E6 Helgeland nord

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
E6 Helgeland nord
E6 Helgeland nord
E6 ved nordsiden av Illhøllia tunnel
Strekning
KorgenBolna
Data
Lengde125 km
StatusStamvei E6.svg Påbegynt 2. september 2015; 4 år siden (2015-09-02)
Åpnes 31. oktober 2019
FylkeNordland (Helgeland)
KvalitetAsfaltert
FergerNei
Tilstøtende riksveier
E 12 til Sverige og Finland
Restriksjoner
BomstasjonerJa
Bom 1Skamdalen ved Hemnes kommunegrense
Bom 2Reinforshei ved Røssvoll i Rana

E6 Helgeland nord er et pågående veiprosjekt langs E6 i kommunene Hemnes og Rana på det nordlige Helgeland i Nordland. Prosjektet innebærer utbygging av 61,9 km av den 125 km lange strekningen på E6 fra Korgen i Hemnes kommune til Bolna i det nordlige Rana.

Prosjektet ble vedtatt av Stortinget under Erna Solbergs regjering den 3. juni 2014. Byggeoppdraget ble tildelt Hæhre Entreprenører AS (fra 24. november 2017 BetonmastHæhre Anlegg AS), som signerte kontrakten med Statens vegvesen den 24. juni 2015 i Mo i Rana. Byggeprosjektet startet 2. september 2015, og vil være ferdig den 31. oktober 2019.

Prosjektet er det første av tre kontraktsområder for E6 på Helgeland.[1] De to andre er innbefattet i E6 Helgeland sør, og består av bygging av ny vei fra Mosjøen til Osen i Vefsn kommune og bygging av ny E6 mellom Kappskarpmo og Brattåsen og mellom Brattåsen og Lien i Grane kommune.[2] Det svenske entreprenørkonsernet Skanska AB signerte kontraktene om byggingen av E6 Helgeland sør den 9. februar 2017,[2] og startet arbeidet i mai 2017.[2]

Stortingsbehandlingen[rediger | rediger kilde]

Jens Stoltenbergs andre regjering[rediger | rediger kilde]

Jens Stoltenbergs andre regjering la 4. oktober 2013 frem et finansieringsforslag for utbedringen av E6 på det nordlige Helgeland i Nordland. Forslaget la opp til finansiering med tre bommer.[3]

Erna Solbergs regjering[rediger | rediger kilde]

Erna Solbergs regjering trakk tilbake proposisjonen 12. desember 2013, for å gjennomgå prosjektet på nytt.[4] Den 6. mai 2014 la Stortingets transport- og kommunikasjonskomité frem en ny innstilling om utbygging og finansiering av 61,9 km av den 125 km lange strekningen på E6 fra Korgen i Hemnes kommune til Bolna i Rana. 15 km var bygging av ny vei, mens 47 km var utbedring av eksisterende vei. Den statlige finansieringen ble foreslått økt med 300 millioner kroner,[5] bompengefinansieringen ble foreslått redusert fra 630 til 330 millioner kroner og gjennomført med to bommer, mot tre i det opprinnelige forslaget. Forslaget innebar 80,5% statlig finansiering og 19,5% bompengefinansiering.[5]

Forslaget ble vedtatt av Stortinget 3. juni 2014.[6][1] Den 8. oktober 2014 bevilget regjeringen 225 millioner kroner til prosjektet i statsbudsjettet for 2015.[7]

Valg av entreprenør[rediger | rediger kilde]

Statens vegvesen la veipakken ut på anbud 8. april 2014, og håpet på dialog med minst fire entreprenører.[8] Den 25. juni 2014 hadde kun to entreprenører meldt sin interesse. Den ene interessenten var det norske selskapet Leonhard Nilsen & Sønner AS (LNS), og den andre var det svenske selskapet NCC Roads.[9] Den 26. juni avgjorde direktør Terje Moe Gustavsen i Vegdirektoratet at det ikke hadde meldt seg mange nok interessenter i anbudsrunden. LNS ble ikke prekvalifisert, og dermed satt man i praksis igjen med kun èn enkelt entreprenør.[10]

