Flyplass Helgeland

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

En ny Flyplass på Helgeland for større flytyper enn Dash 8 ble fram til mars 2011 utredet gjennom to selskaper, Helgeland Lufthavn og Polarsirkelen Lufthavnutvikling. De to lokalitetene som fram til dette tidspunktet var aktuelle ligger i henholdsvis i Drevja i Vefsn og på Hauan i Rana. Begge prosjekter hadde som mål å kunne betjene Boeing 737 og tilsvarende flytyper. Flyplass Helgeland må derfor anses å være samlebetegnelse for den pågående prosessen rundt ny storflyplass i denne regionen.

Generalforsamlingen i Helgeland Lufthavn AS vedtok 23. mars 2011 å legge ned selskapet etter at Luftfartstilsynet hadde konkludert med at lokaliteten i Drevja ikke tilfredsstilte kravene til en større flyplass og derfor anbefalte å ikke gå videre med planene der.[1] Dermed ble bare prosjektet til Polarsirkelen Lufthavnutvikling stående igjen som aktuelt. Den eneste lokaliteten som etter mange års utredninger er funnet realiserbar, er derfor Hauan i Rana, 8 km øst fra Mo i Rana.

I mars 2020 besluttet Erna Solbergs regjering å gi Avinor i oppdrag å overta den videre prosessen med bygging av en ny lufthavn i Mo i Rana.[2]

Historie[rediger | rediger kilde]

Dagens kortbaneflyplasserHelgeland ble etablert i perioden 19681987. Disse ligger i byene Brønnøysund, Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen og betjenes av Widerøe med Dash 8turbopropfly i hovedsak 39-seters. De går mestedels mellom Trondheim og Bodø. Passasjer til Oslo må som oftest veksle fly i Trondheim.

Spørsmålet om lokalisering av en ny og større flyplass på Helgeland er preget av både flytekniske, geografiske og lokalpolitiske momenter. Det har vært utredet flere alternativer[3] de siste tiårene , uten at det hittil er funnet et alternativ som er politisk samlende og samtidig tilfredsstiller kravene til flytekniske parametre som ender ut i en akseptabel regularitet. Man ønsker en bane på rundt 2000 meters lengde for jetfly, eksempelvis Boeing 737. Mo i Rana lufthavn, Røssvoll har ikke utvidelsesmuligheter til en slik rullebane. Det har heller ikke Mosjøen lufthavn, Kjærstad.

I 2007 frarådet Avinor bygging av en flyplass i Drevja i Vefsn som erstatning for flyplassene i Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen, med henvisning til den værmessige tilgjengeligheten for lokaliteten, noe ordføreren i Vefsn, Jann-Arne Løvdal har tilbakevist med begrunnelse i svikt i foretatte værmålinger.[4] Arbeidet for flyplass i Drevja ble senere gjenopptatt i regi av selskapet Helgeland Lufthavn AS.

Status Polarsirkelen Lufthavnutvikling[rediger | rediger kilde]

Polarsirkelen Lufthavnutvikling er en lobbyistorganisajon støttet av lokalt næringsliv på Helgeland, samt kommunene sammen med de største private bedriftene i kommunene Rødøy, Træna, Lurøy, Rana, Nesna, Hemnes og Hattfjelldal.

Polarsirkelen Lufthavnutvikling leverte i august 2010 søknad om konsesjon for ny stor flyplass[5] til Luftfartstilsynet. Behandlingen av søknaden ble i november 2010 utsatt[6] av Luftfartstilsynet i påvente av arbeidet med ny Nasjonal Transportplan.

I desember 2010 opplyste samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa at hun hadde bedt Luftfartstilsynet om en redegjørelse for de flyoperative og tekniske forhold for en ny flyplass på Helgeland.[7] Dette skulle tilsynet gjøre ferdig slik at denne saken kunne tas opp på fylkestinget i Nordland i februar 2011.

I en foreløpig teknisk og operativ vurdering som ble overlevert av Luftfartstilsynet til Samferdselsdepartementet[8] ble det i februar 2011 konkludert med at Polarsirkelen lufthavn vil kunne oppnå en teknisk og operativ godkjenning i medhold av luftfartsloven § 7-11. Avinor har senere detaljplanlagt flyplassen og levert konsesjonssøknad om etablering og drift av flyplassen. Luftfartstilsynet har anbefalt denne.

.


Status Helgeland Lufthavn[rediger | rediger kilde]

Helgeland Lufthavn er en lobbyistorganisajon støttet av kommuner og lokalt næringsliv i Vefsn. Den har jobbet for å etablere en flyplass i mellom Drevvatn og Elsfjord i Vefsn omtrent 40 km fra Mosjøen, 50 km fra Sandnessjøen, og 65 km fra Mo i Rana.[9]

15. desember 2010 opplyste Helgeland Lufthavn om nye krevende oppgaver med å få sluttført utredningsarbeidet.[10]

En værrapport[11] utarbeidet av Meteorologisk Institutt på oppdrag for Helgeland Lufthavn ble 27. desember 2010 gjort tilgjengelig i Helgelands Blad og Rana Blad. Rapporten fortalte om omtrent samme værforhold ved den planlagte flyplassen i Drevja som under værmålingene som fikk Avinor til å skrinlegge samme prosjekt både i 2003, 2006 og 2007.[12][13]

I en foreløpig teknisk og operativ vurdering fra Luftfartstilsynet[14] ble det i februar 2011 konkludert med at Helgeland lufthavn ikke kunne påregne å få godkjenning i medhold av luftfartsloven § 7-1.

