Statsbudsjettet 2015

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Regjeringens forslag til Statsbudsjettet 2015 ble presentert 8. oktober 2014 av finansminister Siv Jensen.[1][2] Forslaget innebærer skattelettelser på 8,3 milliarder kroner påløpt og 6,9 milliarder kroner bokført i 2015.[2] Blant annet ble formuesskatten foreslått redusert fra 1,0 til 0,75 prosentpoeng, mens bunnfradraget økes til 1,2 millioner kroner for den enkelte og 2,4 millioner kroner for ektepar.[2] Det ble også foreslått lettelser i inntektsskatten, utfasing av skatteklasse 2 for ektepar, samt enklere og færre bilavgifter.[2]

Uførereformen[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Uførereformen

Uførereformens bakgrunnsarbeid er en proposisjon av 27. mai 2011[3][4] og en påfølgende innstilling av 6. desember 2011.[5] Reformen ble vedtatt av Stortinget den 12. desember 2011.[6]

Budsjettforhandlingene med KrF og Venstre[rediger | rediger kilde]

Kristelig Folkeparti la frem sitt alternative statsbudsjett for 2015 den 31. oktober 2014.[7][8] Venstre la frem sitt alternative statsbudsjett den 3. november 2014.[9][10] De to partiene ble i utgangspunktet tilbudt å delta i utformingen av regjeringens budsjettforslag, men avslo invitasjonen.[11]

Den 4. november 2014 klokken 11[12][13][14] innledet regjeringspartiene budsjettforhandlinger med begge samarbeidspartiene.[15] Forhandlingslederne var i starten Svein Flåtten (H), Gjermund Hagesæter (FrP), Hans Olav Syversen (KrF) og Terje Breivik (V). Forhandlingene ble vanskelige, og avstanden var stor mellom spesielt Frp og Venstre.[16][17] Venstre ville gi 4,2 milliarder kroner mer til miljø- og klimasatsning,[18] grunnet en ny klimarapport som ble lagt frem for FN 2. november.[19] Et annet stridstema var formuesskatten;[17][20] Venstre foreslo skatteskjerpelser på 3,7 milliarder sammenlignet med regjeringens forslag.[14] De ønsket ikke å redusere satsene for formuesskatten, men heve bunnfradraget.[21] KrF ønsket ingen reduksjon i formuesskatten.[22] Både Venstre og KrF ønsket å stanse regjeringens foreslåtte kutt i barnetillegget til uføre.[23] Den 9. november åpnet KrF-politikere for brudd i forhandlingene,[24][25][26] og den 11. november stod de fortsatt i stampe.[27][28] Den 11. november ble også forhandlingene flyttet opp et hakk, til parlamentarisk nivå.[29] Nye forhandlingsledere ble Trond Helleland (H), Harald Tom Nesvik (FrP), Knut Arild Hareide (KrF) og Trine Skei Grande (V).[30]

Sent den 11. november ga Venstre etter for regjeringens krav om å senke formuesskatten og bilavgiftene.[31][32][33] Den 12. november fortsatte forhandlingene, uten å føre til enighet.[34] Av et budsjett på nesten 1200 milliarder kroner, var det i underkant av ti milliarder som skapte trøbbel,[34] relatert til formuesskatten, miljøavgifter og kutt i barnetillegget i uføretrygden.[34][35] Heller ikke 13. november ble det enighet; de to parlamentariske lederne Trine Skei Grande (V) og Knut Arild Hareide (KrF) utelukket ikke forhandlingsbrudd.[36][37][38][39] Regjeringspartiene gikk likevel med på å redusere kuttet i barnetillegget til uføre.[40] De nektet å bruke flere oljepenger, men ble 16. november tvunget til å foreslå kutt i egne budsjett for å imøtegå mellompartienes valgløfter.[41][42][43] Den 17. november ble budsjettet gjennomgått på nytt punkt for punkt, og det ble klart at mange av mellompartienes hjertesaker kom til å ryke, og erstattes av kompromisser;[44] KrF godkjente endelig kutt i formuesskatten, men mindre enn Høyre ønsket.[45] Den 18. november fortsatte fastlåste forhandlinger mellom FrP og Venstre om bilavgiftene.[46] Den 19. november uttrykte både KrF og Venstre tro på at de ville lykkes i å lande et budsjett neste dag.[47][48][49] Partene kom heller ikke i mål 20. november, men Venstre gikk med på å fryse bensinavgiftene, etter en avtale hvor Høyre truet med kabinettsspørsmål.[50][51][52][53] Forhandlingene fortsatte utover natten.[54][55]