Etter å ha endret veipakkens betingelser, lyste Vegvesenet anbudet ut på nytt 18. september 2014.[11] Denne gangen meldte tre entreprenører sin interesse: LNS, NCC Roads og Hæhre Entreprenører AS.[12] Den 12. juni 2015 valgte Vegvesenet anbudet til Hæhre Entreprenører AS. Det var på 1,9 milliarder kroner, eksklusiv merverdiavgift.[13] Vegvesenet signerte kontrakten i Mo i Rana den 24. juni 2015.[14]

Entreprenøren hadde tidligere bygd ny fylkesvei 78 gjennom Drevjadalen, inkludert Toventunnelen. Hæhre Entreprenører AS hadde videre bygd ny E6 langs Mjøsa mellom Minnesund og Stange, som en del av Fellesprosjektet E6-Dovrebanen som ble inngått mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket i Akershus og Hedmark.[15] Den 24. november 2017 skiftet Hæhre Entrepenører AS navn til BetonmastHæhre Anlegg AS.[16]

Bompenger[rediger | rediger kilde]

Den 26. november 2015 åpnet to bomstasjoner langs E6 i Rana kommune: Den ene ved Reinforshei nær Røssvoll nord for Mo, og den andre i Skamdal nær Hemnes kommunegrense.

Parseller[rediger | rediger kilde]

Oppstart med E6 Helgeland nord var 2. september 2015.[17] Åpningen ble foretatt av Tom Cato Karlsen (Frp), daværende statssekretær i samferdselsdepartementet, ordfører Geir Waage (Ap) og regionveisjef Torbjørn Naimak.[17]

Prosjektet er delt inn i ti parseller.

De to første parsellene (11,6 km) ble åpnet den 6. juli 2017: Parsell 1 mellom Urlandå og Dalselv (4,3 km)[18] og parsell 4 mellom Tjærskaret og Eiterå (7,3 km).[19][20] Åpningen av parsellene ble foretatt av Tom Cato Karlsen (Frp), daværende statssekretær i samferdselsdepartementet, ordfører Geir Waage (Ap) og regionveisjef Torbjørn Naimak.[21]

De to neste parsellene (15,4 km),[22] parsell 2 mellom Fallheia og Sandheia (7,8 km)[23] og parsell 3 mellom Ildhøllia og Nord-Tjærskaret (7,6 km),[24] ble åpnet den 27. september 2018 kl 12 av samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), ordfører Geir Waage (Ap) og regionveisjef Torbjørn Naimak.[22][25][26][27][28]

De tre neste parsellene (15,1 km), parsell 5 mellom Strandjord og Messingsletta (6,5 km), parsell 6 mellom Messingsletta og Storvoll (6,2 km) og parsell 7 mellom Storvoll og Raudfjellforsen (2,4 km), var ferdige i oktober 2018,[29] men ble ikke offisielt åpnet, fordi det manglet oppmerking.[29] Oppmerkingen var gjort i august 2019.

De to neste parsellene (6,5 km), parsell 8 mellom Raudfjellforsen og Krokstrand (4 km) og parsell 9 Krokstrand sentrum (2,5 km) var ferdige før fellesferien den 8. juli 2019,[30] men er ennå ikke offisielt åpnet.

Den siste og tiende parsellen mellom Krokstrand og Bolna (10,5 km) er antatt sluttført den 31. oktober 2019.

Parsell 1 Urlandå-Dalselv

Denne strekningen befinner seg sørvest for Mo i Rana. Den er 4,3 km lang[18] og går fra Urlandå i Hemnes kommune til Dalselv i Rana kommune. Veiarbeidet innbefattet fjerning av en farlig og ulykkespreget sving i Skamdalen i Rana kommune. Den nye veien ble lagt i et nytt terreng over deler av strekningen. Oppstart var 2. september 2015,[17] og strekningen ble åpnet 6. juli 2017.[18]

Parsell 2 Fallheia–Sandheia
Den gamle broforbindelsen over Langvassåga (bildet) ble erstattet av ny bro og den 622 meter lange Reinforsheitunnelen.
E6 ble utbedret mellom Illhøllia tunnel (bildet) og Tjærskaret sør for Storforshei.
E6 passerer Raudfjellfossen i Ranelva ved Storvoll, sørvest for Saltfjellet.

