Holocaust i Østerrike

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
«Ofrene for deportasjonenes plass» i Wien, bydelen Landstraße. Gateskilt ved tidligere jernbanesasjon Aspangbahnhof der deportasjonstogene forlot Wien.

Holocaust i Østerrike var den systematiske forfølgelsen, fordrivelsen og utryddelsen av jøder i Østerrike fra 1938 til 1945. Anslagsvis 65 000 jøder ble myrdet og 125 000 ble tvunget til å forlate landet.[1][2]

Det var mange østerrikere blant sentrale personer som medvirket i utforming og gjennomføring av holocaust under det tyske naziregimet, blant annet Adolf Hitler selv. Etter at Tyskland annektere Østerrike i 1938 ble mer radikal anti-jødiske tiltak satt i verk der før de spredte seg til andre tyskkontrollerte områder.[3]

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Leopoldstädter Tempel, en av mange syngagoger i Leopoldstadt, Wien.
Sigmund Freud var født inn i en jødisk familie med bakgrunn i Galicja. Han flyktet til Storbritannia fra nazistene etter at de hadde beslaglagt eiendommen hans og forfulgte familien.[4][5] Han var da 82 år gammel (foto fra 1905).
Hetz (fornøyelig trakassering): Jødiske østerrikere tvunget til skrubbe fortauet mens nazister og lokalbefolkningen ser på,[6] etter Anschluss i mars eller april 1938.

Ved oppløsningen av Østerrike-Ungarn etter første verdenskrig ble det trukket nye landegrenser og de jødiske innbyggerne i den nye østerrikske republikken befant seg da hovedsakelig i Wien.[3] Wien hadde i mellomkrigstiden over 200 000 jødiske innbyggere, nær 10 % av byens befolkning, hvorav mange bidro til byens produktive akademiske og kulturelle liv. Blant andre Sigmund Freud, Gustav Mahler, Stefan Zweig, Karl Popper og Viktor Frankl. Nesten alle jødiske østerrikere bodde i Wien som var et viktig senter for sionisme og for jødisk kultur og utdanning.[7][8][9] Ved folketellingen i 1934 var 92 % av Østerrikes 191 481 jødiske borgere i Wien. Videre bodde 6 % av jødene Niederösterreich som omslutter Wien og Burgenland langs grensen til Ungarn. I Graz og i Burgenland var i overkant av 1 % av innbyggerne jødiske. Denne fordelingen skyldtes bosettingsregler som til 1867 forbød jøder å bosette seg lenger vest. Østerrike hadde i 1934 6,6 millioner innbyggere og 2,8 % av disse var jødiske. De fleste østerrikere ønsket etter 1918 sammenslåing med Tyskland. Ved Saint-Germain-traktaten ble sammenslutning med Tyskland forbud og Østerrike fikk forbud mot å bruk «tysk» i navnet på landet.[3]

I 1938 var det omkring 200 000 jødiske borgere i landet ifølge definisjonene i Nürnberglovene. Dette utgjorde 40 % av jødene i det utvidete tyske riket. Rundt 90 % av de jødiske østerrikerne bodde i Wien der det var 176 000 jødiske innbyggere. Den politiske antisemittismen vedvarte fra århundreskiftet gjennom mellomkrigstiden.[10]

Karl Lueger ble borgermester i Wien i 1897 blant annet på et antisemittisk program. Etter første verdenskrig dominerte det sosialdemokratiske arbeiderpartiet det politiske styret i byen. En stor del av jødene stemte på sosialdemokratene, selv om sosialdemokratene til dels motarbeidet jødiske interesser blant annet for ikke å fremstå som jødeparti.[11] Antallet jødiske innbyggere i Wien økte betraktelig under første verdenskrig på grunn av tilstrømming av flyktninger fra de tidligere østerrikske besittelse Galicja og Bukovina. De antisemittiske partiene fikk bekreftet sin forestilling om jødene som utlendinger eller «orientalske» med innflytting av fattige og fromme østjøder som skilte seg ut med utseende og antrekk. Guvernøren i Niederösterreich, Albert Sever, foreslo i 1919 å deportere de jødiske flyktningene for å avhjelpe mat- og husmangel i landet. Paraplyorganisasjonen Deutschösterreichische Schutzverein Antisemiten-Bund ble stiftet i 1919. Antisemittismen i mellomkrigstiden var mer håndfast og folkelig enn antisemittismen i keisertiden. På 1920-tallet ble flere viktig foreninger blant annet innenfor sport dominert av antisemitter. Noen turistdestinasjoner annonserte at jøder ikke var velkomne i håp om å tiltrekke seg flere turister.[12] Antijødiske markeringer forekom blant annet i forbindelse med sionistkonferansen i 1925 i Wien og generelt på skoler og universiteter. Antisemittismen i Østerrike ble ikke opplevd som verre enn i andre europeiske land. Voldelig angrep forekom særlig fra og med 1933 da nasjonalsosialistene tok i bruk terror.[13]

