Fylkesvei 60

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Fylkesvei 60
60
Strekning
Blindheim i ÅlesundByrkjelo i Gloppen
Fylkesvei 60
Riksveier Sogn og Fjordane Møre og Romsdal.svg
Data
Lengde156,5 km (unntatt ferge og langs riksvei 15)
Statusprimær fylkesvei
FylkeMøre og Romsdal (99,0 km)
Vestland (57,5 km)
FergerSykkylven–Magerholm 3,7 km[1]
Geiranger–Hellesylt 19,9 km
Høyeste punkt630 meter, Utvikfjellet
Tilstøtende riksveier
Stamvei E39.svg Riksvei 15.svg

Fylkesvei 60 (Fv60) går mellom Blindheim i Ålesund og Byrkjelo i Gloppen. Veien knytter i dag an til E39 i begge ender, samt i Hornindal (ved Kjøs bru og ved Grodås).

Delstrekningen mellom Kjøs bru og Byrkjelo er et fergefritt alternativ til europavei 39 for transport mellom Kvivsvegen og Byrkjelo. Den er foreslått[hvem?] som den nye ferjefri E39 mellom Byrkjelo, Grodås og Ørskog.[trenger referanse] Delstrekningen mellom Blindheim og Grodås er 21 km kortere enn E39. Fylkesveien 60 har til dels dårligere standard enn E39.[trenger referanse]

Trafikk[rediger | rediger kilde]

Over Utvikfjellet på Fv 60 passerte i gjennomsnitt 900 kjøretøy i døgnet i årene 2004-2011, i juli ble trafikken doblet til om lag 1800 kjøretøy. I årene 2014-2018 var trafikken på rundt 1200 i døgnet, av dette var 19 % tungtrafikk, i juli var trafikken rundt 2000.[2] Ved Streketunnelen nord for Hellesylt var trafikken i årene 2015-2018 rundt 900 kjøretøy i døgnet, av dette var 16 % tungtrafikk. I juli var trafikken rundt 1500 kjøretøy.[3]

Historikk[rediger | rediger kilde]

Vegen mellom Stranda og Hellesylt (Ljøvegen) ble åpnet i september 1962 og ga ferjefri veg mellom Stranda, Hellesylt og Hornindal.[4] Før helårsvegen over Strynefjellet (riksvei 15) ble åpnet, gikk trafikken vinterstid fra indre Nordfjord til Østlandet via Hellesylt-Stranda-Sykkylven og videre til Åndalsnes. Ferjesambandet Hellesylt-Stranda ble lagt ned våren 1963.[5] Etter åpning av Kvivsvegen er det også ferjefritt samband mellom Stranda/Sykkylven og Ørsta/Volda. Dagens fylkesveg mellom Byrkjelo og Stranda følger stort sett samme trasé som Den trondhjemske postvei opprettet på slutten av 1700-tallet.

Før 1. januar 2010 var veien riksvei, etter at regionsreformen trådte i kraft har den status som fylkesvei. 2011 ble Streketunnelen forlenget. Etter at Kvivsvegen ble oppgradert til europavei 39 i 2014 ble strekningen mellom Løvoll og Kjøs bru i Hornindal oppgradert til riksvei igjen som del av forbindelsen mellom Kvivsvegen og E39 videre sørover.

Strekningen Hellesylt-Røyr ble ombygget for rassikring i perioden 2009-2016. To nye tunneler til erstatning for eksisterende og en betongtunnel ved Røyr.

Strekningen Innvik-Olden ble åpnet av kong Haakon VII i 1936. William Henry Singer jr. forskutterte 700 000 kroner av kostnadene. Før 1936 gikk trafikken med båt mellom Faleide på nordsiden og Innvik på sørsiden av fjorden. Innvik-Olden ble uoffisielt skiltet som «Norges verste vei».[6] Nettavisen og Transportarbeiderforbundet kåret i 2008 strekningen til den verste i Norge. Før utbedringene 2008-2018 var strekningen preget av smal og svingete vei med bratt skrent til fjorden. Noen steder var det fare for steinsprang og is.[7]

Strekningen mellom Hellesylt og Grodås kom på fjerdeplass i NRKs uoffisielle kåring av «Norges verste veg» 2018. Fagjuryen plasserte den på tredjeplass, mens den folkelige avstemningen ga fjerdplass.[8] Fagjuryen begrunnet sin vurdering med at veien er en viktig gjennomfartsåre mellom Nord-Vestlandet, Sogn og Østlandet, at veien ifølge juryen er i svært dårlig stand og har få omkjøringsmuligheter.[9]