17. februar 2011 ble det kjent at styret i Helgeland lufthavn gikk inn for å avvikle selskapet[15], noe som ble vedtatt i generalforsamlingen den 23. mars 2011.[16]

Scenarioer for lufthavnstruktur på Midtre og Nordre Helgeland[rediger | rediger kilde]

22. februar 2011 presenterte Gravity Consult en rapport for Fylkestinget, utarbeidet på oppdrag fra fylkesrådet i Nordland. Rapporten søker å vise endringer i passasjertall og passasjerstrømmer ved tre ulike scenarioer for lufthavnstruktur på Midtre og Nordre Helgeland.[17]

Behandling i Nordland fylkesting[rediger | rediger kilde]

I mars 2011 ba Fylkesrådet fylkestinget om å avgjøre saken om flyplass i april 2011. Fylkestinget var bedt om å ta stilling til saken delt opp i to punkter. - Vi råder fylkestinget til at Røssvoll legges ned til fordel for en storflyplass på Hauan. Vi ber også tinget be departementet gjenoppta konsesjonssøknaden til Polarsirkelen lufthavn så snart som mulig, uttalte fylkesråd Odd Eriksen til Rana Blad i mars 2011.[18]

Fylkestinget sluttet seg til fylkesrådets forslag om støtte til bygging av en ny stor flyplass på Hauan i Rana. 45 av 53 representanter stemte for forslaget. Fylkestinget ba også Samferdselsdepartementet om snarest å pålegge Luftfartstilsynet å gjenoppta behandlingen av konsesjonssøknaden angående stor flyplass på Hauan.[19]

Videre politisk behandling og framdrift for konsesjonssøknad[rediger | rediger kilde]

Etter at fylkestinget fattet sitt vedtak om ny flyplass i Rana skulle dette sendes til samferdselsdepartementet som igjen skulle ta kontakt med Luftfartstilsynet der de ber dem gjenoppta arbeidet med konsesjonssøknaden for Polarsirkelen lufthavn. I slutten av april 2011 uttalte avdelingsdirektør i Luftfartstilsynets flysikringsavdeling, Espen Slyngstad, ifølge Rana Blad: - Vi har ikke fått noen beskjed fra departementet etter at fylkestinget fattet sitt vedtak i denne saken. Det er de vi venter på før vi kan sette i gang.[20]

I ettertid er det blitt kjent at Samferdselsdepartementet har bedt Luftfartstilsynet sende en kopi av konsesjonssøknaden til Avinor. Avinor er ifølge Rana Blad bedt om å kommentere følgende punkter overfor Samferdselsdepartementet innen 14. oktober 2011[21]:

- Forhold ved søknaden som avviker fra de løsninger Avinor ville valgt i en tilsvarende søknad - Behov for ytterligere utredninger - Andre relevante forhold

I juni 2013 sier Stortinget ja til å bygge Polarsirkelen lufthavn.[22]

Det har etter det vært diskusjon om fordeling av finansiering med tanke på høyere kostnad enn tidligere sagt. I februar 2017 sa Rana kommune ja til å bidra med inntil 300 millioner.[23]

Bekreftelse av værmessig tilgjengelighet[rediger | rediger kilde]

Avinor har i et notat datert 17. desember 2012 beregnet værmessig tilgjengelighet for Polarsirkelen lufthavn (i Rana) til 94%.[24] 94% er en tilgjengelighet som er under anbefalingen på 98% for større lufthavner. 94% er også en værmessig tilgjengelighet som er lavere en 95% som er anbefalt for etablering av mindre lufthavner.

I et brev fra Avinor til PLU, datert 8. februar 2013, [25] bekreftet Avinor en værmessig tilgjengelighet på minst 98 % på årsbasis for Hauan.

Detaljplanlegging[rediger | rediger kilde]

Avinor startet detaljplanlegging i mars 2014.[26] I desember 2015 ble den klar og Avinor overlevere da konsesjonssøknad for ny lufthavn.[27] Kostnaden var da beregnet til 1,99 mrd. kroner.[28]

Se videre Steinbekkhaugen for nyere informasjon.

Veiforbindelser[rediger | rediger kilde]

For å kunne samle flytrafikken på en flyplass trenges bedre veier enn det har vært. Åpningen av Korgfjelltunnelen i 2005 og Toventunnelen i 2014, gjør dette mulig.

