E6 Helgeland nord

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
E6 Helgeland nord
E6 Helgeland nord
E6 ved nordsiden av Illhøllia tunnel
Strekning
KorgenBolna
Data
Lengde61,9 av 125 km
StatusStamvei E6.svg Påbegynt 2. september 2015; 5 år siden (2015-09-02)
Avsluttet 7. november 2019; 17 måneder siden (2019-11-07)
FylkeNordland (Helgeland)
KvalitetAsfaltert
FergerNei
Tilstøtende riksveier
Stamvei E12.svg til Sverige og Finland
Restriksjoner
BomstasjonerJa
Bom 1Skamdalen ved Hemnes kommunegrense
Bom 2Reinforshei ved Røssvoll i Rana
Bom 3Ved Bolna nær Saltfjellet

E6 Helgeland nord var et veiprosjekt langs Europavei 6 (E6) i kommunene Hemnes og Rana på det nordlige Helgeland i Nordland. Prosjektet innebar utbygging av 61,9 km av den 125 km lange strekningen på E6 fra Urlandå nord for Korgen i Hemnes kommune til BolnaSaltfjellet i det nordlige Rana.

Prosjektet ble vedtatt av Stortinget under Erna Solbergs regjering den 3. juni 2014. Byggeoppdraget ble tildelt Hæhre Entreprenører AS (fra 24. november 2017 part i fusjonen BetonmastHæhre Anlegg AS, og fra 19. august 2019 atter et eget selskap). Selskapet signerte kontrakten med Statens vegvesen den 24. juni 2015 i Mo i Rana. Byggeprosjektet startet 2. september 2015, og var avsluttet den 7. november 2019.

Kontrakten til Hæhre Entrepenører AS har 15 års varighet, og innbefatter vedlikehold av veistrekningen frem til 2030.

Prosjektet var det første av tre kontraktsområder for E6 på Helgeland. De to andre er E6 Helgeland sør og E6 Kapskarmo–Svenningelv–Lien.

Stortingsbehandlingen[rediger | rediger kilde]

Jens Stoltenbergs andre regjering[rediger | rediger kilde]

Jens Stoltenbergs andre regjering la 4. oktober 2013 frem et finansieringsforslag for utbedringen av E6 på det nordlige Helgeland i Nordland. Forslaget la opp til finansiering med tre bommer.[1]

Erna Solbergs regjering[rediger | rediger kilde]

Erna Solbergs regjering trakk tilbake proposisjonen 12. desember 2013, for å gjennomgå prosjektet på nytt.[2] Den 6. mai 2014 la Stortingets transport- og kommunikasjonskomité frem en ny innstilling om utbygging og finansiering av 61,9 km av den 125 km lange strekningen på E6 fra Korgen i Hemnes kommune til Bolna i Rana. 15 km var bygging av ny vei, mens 47 km var utbedring av eksisterende vei. Den statlige finansieringen ble foreslått økt med 300 millioner kroner,[3] bompengefinansieringen ble foreslått redusert fra 630 til 330 millioner kroner og gjennomført med to bommer, mot tre i det opprinnelige forslaget. Forslaget innebar 80,5% statlig finansiering og 19,5% bompengefinansiering.[3]

Forslaget ble vedtatt av Stortinget 3. juni 2014.[4][5] Den 8. oktober 2014 bevilget regjeringen 225 millioner kroner til prosjektet i statsbudsjettet for 2015.[6]

Valget av Hæhre Entreprenører AS[rediger | rediger kilde]

Terje Moe Gustavsen (1954–2019) var veidirektør da kontrakten ble signert av Hæhre Entreprenører AS i 2015.

Statens vegvesen la veipakken ut på anbud 8. april 2014, og håpet på dialog med minst fire entreprenører.[7] Den 25. juni 2014 hadde to entreprenører meldt sin interesse, nemlig det norske selskapet Leonhard Nilsen & Sønner (LNS) og det svenske selskapet NCC Roads.[8] Den 26. juni avgjorde direktør Terje Moe Gustavsen (1954–2019) i Vegdirektoratet at det ikke hadde meldt seg mange nok interessenter i anbudsrunden. LNS ble ikke prekvalifisert, og dermed satt man i praksis igjen med kun én enkelt entreprenør.[9]