Budsjettforliket[rediger | rediger kilde]

Den 21. november klokken 4.30 var partene enige om et budsjett.[56][57][58][59] Budsjettforliket innebar at formuesskatten ble senket fra 1,0 til 0,85 prosent, mot 0,75 prosent i regjeringens forslag.[60][61] Innslagspunktet økes fra 1 million til 1,2 millioner kroner, som foreslått i regjeringens opprinnelige forslag.[62] Økt elektrisitetsavgift, avgift på plastposer og dyrere flyreiser ble et resultat av forliket, mens diesel- og bensinavgiftene fryses.[62] Momsfri netthandelskvote økes fra 200 til 350 kroner, mot 500 kroner i det første forslaget.[62] Klokken 11 samme dag innkalte de fire partiene til en pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget.[63][64]

Plastposeavgiften ble foreslått i de alternative budsjettene til både KrF[8] og Venstre;[10] også i partiprogrammene for perioden 2013–2017 vedtok begge partiene avgifter på plastposer.[65][66] Like etter budsjettforliket ble det likevel en disputt mellom Venstre og FrP om hvem som fikk avgiften gjennomført.[67][68][69] Handelsnæringen mente avgiften var uten miljøeffekt,[70][71][72][73] renovasjonsselskapene i flere byer fryktet at den ville gi mer forurensning,[74] og butikk-kjeden Kiwi var bekymret for at den ville ramme miljøvennlige bioposer.[75]

Andre budsjettforslag og finansdebatten[rediger | rediger kilde]

Senterpartiet la frem sitt alternative statsbudsjett 17. november 2014.[76][77] Den 18. november 2014 la Sosialistisk Venstreparti frem sitt alternative statsbudsjett.[78][79] Arbeiderpartiet la frem sitt alternative statsbudsjett 19. november.[80][81] Miljøpartiet De Grønne la frem sitt alternative statsbudsjett 21. november.[82][83]

Den 21. november stod finansdebatten i fare for å bli utsatt, grunnet de langvarige budsjettforhandlingene;[84] senere samme dag ble det kunngjort at Stortinget rekker debatten innen tidsfristen 27. november, slik at budsjettet kunne vedtas uten forsinkelser.[85] Den 22. november ble det likevel klart at finansdebatten ble utsatt.[86] En midlertidig innstilling fra finanskomiteen om det opprinnelige budsjettforslaget, ble lagt frem 20. november.[87] En tilleggsinnstilling for det endelige budsjettet ble lagt frem 28. november.[88]

Finansdebatten fant sted 1. desember, og startet klokken 10.[89][90][91]

Etterspill[rediger | rediger kilde]