Det er fra Hauan til:

 • Mo: 11 km, 13 min
 • Korgen: 50 km, 50 min
 • Mosjøen: 97 km, 90 min
 • Sandnessjøen: 120 km, 110 min
 • Brønnøysund: 257 km, 230 min

inkludert vedtatte veiprosjekter og en nybygd vei fra flyplassen til vei E12.

Det har vært kritikk mot planene på å legge ned flyplassen i Mosjøen.[29][30] Sandnessjøen lufthavn ble i 2014 forlenget til 1100 meter for å fremtidssikre den. Det går deretter en del fly direkte til Oslo. Med Toventunnelen er det 71 km veiavstand fra Mosjøen sentrum til Sandnessjøen lufthavn, kortere enn til Hauan. Brønnøysund lufthavn er situert utenfor influensområdet for den planlagte flyplassen ved Mo i Rana, og er dermed ikke berørt. Brønnøysund lufthavn er dessuten utvidet til 1100 meter og har potensial for ytterligere utvidelse.

24. Investorene bak Polarsirkelen lufthavnutvikling: http://lufthavnutvikling.no/prosjektet/investorer.html

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Pål Leknes Hanssen: Fulgte styrets innstilling. Generalforsamlingen i Helgeland Lufthavn AS vedtok onsdag kveld å legge ned selskapet.[død lenke], Helgeland Arbeiderblad, 23. mars 2011
 2. ^ [1]
 3. ^ Helgeland Arbeiderblad: Alternativer for ny flyplass Arkivert 28. oktober 2003 hos Wayback Machine., 12/6 2003
 4. ^ Dagens Næringsliv: Avinor vender tommelen ned[død lenke], 6/7 2007
 5. ^ Rana Blad: Konsesjonssøknaden levert Arkivert 17. oktober 2014 hos Wayback Machine., 30/8 2010
 6. ^ Rana Blad: Foreløpig stopp for flyplass Arkivert 17. oktober 2014 hos Wayback Machine., 3/11 2010
 7. ^ Rana Blad: - Gode nyheter Arkivert 17. oktober 2014 hos Wayback Machine., 16/12 2010
 8. ^ Vedlegg i Helgeland Arbeiderblad: Mulige nye lufthavner på Helgeland – Luftfartstilsynets foreløpige tekniske og operative vurderinger[død lenke], 3/2 2011
 9. ^ Helgeland lufthavn – marked og samfunnsøkonomi
 10. ^ Helgeland Arbeiderblad: Larsen får utvidet stilling Arkivert 30. desember 2010 hos Wayback Machine., 15/12 2010
 11. ^ Knut Harstveit og Ivar Seierstad, Meteorologisk Institutt: Drevjadalen – Værmålinger 2008/2010[død lenke], 30/9 2010
 12. ^ Helgelands Blad: Her er rapporten Arkivert 9. januar 2011 hos Wayback Machine., 27/12 2010
 13. ^ Rana Blad: Her er rapporten Arkivert 31. desember 2010 hos Wayback Machine., 27/12 2010
 14. ^ Vedlegg i Helgeland Arbeiderblad: Mulige nye lufthavner på Helgeland – Luftfartstilsynets foreløpige tekniske og operative vurderinger[død lenke], 3/2 2011
 15. ^ Helgeland Arbeiderblad: Avvikler Helgeland Lufthavn Arkivert 26. august 2011 hos Wayback Machine., 17/2 2011
 16. ^ Helgeland Arbeiderblad: Fulgte styrets innstilling[død lenke], 23/3 2011
 17. ^ Gravity Consult: Ny Flyplass - Helgeland, 22/2 2011
 18. ^ Rana Blad: Fylkesrådet vil erstatte Røssvoll med storflyplass Arkivert 18. april 2011 hos Wayback Machine., 23/3 2011
 19. ^ Nordland fylkeskommune: Ny stor flyplass Arkivert 15. april 2016 hos Wayback Machine., 15/4 2011
 20. ^ Rana Blad: Behandlingen av konsesjon kan ta tid Arkivert 15. mai 2011 hos Wayback Machine., 29/4 2011
 21. ^ Rana Blad: Ber Avinor involvere seg Arkivert 4. juni 2011 hos Wayback Machine., 1/6 2011
 22. ^ Grønt lys for Himmelblå-flyplassen
 23. ^ Bidrar med 300 millioner
 24. ^ «Flere spørsmål om landingsforholdene». Arkivert fra originalen 8. mars 2013. Besøkt 31. mars 2013. 
 25. ^ Brev fra Avinor til PLU 8. februar 2013
 26. ^ Avinor starter detaljplanlegging
 27. ^ Nærmere realisering av ny flyplass på Helgeland
 28. ^ Polarsirkelen lufthavn: 25 % økte kostnader
 29. ^ En flyplass på Hauan vil ikke komme hele Helgeland til gode, men først og fremst være et Rana-prosjekt
 30. ^ Felles front mot ny storflyplass ved Mo

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]