IG Farbenprosessen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

IG Farbenprosessen (tysk I.G.-Farben-Prozess). offisielt The United States of America vs. Carl Krauch, et al. var en rettslig prosess mot 23 ledere i det tyske firmaet IG Farben etter andre verdenskrig. Prosessen pågikk i årene 19471948 som en del av Nürnbergprosessene. 12 ble dømt til fengselstraff, blant annet for plyndring og slaveri.

Det var et datterselskap av IG Farben, Degesch, som produserte Zyklon B, giftgassen som ble brukt i tilintetgjørelsesleirene (også selskapet Tesch/Stabenow leverte denne gassen). Men IG Farben var også anklaget for å produsere syntetisk bensin og gummi utvinnet fra kull, og bidro slik til Tysklands krigføring. Anklaget ble derfor at de bidra til aggressiv krigføring, et sentralt punkt også i Nürnbergprosessen mot de sentrale krigsforbryterne.

Anklagene[rediger | rediger kilde]

  1. Planlegging, forberedelse, initiere og gjennomføre aggressiv krig og invasjon av andre land.
  2. Krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten gjennom plyndring og utnyttelse av okkuperte områder, og ulovlig overtakelse av industrianlegg i både Østerrike, Tsjekkoslovakia, Polen, Norge, Frankrike og Russland.
  3. Krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten gjennom deltakelse i å ta slaver og deportering av slavearbeidere i stor skala av innsatte i konsentrasjonsleire og andre sivile i okkuperte land, av krigsfanger, og mishandling, terrorisering, tortur og drap på slavefanger.
  4. Medlemskap i en kriminell organisasjon, nemlig SS.
  5. Være ledere i en sammensvergelse for å begå de kriminelle handlinger nevt i pkt 1, 2 og 3.

Alle de anklagede ble prøvd mot punktene 1, 2, 3, og 5. Bare Schneider, Bütefisch, og von der Heyde ble anklaget under punkt 4. SS hadde blitt erklært å være en kriminell organisasjon under Nürnbergprosessen.

De anklagede[rediger | rediger kilde]

Navn Rolle Anklager Dom
    1 2 3 4 5  
Carl Krauch Styreleder og medlem av Görings 4 årsplankontor A A S   A 6 års fengsel, inkl. allerede sonet tid
Hermann Schmitz Administrerende direktør; medlem av Riksdagen A S A   A 4 års fengsel, inkl. allerede sonet tid
Georg von Schnitzler Wehrwirtschaftsführer (leder militærøkonomidelen);
SA-Sturmhauptführer i SA
A S A   A 2½ års fengsel, inkl. allerede sonet tid
Fritz Gajewski Direktør for AGFA A A A   A Frifunnet
Heinrich Hörlein Leder for kjemisk forskning A A A   A Frifunnet
August von Knierim Sjefsjurist; Leder for juridisk avdeling A A A   A Frifunnet
Fritz ter Meer Leder av avd. II, som var ansvarlig for den kjemiske
fabrikken i Buna ved Auschwitz
A S S   A 7 års fengsel, inkl. allerede sonet tid
Christian Schneider Leder av avd. I, som sto for produksjon av nitrogen og bensin;
personalsjef, «støttemedlem» av SS
A A A A A Frifunnet
Otto Ambros Leder av Krigsdepartementets komite for kjemisk krigføring;
produksjonsleder for Buna og Auschwitz
A A S   A 8 års fengsel, inkl. allerede sonet tid
Max Brüggemann Leder av industrianlegg A A A   A Frafalt av helsemessige grunner
Ernst Bürgin Leder av industrianlegg A S A   A 2 års fengsel, inkl. allerede sonet tid
Heinrich Bütefisch Produksjonssjef ved Auschwitz, Obersturmbannführer i SS A A S A A 6 års fengsel, inkl. allerede sonet tid
Paul Häfliger Leder av metallavdelingen A S A   A 2 års fengsel, inkl. allerede sonet tid
Max Ilgner Leder for etterretning og propaganda A S A   A 3 års fengsel, inkl. allerede sonet tid
Friedrich Jähne Sjefsingeniør A S A   A 1½ års fengsel, inkl. allerede sonet tid
Hans Kühne Leder av industrianlegg A A A   A Frifunnet
Carl Lautenschläger Leder av industrianlegg A A A   A Frifunnet
Wilhelm Mann Farmasøyt; medlem av SA A A A   A Frifunnet
Heinrich Oster Sjef for nitrogensammenslutningen A S A   A 2 års fengsel, inkl. allerede sonet tid
Karl Wurster Leder av industrianlegg A A A   A Frifunnet
Walter Dürrfeld Leder for byggingen av Auschwitz; og Monowitz (Auschwitz III) A A S   A 8 års fengsel, inkl. allerede sonet tid
Heinrich Gattineau Sjef for etterretning og anleggspolitiet (Werkschutz) A A A   A Frifunnet
Erich von der Heyde Nestleder for etterretning og anleggspolitiet;
Hauptsturmführer i SS og medlem av OKW
A A A A A Frifunnet
Hans Kugler Salgssjef for Sørøst-Europa A S A   A 1½ års fengsel, inkl. allerede sonet tid

A — anklaget   S — anklaget og funnet skyldig

Anklagede Ilgner og Kugler ble umiddelbart løslatt etter dommen siden de hadde sittet lenger i varetekt enn dommens lengde.

Litteratur[rediger | rediger kilde]