Hopp til innhold

Ruhrstatuttet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Vest-Tyskland (blått), Øst-Tyskland (rødt), Vest-Berlin (gult), tidligere tysk terriorium (grått), Saarland (grønt), Ruhrområdet (brunt).
Ruhrmyndighetenes hovedkontor ble lagt til Atlantikhaus i Düsseldorf, idag hovedkontor for Nordrhein-Westfalens departement for bygnings- og byutvikling.
Oppdelingen av Tyskland i okkupasjonssoner i 1945.
Ruhrområdet (brunt) er en del av den tyske delstaten Nordrhein-Westfalen (grått).

Ruhrstatuttet (engelsk: Agreement for an International Authority for the Ruhr) var en avtale om kontroll og regulering av Tysklands produksjon av kull, koks og stål i Ruhrområdet. Avtalen ble inngått 28. april 1949 mellom Frankrike, Storbritannia, USA og Benelux-landene.

Frankrike gikk i utgangspunktet inn for en streng regulering av Ruhrområdet, og ville overføre selve forvaltningen av industrien til et internasjonalt organ. Landet fremførte med styrke, et ønske om å binde den tyske «våpensmien», men hadde også egne, økonomiske interesser for øye. USA og Storbritannia ville derimot beholde tysk eierskap og ansvar for området, og utvikle området ved hjelp av Marshallplanen.

Tyskland, under ledelse av Konrad Adenauer, aksepterte Ruhrstatuttet ved inngåelsen av Petersbergavtalen i november 1949. Landet fikk dermed stanset vesentlige deler av de alliertes demontering av Tysklands industri, som krigserstatning.

Ruhrstatuttet ble administrert av Ruhrmyndigheten, som fikk sitt hovedkontor i Düsseldorf. Statuttet ble opphevet i 1952, ved etableringen av Det europeiske kull- og stålfellesskap, en av EUs forløpere.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Sekslandskonferansen i London 1948 om det okkuperte Tyskland, ble avholdt uten at Sovjetunionen var invitert. Samarbeidet mellom de fire seierherrene etter andre verdenskrig hadde brutt sammen.

Også de vest-alliertes forhold seg i mellom, støtte på problemer. Hver av okkupasjonsmaktene innførte et system i sine okkupasjonssoner, uten nødvendigvis å ta hensyn til det som foregikk i de øvrige sonene.[1]

Ruhrområdet var det viktigste produksjonsområdet for kull-, koks og stål i Tyskland. Det ble hovedsakelig liggende innenfor den britiske okkupasjonssonen.[1]

Den amerikanske og britiske sonen ble med virkning fra 1. januar 1947, slått sammen til ett, forent økonomisk område, den såkalte Bi-sonen. Frankrike som fryktet en gjenoppbygning av den tyske økonomien, og særlig den tyske krigsindustrien, sluttet seg til dette området først i 1949 (trisonen).[2]

Det franske mot det britiske og amerikanske syn[rediger | rediger kilde]

Frankrike stilte betingelser for Ruhrområdet, som de øvrige allierte ikke kunne akseptere. Det franske utenriksdepartementet krevde således at eiendomsretten til de tyske gruvene og jern- og stålindustrien skulle overføres til internasjonalt eie. Det ble foreslått å opprette en organisasjon som skulle forvalte industrien i Ruhrområdet, og fordele produksjonen.[1]

Det franske forslaget var motivert av sikkerhetsmessige, så vel som økonomiske interesser. Først og fremst skulle man forhindre at ressursene i Ruhrområdet ble brukt til militære formål. Dernest ønsket franskmennene å hindre reetablering av de store industrikonsernene, og dermed også at Tyskland gjenvant sin store industrielle makt.[3]

Britene og amerikanerne opprettet i november 1947, en tysk myndighet til forvaltning av kullgruvene i Ruhrområdet (Deutsche Kohlenbergbauleitung (DKBL)). Dette fant franskmennene uakseptabelt. Under sekslandskonferansen i London 1948 i juni, fikk Frankrike tilslutning til sitt forslag om opprettelse av et internasjonalt kontrollråd i Ruhrområdet.[4] USA satte som betingelse at kontrollregimet skulle tjene til oppfylling av Marshallplanen.[5]

