Europavei 16 (Viken)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Europavei 16 (Viken)
Strekning
Fylkesgrensen, Ringerike
Sollihøgda fylkesgrense, Hole
Data
Lengde208,7 km
Statusriksvei
Kvalitetmotortrafikkvei Elgstangen–Nedre Nes, 7,4 km
motortrafikkvei RoaGrua, 4,4 km
motortrafikkvei Røgler–Lufthavnvegen, 0,6 km
motorvei Oslo lufthavnKløfta, 14 km
motortrafikkvei Kløfta–Nybakk, 10,4 km
Tilstøtende riksveier

Europavei 16 i Viken går mellom grensen mot Innlandet i Ådal, Ringerike, og grensen mot Innlandet i Nes. Den tidligere hovedtraséen, som nå er en arm, fortsetter fra Ringerike via Hole til Sandvika i Bærum.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Europavei 16 følger stort sett samme trasé som den tidligere europavei 68. E68 gikk imidlertid gjennom Hønefoss sentrum, E16 følger en ny omkjøringsstrekning vest for byen fra Nymoen til Hvervenkastet.

Da E16 ble forlenget til Gävle i Sverige 2012 ble en bit av den gamle E68 mellom Nymoen og Hov europavei igjen, den nye strekningen fortsetter mot Jevnaker og var før 2012 del av riksvei 35.

Strekningen mellom Jevnaker og Roa var skiltet riksvei 242, delvis langs dagens fylkesvei 4,[1] før den nye riksvei 35 langs den samme strekningen ble åpnet. Dette veinummeret beholdt strekningen til E16 ble forlenget til Gävle i Sverige 2012.

Delstrekningen Kløfta–Nybakk (10,4 km) på en ny motortrafikkvei Kløfta - Kongsvinger ble åpnet oktober 2007 (på riksvei 2).

Delstrekningen Bjørum–Vøyen (5 km) på en ny vei/motorvei SollihøgdaSandvika, Bærum, ble åpnet 26. mai 2009.

Den østre delstrekningen av E16 ble opprettet 2012 den ble forlenget til Gävle i Sverige. Til da var strekningen mellom fylkesgrensen mot Oppland og Gardermoen del av riksvei 35, og strekningen mellom Kløfta og fylkesgrensen mot Hedmark del av riksvei 2.

Prosjekter[rediger | rediger kilde]

Anleggsarbeid mellom Skarettunnelen og tunnelinnslag for ny tunnel under Sollihøgda, sommeren 2022.
Vegvesenets skisse av strekningen Eggemoen-Olum utenom Jevnaker sentrum (åpnes 2021)
 • E16 mellom Sandvika og Hønefoss bygges ut til firefelts motorveg på hele strekningen som totalt er ca. 40 kilometer. Prosjektet er delt opp i flere delstrekninger. Hele prosjektet er ventet å være ferdig i 2024.
  • Skaret-Høgkastet i Hole vil være ca. 8,5 kilometer med en grovt anslått kostnad på 2 milliarder kroner.[2]
  • Høgkastet-Hønefoss er en del av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16. Strekningen vil være ca. 15 kilometer og kostnadene for både vei og bane er anslått til 26 milliarder kroner med mål om byggestart i 2019.[2]
 • Mellom Olum i Jevnaker og Nymoen i Ringerike er det planlagt tofelts vei med byggestart våren 2017. Strekningen er delt inn i to delstrekninger og vil inngå som en del av en ytre ring 4 rundt Oslo. Veien vil være viktig for å føre trafikken mellom øst og vest bort fra Oslo.[3]
  • Olum-Eggemoen vil være 12,4 km med en kostand på ca. 2,65 milliarder kroner. I desember 2016 begynte arbeidene med å lage anleggsvei til broen som skal gå over Randselva.[4]
  • Eggemoen-Nymoen (ca. 7 km) er en forlengelse av prosjektet og er under planlegging. Strekningen vil føre til at det blir enda enklere å nytte seg av E16 mellom øst og vest. Nåværende strekning har utfordringer med Eggemobakkene som har stigningsprosent på 9 prosent og varierende trafikkforhold.[5]

Kommuner og Knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Fortsetter mot nord som europavei 16 (Innlandet)

Vestlig trase:

Viken fylke[rediger kilde]