Denne strekningen befinner seg nordøst for Mo i Rana og sørvest for Storforshei, og passerte tidligere gjennom Røssvoll. Den er 7,8 km lang og veien ble delvis lagt om.[23] Parsellen gikk tidligere i en 90 ° vinkel som innbefattet den gamle brua over Langvassåga.[31] Den ble erstattet av den 622 meter lange Reinforsheitunnelen og en ny bru som går snorrett over Langvassåga. Tunnelen er Helgelands bredeste tunnel.[25] Resten av den nye veitraséen går utenfor bebyggelsen på Røssvoll. Byggingen startet i slutten av 2015[17] og strekningen ble åpnet den 27. september 2018.[22]

Parsell 3 Ildhøllia–Nord-Tjærskaret

Denne strekningen begynner etter Illhøllia tunnel, som ble åpnet i 2003, passerer Nevermoen og Storforshei og fortsetter til Tjærskaret. Den er 7,6 km lang og veien følger i hovedsak den gamle trasè.[23] Parsellen åpnet den 27. september 2018.[22]

Parsell 4 Tjærskaret-Eiterå

Denne strekningen går fra Tjærskaret til Eiterå, er 7,3 km lang og ble delvis lagt i en ny trasè.[32] Reguleringsplanen for delstrekningen ble vedtatt av formannskapet i Rana kommune 15. juni 2012.[33][34]

Oppstart på denne strekningen var opprinnelig satt til månedskiftet september/oktober 2016; men grunnet ledig kapasitet startet Hæhre Entreprenører opp i slutten av januar 2016.[35] Strekningen ble åpnet 6. juli 2017.[18]

Eiterå-Strandjord

Fra Eiterå til Strandjord ble E6 utbredret uten bompenger fra høsten 2009 til 1. juli 2011.[36][37][38][39]

Parsell 5 Strandjord-Messingsletta

Denne strekningen er 6,5 km lang.[29] Den nye veien er lagt utenom Strandjord, og følger den gamle traséen derfra til Dunderlandshagen i nærheten av Dunderland stasjon. Også her ble en bro som gikk i 90 ° vinkel erstattet av en ny og større bro. Strekningen var ferdig i oktober 2018,[29] men er ikke offisielt åpnet.

Parsell 6 Messingsletta-Storvoll

Denne strekningen er 6,3 km lang, og går fra Messingsletta til Storvoll. Den nye vegen ble delvis lagt i en ny trasè. Strekningen var ferdig i oktober 2018,[29] men er ikke offisielt åpnet.

Parsell 7 Storvoll-Raudfjellforsen

Denne strekningen er 2,4 km lang. Veien følger delvis en ny trasè gjennom et nytt terreng. Strekningen var ferdig i oktober 2018,[29] men er ikke offisielt åpnet.

Parsell 8 Raudfjellforsen-Krokstrand

Denne strekningen er 4,0 km lang. Ny vei går hovedsakelig langs den gamle trasèen, og det ble rettet opp en del bratte kurver og knappe svinger. Strekningen ble åpnet før fellesferien 8. juli 2019, men er ikke offisielt åpnet.

Parsell 9 Krokstrand sentrum

Denne strekningen passerer gjennom camping og vertshus i Krokstrand. Ny vei er 2,5 km lang og skal legges utenom Krokstrand, og dagens bru vil erstattes av en ny. En ny stor parkeringsplass utenfor vertshuset vil sørge for en trygg og god ankomst til E6. Strekningen ble åpnet før fellesferien 8. juli 2019, men er ikke offisielt åpnet.