De østerrikske nasjonalsosialistene (nazistene) gjorde det godt ved lokalvalget i Innsbruck i april 1933 med 36 % av stemmene. I juni 1933 ble nazistpartiet forbudt og de gikk under jorden. I februar 1934 brøt de ut væpnet kamp mellom sosialdemokratene og de kristelig-sosiale støttet av Heimwehren. Sosialdemokratene ble nedkjempet og partiet forbudt. Den autoritære Engelbert Dollfuß forsøkte å opprette en fascistisk stat eller korporativ stat. Nasjonalsosialistene som under østerrikeren Hitler hadde kommet til makten i Tyskland i 1933 øvet politisk og økonomisk press på Østerrike. Austrofascismen sto relativt svak med en den ikke spesielt populære «martyren» Dollfuß (myrdet i 1934), den ukarismatiske «føreren» Kurt Schuschnigg og lite utviklede nasjonalisme. Etter Hitlers maktovertakelse mottok Østerrike jødiske flyktninger fra Tyskland.[6]

Anschluss[rediger | rediger kilde]

Se også: Anschluss
Jakob Ehrlich, en ledende jødisk politiker i Wien, ble mishandlet til døde i Dachaug konsentrasjonsleir 2 måneder etter Anschluss.

Østerrike ble utsatt for tysk press over tid og i februar 1938 følte Schuschnigg seg tvunget til å nazi-vennlige personer i regjeringen, særlig Arthur Seyss-Inquart. Tyskland annekterte Østerrike i mars 1938 i det såkalte Anschluss og Seyss-Inquart overtok etter Schuschnigg inntil annekteringen var formelt ordnet. Antisemittisk aktivitet tiltok straks etter Anschluss med plyndring, konfiskering av eiendom og offentlig ydmykelse særlig i Wien. Ikke-jøder med antatt jødisk utseende eller antatt jødiske navn ble også trakassert. Den nye situasjonen var sjokkerende for jødene som ikke lenger fikk beskyttelse fra myndighetene. Det tyske naziregimet ble straks innført i Østerrike SS-sjef Heinrich Himmler og sjef for sikkerhetspolitiet Reinhard Heydrich kom allerede 12. mars til Wien for å «rense» politiet og innledet internering av regimekritikere. Gestapo etablerte seg i Wien 15. mars og det lokale politiet måtte 16. mars i Himmlers nærvær sverge lojalitet til Hitler. Hitler utnevnte i april Josef Bürckel til leder for kontoret for gjenforening av Østerrike og Tyskland. I slutten av mars 1938 ble jøder utestengt fra universitetene og fra stillinger i det offentlige. Jøder som ønsket å forlate landet måtte i praksis etterlate mesteparten av sine eiendeler fordi det ikke fantes noen lovlig måte å ta med seg verdier ut av landet. Det ble også innført en egen avgift for utvandring, Reichsfluchtsteuer.[14][15][16]

Den første deportasjonen til Dachau konsentrasjonsleir ble gjennomført 1. april 1948 og besto av 150 personer hvorav 60 jøder. Blant de internerte i Dachau var ledende personer i jødiske organisasjoner inkludert Jakob Ehrlich som døde der i mai 1938 etter mishandling. Ehrlich var det første jødiske dødsoffer. Robert Stricker og Desider Friedmann ble senere deportert til Auschwitz og drept der. Völkischer Beobachter agiterte i april for at «det jødiske elementet» i Wien måtte fjernes innen 1942. Provinsaviser lovet også at området snart ville være jødefritt. For eksempel i Frauenkirchen i Burgenland ble den jødiske befolkningen i mars 1938 stengt inne i en låve over natten mens eiendommer og butikker ble plyndret. Nürnberglovene ble innført i Østerrike i mai 1938.[17]