Ringerike

Ådalsveien

 •  
243 Hedalsveien fra Nes i Ådal til 243 Hedalen i Sør-Aurdal
 •  
Fv2320 Vassendveien fra Bjonevika mot 245 Bjoneroa i Gran
 • info Bjonevika
 • info Nerlia
 •  
Fv2872 Fjøsvikveien fra Ringmoen mot Elsrud og mot Hallingby
 • info Bergsund
Hallingby
 •  
Fv2872 Hvalsbruveien fra Hallingby mot Ringmoen og mot 290 Meieriet
 • info Kudalen
 • Veikryss
 Nymoen
hovedtrasé mot Sverige
Ådalsveien
 • bru Risesletta bru (over E16 → Sandvika, 84 m)
 •  
290 Hønengata fra Hov via Hønefoss sentrum mot Bærenga (E16 svinger i krysset)

Hvalsmoveien

 •  
Fv2888 Viulveien fra Hvalsmoen til Viul

Eggemoveien

 •  
Pv Eggemoen mot Eggemoen flyplass
 •  
hovedtrasé fortsetter i Jevnaker


Arm fra Nymoen til Sandvika (46,5 km)
Uten navn

 • info Årbogen
 • bru Begnamoen bru (Begna, 179 m)
 motorvei Motorvei planlagt Hønefoss-Skaret, 24 km, byggestart 2022[6][7][8]
 • inkludert tunnel tunnel Kjellerberget–Kroksund (3,2 km)
 • bro bru over Kroksund (640 m)
 • tunnel tunnel ved Homledal (3,2 km)
 • Rundkjøring
 Soknedalsveien fra Heradsbygda mot i Gol
 • Veikryss
 Styggdalskrysset
 •  
 Askveien mot i Øvre Eiker
 •  
290 Askveien mot Hov
Hønefoss
 • Veikryss
 Hvervenkastet
 •  
Pv Arnold Dybsjords vei til Førstehjelp Ringerike sykehus
 • Rundkjøring
290 Osloveien 
 • bru Hverven bru (over krysset, 53 m)
 • Rundkjøring
Kv Hvervenmoveien 
Kv Monserudveien 

Osloveien

 •  
241 Hadelandsveien fra Norderhov til Jevnaker
Norderhov
 • Veikryss
 Norderhov
 •  
Fv2854 Norderhovsveien fra Botilrud til Vik i Hole
Kroksund sett i retning Norderhov


Hole

Holeveien

 •  
Fv2852 Vollgata fra Steinssletta til Fv2850 Kalkverket i Ringerike (3,1 km)
 •  
Pv Holeveien til Stein kirkeruin og Halvdanshaugen på Stein (0,3 km)
Steinsåsen
 • Veikryss
 Steinsåsen
 •  
Kv Viksveien til Fv2854 Vik (1,8 km)
 • Veikryss
 Vik
 • Rundkjøring
Fv2854 Røyseveien fra Vik mot Botilrud i Ringerike (19,6 km)
 • Rundkjøring
rasteplass Vik
Sundvollen
 •  
Fv2850 Åsaveien fra Sundvollen via Bakåsen til 241 Hesselberg i Ringerike (14,2 km)
 •  
Rørvika
 • Veikryss
 Rørvik
 •  
Fv2848 Utstranda til Sønsterud (8,4 km)
 • bru Rørvik bru (over Fv2848, 29 m)
motortrafikkvei Elgstangen (7,4 km)
 • info Rørvik
motortrafikkvei slutt Nedre Nes
 • Veikryss
 Arm
bare fra sør (0,5 km)
 •  
Fv2848 Utstranda fra Sønsterud til Rørvik
 • info Nes tunnel
 • Veikryss
 Lauvkastet
bare fra nord
 •  
285 Skarveien fra Homledal mot Skaret, og mot Kjellstad i Lier
 • Veikryss
 Skaret
bare avrampe fra / pårampe mot sør
 •  
285 Lierveien mot Kjellstad i Lier, og mot Lauvkastet
Veiarbeid Firefeltsvei under bygging fra Skaret til Bjørum, 8,5 km, byggestart 6. april 2021, klar 2025 [9]
 • Det blir bompenger.
  •  
  Sollihøgda
  •  
  Kv Kapellveien til Kirke Sollihøgda kapell (0,4 km)