Parsell 10 Krokstrand-Bolna

Denne strekningen er 10,5 km lang og vil hovedsakelig følge dagens trasè. Svinger skal rettes opp der det er nødvendig.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b E6 Helgeland nord, Statens vegvesen, besøkt 30. november 2017
 2. ^ a b c E6 Helgeland sør, statens vegvesen, besøkt 30 november 2017
 3. ^ Samferdselsdepartementet:Prop. 201 S (2012–2013): Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen – Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland, 4. oktober 2013
 4. ^ Samferdselsdepartementet: Tilbaketrekning av Prop. 201 S (2012-2013) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen - Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland, 12. desember 2013
 5. ^ a b Transport- og kommunikasjonskomiteen: Innst. 178 S (2013–2014): Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen–Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland, 6. mai 2014
 6. ^ Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen - Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland, regjeringen.no, 3. juni 2014
 7. ^ 225 millioner til E6. Regjeringen åpner pengesekken for Veipakke Helgeland, Rana Blad, 8. oktober 2014
 8. ^ Viktor Leeds Høgseth: Veipakken ut på anbud, Rana Blad, 8. april 2014
 9. ^ Viktor Leeds Høgseth: Tror ikke på forsinkelser. Bård Nyland i Statens vegvesen tror Vegpakke Helgeland er ferdig innen 2020., Rana Blad, 25. juni 2014
 10. ^ Ut på nytt anbud. Statens vegvesen avlyser prekvalifiseringen for E6 Helgeland nord, og starter prosessen på nytt., Rana Blad, 26. juni 2014
 11. ^ Dobler honorar for anbud, Rana Blad, 18. september 2014
 12. ^ Ett skritt nærmere E6-avklaring. Åpner prisdelen av E6-anbudet i begynnelsen av juni., Rana Blad, 22. mai 2015
 13. ^ Hugo Charles Hansen: - Hadde de beste løsningene, Rana Blad, side 4-5, 13. juni 2015
 14. ^ Arne Krogseth - Hæhre Entreprenører AS: E6 Helgeland Nord - Vegutviklingskontrakt, Gardermoen, 7. februar 2017
 15. ^ Solvik-Olsen åpnet E6 på Fellesprosjektet Arkivert 1. desember 2017 hos Wayback Machine., Bane Nor, 29. januar 2015
 16. ^ «Hæhre Entreprenør blir BetonmastHæhre Anlegg». Bygg.no - Byggeindustrien. 22. november 2017. Besøkt 28. januar 2018. 
 17. ^ a b c d Tom Cato Carlsen: Anleggsstart for E6 Helgeland nord, regjeringen.no, 2. september 2015
 18. ^ a b c d Urlandå-Skamdal, Statens vegvesen, 7. juli 2017
 19. ^ Tjæraskaret-Eiterå, Statens vegvesen, 7. juli 2017
 20. ^ Gøran O. Pedersen: På E6 klippes første snor 14 måneder før beregnet tidspunkt: Åpner to strekninger, Rana Blad, 6. juli 2017
 21. ^ Den første drøye mila med ny E6 har åpnet, Statens vegvesen, 6. juli 2017
 22. ^ a b c d Velkommen til vegåpning, Statens Vegvesen, 20. september 2018
 23. ^ a b c Fallheia-Sandheia, Statens Vegvesen, 30. januar 2017
 24. ^ Illhullia-Tjeraskaret, Statens Vegvesen, 8. februar 2018
 25. ^ a b Tord Olander Pedersen: Her åpner samferdselsministeren ny E6 Helgeland, Rana Blad, 27. september 2018
 26. ^ Hilde Mangset Lorentsen, Frank Nygård: Dette var en av de verste flaskehalsene på E6 - i dag åpnet ny vei, nrk.no, 27. september 2018
 27. ^ Andreas Budalen: SE DIREKTE: Historisk åpning av ny E6 på Helgeland, nrk.no, 27. september 2018
 28. ^ Samferdselsministeren - åpner E6 Helgeland nord i Rana, regjeringen.no, 27. september 2018
 29. ^ a b c d e f Juleferie på Helgeland, Statens vegvesen, 19. desember 2018
 30. ^ Mer ny veg overlates til trafikantene, www.vegvesen.no, 11. juni 2019
 31. ^ Nå slipper trafikantene endelig unna kjempesvingen på Røssvoll, bygg.no, 28. september 2018
 32. ^ Statens vegvesen: Tjæraskaret-Eiterå, 5. desember 2013
 33. ^ Reguleringsplan Tjæraskaret-Eiterå, Planforslag til politisk behandling, 5. juni 2012
 34. ^ Rana kommune: Møteinnkalling. MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Formannskapssalen, 46/12 11/1002. PLAN 6018 - REGULERING E6 TJÆRASKARET - EITERÅ SLUTTBEHANDLING
 35. ^ Arne Forbord: Hæhre Entreprenører starter opp på en ny del av E& ni måneder før framdriftsplanen, Rana Blad, 25. januar 2016
 36. ^ E6 Dunderlandsdalen, M3anlegg.no, besøkt 13. juni 2015
 37. ^ E6 Dunderlandsdalen, Rana Blad Nyheter, 14. september 2009
 38. ^ Trond Isaksen: Og så klatter vi igjen..., Rana Blad, 26. januar 2009
 39. ^ Ny E6 i Dunderlandsdalen. I dag ble utbedring av E6 markert. [01.07.2011], Statens vegvesen

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]