Regjeringen i Berlin ønsket å ta kontroll over plyndringen i Wien for å sikre at verdiene kom staten til gode. I mai 1938 ble en avdeling for eiendomsoverføring (Vermögensverkehrstell) opprettet i finansdepartementet i Wien. Avdeling hadde 200 ansatte og administrasjonen av «arifisering» av jødisk eiendom utformet der ble senere kopiert i andre kopierte områder og i selve Tyskland. Omtrent en tredjedel av personene som overtok virksomheter tilhørende jøder i Wien var medlemmer av nazipartiet. Arifiseringen var stort sett fullført i løpet av 1939. Bürckel etablerte en egen «likvidieringskommissær» (Stillhaltekommissar) for foreninger og forbund 18. mars 1938. Noen jødiske organisasjoner ble unntatt fra likvidering for å bistå med emigreringen. Kommissæren beslagla midler og eiendom tilhørende blant annet organisasjoner som B'nai B'rith.[18]

Mulighet for flukt[rediger | rediger kilde]

Holdningen til jødiske flyktninger i andre land endret seg i løpet av 1938 først med Anschluss så med Krystallnatten. President Roosevelt inviterte i juli 1938 til Éviankonferansen for å diskutere utfordringen med flyktninger fra Tyskland og Østerrike, der 32 land og 24 frivillige organisasjoner møttes. Konferansen ga få resultater. Storbritannia motsatte seg mer innvandring til Palestinamandatet der innvandringen allerede var stramt svært til etter det arabiske opprøret i 1936. Europeiske land som allerede hadde tatt i mot flyktninger ville ikke ta i mot flere. USA ville ta i mot en kvote på 27 230, mens Den dominikanske republikk tilbød seg å ta i mot 100 000 - det urealistiske tilbudet var trolig et PR-fremstøt. Australias representant uttalte: «As we have no racial problem, we are not desirous of importing one.» (Vi har ikke et raseproblem og er derfor ikke interessert i å importere et.)[19]

Tvungen utvandring[rediger | rediger kilde]

Utvandringskontoret i Wien holdt til i denne store residensen konfiskert fra Rothschild-familien.

Adolf Eichmann begynte sin virksomhet i Wien 15. mars 1938. Eichmann utnyttet den uklare ansvarsdelingen mellom Sicherheitsdienst (SD) og Gestapo i håndtering av jødsaker i Wien og så en mulighet til å koordinere antijødiske tiltak ved SS-ledelsen i Wien (SS Oberabschnitt Österreich).[20] Bürckel bestemte 20. august 1938 at det skulle opprettes et Zentralstelle für jüdische Auswanderung (sentralkontor for jødisk utvandring). Offisielt ble kontoret ledet av dr.juris. Walter Stahlecker (senere leder av Einsatzgruppe A), men reell leder var Adolf Eichmann. Kontoret holdt til i det konfiskerte Palais de Rotschild i Wien. Våren 1938 hadde Eichmann forsøkte å stimulere jøder til å utvandre, fra august ville han få en raskere byråkratisk prosess og samtidig måtte jødene gi fra seg alle sine verdier for å et gyldig pass og utreiseløyve. I Rotschild-bygget satte Eichmann opp et slags samlebånd for behandling av utvandringssaker. Eichmann sørget for arbeidsdeling mellom de forskjellige delene av naziadministrasjonen og presset de jødiske organisasjonene til å samarbeide. Innen mai 1939 hadde halvparten av de jødiske østerrikerne flyktet fra landet. Heydrich foreslo å opprette en tilsvarende ordning som Eichmanns kontor i selve Tyskland. I januar 1939 ble Reichszentrale für jüdische Auswanderung etablert i Berlin med Heydrich som leder etter oppdrag gitt av Göring i november 1938. Tilsvarende kontorer ble opprettet i Praha og i Amsterdam etter at disse landene var okkupert.[14][15] Fra januar til mai 1939 ble omkring 34.000 jøder presset til å utvandre fra Tyskland (Altreich) og omtrent samme antall fra Østerrike.[21] Til juni 1939 sørget sentralkontoret i Wien for at 110 000 jøder forlot landet.[14][22][23]

Eichmann opptrådte til å begynne forsiktig overfor lederne av jødiske organisasjoner og alle ansatte ved kontoret hadde instruks om å opptre høflig overfor jødene. Alle jøder som ønsket å utvandre måtte henvende seg til kontoret for å få utreisevisum. De måtte også betale en spesiell skatt som i praksis var beslag på personens eiendom og kontanter. Noen av jødene fikk avslag uten synlig grunn og i stedet stemplet passet med en stor D for Dachau. Både Eichmann og tjenestemenn ved kontoret tok imot bestikkelser.[24]

