Steinbekkhaugen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Mo i Rana lufthavn, Steinbekkhaugen
IATA: – ICAO:
Basisdata
BetjenerRana
Nettside
Polarsirkelen Lufthavnutvikling

Steinbekkhaugen
66°19′25″N 14°16′21″Ø

Sjekk lokale AIP for siste oppdateringer

Steinbekkhaugen er et stedsnavn og et gårdbruk i nærheten av Gruben i Mo i Rana. Stedet befinner seg 75 meter over havet.

Stortinget vedtok enstemmig den 20. juni 2017 bygging av en ny flyplass på Steinbekkhaugen som skal erstatte Mo i Rana lufthavn, Røssvoll.[1] Den 24. januar 2020 ble byggekontrakten tildelt Peab Anlegg AS.

Den nye flyplassen inngår som en del av planene i Flyplass Helgeland.

Ny flyplass[rediger | rediger kilde]

Det foreligger planer om å bygge en ny flyplass på Steinbekkhaugen som erstatning for Mo i Rana lufthavn, Røssvoll.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

KortbaneflyplasseneHelgeland ble åpnet fra 1968 til 1987 i byene Brønnøysund (Brønnøy), Mo i Rana (Røssvoll), Mosjøen (Kjærstad) og Sandnessjøen (Stokka). De betjenes av Widerøe med Dash 8 turbopropfly – i hovedsak 39-seters, som for det meste går mellom Trondheim og Bodø. Passasjerer til Oslo må som regel veksle fly i Trondheim.

Debatten om lokalisering av en ny og større flyplass på Helgeland har vært preget av både flytekniske, geografiske og lokalpolitiske momenter. I de siste tiår har det vært utredet 14 forslag til lokalisering: To i Grane (Trofors nord, Stormyra-Innerfjellet og Trofors sør, Stormoen), seks i Vefsn (Holandsvika, Drevja-Rognryggmoen, Elsfjord-Kråkstad, Elsfjord-Vargmoan, Elsfjord-Nøkkeltjønna og Elsfjord-Stormoen), to i Hemnes (Korgen sør-Villmoen og Korgen nord-Stormyra), et i Rana (Sjonbotn-Nordengmyra), et i Nesna (Skogsleira) og to i Leirfjord (Sundøya-Åkervikmyra og Leland).[2] Ingen av disse forslagene har vært politisk samlende samtidig som de har tilfredsstilt kravene til flytekniske parametre som ender ut i en akseptabel regularitet. Verken Røssvoll eller Kjærstad har hatt utvidelsesmuligheter for en 2000 meter lang rullebane for jetfly, eksempelvis Boeing 737.

Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS[rediger | rediger kilde]

Selskapet Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS (PLU) ble grunnlagt den 20. mars 2007 i Mo i Rana av hjørnesteinsbedrifter i åtte kommuner på Helgeland:[3] Hattfjelldal, Rødøy, Lurøy, Træna, Nesna, Hemnes, Rana og Herøy.[4][a] Formålet var å etablere en ny og større flyplass for jetfly av typen Boeing 737, som kunne betjenes av flyselskap som Scandinavian Airlines og Norwegian Air Shuttle.[3]

Den 30. august 2010 leverte selskapet PLU en konsesjonsøknad til luftfartstilsynet om bygging av ny storflyplass på Hauan i Mo i Rana. Dette var den første konsesjonssøknaden siden byggingen av lufthavnen på Gardermoen i 1997.[6] Den 3. november 2010 utsatte luftfartstilsynet behandlingen av søknaden i påvente av arbeidet med ny Nasjonal transportplan 2014–2023.[7]

Den 16. desember 2010 opplyste samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa at hun hadde bedt luftfartstilsynet om en redegjørelse for de flyoperative og tekniske forhold for en ny flyplass på Helgeland.[8] En foreløpig teknisk og operativ vurdering ble overlevert av luftfartstilsynet til Samferdselsdepartementet den 3. februar 2011.[9] Den konkluderte med at Polarsirkelen lufthavn vil kunne oppnå en teknisk og operativ godkjenning i medhold av luftfartsloven § 7-11.