Flommen i Utvik juli 2017[rediger | rediger kilde]

20. juli 2017 ble deler av Vestlandet rammet av kraftig regnvær med nær 80 mm på et døgn. Det medførte flom i bygda Utvik i Stryn der både øvre og nedre bro ble ødelagt av Storelva. Fylkesvei 60 ble stengt i flere uker i påvente av rekonstruksjon av vei og broer. I mellomtiden ble det satt inn ekstra ferge på ferjesambandet Lote–Anda for økt trafikk mellom Gloppen og Stryn via fylkesvei 698 (Sogn og Fjordane) og E39 / riksvei 15.[10]

Utbedringer[rediger | rediger kilde]

Utbedringer og ny tunnel Ugla-Skarstein i Stryn kommune.
 • Innvik-Olden
  • I 2010 ble strekningen Agjeld-Ugla utbedret.[6]
  • I 2012-2015 ble deler av strekningen Innvik-Olden utbedret blant annet med nye Agjeldstunnelen og Holentunnelen.
  • I mars 2018 var avløsningen av den smale Vanbergtunnelen (3,6 meter bred) fra 1936 og utbedring av 5 km mellom Ugla og Skarstein ferdigstilt.[11][12][13] Strekningen Ugla-Skarstein er 5,3 km og kostet 350 millioner kroner.[7]
  • Utbedringsarbeidet 2009-2018 omfattet en strekning på 15,5[7] og har i alt kostet 629 millioner kroner som er bekostet av Sogn og Fjordane fylkeskommune.[6] Veien ble oppgradert mens trafikken gikk. Den oppgraderte veien har to kjørefelt på 3 meter hver og veiskulderen er 0,75 meter. Den gamle veien var 3 eller 3,5 meter på de smale partiene. Støttemurene er til dels oppmurt i naturstein.[7]
Skisse av tenkt utbedring og mulig ny trase gjennom Hornindal. Nåværende trase går på nordsiden av elven fra kommunegrensen til Tomasgard.
Nye Ljøtunnelen (til venstre, gammel tunnel til høyre) Stranda-Hellesylt der tunnelmassene blant annet ble brukt til rassikring.
 • Hornindal
  • Strekningen Tomasgard–Røyrhus bru gjennom Volda er planlagt utbedret med delvis endret trase. Gjennom Hornindal har fylkesvei 60 svært lav standard og er ikke i samsvar med gjeldende vegnormal. Det er en god del boliger langs vegen, med mange avkjøringer og nedsatt fartsgrense. Vegen har liten bæreevne noe som hvert år fører til telehiv og store skader på veien.[14]
  • Fra 2014 er fylkesvei 60 fra Kjøs bru til Hornindal E39 (Kvivsvegen). Fra den nybygde E39 ble det anlagt 1,1 km ny veg med god standard fram til Tomasgard.[14]
 • Stranda-Hellesylt
  • I 2011-2013 ble strekningen mellom Hellesylt og Ljøen utbedret blant annet med forlenging av Streketunnelen.
  • Ny Ljøtunnel ble påbegynt i 2014 og åpnet i 2016.
  • Massene fra Ljøtunnelen brukes blant annet til rassikring i Strandadalen. Ved Røyr i Strandadalen ble det i 2015 laget en 440 meter lang betongtunnel som ledd rassikring.[15]
Del av strekningen Innvik-Olden før utbedring fra 2010.

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Møre og Romsdal våpen.svg Møre og Romsdal fylke[rediger | rediger kilde]

Ålesund
Ålesund

Magerholmvegen

 • Rundkjøring
Stamvei E39.svg Sulavegen fra Blindheim mot ferge Solavågen–FestøyaRiksvei 651.svg Volda, og mot Stamvei E136.svg Spjelkavik
Fv6210 Blindheimsbreivika til Stamvei E39.svg Nedregården (2,6 km)
 •  
Kv Tverrvegen til Myrlandsvegen (0,8 km)
 •  
Blindheim ungdomsskole
 •  
Hatlehol gravlund
 •  
Kv Ramsvika til Ramsvika (1,2 km)
 •  
Møre ungdomsskole
 •  
Ålesund folkehøgskole
 • Rundkjøring
Kv Langrabben til Storbergvegen (0,9 km)
Kv Flisnesvegen til Flisnes (0,6 km)
 •  
Emblem
 •  
656 Glomsetvegen fra Magerholm til Stamvei E39.svg Valle
Blyant og Vinkelhake.svg 