  Bærum

  Se også: Liste over Bærums veier

  Ringeriksveien

  •  
  168 Ringeriksveien fra Hvile mot Rud

  Uten navn
  motortrafikkvei Motortrafikkvei Over Isielva

  E16 ved Isi i Bærum

  motorvei Motorvei Bjørum–Kjørbo

  • Veikryss 5
  5 Isi
  bare avrampe fra/pårampe mot sør
  • bru Isi bru (over E16, 59 m)
  • Rundkjøring
  Kv Isiveien mot Merkebekk
  Kv Isiveien til Isi
  Lv Isiveien mot 168 Holmen
  • bru Isiveien bru (over Isiveien, 79 m)
  • info Skui–Kjørbokrysset[10]
  • Veikryss 4
  4 Skui
  • Rundkjøring
  Fv1430 arm Økriveien til hovedtraséen ved Skui
  • Rundkjøring
  160 Økriveien til fylkesgrensen mot Oslo ved Jar
  • Veikryss 3
  3 Rud
  • Rundkjøring
  168 Lommedalsveien fra Rud mot fylkesgrensen mot Oslo ved Grini
  • Rundkjøring
  168 Ringeriksveien fra Rud mot Hvile
  Oslo (Dønski-Rud)
  • bru Langelår bru (over Løxaveien, 29 m)
  • Veikryss 2
  2 Vebekk
  • Rundkjøring
  Fv1642 Bærumsveien til 160 164 Levre
  Fv1642 Ringeriksveien mot Kjørbokrysset
  • Veikryss 1
  1 Kjørbokrysset
  •  
   Drammensveien mot (→ Fv1648) Lysaker
   Drammensveien mot Kjellstad i Lier


  Østlig trase:

  Viken fylke[rediger kilde]

  Ringerike


  Ådalsveien

  • Veikryss
   Nymoen
  •  
  290 Hønengata mot Styggdalskrysset
  (E16 tar av fra hovedtrasé)

  Hvalsmoveien

  •  
  Fv2888 Viulveien fra Alme mot Viul (3,4 km)
  •  
  Eggemoen flyplass
  • Rundkjøring
  Gammel trasé til Jevnaker sentrum (i noen kilder kalt Fv2880)
  Jevnaker
  Jevnaker
  •  
  245 Hønefossvegen fra Randsfjord mot 33 Dokka i Nordre Land

  Glassverkvegen

  •  
  Kv Sagvegen til Toso (0,8 km)
  •  
  Jevnaker stasjon (ute av drift)
  •  
  241 Glassverkvegen fra Jevnaker mot Olum (i noen kilder E16 eller Fv2280)
  241 Ringeriksvegen mot Kleggerud
  motortrafikkvei Eggemoen–Kalvsjø (15,7 km)

  Uten navn

  Jevnaker
  • Veikryss
   Kleggerud
  • Rundkjøring
  241 Hadelandsveien mot Jevnaker sentrum
  • Rundkjøring
  241 Hadelandsveien mot Norderhov i Ringerike
  • bru Branndalsbekken bru (Branndalsbekken, 28,5 m)
  • bru Moselva bru (Moselva, 95 m)
  • bru Opperud bru (over dalsøkk, 24,5 m)
  • bru Svenådalen bru (over Svenåa, 378,75 m)
  • bru Bekkestua bru (over skogsbilveg, 43 m)
  • bru Bråtan bru (over skogsbilveg, 40,91 m)
  • bru Kanadavegen bru (Brennaelva, 50,5 m)
  • Veikryss
   Olum
  • Rundkjøring
  241 Olumslinna mot Jevnaker sentrum (i noen kilder E16 eller Fv2280)
  Fv2280 Storetjernsveien under krysset
  • Rundkjøring
  Fv2280 Storetjernsveien under krysset
  Fv2280 Storetjernsveien mot Fv2300 Roa i Lunner
  • bru Olum bru (over Fv2280, 55,52 m)
  • bru Lismarka bru (over bekk, 25,5 m)


  Lunner

  Uten navn

  motortrafikkvei slutt
  Lunner
  •  
  Fv2294 Lunnerlinna fra Kalvsjø til Volla
  Roa
  •  
  Fv2290 Rypsekkvegen fra Haug til Fv5 Kjørrven
  • Rundkjøring
   Hadelandsvegen fra Roa mot Sandvoll i Gjøvik
  Fv2300 Hadelandsvegen til Stryken
   Uten navn felles trasé til Grua
  (E16 svinger i krysset)
  Veiarbeid 
  • Nytt kryss bygges med den nye motorveien Rv 4. Byggefase, åpner høsten 2023.[11]

  motortrafikkvei Roa–Grua (5 km)