Helgeland Lufthavn AS[rediger | rediger kilde]

Prosjektet konkurrerte den første tiden med aktører i Mosjøen som arbeidet for en flyplass mellom Drevvatn og Elsfjord i Vefsn omtrent 40 km fra Mosjøen, 50 km fra Sandnessjøen, og 65 km fra Mo i Rana. Selskapet Helgeland Lufthavn ble støttet av flere kommuner og av lokalt næringsliv i Vefsn. [10]

Den 6. juli 2007 frarådet Avinor AS bygging av en flyplass nær Drevja med henvisning til den værmessige tilgjengeligheten for lokaliteten. Tidligere ordfører i Vefsn, Jann-Arne Løvdal, nektet å godta værrapporten med begrunnelse i angivelig svikt i værmålingene.[11]

Den 15. desember 2010 opplyste Helgeland Lufthavn AS at selskapet hadde fått nye krevende oppgaver med å sluttføre utredningsarbeidet.[12] En værrapport ble utarbeidet av Meteorologisk Institutt på oppdrag for Helgeland Lufthavn AS den 27. desember 2010. Den ble også gjort tilgjengelig i Helgelands Blad og Rana Blad.[13] Rapporten fortalte om omtrent samme værmålinger ved den planlagte flyplassen som fikk Avinor til å skrinlegge samme prosjekt i 2003, 2006 og 2007.[14][15]

I den foreløpige vurderingen fra luftfartstilsynet av 3. februar 2011, nevnt ovenfor, ble det konkludert med at Helgeland lufthavn ikke kunne påregne godkjenning i medhold av luftfartsloven § 7-11.[9]

Den 17. februar 2011 gikk styret i Helgeland Lufthavn AS inn for å avvikle selskapet.[16] Nedleggelsen ble vedtatt i generalforsamlingen i Mosjøen den 23. mars 2011.[17]

Dermed ble bare prosjektet til Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS stående igjen som aktuelt.

Vedtatt av Nordland fylkesting[rediger | rediger kilde]

Den 22. februar 2011 presenterte Gravity Consult en rapport for Fylkestinget, utarbeidet på oppdrag fra fylkesrådet i Nordland. Rapporten søkte å vise endringer i passasjertall og passasjerstrømmer ved tre ulike scenarioer for lufthavnstruktur på Midtre og Nordre Helgeland.[18]

Den 23. mars 2011 ba fylkesrådet i Nordland fylkestinget om å avgjøre saken om flyplass i april 2011. Anbefalingen fra fylkesråd Odd Eriksen (Ap) var at fylkestinget burde gå inn for en storflyplass på Hauan i Mo i Rana.[19] Fylkestinget sluttet seg til fylkesrådets forslag. Nordland fylkesting behandlet saken den 15. april 2011, og vedtok byggingen med 45 mot 6 stemmer.[20][21]

Den 18. juni 2013 vedtok Stortinget å legge flyplassen inn i Nasjonal transportplan 2014–2023 som ny flyplass for Helgeland og å tilføre Avinor AS midler til å gjennomføre byggingen.[22][23]

Den 22. desember 2015 leverte Avinor AS en søknad til luftfartstilsynet om bygging av flyplass i Mo i Rana.[24] Avinor AS leverte også en fremdriftsplan,[24] og offentliggjorde navnet på den nye flyplassen: Mo i Rana lufthavn, Steinbekkhaugen.[24]

Den 8. mars 2016 sa Fylkestinget i Nordland ja til bygging av en ny flyplass i Mo i Rana for andre gang med 35 mot 9 stemmer.[25] Den 6. juni 2016 vedtok fylkestinget å sende sin anbefaling til Stortinget under behandlingen av Nasjonal transportplan 2018-2029.

Godkjent av Luftfartstilsynet[rediger | rediger kilde]

Den 4. oktober 2016 godkjente luftfartstilsynet byggingen.[26]

Stortingsvedtak[rediger | rediger kilde]

Den 24. mars 2017 kunngjorde Erna Solbergs regjering byggingen av en ny og større flyplass langs E12 på Hauan i Mo i Rana. Flyplassen ble lagt inn i Nasjonal transportplan 2018-2029, og det ble bevilget 1,47 milliarder kroner til formålet.[27] Rana kommune selv bidrar med 300 millioner kroner av finansieringen.[28] Flyplassens navn blir Mo i Rana lufthavn, Steinbekkhaugen.[24] Den nye flyplassen kommer til å ha teknologi for automatisering og fjernstyring som hittil ikke er blitt tatt i bruk på andre flyplasser.