Etter å ha endret veipakkens betingelser, lyste Vegvesenet anbudet ut på nytt 18. september 2014.[10] Denne gangen meldte tre entreprenører sin interesse: LNS, NCC Roads og Hæhre Entreprenører AS.[11] Den 12. juni 2015 valgte Vegvesenet anbudet til Hæhre Entreprenører AS. Det var på 1,9 milliarder kroner, eksklusiv merverdiavgift.[12] Vegvesenet signerte kontrakten i Mo i Rana den 24. juni 2015.[13]

Entreprenøren hadde tidligere bygd ny fylkesvei 78 gjennom Drevjadalen, inkludert Toventunnelen. Hæhre Entreprenører AS hadde videre bygd ny E6 langs Mjøsa mellom Minnesund og Stange, som en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, som ble inngått mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket i Akershus og Hedmark.[14]

Den 24. november 2017 ble Hæhre Entrepenører AS en del av fusjonen BetonmastHæhre Anlegg AS.[15] Den 19. august 2019 ble det igjen et eget selskap.

Bompenger[rediger | rediger kilde]

Det er tre bomstasjoner langs E6 i Rana kommune. Den 26. november 2015 åpnet to bomstasjoner, den ene ved Reinforshei nær Røssvoll nord for Mo, og den andre i Skamdal nær Hemnes kommunegrense. Den 30. november 2019 åpnet den tredje ved Bolna nær Saltfjellet kort etter åpningen av de siste traséene.[16] Det koster (per 2020) 76 kr å passere alle tre med personbil uten rabatt.

Parseller[rediger | rediger kilde]

Tegnforklaring
BSicon STR+GRZq.svg Urlandå
BSicon STR.svg 4 km 2017
BSicon STR+GRZq.svg Dalselv
BSicon BHF.svg Mo i Rana
BSicon STR+GRZq.svg Fallheia
BSicon STR.svg 8 km 2018
BSicon STR+GRZq.svg Sandheia
BSicon STR+GRZq.svg Illhøllia tunnel 2003
BSicon STR.svg 8 km 2018
BSicon HST.svg Storforshei
BSicon STR+GRZq.svg Tjærskaret
BSicon STR.svg 7 km 2017
BSicon STR+GRZq.svg Eiterå
BSicon STR.svg 2011
BSicon STR+GRZq.svg Strandjord
BSicon STR.svg 6 km 2019
BSicon STR+GRZq.svg Messingsletta
BSicon STR.svg 6 km 2019
BSicon STR+GRZq.svg Storvoll
BSicon STR.svg 2 km 2019
BSicon STR+GRZq.svg Raudfjellforsen
BSicon STR.svg 4 km 2019
BSicon STR+GRZq.svg Krokstrand
BSicon STR.svg 2 km 2019
BSicon HST.svg Krokstrand sentrum
BSicon STR.svg 10 km 2019
BSicon STR+GRZq.svg Bolna

E6 Helgeland nord var det første av tre kontraktsområder for E6 på Helgeland.[5] De to andre er innbefattet i E6 Helgeland sør, og består av bygging av ny vei fra Mosjøen til Osen i Vefsn kommune og bygging av ny E6 mellom Kappskarpmo og Brattåsen og mellom Brattåsen og Lien i Grane kommune.[17] Det svenske entreprenørkonsernet Skanska AB signerte kontraktene om byggingen av E6 Helgeland sør den 9. februar 2017,[17] og startet arbeidet i mai 2017.[17]

Oppstart med E6 Helgeland nord var 2. september 2015.[18] Åpningen ble foretatt av Tom Cato Karlsen (Frp, 1974–) – daværende statssekretær i samferdselsdepartementet, Ranas ordfører Geir Waage (Ap, 1967–) og regionveisjef Torbjørn Svane Naimak (1948–).[18]

Samferdselsminister Jon Georg Dale åpnet parsell 2 mellom Fallheia og Sandheia og parsell 3 mellom Ildhøllia og Nord-Tjærskaret den 27. september 2018.

Prosjektet hadde ti parseller.