I alt 126 483 jøder forlot Østerrike før holocaust etter at eiendelene deres var beslaglagt. Av de gjenværende overlevde om lag 9000 og 65000 ble drept.[25][26][27]

Deportasjoner og massedrap[rediger | rediger kilde]

Jøder som ønsket å forlate landet måtte i praksis etterlate mesteparten av sine eiendeler fordi det ikke fantes noen lovlig måte å ta med seg verdier ut av landet. Det ble også innført en egen avgift for utvandring. Reichsfluchtsteuer. I august 1938 ble Zentralstelle für jüdische Auswanderung (sentralkontoret for jødisk utvandring) etablert under ledelse av Adolf Eichmann. Offisielt ble kontoret ledet av dr.juris. Walter Stahlecker (senere leder av Einsatzgruppe A), men reell leder var Eichmann. Våren 1938 hadde Eichmann forsøkte å stimulere jøder til å utvandre, fra august ville han få en raskere byråkratisk prosess og samtidig måtte jødene gi fra seg alle sine verdier for å et gyldig pass og utreiseløyve. Innen mai 1939 hadde halvparten av de jødiske østerrikerne flyktet fra landet. Heydrich foreslo å opprette en tilsvarende ordning som Eichmanns kontor i selve Tyskland. I januar 1939 ble Reichszentrale für jüdische Auswanderung etablert i Berlin med Heydrich som leder etter oppdrag gitt av Göring i november 1938.[14][28] Tilsvarende kontorer ble satt opp i Amsterdam og Praha underlagt Reichszentrale i Berlin.[29] Fra januar til mai 1939 ble omkring 34.000 jøder presset til å utvandre fra Tyskland (Altreich) og omtrent samme antall fra Østerrike.[21] Vel 120 000 jøder forlot Østerrike før utryddelsen begynte i 1941, av de gjenværende overlevde om lag 9000.[30]

Etterspill[rediger | rediger kilde]

Minnesmerke ved Aspangbahnhof i Wien.

Rettsoppgjør[rediger | rediger kilde]

Mange østerrikere i tysk tjeneste medvirket til Holocaust i Tyskland, i Østerrike og i okkuperte områder.[3] Adolf Eichmanns medarbeidere var stort sett østerrikere.[31] Odilo Globočnik, leder for Aksjon Reinhardt, ansatte stort sett bare østerrikere i viktige stillinger i Lublin og de var for en stor del Globocniks gamle kamerater fra den tiden det østerrikske nazipartiet var forbudt. Hermann Höfle og Amon Göth var østerrikere.[32][33] Globocniks stab skal ha vært så dominert av folk fra Kärnten at Kärnten-dialekten i praksis var den offisielle språkformen og i sosiale sammenkomster på kveldene ble det sunget sanger fra Kärnten.[34]

Etter den tysk kapitulasjon i 1945 okkuperte de allierte Østerrike. Omkring 100.000 tyske og østerrikske borgere har på en eller måte blitt straffet for medvirkning til nazistenes forbrytelser, av disse var over halvparten i Sovjetunionen. De allierte dømte 8812 tyskere og østerrikere ved domstoler i det okkuperte Tyskland.[35]

Ernst Kaltenbrunner var østerriker og sjef for RSHA etter at Heydrich ble drept. Han ble dømt til døden under Nürnbergprosessen og henrettet. Odilo Globočnik, leder for Aksjon Reinhardt, tok sitt eget liv etter å ha blitt arrestert av britiske styrker i mai 1945 i Kärnten. Irmfried Eberl tok sitt eget liv i varetekt etter krigen. Franz Stangl rømte til Brasil og ble stilt for retten i Tyskland i 1967. Adolf Eichmann ble dømt til døden og henrettet etter en berømt rettssak i Israel. Østerrikeren Franz Kutschera ble drept av polsk motstandsbevegelse på gaten i Warszawa i februar 1944.[36][37][38][39]