En ny sekslandskonferanse ble avholdt i november 1948.[6] Det tyske næringslivet hadde etter valutareformen i 1948, som innebar overgang fra Reichsmark til Deutsche Mark,[7] fått et oppsving. Frankrike opplevde i det samme halvåret, uro og streiker. Landets stålproduksjon sank, og ble i september passert av Tysklands stadig økende produksjon.[6]

Amerikanerne og britene kunne ikke akseptere et fransk ønske om at landet skulle ha forrang som industrinasjon i Europa. I november vedtok den britisk-amerikanske militærregjeringen en lov (nr. 75) om omorganisering og oppløsning av kull- og stålindustrien i Ruhrområdet. Den tyske regjering skulle etter planen regulere industrien.[6] Frankrike fant det uakseptabelt at Tysklands regjering skulle regulere eiendomsretten til industrien i Ruhrområdet. Den 28. april 1949 ble de tre landene enige om Ruhrstatuttet, som innebar en alliert kontroll.[1][8][9]

Ifølge Ruhrstatuttet skulle Tysklands stemmerett i Ruhrmydigheten utøves av de allierte. Først senere, når en tysk regjering var dannet, skulle landet sende en observatør. Enda senere skulle den tyske regjeringen sende en representant med stemmerett, slik de øvrige i Ruhrmyndigheten.[10]

I praksis innebar Ruhrstatuttet at det ble lagt beskrankninger på Tysklands produksjon av kull og stål.[11]

Tysklands inntreden i avtalen[rediger | rediger kilde]

Ved Petersbergavtalen fra november 1949 fikk Tyskland en offisiell representant i Ruhrmyndigheten. Et flertall av tyskerne anså imidlertid Ruhrstatuttet som en del av okkupasjonsregimet, og ønsket en erstatning.[12]

Parallelt med forhandlingene om avtalen, foregikk en betydelig demontering av tyske industribedrifter som krigsbytte for de allierte.[13] Konrad Adenauer hadde forhandlet seg frem til å trekke en rekke bedrifter ut av listen for demontering, som vilkår for å gå med på Petersbergavtalen. Adenauer fremholdt i Forbundsdagen at man hadde dårlig tid: - Hadde jeg foreslått en lov om dette, ville det gått åtte uker til loven var vedtatt, og demonteringen hadde nådd et uakseptabelt stadie.[14]

Ved Petersbergavtalen ble det satt et tak for demonteringen i Vest-Tyskland, på 680 virksomheter. Demonteringen fortsatte frem til 1951, da 667 industribedrifter var nedlagt. Til sammenlikning fortsatte demonteringen i den Sovjetunionens okkupasjonssone. Frem til 1952 ble 3400 industribedrifter demontert, som var ca. 30 % av kapasiteten fra 1944.[15]

Det europeiske kull- og stålfellesskapet[rediger | rediger kilde]

Arbeidet i Ruhrmyndigheten ble vanskeliggjort ved at det overlappet oppgavene til den allierte høykommisjon og OECD. En vurdering i samtiden var at Ruhrmyndigheten best kunne erstattes med en europeisk føderasjon.[16]