  •  
  Fv2300 arm fra Roa
  motortrafikkvei slutt
  • Veikryss
   Grua
  E16 svinger i krysset
  •  
   Uten navn fra Grua mot Sinsenkrysset i Oslo
  • bru Tveitmarkbrua (over Rv4 i krysset, 48 m)
  • bru Suluelva bru (Suluelva, 21 m)
  • info Leirsjøen
  Den store veien på dette bildet er E16, som forlater Romerikssletten og følger Leira mellom skogsåsene som skiller Romerike og Hadeland.


  Nannestad

  • bru Sortungsbrua (Sortungsbekken, 36 m)
  • bru Vombakkbrua (over skogsbilveg, 23 m)
  • bru Vollaugbrua (over skogsbilveg, 36 m)
  •  
  Fv1609 Slettmovegen mot Fv1606 Kringlerdal
  Fv1609 Vålaugsvegen mot 120 Maura og mot Lunner i Oppland
  • bru Lauumbrua (over Breenvegen, 22 m)
  • tunnel Bjørkeåsen viltovergang (46 m)
  • bru Bjørkeåsen bru (over dalsøkk, 30 m)
  • Rundkjøring
  Fv1611 Preståsvegen fra Teigebyen til 176 Møllerstad
  Fv1611 Preståsvegen mot 120 Nannestad prestegård
  • bru Sogna nord bru (Sogna, 54 m)
  • Rundkjøring
  176 Uten navn fra Kneppe til Dal i Ullensaker


  Ullensaker

  Uten navn

  • Rundkjøring
  Kv Hans Gaarders veg 
  • Rundkjøring
  120 arm Uten navn fra Garder mot Maura og mot i Lillestrøm
  Kv Hans Gaarders veg 
  • Rundkjøring
  Kv Museumsvegen 
  • Rundkjøring
  Fv1566 Gardermovegen fra Røgler mot Valhall
  motortrafikkvei Røgler – Lufthavnvegen
  • Veikryss 2
  2 Arm Lufthavnvegen fra Brudalen (2,7 km)
  Lufthavnvegen
  motorvei Gardermoen - Kløfta (13 km)
  • info
  • bru Lundbykrysset (over E16 rampe, 56 m)
  • Veikryss
   Roald Amundsens veg
  bare fra/mot sør
  • bru Søndre tverrveg bru (over Roald Amundsens veg, 39 m)
  motorvei slutt
  • bru Nordre tverrveg bru (over Fridtjof Nansens veg, 43 m)
  • Veikryss
   Fridtjof Nansens veg
  bare fra/mot forplassen
  •  
  Ringveg forbi terminalbygningen
  (envegskjørt)
  • bru BV2 (⇓Tårnvegen, 74 m)
  •  
  Oslo lufthavn
  • bru Nedre trafikkforplass bru (til inngang terminal, 227 m)
  • bru Øvre trafikkforplass bru (over Nedre trafikkforplass bru, 519 m)
  • bru Bru fra trafikkforplass (over Bernt Balchens veg, 262 m)

  Lufthavnvegen

  motorvei fortsetter
  • info (4 km)
  • info Gardermoen
  • Veikryss 51
  51 Flyplasskrysset
  fra/mot nord
  •  
  arm fra/mot Valhall
  • bru Vestmoen bru (⇓over E16, 140 m)
  • Rundkjøring
   Uten navn fra Valhall mot Oslo
  Fv1566 Jessheimvegen mot Røgler
  • bru Valhall bru (over E6, 79 m)
  • Rundkjøring
   Uten navn fra Valhall mot Kolomoen i Stange
  174 Jessheimvegen mot Nybakk
  • bru Flyplasskrysset nordgående bru (⇓over krysset, 335 m)
  •  
   Uten navn fra/mot Kolomoen i Stange
  • bru Svarttjern bru (⇑over E6, 124 m)
  • Veikryss 50
  50 Nordby
  bare fra/mot nord, felles trasé til Kløfta, E16 tar av fra hovedtrasé
  •  
   Uten navn fra Nordby mot Kolomoen i Stange
  • info (9 km)
  • Veikryss 49
  49 Langelandkrysset
  •  
  Fv1496 Trondheimsvegen fra Langeland mot 171 Mo i Lillestrøm
  •  
  Fv1496 Trondheimsvegen via Jessheim mot 174 Trøgstadmoen
  Kløfta
  • Veikryss 48
  48 Skibakkrysset
  tar av fra hovedtrasé
  •  
  Rampe til mot Hvam i Lillestrøm

