Sørlandet sykehus Arendal

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Koordinater: 58°28′0,18″N 8°45′17,40″Ø

Helikopterlandingsplassen på sykehuset
SS Arendal, tatt mot nord
SS Arendal, tatt mot sørøst

Sørlandet sykehus Arendal er et av de tre hovedsykehusene innenfor Sørlandet sykehus, og er regionssykehus for Agder-fylkene. Sykehuset ligger på Kloppene i Arendal i Aust-Agder.

Historie[rediger | rediger kilde]

Arendals første sykehus ble bygget på 1750-tallet,[1] 1945 men bygningen ble revet da Trefoldighetskirken ble bygget på 1880-tallet. Sykehuset ble flyttet til Neset hvor «Arendals Arbeids- og Pleiehjem» lå siden det ble opprettet i 1795[1]. Nedenes amtsting vedtok i 1915 å bygge nytt sykehus i Arendal på Kloppene, sykehuset fikk navnet «Aust-Agder og Arendals sykehus», og ble fullført høsten 1920 og var bygget for 100 pasienter og hadde 44 ansatte, deriblant tre leger og 22 sykesøstre.[1] Sykehuset hadde da et årsregnskap på 199 649 kr.[1] Pasienter fra det første sykehuset ble overført samme år. Allerede i 1940 var kapasiteten ved sykehuset overskredet med 50 prosent. Ny fløy ble bygget i 1944, og stadig flere fløyer ble bygget de neste ti-årene. I 1945 var det 130 ansatte, deriblant 11 leger og 74 sykepleiere ved sykehuset, og årsregnskapet var på 924 522 kroner.[1] De første 25 årene var det registrert over en million liggedøgn, omtrent 43 750 pasienter og omtrent 15 000 operasjoner.[1] Sykehuset skiftet også ettervert navn til «Aust-Agder sentralsykehus Arendal» (ASA). I 1999 ble det opprinnelige bygget revet og ny fløy påbegynt, tross mange protester.

Dagens sykehus[rediger | rediger kilde]

Det finnes fødeklinikk, psykiatrisk døgnbehandling, rusomsorg og avhengighetsbehandling, og ambulansestasjon, samt klinikk for psykisk helsepsykiatri og avhengighetsbehandling med døgnpsykiatrisk behandling for voksne.

Det har vært stor debatt ang flytting av tjenester ved sykehuset i Arendal til Kristiansand, og frykt for at det tilslutt vil føre til en om sammenslåing av sykehusene i Arendal og Kristiansand til ett stort regionsykehus i Kristiansand. Motstanden har vært sterk i Arendal og omegn, da man frykter for at dette skal gå utover liv og helse for innbyggerne.[2] Stiftelsen «Sørlandet Sykehus Arendal i våre hjerter» ble opprettet i 1999 for å holde på og styrke tjenestene ved sykehuset.[3] Det har vært arrangert flere fakkeltog og folkemøter, med resultat i at den øyeblikkelige hjelpefunksjonen ved barneavdelingen ikke ble flyttet.[4]

I 2012 ble det besluttet at alle pasienter på Sørlandet som skal opereres for kreft i nyrene eller i prostata må få dette utført i Kristiansand, istedenfor i Arendal som tidligere.[5]

Kulturminne fra 1900-tallet[rediger | rediger kilde]

Eksteriører og deler av omkringliggende parkanlegg ved Sørlandet sykehus Aredal ble i 2012 fredet av Riksantikvaren etter Lov om kulturminner. Gjennom prosjektet Statens kulturhistoriske eiendommer utarbeider alle statlige sektorer landsverneplaner [6], oversikt over de enkelte sektorers verneverdige eiendommer og historikk. Et utvalg av disse er fredet. Fredningene skal sikre oss en viss grad av historisk dokumentasjon, men de skal ikke komme i konflikt med normal drift og utnyttelse eller videreutvikling av helseforetakene, ifølge Riksantikvaren i sakens nyhetsmeldingen.[7]

Fredningen omfatter bygningene med eksteriør og utvalgte deler av interiør og utomhusområder. Fredningen skal sikre bygningene og deres innbyrdes sammenheng samt kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet. Formålet er å bevare Arendal sykehus som arkitektur- og helsehistorisk viktig eksempel på sykehus bygget ut etappevis gjennom siste halvdel av 20. århundre. Fredningen skal sikre sykehusets arkitektur, uteområder og utvalgte deler av interiør. Arendal sykehus er et svært viktig arkitektur- og helsehistorisk eksempel på sykehuskompleks fra perioden 1958-2001, tegnet av ett av landets ledende arkitektkontorer innenfor helsebyggeriet etter krigen. Sykehuset er helhetlig planlagt og bygget ut etappevis gjennom 50 år og representerer slik en egen retning i norsk sykehusarkitektur i siste halvdel av 20. århundre. Materialbehandling og utførelse vitner om høy kvalitet og bevisst formgivning i eksteriør, interiør og uteområde. [8]

Litteratur[rediger | rediger kilde]

  • Dannevig, Birger: Sykehuset i Aust-Agder 1920-1970, 1970
  • Vevstad, Andreas: Aust-Agder Sentralsjukehus 75 år, Mennesker som bryr seg om mennesker..., 1995 ISBN 8299363306

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]