Frankrike kunne imidlertid ikke akseptere nedleggelse av Ruhrmyndigheten uten noen erstatning. Den franske utenriksminister Robert Schuman lovet Konrad Adenauer at Ruhrstatuttet skulle bli opphevet ved innføringen av et felles europeisk marked for kull- og stål. Det europeiske kull- og stålfellesskap ble deretter vedtatt i 1951. Denne organisasjonen trådte i funksjon i 1952, og ruhrstatuttet ble samtidig opphevet. Utviklingen deretter førte til dagens EU.[17]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c d «Die Internationale Ruhrbehörde». CVCE - Luxemburg universitet. 2016. Besøkt 22. juni 2017. «Die Besatzung Deutschlands durch die vier Alliierten, die nach dem Untergang des Dritten Reichs im Jahr 1945 eingerichtet worden war, stößt schnell an ihre Grenzen. In Wirklichkeit versucht jede der vier Mächte ihr eigenes System in ihrer Besatzungszone einzuführen, ohne wirklich darauf zu achten, was anderswo passiert.Bezüglich des Ruhrgebiets, der am stärksten industrialisierten Region Europas, formuliert Frankreich außerdem Forderungen, die die anderen Besatzungsmächte schnell als inakzeptabel empfinden. Das französische Außenministerium verlangt Garantien für die Sicherheit Frankreichs durch Forderung nach der Internationalisierung des Eigentums an den Bergwerken und der deutschen Eisen- und Stahlindustrie.» 
 2. ^ «geschichte.nrw.de - Chronik». www.geschichte.nrw.de. Arkivert fra originalen 4. mai 2018. Besøkt 23. juni 2017. 
 3. ^ «Die Internationale Ruhrbehörde». CVCE - Luxembourg universitet. Besøkt 23. juni 2017. «Es geht natürlich darum zu verhindern, dass die Ressourcen des Ruhrgebiets zu militärischen Zwecken genutzt werden, wie es der Fall während des Hitlerregimes gewesen war. Gleichzeitig suchen die Franzosen eine Neubildung der großen Konzerne zu verhindern, durch die Deutschland seine grenzenlose industrielle Macht wiedererlangen könnte.» 
 4. ^ webmaster@verfassungen.de. «Londoner Kommunique vom 6. März 1948». www.verfassungen.de. Arkivert fra originalen 5. mars 2016. Besøkt 22. juni 2017. 
 5. ^ «Die Internationale Ruhrbehörde». CVCE - Luxembourg universitet. Besøkt 23. juni 2017. «Ungeachtet dieser dringenden Forderungen richten die Briten und die Amerikaner im November 1947 in der Bizone eine deutsche Behörde ein, die mit der Verwaltung der Kohlenbergwerke im Ruhrgebiet betraut wird: die Deutsche Kohlenbergbauleitung (DKBL). Wie zu erwarten macht sich Unzufriedenheit bei den Franzosen breit, und Paris protestiert. Im März 1948 jedoch erhält Frankreich schließlich die Zustimmung der Amerikaner zur Einrichtung einer Kontrollbehörde im Ruhrgebiet – allerdings unter der Bedingung, dass sie zur Umsetzung des Marshallplans dienen wird, in dessen Rahmen das Ruhrgebiet eine zentrale Rolle für die Versorgung der westeuropäischen Wirtschaft spielt.» 
 6. ^ a b c Marion Gräfin Dönhoff (6. januar 1949). «Das Ruhrstatut». Die Zeit. Besøkt 22. juni 2017. «Noch im Juli 1948 Relief sich die französische Stahlproduktion auf 640 000 t, im September war sie bereits auf 550 000 t gesunken, während die Stahlerzeugung, der Bizone von 310 000 t zu Beginn des Jahres 1948 auf 572 000 t im September angestiegen war und damit die Leistungen der französischen Stahlindustrie erstmalig übertreffen hatte. Als dann am Vorabend der zweiten Londoner Konferenz die anglo-amerikanischen Regierungen den Deutschen noch die Treuhänderschaft über die Kohle- und Stahlindustrie übertrugen und sich bereit erklärten, die Regelung der endgültigen Eigentumsverhältnisse der künftigen deutschen Regierung zu überlassen, war die französische Geduld erschöpft. Dies die Vorgeschichte des Ruhrstatuts.» 
 7. ^ Bildung, Bundeszentrale für politische. «DM | bpb». www.bpb.de (tysk). Besøkt 22. juni 2017. 