Transportplanen ble lagt frem den 5. april 2017,[29] og ble enstemmig vedtatt av Stortinget den 20. juni 2017.[1] 168 av 169 stortingsrepresentanter stemte for å bygge en framtidsrettet flyplass ved Mo i Rana.[1] Vedtaket avsluttet en mer enn 10 år lang politisk prosess.[3][6][22][23] [30][7][8][20][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43]

Byggekontrakt til PEAB Anlegg AS[rediger | rediger kilde]

Den 30. august 2017 tok statsminister Erna Solberg det første symbolske spadtaket til den nye flyplassen.[44] Den 5. februar 2019 ga Erna Solbergs regjering, ved samferdselsminister Jon Georg Dale, klarsignal til at flyplassen kan bygges uten hjelp fra staten.[45] Samme dag besøkte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H) Mo i Rana i forbindelse med en ny stortingsmelding om distriktspolitikken; da sa hun at flyplassen var viktig for bosetningen og næringsutviklingen.[46]

Den 23. mai 2019 kl 12 ble tilbudsgrunnlaget for konkurransen om bygging av flyplassen lagt ut i markedet.[47] Fristen for å søke om prekvalifisering var 25. juni 2019,[47] og den 4. juli ble tre selskaper inviterte til å gi tilbud: AF Gruppen Norge AS, Peab Anlegg AS og Skanska Norge AS.[48] Da fristen løp ut 31. oktober 2019 klokken 1200 hadde de to selskapene AF Gruppen Norge AS og Peab Anlegg AS levert inn tilbud.[49] Den 24. januar 2020 ble byggekontrakten tildelt Peab Anlegg AS, med Hæhre Entrepenører AS som underleverandør. Sistnevnte arbeidet fra 2015 til 2019 med E6 Helgeland nord. Kontrakten beløper seg på 1.7 milliarder kroner eksklusiv merverdiavgift.[50]

Byggingen[rediger | rediger kilde]

Planlagt byggestart er 1. august 2020, forutsatt at avtaler og beslutninger om finansiering er på plass.[50] Målet er at flyplassen skal stå ferdig i løpet av 2023.[51]

Den planlagte flyplassen kan bli en av få flyplasser i Norge som bygges og driftes utenfor Avinor-systemet, helt til milliardene fra staten kommer – tidligst i 2024.[52] Haugesund lufthavn har vært drevet av et privat selskap, Lufthavndrift AS, siden 12. mai 2019.[53]

Noter[rediger | rediger kilde]