Sykkylven
Sykkylven

Sykkylvsvegen

 •  
Fv5916 Dalevegen fra Sykkylven til Løset, Ramstaddal (14,7 km)
 • bru Aureosbrua (Aureelva, 16 m)
 • Rundkjøring
Kv Auregata 
 • Rundkjøring
Kv Haugneset 
 •  
Fv5914 Sykkylvsbrua fra Vik mot ferge Hundeidvika–FestøyaStamvei E39.svg Festøy
 • bru Vikøyrbrua (Vikelva, 50 m)
 •  
Fv5918 Vallavegen fra Fetbrua til Hjorthol (4,0 km)
 •  
Velledalen
 •  
Fv5918 Vallavegen fra Hjorthol til Fetbrua
 •  
Kv Nysætervegen fra Fjellsætervegskiftet til Vassbakken (6,2 km)
 •  
NO road sign 790.30.svg Sunnmørsalpane Skiarena Fjellseter
 •  
Kv Fausavegen fra Fjellsætervegskiftet til Fausadal i Stranda (2,5 km)
Kv Fasteindalen til Fv5916 Løset (5,7 km)
 •  
Vasshaugen (kommunegrense) 533 moh
Ferje Geiranger-Hellesylt langs Geirangerfjorden forbinder fylkesvei 60 ved Hellesylt med fylkesvei 63 i Geiranger.

Stranda

Hevsdalsvegen

 •  
Hevsdalen (Strandafjellet)
 • bru Fursætrebrua (Fursetelva, 11 m)
Stranda
 • Arm til Stranda sentrum (1,6 km)
Storgata
 •  
Fv5924 Bygdavegen fra Stranda sentrum til Uksneset (5,3 km)

Sjøgata

Dalevegen

 •  
Fv5922 Fursetvegen fra Korsbakken til Engeset (4,6 km)
 • bru Dregebrua (Storelva, 36 m)
 • info Røyr
 • bru Ljøbrua (Ljøelva, 56 m)
 • info Ljøen

Ljøvegen

Hellesylt
 • Arm til Hellesylt (1,4 km)
Hellesyltvegen
 •  
Kv Kyrkjevegen til Gata (0,4 km)
 •  
Fv5920 Bygda fra Hellesylt til Vollseter (12,3 km)
 • ferge Ferge fra Hellesylt (1. mai - 30. september)

Langedalsvegen

 • bru Øygardsbrua (Rindalselva, 14 m)
 • info Nybøen
 • info Sveabakkane
 •  
655 Nibbedalsvegen fra Tryggestad mot ferge Lekneset–Sæbø–TrandalStamvei E39.svg i Ørsta
 • bru Litlebøbrua (Nibbedalselva, 10 m)
 •  
Kv Røyrhusvegen fra Røyrhusbrua til Røyrhus (2,3 km)

Volda

Hornindalsvegen

Gamle Horndøla bru, Hornindalsrokken i bakgrunnen
Privat oppslag mellom fylkesgrensen og krysset på E39, Grodås.
Blyant og Vinkelhake.svg  Utbedring planlegges Røyrhus – Tomasgård – Lødøen (13 km). Ny bru som erstatter Tomasgård bru. Byggestart ikke besluttet.
 • bru Horndøla bru I (Horndøla, 15,2 m)
 • rasteplass Honndøla bru
 •  
Fv5830 Seljesetvegen fra Haugen mot Tomasgård (7,4 km)
 •  
Fv5830 Grendavegen fra Gausemel til Fv5829 Ytrehorn (3,4 km)
 • bru Tomasgård bru (Horndøla, 22 m)
 •  
Fv5830 Tomasgårdvegen fra Tomasgård mot Haugen
 •  
Stamvei E39.svg Kvivsvegen[17] fra Løvoll mot Riksvei 651.svg Volda sentrum

Erstattet av Stamvei E39.svg Kvivsvegen

Grodås
 •  
Fv5829 Ytrehornsvegen fra Grodås mot Otterdal

Sanden

Svorastranda

Kjøsastranda

 •  
Stamvei E39.svg Riksvei 15.svg Nordfjordvegen fra Kjøs bru mot Riksvei 651.svg Leivdøla bru

Erstattet av Riksvei 15.svg Nordfjordvegen

Loen. Riksvei 60 går langs fjorden (også i bakgrunnen).
Felles trase med riksvei 15 gjennom Markane i Stryn.