Den 18. november sa Erna Solberg at hun kom til å møte de andre tre borgerlige partilederne i etterkant av budsjettforhandlingene, for å evaluere samarbeidet og forhindre budsjettkluss neste år.[92][93] Også 23. november sa hun at det vil gjøres en grundigere jobb i forkant av budsjettforhandlingene neste år, i form av samtaler mellom partiene.[94] Den 22. november varslet KrF og Venstre gjennomgang av budsjettprosessen, hvor en 18 dager lang, utmattende dragkamp satte samarbeidet på prøve.[95][96]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Finansdepartementet: Presseinvitasjon. Pressekonferanse om statsbudsjettet for 2015, Pressemelding, 02.10.2014, Nr.: 41/2014
 2. ^ a b c d Statsbudsjettet 2015, 43/2014, 08.10.2014
 3. ^ Prop. 130 L (2010 – 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre), Arbeids- og sosialdepartementet, 27. mai 2011
 4. ^ Prop. 130 L (2010 – 2011) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak). Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre) Arkivert 8. juli 2011 hos Wayback Machine., Arbeids- og sosialdepartementet, 27. mai 2011 (pdf)
 5. ^ Innst. 80 L (2011–2012) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre), Stortinget, 6. desember 2011
 6. ^ Stortinget - Møte mandag den 12. desember 2011 kl. 10.05, Stortinget, 12. desember 2011
 7. ^ Alternativt statsbudsjett 2015. Bærekraftig, fremtidsrettet og sosialt ansvarlig Arkivert 11. november 2014 hos Wayback Machine., Kristelig Folkepartis hjemmeside, 31. oktober 2014
 8. ^ a b Kristelig Folkeparti. Alternativt statsbudsjett 2015. Tidlig innsats i skolen. Fleksibilitet for familiene. Sosial ansvarlighet Arkivert 30. november 2014 hos Wayback Machine., 31. oktober 2014
 9. ^ Et grønnere og mer sosialt statsbudsjett, Venstres hjemmeside, 3. november 2014
 10. ^ a b Venstres forslag til statsbudsjett 2015, Venstres stortingsgruppe, 3. november 2014
 11. ^ NTB: Venstre og KrF avslo budsjett-invitasjon, Aftenposten, 13. november 2014
 12. ^ Bjørn Inge Bergestuen: Forhandlingene i gang Arkivert 11. november 2014 hos Wayback Machine., Frps hjemmeside, 4. november 2014
 13. ^ NTB: Høyre varsler krevende budsjettforhandlinger, Klassekampen, 4. november 2014
 14. ^ a b Lohne Holm: Slik skal «tullepartiene» redde regjeringens budsjett, TV2, 4. november 2014
 15. ^ Statsbudsjettet 2015, NRK Nyheter 3. november 2014
 16. ^ Cato Husabø Fossen, Lars Joaim Skarvøy: Derfor er Høyre og Frp frustrerte over «Vingle-Venstre», VG, 4. november 2014
 17. ^ a b Cato Husabø Fossen, Lars Joakim Skarvøy, Harad Henden, Wibeke Nord Haugland: Budsjettforhandlingene er i gang: Frp-topp etter å ha sett KrF og Venstres krav: - Avstanden er stor, VG, 4. november 2014
 18. ^ Nilas Johnsen: Venstre-Ola vil gi 4,2 milliarder til klimakampen, VG, 3. november 2014
 19. ^ Nilas Johnsen: Skrekkvarsel fra FN: Klima-Tine til VG: - Nå er det alvor!, VG, 2. november 2014
 20. ^ Lars Joakim Skarvøy, Cato Husabø Fossen: Kristin Clemet om formuesskatten: – Høyre er i «Dødens dal», VG, 6. november 2014
 21. ^ Kommentar: Trine på frierføtter, VG, 3. november 2014