Type numrering
 1. ^ Den 15. mai 2017 leverte følgende lokale bedrifter et opprop til Stortingets transport- og kommunikasjonskomite, i forkant av Stortingets behandling den 20. juni 2017: Nova Sea (Lurøy), Mo Industripark (Rana), Arbor (Hattfjelldal), Trenor (Hemnes), Westcon (Nesna), Modolv Sjøset (Træna), Selsøyvik Havbruk (Rødøy); Kvarøy Fiskeoppdrett (Træna), Lovundlaks (Lurøy), Rana Gruber, Celsa Nordic (Rana), Elkem AS; Glencore Manganese Norway (Rana), Pelagia (Træna), Helgeland Smolt (Rødøy), Tomma Laks (Nesna), Hæhre Entrepenører, SINTEF Molab (Rana), Momek Group (Rana), Klokkergården (Rødøy), Lovund hotell (Lurøy), Scandic Meyergården hotell (Rana), EVRY Card Services (Rana), Meyership (Rana), Nordland Teater (Rana), Helgeland Holding (Rana), Akva Group/Helgeland Plast (Rana), Gabbro Nor (Nesna).[5]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b c Victor Leeds Høgseth: natt ble det avgjort: Det skal bygges ny stor flyplass i Rana, Rana Blad, 20. juni 2017
 2. ^ Helgeland Arbeiderblad: Alternativer for ny flyplass Arkivert 28. oktober 2003 hos Wayback Machine., 12/6 2003
 3. ^ a b c Polarsirkelen Lufthavn Mo i Rana, Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS, juni 2009 – 1. utgave
 4. ^ Kenneth Johan Gabrielsen: Slakteriet med på laget, Rana Blad, 17. november 2008
 5. ^ Den nye flyplassen vil bli innenfor god rekkevidde for 65.000 mennesker. Den er ingen trussel mot noen. Den gir bare muligheter for Helgeland, Rana Blad, 15. mai 2017
 6. ^ a b Victor Leeds Høgseth: Konsesjonssøknaden levert, Arkivert 17. oktober 2014 hos Wayback Machine., Rana Blad, 30. august 2010
 7. ^ a b Viktor Leeds Høgseth: Foreløpig stopp for flyplass, Arkivert 17. oktober 2014 hos Wayback Machine., Rana Blad, 4. november 2010
 8. ^ a b Viktor Leeds Høgseth: – Gode nyheter, Arkivert 17. oktober 2014 hos Wayback Machine., Rana Blad, 16. desember 2010
 9. ^ a b Vedlegg i Helgeland Arbeiderblad: Mulige nye lufthavner på Helgeland – Luftfartstilsynets foreløpige tekniske og operative vurderinger[død lenke], 3/2 2011
 10. ^ Helgeland lufthavn – marked og samfunnsøkonomi
 11. ^ Dagens Næringsliv: Avinor vender tommelen ned[død lenke], 6/7 2007
 12. ^ Helgeland Arbeiderblad: Larsen får utvidet stilling Arkivert 30. desember 2010 hos Wayback Machine., 15/12 2010
 13. ^ Knut Harstveit og Ivar Seierstad, Meteorologisk Institutt: Drevjadalen – Værmålinger 2008/2010[død lenke], 30/9 2010
 14. ^ Helgelands Blad: Her er rapporten Arkivert 9. januar 2011 hos Wayback Machine., 27/12 2010
 15. ^ Rana Blad: Her er rapporten Arkivert 31. desember 2010 hos Wayback Machine., 27/12 2010
 16. ^ Helgeland Arbeiderblad: Avvikler Helgeland Lufthavn Arkivert 26. august 2011 hos Wayback Machine., 17/2 2011
 17. ^ Pål Leknes Hanssen: Fulgte styrets innstilling. Generalforsamlingen i Helgeland Lufthavn AS vedtok onsdag kveld å legge ned selskapet.[død lenke], Helgeland Arbeiderblad, 23. mars 2011
 18. ^ Gravity Consult: Ny Flyplass - Helgeland, 22/2 2011
 19. ^ Rana Blad: Fylkesrådet vil erstatte Røssvoll med storflyplass Arkivert 18. april 2011 hos Wayback Machine., 23/3 2011
 20. ^ a b Victor Leeds Høgseth: 45-6 for stor flyplass i Rana, Rana Blad, 15. april 2011
 21. ^ Nordland fylkeskommune: Ny stor flyplass Arkivert 15. april 2016 hos Wayback Machine., 15/4 2011
 22. ^ a b Viktor Leeds Høgseth: Befaring til Hauan, Rana Blad, 19. juni 2013
 23. ^ a b Viktor Leeds Høgseth Spretter champagnen, Rana Blad, 19. juni 2013