Vestland våpen.svg Vestland fylke[rediger | rediger kilde]

Stryn

Nordfjordvegen

 •  
Fv5742 Panoramavegen fra Bleksvingen til Stamvei E39.svg ferge Lote
 •  
Fv5721 Faleidsvegen fra Svarstad til Faleide (1,3 km)
Stryn
 • Rundkjøring
Riksvei 15.svg Tonningsgata fra Stryn mot Stamvei E6.svg Otta i Sel

Visnesvegen

Fjordvegen

 • info Kleiva/Marsåvika
 • info Rake
 •  
Loen Skylift til Hoven (1011 moh.)
 •  
Fv5723 Lodalsvegen fra Loen til Bødal (14,3 km)
 • info Kråka
Olden
 •  
Fv5724 Oldedalsvegen fra Olden til Briksdalen (22,1 km)
 • info Kallen
 • info Hildeneset
Innvik
 •  
Kv Dragesetvegen til Drageset (3,8 km)
 •  
Kv Kyrkjevegen mot Kirke Innvik kirke
Forbi Utvik
 • bru Storelva bru (Storelva, 10 m)
 •  
Fv5725 Tistamvegen fra Utvik til Moldreim (10,1 km)
 • bru Utvik nedre bru (Storelva, 13 m)
 • bru Utvik øvre bru (Storelva, 17 m)
 • info Karistova

Gloppen

Fjellvegen

 • info Utvikfjellet
 •  
Fv5736 Bygdavegen fra Øvresetsvingen til Stamvei E39.svg Hetle bru (4,2 km)
 •  
Fv5738 Dalevegen fra Støyva til Myklebust (8,9 km)
Utvikfjellet mellom Utvik og Byrkjelo.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Ferjestatistikk 2012» (PDF) (PDF). Statens vegvesen. juni 2014. s. 195. Arkivert fra originalen (PDF) 5. mars 2016. Besøkt 7. januar 2015. 
 2. ^ «Trafikkregistreringer». Statens vegvesen. Besøkt 19. april 2020. «rapport for Sogn og Fjordane (PDF) , s 73» 
 3. ^ «Trafikkregistreringer». Statens vegvesen. Besøkt 19. april 2020. «rapport for Møre og Romsdal (PDF) , s 32» 
 4. ^ Sunnmørsposten 20. desember 2012, s.3.
 5. ^ Torvik, Arne Inge: Om samferdsel i Møre og Romsdal. Molde: MRF, 2000.
 6. ^ a b c «Her opnar kongen vegen som blei kåra til den verste i landet». NRK (norsk nynorsk). 1. mars 2018. Besøkt 1. mars 2018. 
 7. ^ a b c d Fylkesvei 60 Olden-Innvik. Byggeindustrien, nr 9/2018 (31. mai), s.130.
 8. ^ «Stor NRK-kåring: E16 Bergen-Voss kåra til «Noregs verste veg»». NRK (norsk nynorsk). 30. april 2018. Besøkt 4. mai 2018. 
 9. ^ «Meiner Grodås-Hellesylt er verdas lengste berg- og dalbane». NRK (norsk nynorsk). 18. april 2018. Besøkt 4. mai 2018. 
 10. ^ Setter inn midlertidig bro i Utvik (Sunnmørsposten, 25. juli 2017
 11. ^ «No er Norges verste veg historie». NRK (norsk nynorsk). 1. mars 2018. Besøkt 1. mars 2018. 
 12. ^ «Fv. 60 Ugla–Skarstein | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Arkivert fra originalen 1. mars 2018. Besøkt 1. mars 2018. 
 13. ^ «Etterlengta vegopning i Olden | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). 26. februar 2018. Arkivert fra originalen 2. mars 2018. Besøkt 1. mars 2018. 
 14. ^ a b «Fv. 60 Tomasgard–Røyrhus bru | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Arkivert fra originalen 1. mars 2018. Besøkt 1. mars 2018. 
 15. ^ Våre veger, nr 6, 2016, s12.
 16. ^ Storfjordbrua (Sunnmørsposten 15.09.2010) http://www.smp.no/nyheter/article265475.ece Arkivert 23. november 2011 hos Wayback Machine. (lest på nett 23.09.2012)
 17. ^ Folkefest då Kvivsvegen opna

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]