 22. ^ Ror Hagen: Full støtte til Hareide, VG, 6. november 2014
 23. ^ Cato Husabø Fossen, Lars Joakim Skarvøy: Venstre stryker Høyres uføre-kutt
 24. ^ Cato Husabø Fossen: Erna mister grepet om sentrum: KrF-topper åpner for brudd: - En invitasjon til å felle seg selv, VG, 9. november 2014
 25. ^ Bjørn Haugan: Går mot dramatisk kveld i drakampen om budsjettet: Ekspert-triks: Slik kan forhandlingene reddes
 26. ^ Nikolai Astrup: Kronikk: Tilbake til normalen, VG, 10. november 2014
 27. ^ Cato Husabø Fossen, Eirik Mosveen, Lars Joakim Skarvøy: Kilder til VG: - Har låst seg fullstendig mellom Frp og Venstre. Sentral forhandlingskilde til VG: - De neste timene blir kritiske, VG, 11. november 2014
 28. ^ Cato Husabø Fossen, Lars Joakim Skarvøy, Eirik Mosveen: KrF og Venstre om forhandlingene: – Situasjonen er kritisk, VG, 11. november 2014
 29. ^ Solveig Ruud, Geir Salvesen, Lars Molteberg Glomnes: Budsjettforhandlingene løftes opp et nivå, Aftenposten, 11. november 2014
 30. ^ Kjetil Løset, Kaja Kirkerud: Dette er de viktigste budsjettkravene fra KrF og Venstre, TV2, 11. november 2014
 31. ^ Eirik Mosveen, Cato Husabø Fossen, Lars Joakim Skarvøy: Venstre gir etter i formuesskatten, VG, 11. november 2014
 32. ^ Lars Joakim Skarvøy, Cato Husabø Fossen, Eirik Mosveen: Venstre-Trine om budsjettet: – Må bli enige om vi skal ha makt, VG, 11. november 2014
 33. ^ Roar Hagen: Venner kan være dyre å ha, VG, 11. november 2014
 34. ^ a b c Lars Joakim Skarvøy, Eirik Mosveen, Cato Huabø Fossen: Her er de fire sakene som skaper borgerlig trøbbel. Nye forhandlingsmøter i kveld, VG, 12. november 2014
 35. ^ NTB: Skei Grande slakter kutt i barnetillegget, Aftenposten, 13. november 2014
 36. ^ Cato Husabø Fossen, Lars Joakim Skarvøy, Eirik Mosveen: Møttes i en halv time - forhandlingene utsettes til søndag: Skei Grande: Det er en veldig alvorlig situasjon, VG, 13. november 2014
 37. ^ Robert Gjerde, Karen Tjernshaugen, Lars Molteberg Glomnes: Timeout til søndag, Aftenposten, 13. november 2014
 38. ^ Lars Joakim Skarvøy, Cato Husabø Fossen, Eirik Mosveen: KrF og Venstre vil ha milliardslag mot regjeringen, VG, 14. november 2014
 39. ^ NTB: – Kan bli aktuelt å true med regjeringskrise, NRK, 15. november 2014
 40. ^ Lars Joakim Skarvøy, Cato Husabø Fossen, Eirik Mosveen: Kilder til VG: Regjeringen har gitt seg på kuttet i barnetillegget til uføre, VG, 11. november 2014
 41. ^ Lars Joakim Skarvøy, Cato Husabø Fossen, Eirik Mosveen: Kilder til VG: Har ikke brukt én ekstra oljekrone så langt, VG, 16. november 2014
 42. ^ Lars Joakim Skarvøy: Budsjettforhandlingene: – Vi har nye penger på bordet, VG, 16. november 2014
 43. ^ Inger Johanne Stenberg, Eva Marie Bulai: – De har gitt noe, men det er en del igjen, NRK, 16. november 2014
 44. ^ Cato Husabø Fossen, Lars Joakim Skarvøy: KrF og Venstre ser ingen løsning i sikte: Hjertesakene ryker i lange budsjett-forhandlinger mandag, VG, 17. november 2014
 45. ^ Cato Husabø Fossen Lars Joakim Skarvøy: Kilder til VG: Høyre gir etter på formuesskatten, VG, 17. november 2014
 46. ^ Full bilavgift-krasj for Siv og Trine, VG, 18. november 2014