Den østerrikske SS-offiseren Siegfried Seidl var blant annet kommandant for Theresienstadt. I Ungarn medvirket han som rådgiver ved internering og deportering av jøder flere steder. Seidl ble arrestert, dømt og henrettet i Østerrike i 1947. SS-mannen Franz Novak arbeidet blant annet for Eichmann og unngikk etter krigen rettsforfølgelse i 15 år. I 1972 ble Novak i Wien dømt til syv års fengsel etter en serie rettssaker som begynte i 1964.[40]

Ernst Lerch, Odilo Globocniks assistent i Lublin, flyktet fra alliert fangenskap og levde deretter som en fri mann til 1972 da han ble stilt for retten blant annet etter påtrykk fra Simon Wiesenthal. Etter to dager i retten frafalt den østerrikske påtalemakten tiltalen av uklare grunner.[41][42] Mossad planla å drepe Lerch på 1980-tallet.[43][44] Alois Brunner medvirket ved deportasjoner fra Østerrike og andre land. Brunner rømte etter krigen til Syria og døde der som gammel mann.

I 1972 gjennomførte østerriksk rettsvesen i Wien en Auschwitz-prosess tilsvarende prosessen i Frankfurt. Bare to personer ble stilt for retten. De to hadde vært arkitekter for SS og hadde hatt ansvar for utforming og oppføring av gasskammeret i Birkenau. De ble frikjent uten at saken fikk særlig oppmerksomhet i Østerrike.[45]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Vogt (1966)
 2. ^ Rozett & Spector (2013) s. 13
 3. ^ a b c d Lichtblau 2015, s. 39
 4. ^ «Leaving Today: the Freuds in Exile 1938». Freud Museum London (engelsk). Besøkt 7. juli 2021. 
 5. ^ «Why Freud Chose Nazi Germany Over America». Time (engelsk). Besøkt 7. juli 2021. 
 6. ^ a b Lichtblau 2015, s. 44-46
 7. ^ «Austria's Jewish Question». The New York Times (engelsk). 3. mai 1981. ISSN 0362-4331. Besøkt 11. februar 2020. 
 8. ^ «Austria». encyclopedia.ushmm.org (engelsk). Besøkt 11. februar 2020. «In 1938, Austria had a Jewish population of about 192,000, representing almost 4 percent of the total population. The overwhelming majority of Austrian Jews lived in Vienna, the capital, an important center of Jewish culture, Zionism, and education. Jews comprised about 9 percent of the city's population. However, by December 1939 their number had been reduced to just 57,000, primarily due to emigration. … Between 1938 and 1940, 117,000 Jews left Austria.» 
 9. ^ Rozett & Spector (2013) s. 13
 10. ^ Rozett & Spector (2013) s. 13
 11. ^ Lichtblau 2015, s. 42
 12. ^ Lichtblau 2015, s. 43
 13. ^ Lichtblau 2015, s. 44
 14. ^ a b c d Safrian, H. (2000). Expediting Expropriation and Expulsion: The Impact of the “Vienna Model” on Anti-Jewish Policies in Nazi Germany, 1938. Holocaust and Genocide Studies, 14(3), 390-414.
 15. ^ a b Niewyk, D. L., & Nicosia, F. R. (2003). The Columbia guide to the Holocaust. Columbia University Press.
 16. ^ Lichtblau 2015, s. 46-48
 17. ^ Lichtblau 2015, s. 49
 18. ^ Lichtblau 2015, s. 51
 19. ^ Silberklang (2013) s. 76-77
 20. ^ Lichtblau 2015, s. 52
 21. ^ a b Helmreich, W. (2017). The Third Reich and the Palestine Question. Routledge.
 22. ^ Mixon,, Franklin G. (2019). A Terrible Efficiency (engelsk). Palgrave Macmillan. doi:10.1007/978-3-030-25767-5. Besøkt 3. januar 2021. 
 23. ^ Stangneth, B. (2014). Eichmann before Jerusalem: The unexamined life of a mass murderer. Vintage/Random house.
 24. ^ Reynolds 1961, s. 79-81
 25. ^ Vogt (1966)
 26. ^ Rozett & Spector (2013) s. 13
 27. ^ Bukey, Evan B. (1. desember 2016). «The Greater German Reich and the Jews: Nazi Persecution in the Annexed Territories 1935−1945». Holocaust and Genocide Studies. 3 (engelsk). 30: 534–537. ISSN 8756-6583. doi:10.1093/hgs/dcw061. Besøkt 17. februar 2020. 
