsen Fuhr
Gaardbruker Niels Torstensen Arklet Suppleant, møtte etter Hjemsæters død, fra 4. juli 1836 og i 1836-1837[4]

Romsdals Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Jon Gundersson Neergaard
Gaardbruker Ole Torsten Rasmussen Sollied
Gaardbruker Ole Halvorsen Mjelva
Gaardbruker Ole Larsen Meeg

Søndre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Mikkel Nilsson Grendahl
Foged Paul Johan Wiig
Gaardbruker Ole Ingebrigtsen Soelberg
Gaardbruker Ingebrigt Haldorsen Sæter

Nordre Trondhjems Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Peter Christian Boye
Lærer, gaardbruker Johan Christian Schjefloe
Gaardbruker, lærer Peder Eriksen Borgen

Nordlands Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver John Svaboe Steen
Foged Christian Torberg Hegge Gruener
Sogneprest Leonhard Christian Borchgrevink Holmboe
Gaardbruker Ole Christian Andersen Nøstvig

Finmarkens Amt[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Peter Hansen Skogshavn
Provst Johan Frederik Holst
Sogneprest Johan Jørgen Broch
Handelsmand Aage Aagaard

Bykretser[rediger | rediger kilde]

Fredrikshald[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Hans Riddervold

Fredriksstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Just Johan Bing

Moss[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged David Vogt
Gregers Winther Wulfsberg Suppleant[3]

Christiania[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Høiesteretsadvokat, statsrevisor Søren Anton Wilhelm Sørenssen
Assessor Poul Holst
Batterichef Henrik Herman Foss
Assassor Johan Henrik Rye

Drammen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Jens Lange
Amtmand Gustav Peter Blom
Sogneprest Jens Lauritz Arup

Kongsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged, byskriver, skifteforvalter Hans Wølner Kofoed Meldte sykdomsforfall, suppleanten møtte 1836 og 1837.[5]
Underretsprokurator Christopher Gothard Torp Suppleant

Holmestrand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand og gaardeier Christen Grønnerup

Tønsberg[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged Ole Saxild

Laurvik og Sandefjord[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sogneprest Peter Hersleb Harboe Castberg

Skien og Porsgrund[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Underretsprokurator John Gullichsen

Kragerø og Øster-Risør[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand Johan Christian Heuch

Arendal og Grimstad[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Toldkasserer Otto Vincent Lange

Christianssand[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Stiftsprovst og sogneprest Jacob von der Lippe
Forretningsmand Gulow Andorsen Andorsen møtte ikke til Det overordentlige storting, suppleanten møtte[6]
Kjøbmand, skibsreder, eier av skibsverft, fabrikeier Ole Pedersen Moe
Stiftsoverretsprokurator Adolf Denis Horn Suppleant

Stavanger[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Byfoged, byskriver, politimester Halvor Olaus Christensen
Malermester, kjøbmand Andreas Cederbergh

Bergen[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Amtmand Jens Schydtz
Rektor Hans Holmboe
Toldinspektør Wilhelm Frimann Koren Christie Møtte ikke på grunn av sykdom[2]
Assessor Carsten Balthazar Conradi
Kjøbmand Lyder Wentzel Nicolaysen Suppleant, møtte i stedet for Christie

Christanssund og Molde[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand Nicolai Henrik Knudtzon

Trondhjem[rediger | rediger kilde]

Navn Kommentarer/Suppleanter
Handelsmand, godseier, skibsreder, børskommissær Nicolai Jenssen
Kjøbmand, vicekonsul Jacob Schavland Gram
Byfoged, by- og raadstuskriver Hans Severin Fürst Ble syk, døde 27. februar 1836[7]
Justituarius Jacob Roll
Assessor Christian Horneman Suppleant, møtte for Fürst

Kilder[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Lindstøl side 175
  2. ^ a b Lindstøl side 168
  3. ^ a b Lindstøl side 174
  4. ^ a b Lindstøl side 169
  5. ^ Lindstøl side 173
  6. ^ Lindstøl side 171
  7. ^ Lindstøl side 176