 47. ^ Kjetil Magne Sørenes, Bjørn S. Kristiansen: - Avstanden har blitt mindre Dagbladet, 19. november 2014
 48. ^ Cato Husabø Fossen, Lars Joakim Skarvøy: Tror - ihvertfall håper - på budsjettløsning torsdag: Grande ga klar beskjed om «hva som skal til», VG, 19. november 2014
 49. ^ Cato Husabø Fossen, Lars Joakim Skarvøy: Partitoppene i hemmelig budsjett-møte, VG, 19. november 2014
 50. ^ Statsbudsjettet 2015: Hemmelig samtale i forhandlingene, NRK, 20. november 2014, kl 15:32
 51. ^ Aftenpostens redaksjon: Ble advart om regjeringskrise i hemmelig møte - Nå gir Venstre etter, Aftenposten, 20. november 2014
 52. ^ Lars Joakim Skarvøy, Cato Husabø Fossen: Kilder til VG: Venstre åpner for å gi Frp bensin-seier, VG, 20. november 2014
 53. ^ Siv Sandvik, Eva Marie Bulai: Aftenposten: – Mot løsning i bensinfloken, NRK, 20. november 2014
 54. ^ Lars Joakim Skarvøy, Cato Husabø Fossen:Jobber mot budsjettløsning i natt, VG, 20. november 2014
 55. ^ Erlend Kjernli: Tror på budsjettenighet i natt. – Vi er betydelig nærmere en løsning, sier Harald T. Nesvik, NRK, 20. november 2014
 56. ^ Enighet om Statsbudsjettet 2015. Endelig avtale Arkivert 29. november 2014 hos Wayback Machine.
 57. ^ Bjørn Inge Bergestuen: Budsjettenighet i Stortinget Arkivert 29. november 2014 hos Wayback Machine., FrPs hjemmeside, 21. november 2014
 58. ^ Cato Husabø Fossen, Lars Joakim Skarvøy, Andreas Nielsen: Enige om budsjettet for 2015, VG, 21. november 2014
 59. ^ Helge Carlsen, Vegard Tjørholm, Siv Sandvik: Stortingstoppene enige om budsjettforlik, NRK, 21. november 2014
 60. ^ Lars Joakim Skarvøy, Eirik Mosveen: Statsbudsjettet: Gir fortsatt mest skattelette til de superrike, VG, 21. november 2014
 61. ^ Lars Joakim Skarvøy, Alf Bjarne Johnsen, Eirik Mosveen, Cato Husabø Fossen: Siv gir avgiftssjokk til folk flest i budsjettforliket, VG, 21. november 2014
 62. ^ a b c Lars Joakim Skarvøy, Eirik Mosveen: Statsbudsjettet: Gir fortsatt mest skattelette til de superrike, VG, 21.november 2014
 63. ^ Eivind Lindkvist Johansen, Lars Joakim Skarvøy, Eirik Landsend Henriksen, Alf Bjarne Johnsen: De borgerlige partiene enige om nytt statsbudsjett, VG, 21. november 2014
 64. ^ NTB: Venstre og KrF godkjenner budsjettavtalen, Klassekampen, 21. november 2014
 65. ^ Kristelig Folkeparti. Politisk program 2013–2017 Arkivert 11. desember 2013 hos Wayback Machine.
 66. ^ Frihet. Fremtid. Fellesskap. Venstres stortingsvalgprogram 2013–2017
 67. ^ Eirik Mosveen, Lars Joakim Skarvøy: Full krangel om plastposeavgiften. Jensen hevder hun ble presset - Skei Grande tilbakeviser påstanden, VG, 21. november 2014
 68. ^ Lars Joakim Skarvøy: Siv om «Jensen-posen»: Vil ikke bli kalt «Tante Pose». Frp-lederens beskjed til folket: Kjøp handlenett istedet!, VG, 21. november 2014
 69. ^ Pål Ertzaas: Per Sandberg om posedebatten: Trine lyver, VG, 22. november 2014
 70. ^ Pål Ertzaas: Bransjen: Ingen miljøeffekt, tatt ut av det blå! Full forvirring om poseavgiften, VG, 24. november 2014
 71. ^ Roar Hagen: Regjeringens tåpelige posepenger, VG, 24. november 2014
 72. ^ Stian Eisenträger, Pål Ertzaas, Eirik Mosveen: Rema 1000: Mye usikkerhet rundt ny poseavgift, VG, 24. november 2014