 28. ^ Niewyk, D. L., & Nicosia, F. R. (2003). The Columbia guide to the Holocaust. Columbia University Press.
 29. ^ Offenberger, I. F. (2017). The Jews of Nazi Vienna, 1938-1945: Rescue and Destruction. Springer.
 30. ^ Vogt (1966)
 31. ^ Stangneth, Bettina (2017): Otto Adolf Eichmann. Reich Main Security Office. The RSHA's "Jewish expert". I: Jasch, H. C., & Kreutzmüller, C. (eds.). (2017). The Participants: The Men of the Wannsee Conference. Berghahn Books.
 32. ^ Webb, C. (2014). The Treblinka death camp: History, biographies, remembrance. Columbia University Press.
 33. ^ Perz, Bertrand (2015). «The Austrian Connection: SS and Police Leader Odilo Globocnik and His Staff in the Lublin District». Holocaust and Genocide Studies. 3. 29: 400–430. ISSN 8756-6583. doi:10.1093/hgs/dcv046. Besøkt 28. juni 2021. 
 34. ^ «"Tanzcafé Lerch": Vom Nazi-Treffpunkt zu Udo Jürgens' Bühne». Die Presse (tysk). 23. desember 2014. Besøkt 4. juli 2019. 
 35. ^ Pendas, Devin O. (1. juni 2009). «Seeking Justice, Finding Law: Nazi Trials in Postwar Europe». The Journal of Modern History. 2. 81: 347–368. ISSN 0022-2801. doi:10.1086/598922. Besøkt 25. februar 2020. 
 36. ^ Patin, N. (2018). Atoning for the Murder of Millions? The Execution of High-Ranking Nazis after the Second World War. Journal of Genocide Research, 20(2), 247-260.
 37. ^ Lukas, R. C. (red.). (2013). Out of the Inferno: Poles Remember the Holocaust. University Press of Kentucky.
 38. ^ Davies, N. (2003). Rising'44: The Battle for Warsaw. Pan Macmillan.
 39. ^ Zander, P. G. (2017). Hidden Armies of the Second World War: World War II Resistance Movements. ABC-CLIO.
 40. ^ Braham 2000, s. 262
 41. ^ Skal svare for mordene på 1,5 millioner jøder. Arbeiderbladet, 16. mai 1972, s10. «Hvis jødemorderne fra kommando Reinhardt skulle frifinnes ville det være en politisk og moralsk skandale av rang. Myndighetene er tydelig nervøse, ikke minst fordi delstaten Kärnten der prosessen finner sted, var temmelig brunfarget under krigen.»
 42. ^ Poprzeczny, J. (2004). Odilo Globocnik, Hitler’s Man in the East. McFarland, Jefferson North Carolina.
 43. ^ «Mossad wollte NS-Schergen Murer und Lerch töten». krone.at (tysk). 1. juni 2018. Besøkt 4. juli 2019. «Der israelische Geheimdienst Mossad hat im Jahr 1980 die Tötung zweier gesuchter österreichischer NS-Kriegsverbrecher in der Steiermark und Kärnten beabsichtigt. Franz Murer, der als „Schlächter von Wilna“ traurige Berühmtheit erlangte, hätte auf seinem Bauernhof bei Gaishorn im Bezirk Liezen erschossen werden sollen, Ernst Lerch, ein Mitorganisator des Massenmords an 1,8 Millionen polnischen Juden, sollte mit einer Autobombe in Klagenfurt liquidiert werden.» 
 44. ^ «Why the Mossad failed to capture or kill som many fugitive nazis». Washington Post. 22. september 2017. 
 45. ^ Allen, Michael Thad (2007). «Realms of Oblivion: The Vienna Auschwitz Trial». Central European History. 3 (engelsk). 40: 397–428. ISSN 1569-1616. doi:10.1017/S0008938907000787. Besøkt 26. februar 2020. «On March 10, 1972, a little-known Auschwitz trial came to a rather unremarkable conclusion with the release of Fritz Ertl and Walter Dejaco. Both had served as SS architects in the Central Construction Directorate(ZBL)-Auschwitz. Both were part of a team responsible for designing and building the gas chambers of Birkenau. The District Attorneys' Office of Vienna had prepared the case against them with great ambition nearly a decade before. Prosecutors originally had in mind something like the Frankfurt Auschwitz Trial in the Federal Republic of Germany, which included more than twenty defendants. Such plans were speedily curtailed.» 

Litteratur[rediger | rediger kilde]