De to første parsellene (11,6 km) ble åpnet den 6. juli 2017: Parsell 1 mellom Urlandå og Dalselv (4,3 km)[19] og parsell 4 mellom Tjærskaret og Eiterå (7,3 km).[20][21] Åpningen av parsellene ble foretatt av daværende statssekretær i samferdselsdepartementet Tom Cato Karlsen (Frp), ordfører Geir Waage (Ap) og regionveisjef Torbjørn Naimak.[22]

De to neste parsellene (15,4 km),[23] parsell 2 mellom Fallheia og Sandheia (7,8 km)[24] og parsell 3 mellom Ildhøllia og Nord-Tjærskaret (7,6 km),[25] ble åpnet den 27. september 2018 kl 12 av samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp, 1984–), ordfører Geir Waage (Ap) og regionveisjef Torbjørn Naimak.[23][26][27][28][29]

De tre neste parsellene (15,1 km), parsell 5 mellom Strandjord og Messingsletta (6,5 km), parsell 6 mellom Messingsletta og Storvoll (6,2 km) og parsell 7 mellom Storvoll og Raudfjellforsen (2,4 km), var ferdige i oktober 2018,[30] men ble ikke offisielt åpnet, fordi det manglet oppmerking.[30] Oppmerkingen var gjort i august 2019, og parsellene ble offisielt åpnet 7. november 2019.[31]

De to neste parsellene (6,5 km), parsell 8 mellom Raudfjellforsen og Krokstrand (4 km) og parsell 9 Krokstrand sentrum (2,5 km) var ferdige før fellesferien den 8. juli 2019,[32] og ble offisielt åpnet den 7. november 2019.[31]

Den siste og tiende parsellen mellom Krokstrand og Bolna (10,5 km) ble offisielt åpnet, sammen med fem andre parseller, den 7. november 2019. Åpningen skjedde ved nye Krokstrand bru, ved foten av Saltfjellet. På dette tidspunkt ble den nye brua tatt i bruk. Åpningen ble foretatt av statssekretær i samferdselsdepartementet, Allan Ellingsen (Frp, 1984–), av ordfører Geir Waage (Ap) og regionveisjef Turid Stubø Johnsen.[31][33][34][35][36]

Parsell 1 Urlandå-Dalselv

Denne strekningen befinner seg sørvest for Mo i Rana. Den er 4,3 km lang[19] og går fra Urlandå i Hemnes kommune til Dalselv i Rana kommune. Veiarbeidet innbefattet fjerning av en farlig og ulykkespreget sving i Skamdalen i Rana kommune. Den nye veien ble lagt i et nytt terreng over deler av strekningen. Oppstart var 2. september 2015,[18] og strekningen ble åpnet 6. juli 2017.[19]

Parsell 2 Fallheia–Sandheia
Den gamle broforbindelsen over Langvassåga (bildet) ble erstattet av ny bro og den 622 meter lange Reinforsheitunnelen.
E6 ble utbedret mellom Illhøllia tunnel (bildet) og Tjærskaret sør for Storforshei.
E6 passerer Raudfjellfossen i Ranelva ved Storvoll, sørvest for Saltfjellet.

Denne strekningen befinner seg nordøst for Mo i Rana og sørvest for Storforshei, og passerte tidligere gjennom Røssvoll. Den er 7,8 km lang og veien ble delvis lagt om.[24] Parsellen gikk tidligere i en 90 ° vinkel som innbefattet den gamle brua over Langvassåga.[37] Den ble erstattet av den 622 meter lange Reinforsheitunnelen og en ny bru som går snorrett over Langvassåga. Tunnelen er Helgelands bredeste tunnel.[26] Resten av den nye veitraséen går utenfor bebyggelsen på Røssvoll. Byggingen startet i slutten av 2015[18] og strekningen ble åpnet den 27. september 2018.[23]

Parsell 3 Ildhøllia–Nord-Tjærskaret

Denne strekningen begynner etter Illhøllia tunnel, som ble åpnet i 2003, passerer Nevermoen og Storforshei og fortsetter til Tjærskaret. Den er 7,6 km lang og veien følger i hovedsak den gamle trasè. Fjellknauser nordøst for Illhøllia tunnel, som tidligere gjorde veibanen uoversiktlig, ble fjernet. Mens det tidligere var to utkjørsler fra Storforshei til E6, er det nå bare én.[24] Parsellen åpnet den 27. september 2018.[23]

Parsell 4 Tjærskaret-Eiterå

Denne strekningen går fra Tjærskaret til Eiterå, er 7,3 km lang og ble delvis lagt i en ny trasè. Den nye trasèen er tilnærmet snorrett, og erstattet et uoversiktlig veiparti med fjellknauser og uoversiktlige svinger. En farlig og ulykkesbetont sving øst for Storforshei ble fjernet.[38] Reguleringsplanen for delstrekningen ble vedtatt av formannskapet i Rana kommune 15. juni 2012.[39][40]

