Hopp til innhold

Aeronautical Information Publication

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Aeronautical Information Publication (AIP) er definert av ICAO som en publikasjon utgitt av, eller med tillatelse av, gjeldende statlig eller nasjonal myndighet og inneholdende luftfartsinformasjon av varig natur som er viktige for flytrafikk. De er utformet slik at de fungerer som en manual som inneholder en grundig redegjørelse for regler, prosedyrer og annen informasjon av viktighet for flytrafikk i landet som omtales. De er vanligvis utstedt av eller på vegne av den sivile luftfartsadministrasjonen.

Struktur og innhold i dokumentet er standardisert etter internasjonale avtaler via ICAO. AIP-er består normalt av tre deler, – GEN (general), ENR (en route) og AD (aerodrome). Dokumentet inneholder kart; flesteparten av disse er i AD seksjonen hvor alle offentlige flyplasser beskrives med detaljer og kartblad.

AIP-er blir holdt løpende oppdatert via revisjoner som publiseres fortløpende. Endringer blir publisert etter en rotasjon kjent som AIRAC (Aeronautical Information Regulation And Control), hvor det blir publisert en oppdatering per 28 dager. Dette omtales som Single AIRAC. Publiseringer innenfor 56 dager omtales som Double AIRAC. Disse publiseringene skal være mottatt i god tid forut for endringer slik at brukere av slike luftfartsdata kan oppdatere sine flight management systems (FMS) i god tid før endringene blir gjennomført. Mindre viktige endringer kan publiseres utenfor den normale rotasjonen.

I enkelte land er AIP-er uformelt omtalt som Airman's Manual og som Air Pilot.

Autoritetsdata