 24. ^ a b c d Viktor Leeds Høgseth: Slik skal den nye flyplassen se ut, og nå vet vi hva den skal hete, Rana Blad, 21. desember 2015
 25. ^ Vedtok fylkesrådets innstilling, NRK Nordland, 8. mars 2016
 26. ^ Victor Leeds Høgseth: Luftfartstilsynet gir grønt lys for ny flyplass i Rana, Avisa Nordland, 4. oktober 2016
 27. ^ Gøran O. Pedersen: Vi sender pressekonferansen om flyplass direkte, Rana Blad, 24. mars 2017
 28. ^ Marit Ulriksen: Nå har de bestemt seg - vil bidra med 300 millioner til stor flyplass, Rana Blad, 14. februar 2017
 29. ^ Camilla Wernersen, Ingvild Edvardsen: Rekordhøy bruk av penger i neste nasjonale transportplan, NRK.no, 5. april 2017
 30. ^ Victor Leeds Høgseth: Ordføreren om flyplass: Da er det ikke mer tid av veien og jeg kan ikke se noen grunn til å ikke sette full fart fremover, Rana Blad, 5. oktober 2016
 31. ^ Kenneth Johan Gabrielsen: Folket jubler over flyplass-forslag. Avinors anbefaling skaper begeistring., Rana Blad, 1. mars 2012
 32. ^ Kenneth Johan Gabrielsen: Går for stor flyplass, Rana Blad, 1. mars 2012
 33. ^ Kenneth Johan Gabrielsen: – Like viktig som Jernverket og Koksverket, Rana Blad, 1. mars 2012
 34. ^ Viktor Leeds Høgseth: NHO støtter Hauan, Rana Blad, 31 mai 2013
 35. ^ Viktor Leeds Høgseth: Full enighet om Hauan, Rana Blad, 14. juni 2013
 36. ^ Beate Nygård og Marit Ulriksen: Grønt lys for ny lufthavn, Rana Blad, 1. februar 2014
 37. ^ Jon Steinar Linga: - Rana-flyplass ikke utredet nok, Rana Blad, 9. januar 2014
 38. ^ Viktor Leeds Høgseth: Departementet gir Avinor frist til 22. april, Rana Blad, 27. mars 2014
 39. ^ Viktor Leeds Høgseth: Flyplassplan før sommeren, Rana Blad, 27. mars 2014
 40. ^ Viktor Leeds Høgseth: Avinor har startet. Avinor er allerede i gang med forprosjektet for ny lufthavn i Mo i Rana., Rana Blad, 13. mai 2014
 41. ^ -Vi gleder oss, Rana Blad, 10. oktober 2014
 42. ^ Viktor Leeds Høgseth: - Skal bli vanvittig flott. Konsernsjefen gleder seg til å gå videre med flyplassprossessen., Rana Blad, 9. oktober 2014
 43. ^ Viktor Leeds Høgseth: – Kan stå ferdig i 2017 Avinor stikker gjerne spaden i jorda på Hauan, men først må pengene på bordet., Rana Blad, 14. mai 2014
 44. ^ Viktor Leeds Høgseth: Erna Solberg skulle ta fly fra Mo, men slik gikk det ikke, Rana Blad, 30. august 2017
 45. ^ Anbodskonkurranse om ny lufthamn i Mo i Rana kan lysast ut, regjeringen.no, pressemelding nr 12/19, 5. februar 2019
 46. ^ Statsråd Mæland vitjar Helgeland, regjeringen.no, pressemelding, 4. februar 2019
 47. ^ a b Konkurransen er i gang. I dag legges tilbudsgrunnlaget for konkurransen om bygging av ny flyplass i Mo i Rana ut i markedet, Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS, 23. mai 2019
 48. ^ Tre leverandører konkurrerer. Tre leverandører får konkurrere om ny flyplass i Mo i Rana, Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS, 4. juli 2019
 49. ^ Tord Olander Pedersen: Dette er de to leverandørene som har levert tilbud på bygging av ny lufthavn i Mo i Rana, Rana Blad, 31. oktober 2019
 50. ^ a b Peab Anlegg AS tildeles kontrakt, Polarsirkelen Lufthavnutvikling AS, 24. januar 2020
 51. ^ Hilde Mangset Lorentsen og Andreas Budalen: Vil bygge flyplass for 1,7 milliarder – nå er det «bare» stortingets garanti som gjenstår, nrk.no, 24. januar 2020
 52. ^ Frank Nygård og Emil H. Indsetviken: Får hente inn pris på ny flyplass uten pengegaranti fra staten: – Første gang dette gjøres i Norge, nrk.no, 5. februar 2019
 53. ^ Espen Løvik: Overtar driften av flyplassen tidlig i 2019, Haugesund Avis, 21. juni 2018