Oppstart på denne strekningen var opprinnelig satt til månedskiftet september/oktober 2016; men grunnet ledig kapasitet startet Hæhre Entreprenører opp i slutten av januar 2016.[41] Strekningen ble åpnet 6. juli 2017.[19]

Eiterå-Strandjord

Fra Eiterå til Strandjord ble E6 utbredret uten bompenger fra høsten 2009 til 1. juli 2011.[42][43][44][45]

Parsell 5 Strandjord-Messingsletta

Denne strekningen er 6,5 km lang.[30] Den nye veien er lagt utenom Strandjord, og følger den gamle traséen derfra til Dunderlandshagen i nærheten av Dunderland stasjon. Gamle Messingslett bru, som gikk i 90 ° vinkel over Ranelva ved Messingsletta, ble erstattet av en ny og større bro. Nye Messingsletta bru er en 125 meter lang stålplatebærebru med betongdekke. Strekningen var ferdig i oktober 2018,[30] og ble offisielt åpnet 7. november 2019.[31]

Gamle Messingslett bru var en 47 meter lang og 66 tonn tung fagverksbru i stål, som ble bygd i 1952. Brua erstattet en steinhvelvsbru som ble åpnet i 1911 (samtidig med Rølielvbru ved Utskarpen). Brua var laget av kvadret naturstein,[46] og var den gangen Nordlands lengste av denne typen. Steinbrua ble i 1940 sprengt av norske og britiske soldater (slik tilfellet også var med Selforsbrua). Tyskerne lagde så en midlertidig bru som var i bruk frem til 1952.[47]

Brua ble revet den 15. januar 2020. Planen var å sprenge brua i to deler, trekke den opp på land og dele den i mindre biter, før den skulle transporteres til smelteverket i Mo i Rana.[47] Sprengingen med ti kilo sprengstoff mislyktes, og brua ble i stedet delt i to av en gravemaskin.[48][49]

Parsell 6 Messingsletta-Storvoll

Denne strekningen er 6,3 km lang, og går fra Messingsletta til Storvoll. Den nye vegen ble delvis lagt i en ny trasè. Strekningen var ferdig i oktober 2018,[30], og ble offisielt åpnet 7. november 2019.[31]

Parsell 7 Storvoll-Raudfjellforsen

Denne strekningen er 2,4 km lang. Veien følger delvis en ny trasè gjennom et nytt terreng. Strekningen var ferdig i oktober 2018,[30], og ble offisielt åpnet 7. november 2019.[31]

Parsell 8 Raudfjellforsen-Krokstrand

Denne strekningen er 4,0 km lang og går hovedsakelig langs den gamle trasèen. En del bratte kurver og knappe svinger ble rettet opp. Strekningen ble åpnet før fellesferien 8. juli 2019, og ble offisielt åpnet 7. november 2019.[31]

Parsell 9 Krokstrand sentrum

Denne strekningen passerte tidligere gjennom camping og vertshus i Krokstrand. Ny vei er 2,5 km lang og ligger utenom Krokstrand. Den tidligere bruen ble erstattet av en ny bru. Den gamle brua ble revet 7. februar 2020. En ny stor parkeringsplass utenfor vertshuset sørger for en tryggere og bedre ankomst til E6. Strekningen ble åpnet før fellesferien 8. juli 2019, og ble offisielt åpnet 7. november 2019.[31]

Parsell 10 Krokstrand-Bolna

Denne strekningen er 10,5 km lang. Den følger hovedsakelig den gamle trasèen, men svinger ble rettet opp der det var nødvendig. Strekningen ble offisielt åpnet, sammen med fem andre parseller, den 7. november 2019.[31]

Andre veiprosjekter på Helgeland[rediger | rediger kilde]

Den gamle brua over Ranelva ved Krokstrand ble revet 7. februar 2020.