  motorvei slutt foran rundkjøringen

  • Rundkjøring
  Fv1488 Kongsvingervegen fra Skibak mot 171 Knatten i Lillestrøm
  • bru Skibakk bru (over E6 i krysset, 127 m)
  • Rundkjøring
  Ramper fra  Uten navn 
  • info Skibakk
  • Rundkjøring
  Fv1548 Kongsvingervegen fra Skibakk mot Nybakk
  • info Skibak

  motortrafikkvei Motortrafikkvei Kløfta–Nybakk (fire felt, 10 km)

  • bru Kirkedalsbrua (over dalsøkk, 244 m)
  • bru Hillern bru (Hynna, 153 m)
  • Veikryss 1
  1 Borgen
  •  
  Fv1554 Uten navn fra Borgen til Fv1548 (25 m)
  •  
  Fv1554 Uten navn mot 174 Algarheim
  • bru Ulvedalsbrua (over dalsøkk, 153 m)
  • bru Nygård bru (Horsla, 45 m)
  • bru Flindrum bru (Horsla, 79 m)
  • bru Nedre Lund bru (Horsla, 79 m)
  • bru Langbakk bru (Rømua, 102 m)
  • info Nybakk

  motortrafikkvei slutt foran rundkjøringen

    Firefelts vei Nybakk - Slomarka (30 km) planlegges.[12]
  • Rundkjøring
  174 Algarheimsvegen  fra Nybakk mot Valhallkrysset
  Fv1548 Kongsvingervegen til Skibakk
  • info Rolstad


  Nes

  Kongsvingervegen

  Neskollen
  • Rundkjøring
  Fv1563 Hvamsmovegen fra Neskollen til 173 Marileet (3,8 km)
  •  
  Fv1575 Røavegen fra Rød mot Fv1574 Finstad (4,2 km)
  •  
  Fv1565 Fuglefjellvegen til 173 Furuset (4,1 km)
  Vormsund
  • Rundkjøring
  177 Vormsundvegen fra Vormsund til 175 Årnes
  Fv1574 Vestsidavegen mot 181 i Eidsvoll (24,0 km)
  • Rundkjøring
  177 Eidsvollvegen fra Vormnes til Minnesund i Eidsvoll
  •  
  Kv Doktorbakken til Vormsund ungdomsskole (0,4 km)
  •  
  Pv Ullershovveien til Nes kirkeruin
  Opakermoen
  •  
  Fv1577 Bygdevegen fra Opakermoen til Fv1576 Grenihagen (3,7 km)
  •  
  Fv1581 Funnefossvegen til 175 Funnefoss (2,5 km)
  •  
  Fv1583 Skogbygdavegen fra Herbergåsen via Ingeborgrud til Løkkevoll (13,6 km)
  •  
  Fv1583 Holsvegen fra Løkkevoll mot Herbergåsen

  Fortsetter mot østsom europavei 16 (Innlandet)

  Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 1-2 (1982)
  2. ^ a b «E16 Skaret-Hønefoss | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
  3. ^ «E16 Nymoen–Olum | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
  4. ^ «11 firmaer ønsker å bygge om Kistefossvegen | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Arkivert fra originalen 24. oktober 2016. Besøkt 24. oktober 2016. 
  5. ^ «E16 Nymoen - Eggemoen | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
  6. ^ E16 Skaret–Hønefoss
  7. ^ «Overfører Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss til Nye Veier - tar sikte på å inngå rammeavtale i juni 2021». Regjeringen. 11. mai 2021. Besøkt 30. september 2021. 
  8. ^ «Fellesprosjektet Ringeriksbanen + E16 (FRE16)». Nye Veier. Besøkt 30. september 2021. 
  9. ^ E16 Sandvika–Skaret
  10. ^ https://www.vegvesen.no/vegkart
  11. ^ Rv. 4 Hadeland (Statens vegvesen)
  12. ^ «E16 Kløfta – Kongsvinger». Nye Veier. Besøkt 31. mai 2020.