 73. ^ Pål Ertzaas, Lars Joakim Skarvøy: Skatteletten dekker fem plastposeavgifter i uka, VG, 26. november 2014
 74. ^ Lars Joakim Skarvøy, Eirik Mosveen, Pål Ertzaas: Søppelsjefer frykter «Jensen-posen» vil skade miljøet, VG, 26. november 2014
 75. ^ Pål Ertzaas, Eirik Mosveen: Kiwi bekymret for egen miljøpose. Tror også prisen kan bli 3 kr pr pose, VG, 26. november 2014
 76. ^ Senterpartiet. Alternativt statsbudsjett 2015. #levende bygder #grønne byer #små forskjeller Arkivert 17. desember 2014 hos Wayback Machine., 17. november 2014
 77. ^ Sp med alternativt statsbudsjett for 2015 Arkivert 17. desember 2014 hos Wayback Machine., Senterpartiets hjemmeside, 17. november 2014
 78. ^ Dele for å skape. SVs alternative statsbudsjett for 2015
 79. ^ SV omfordeler rødt og grønt, SVs hjemmeside, 18. november
 80. ^ Alternativt statsbudsjett 2015 Arkivert 22. desember 2014 hos Wayback Machine., arbeiderpartiet.no, 19. november 2014
 81. ^ Vårt statsbudsjett: Små forskjeller, store muligheter Arkivert 23. november 2014 hos Wayback Machine., Arbeiderpartiets hjemmeside, 19. november 2014
 82. ^ Miljøpartiet De Grønne: Fra fossilt til fornybart Statsbudsjett 2015, Miljøpartiet De Grønne, 21. november 2014
 83. ^ Fra fossilt til fornybart. De Grønnes alternative statsbudsjett for 2015 Arkivert 9. april 2014 hos Wayback Machine., Miljøpartiet De Grønne, 26. november 2014
 84. ^ NTB: Borgerlig fristbrudd skaper krøll på Stortinget, ABCNyheter, 21. november 2014
 85. ^ NTB: Stortinget rekker fristen for finansdebatt, Fedrelandsvennen, 21. november 2014
 86. ^ NTB: Finansdebatten utsettes. De borgerlige brukte for lang tid., Dagbladet, 22. november 2014
 87. ^ Innst. 2 S (2014-2015) (Midlertidig). Innstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet 2015 og forslaget til statsbudsjett for 2015. Meld. St. 1 (2014–2015), Prop. 1 S (2014–2015) og Prop. 1 S Tillegg 1–3 (2014–2015), Stortinget, 20. november 2014
 88. ^ Innst. 2 S Tillegg 1 (2014–2015) Tilleggsinnstilling fra finanskomiteen om nasjonalbudsjettet for 2015 og forslaget til statsbudsjett for 2015, Stortinget, 28. november 2014
 89. ^ Finansdebatt 1. desember, Stortinget, 24. november 2014
 90. ^ Karen Tjernshaugen: Stortingspolitikerne barket sammen om poseavgift og formueskatt, Aftenposten, 1. desember 2014
 91. ^ Finansministeren i finansdebatten på Stortinget, Stortinget, 1. desember 2014
 92. ^ Karen Tjernshaugen, Lars Molteberg Glomnes, Solveig Ruud, Robert Gjerde: Erna Solberg vil snakke ut om samarbeidet etter budsjettforhandlingene, Aftenposten, 18. november 2014
 93. ^ Kjetil Magne Sørenes, Bjørn S. Kristiansen: - Sannheten er at både KrF og Venstre kunne fått flertall for langt større deler av sine budsjett sammen med oss, Dagbladet, 18. november 2014
 94. ^ NTB: Solberg vil forbedre budsjettprosessen, Adresseavisen, 23. november 2014
 95. ^ Håvard Therkelsen: Full oppvask etter budsjettkaos, Dagsavisen, 22. november 2014
 96. ^ NTB: Oppvask i sentrum etter budsjettkaos, Dagens Næringsliv, 22. november 2014

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]