Veien gjennom Helgeland var opprinnelig bygget under lang tid og ble kjørbar hele veien fra Trøndelag til Salten i 1945. Men veien ble smal og svinget og måtte bygges om. E6 Helgeland nord var et av de største veiprosjekter langs E6 i Helgelands historie. I størrelse var prosjektet sammenlignbart med åpningen av ny vei mellom Bolna og Stødi på Saltfjellet den 14. september 1990, åpningen av Korgfjelltunnelen den 16. september 2005 og det pågående arbeidet med E6 Helgeland sør og E6 Kapskarmo–Svenningelv–Lien.

Også andre prosjekter på E6 i Hemnes og Rana er verdt å nevne. I september 1995 ble E6 lagt utenom bykjernen av Mo i Rana; på samme tid ble riksvei E12 lagt utenfor tettbebyggelsen på Gruben. I 1996 åpnet fem tunneler mellom Korgen og Finneidfjord: Breivikhammer-, Nesset-, Nordmark-, Pytjehåjen- og Finneidfjordtunnelen. I 2003 åpnet Illhøllia tunnel, og den 1. juli 2011 åpnet en utbedret strekning mellom Eiterå og Strandjord. Åpningen av den 41 meter lange Dalselv bru i Dalselv er også verd å nevne.

Også veier med tilknytning til E6 har fått en oppgradering. Åpningen av den 190 meter lange Selforssjøen bru på 1990-tallet avlastet trafikken over Selforsbrua langs E6. Den 31. oktober 2006 åpnet Umskartunnelen østover gjennom Umskaret langs E12. Den 22. november 2014 åpnet Toventunnelenfylkesvei 78 mellom Vefsn og Leirfjord kommune. En nyrestaurert vei til Hemnesberget (Hemnesbergveien eller fylkesvei 808) ble åpnet 2. november 2016 som følge av nedleggelsen av fergeforbindelsen til Elsfjord i 2014. Det foreligger også planer om tunnel på fylkesvei 810 (Nesnaveien) vestover gjennom Bustneslia.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Samferdselsdepartementet:Prop. 201 S (2012–2013): Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen – Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland, 4. oktober 2013
 2. ^ Samferdselsdepartementet: Tilbaketrekning av Prop. 201 S (2012-2013) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen - Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland, 12. desember 2013
 3. ^ a b Transport- og kommunikasjonskomiteen: Innst. 178 S (2013–2014): Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen–Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland, 6. mai 2014
 4. ^ Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen - Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland, regjeringen.no, 3. juni 2014
 5. ^ a b E6 Helgeland nord, Statens vegvesen, besøkt 30. november 2017
 6. ^ 225 millioner til E6. Regjeringen åpner pengesekken for Veipakke Helgeland, Rana Blad, 8. oktober 2014
 7. ^ Viktor Leeds Høgseth: Veipakken ut på anbud, Rana Blad, 8. april 2014
 8. ^ Viktor Leeds Høgseth: Tror ikke på forsinkelser. Bård Nyland i Statens vegvesen tror Vegpakke Helgeland er ferdig innen 2020., Rana Blad, 25. juni 2014
 9. ^ Ut på nytt anbud. Statens vegvesen avlyser prekvalifiseringen for E6 Helgeland nord, og starter prosessen på nytt., Rana Blad, 26. juni 2014
 10. ^ Dobler honorar for anbud, Rana Blad, 18. september 2014
 11. ^ Ett skritt nærmere E6-avklaring. Åpner prisdelen av E6-anbudet i begynnelsen av juni., Rana Blad, 22. mai 2015
 12. ^ Hugo Charles Hansen: - Hadde de beste løsningene, Rana Blad, side 4-5, 13. juni 2015
 13. ^ Arne Krogseth - Hæhre Entreprenører AS: E6 Helgeland Nord - Vegutviklingskontrakt Arkivert 10. august 2017 hos Wayback Machine., Gardermoen, 7. februar 2017
 14. ^ Solvik-Olsen åpnet E6 på Fellesprosjektet Arkivert 1. desember 2017 hos Wayback Machine., Bane Nor, 29. januar 2015