 8. ^ Archives, The National. «The Discovery Service». discovery.nationalarchives.gov.uk (engelsk). Besøkt 21. juni 2017. 
 9. ^ «Agreement for an International Authority for the Ruhr». Centre Virtuel de la Connaissance sur l’Europe (CVCE). Besøkt 21. juni 2017. 
 10. ^ «10. Deutsche Mitglieder der Ruhrkontrollbehörde». Das Bundesarchiv. Besøkt 23. juni 2017. «Die Vertretung Deutschlands und die Ausübung seines Stimmrechts war zunächst den Besatzungsmächten vorbehalten. Nach der Bildung einer deutschen Regierung sollte diese einen Beobachter entsenden, der zwar zur Teilnahme an den Sitzungen der Behörde berechtigt, aber ohne Stimmrecht war. Erst zu einem späteren Zeitpunkt und unter bestimmten Bedingungen sollte die deutsche Regierung ermächtigt werden, einen Vertreter und Stellvertreter mit vollem Stimmrecht zu entsenden.» 
 11. ^ Bildung, Bundeszentrale für politische. «Grundzüge deutscher Außenpolitik 1949-1990 | bpb». www.bpb.de (tysk). Besøkt 23. juni 2017. «Mit der EGKS erloschen das für Bonn so nachteilige Ruhrstatut und entsprechende Produktionsbeschränkungen. Erster Präsident der "Hohen Behörde", des neu errichteten Exekutivorgans der EGKS, war bis 1955 der Franzose Jean Monnet, der konzeptionelle Vater des Schuman-Plans.» 
 12. ^ «Die Internationale Ruhrbehörde». CVCE Luxembourg universitet. Besøkt 23. juni 2017. «Die Deutschen sind mehrheitlich gegen diese neue alliierte Organisation, die ihre Handlungsfreiheit in Wahrheit einschränkt und das Land in einem Zustand politischer Unterlegenheit hält. Für viele gehört die IRB zu den alliierten Besatzungsorganen, und sie betrachten sie als verdecktes Kontrollorgan. Sie können nicht akzeptieren, dass Deutschland sich dem Besatzer unterwirft und dass Frankreich von den Reichtümern des Ruhrgebiets profitiert und die Demontage der konkurrierenden Industrien der Region fortführt.» 
 13. ^ Deutschland, Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik. «Gerade auf LeMO gesehen: LeMO Kapitel: Demontagen». www.hdg.de (tysk). Besøkt 23. juni 2017. 
 14. ^ Germany, SPIEGEL ONLINE, Hamburg,. «Benehmen wie die Schuster - DER SPIEGEL 49/1949». www.spiegel.de (tysk). Besøkt 23. juni 2017. «Hätte ich ein Gesetz machen lassen", argumentierte Adenauer, "wäre bis zu seiner endgültigen Beschließung nach etwa acht Wochen die Demontage in ein für uns unerträgliches Stadium vorgeschritten. Außerdem handelt es sich nicht um einen Vertrag, weil wir kein Signatarland des Statuts werden.» 
 15. ^ Grau, Andreas/Würz, Markus. «Gerade auf LeMO gesehen: LeMO Kapitel: Demontagen». www.hdg.de (tysk). Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik. Besøkt 24. juni 2017. 
 16. ^ «Die Internationale Ruhrbehörde». CVCE Luxembourg universitet. Besøkt 23. juni 2017. «Schnell sind viele Beobachter der Ansicht, dass eine europäische Föderation die IRB, deren Abschaffung immer nachdrücklicher von Deutschland gefordert wird, gut ersetzten könnte. Der nachlassende Mangel an Grunderzeugnissen in Westeuropa und die Tatsache, dass die Arbeit der IRB sich teilweise mit der der Hohen Kommission überschneidet, macht ihr Fortbestehen immer problematischer. Zumal die Briten alle wichtigen Fragen an die OEEC überweisen, wo ihre Stimme durch die Einstimmigkeitsregel unverzichtbar ist, während in der IRB, wo jeder Staat durch einen Regierungsvertreter vertreten ist, Beschlüsse mit der Mehrheit der Stimmen gefasst werden.» 
 17. ^ «Die Internationale Ruhrbehörde». CVCE Luxembourg universitet. Besøkt 23. juni 2017. «Um den deutschen Forderungen gerecht zu werden, verspricht der französische Außenminister Robert Schuman Konrad Adenauer, dass die IRB spätestens bei der Einrichtung des gemeinsamen Marktes für Kohle und Stahl abgeschafft werden wird.»