 15. ^ Arve Brekkhus (22. november 2017). «Hæhre Entreprenør blir BetonmastHæhre Anlegg». Bygg.no - Byggeindustrien. Besøkt 28. januar 2018. 
 16. ^ 29-10-2019 Oppstart av bompengeinnkreving for Bolna E6 Helgeland nord
 17. ^ a b c E6 Helgeland sør, statens vegvesen, besøkt 30 november 2017
 18. ^ a b c d Tom Cato Carlsen: Anleggsstart for E6 Helgeland nord, regjeringen.no, 2. september 2015
 19. ^ a b c d Urlandå-Skamdal, Statens vegvesen, 7. juli 2017
 20. ^ Tjæraskaret-Eiterå, Statens vegvesen, 7. juli 2017
 21. ^ Gøran O. Pedersen: På E6 klippes første snor 14 måneder før beregnet tidspunkt: Åpner to strekninger, Rana Blad, 6. juli 2017
 22. ^ Den første drøye mila med ny E6 har åpnet, Statens vegvesen, 6. juli 2017
 23. ^ a b c d Velkommen til vegåpning, Statens Vegvesen, 20. september 2018
 24. ^ a b c Fallheia-Sandheia, Statens Vegvesen, 30. januar 2017
 25. ^ Illhullia-Tjeraskaret, Statens Vegvesen, 8. februar 2018
 26. ^ a b Tord Olander Pedersen: Her åpner samferdselsministeren ny E6 Helgeland, Rana Blad, 27. september 2018
 27. ^ Hilde Mangset Lorentsen, Frank Nygård: Dette var en av de verste flaskehalsene på E6 - i dag åpnet ny vei, nrk.no, 27. september 2018
 28. ^ Andreas Budalen: SE DIREKTE: Historisk åpning av ny E6 på Helgeland, nrk.no, 27. september 2018
 29. ^ Samferdselsministeren - åpner E6 Helgeland nord i Rana, regjeringen.no, 27. september 2018
 30. ^ a b c d e f Juleferie på Helgeland, Statens vegvesen, 19. desember 2018
 31. ^ a b c d e f g h i E6 Helgeland nord ferdig i november, Statens vegvesen, 25. oktober 2019
 32. ^ Mer ny veg overlates til trafikantene, www.vegvesen.no, 11. juni 2019
 33. ^ Helge Simonsen: En ny verden for nordlendingene: I dag åpner den nye E6 sør for Saltfjellet, Saltenposten, 7. november 2019
 34. ^ Helgelands Blad Redaksjonen: Ny E6 Helgeland Nord er ferdig, Helgeland Blad, 7. november 2019
 35. ^ Barbro Andersen og Andreas Nilsen Trygstad: Åpnet E6-strekning: – Smale og svingete veier er nå historie, nrk.no, 7. november 2019
 36. ^ SE VIDEO: I dag åpner resten av E6 Helgeland Nord, Rana Blad, 9. november 2019
 37. ^ Nå slipper trafikantene endelig unna kjempesvingen på Røssvoll, bygg.no, 28. september 2018
 38. ^ Statens vegvesen: Tjæraskaret-Eiterå, 5. desember 2013
 39. ^ Reguleringsplan Tjæraskaret-Eiterå, Planforslag til politisk behandling, 5. juni 2012
 40. ^ Rana kommune: Møteinnkalling. MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Formannskapssalen, 46/12 11/1002. PLAN 6018 - REGULERING E6 TJÆRASKARET - EITERÅ SLUTTBEHANDLING
 41. ^ Arne Forbord: Hæhre Entreprenører starter opp på en ny del av E& ni måneder før framdriftsplanen, Rana Blad, 25. januar 2016
 42. ^ E6 Dunderlandsdalen Arkivert 15. juni 2015 hos Wayback Machine., M3anlegg.no, besøkt 13. juni 2015
 43. ^ E6 Dunderlandsdalen, Rana Blad Nyheter, 14. september 2009
 44. ^ Trond Isaksen: Og så klatter vi igjen..., Rana Blad, 26. januar 2009
 45. ^ Ny E6 i Dunderlandsdalen. I dag ble utbedring av E6 markert. [01.07.2011] Arkivert 16. september 2017 hos Wayback Machine., Statens vegvesen
 46. ^ Fra Mo statsskoger i Helgeland. Den nybyggede Messingslet Bro i Dunderlandsdalen, fot. Sommeren 1911, s. D. Overtagelsen fandt Sted.", digitaltmuseum.no
 47. ^ a b Hæhre sprenger brua i to før de transporterer den bort., www.vegvesen.no, 14. januar 2020
 48. ^ Hedda Hiller: Messingslett bru er historie, ranano.no, 16. januar 2020
 49. ^ Andreas Budalen: Det gikk ikke som planlagt da Vegvesenet skulle sprenge gammel bru, nrk.no, 16. januar 2020

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]