Fylkesvei 569

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Fylkesvei 569
569
{{{navn}}}
Gjennom Stamnes i Vaksdal
Strekning
Flotane, Alver – Dalseid, Vaksdal
Fylkesvei 569
Riksveier Hordaland.svg
Data
Lengde49,1 km
Statusprimær fylkesvei
FylkeVestland
Tilstøtende riksveier
Stamvei E16.svg Stamvei E39.svg

Fylkesvei 569 går mellom Flotane i Alver og Dalseid i Vaksdal. Veiens lengde er 49,1 km.

Historikk[edit | edit source]

Dalseid – Eidslandet[edit | edit source]

Veien mellom Dalseid og Bolstadstraumen bru ble bygd mellom 1920 og 1939. Veien er smal, med fem korte tunneler. Den første parsellen mellom Stamnes og Hesjedalstø ble åpnet 1931, veien videre til Eidsland 21. oktober 1939. Strekningen hadde til sammen ni tunneler og to kortere bruer. Ved åpningen var Høgabergtunnelen med 658 m Norges lengste veitunnel. Bolstadstraumen bru ble åpnet i 1963. Fram til brua ble bygd gikk det skyssbåt over fjorden. I 1997 ble to nye, bredere tunneler åpnet, de traséene som ble erstattet har blitt stengt for biltrafikk og omgjort til sykkel- og gangvei.[1] Trasèene ble imidlertid stengt for all ferdsel etter kort tid på grunn av rasfare.

Veien mellom Dalseid og Eidslandet er foreslått vernet i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. Langarenntunnelene og Småtunnelene har fått en særlig streng vernestatus, de ble bygd på 1930-tallet.[1]

Før 1. januar 2010 var veien riksvei, etter at regionsreformen trådte i kraft har den status som fylkesvei.

2019 ble fylkesvei 346 arm av Fv569.[2]

Kommuner og knutepunkter[edit | edit source]

Vestland våpen.svg Vestland fylke[edit | edit source]

Alver

Modalsvegen

  •  
Stamvei E39.svg Osterfjordvegen fra Flotane mot Stamvei E16.svg Vågsbotn i Bergen
Stamvei E39.svg Sognevegen mot ferge Oppedal–Lavik i GulenRiksvei 5.svg Førde

Modalen
Mo i Modalen
I Mo sentrum

Modalsvegen

  •  
Arm Modalen fra Nye Otterstad bru til Mo sentrum (0,7 km)

Modalen

  •  
Fv5412 Modalen fra Modalen til Steinsland (22,0 km)

Uten navn

Vaksdal

Eidslandsvegen

  •  
Fv5398 Eksingedalsvegen fra Høvik til Gullbrå (35,6 km) → Stamvei E16.svg Evanger
  •  
Fv5406 Toskedalsvegen fra Stamneshagen til Storevikja på Osterøy (0,9 km)
  •  
Kv Grupevegen mot Kirke Stamnes kirke
  •  
Stamvei E16.svg Vaksdalsvegen fra Dalseid mot Riksvei 13.svg Vangen i Voss, og mot Stamvei E39.svg Vågsbotn i Bergen

Referanser[edit | edit source]

  1. ^ a b «Forvaltningsplan for objekt nr. 170 Dalseid - Eidslandet.» (PDF). Statens vegvesen. 27. januar 2009. Besøkt 23. september 2012. [død lenke]
  2. ^ «Endringer i vegnettet 2019». Vegvesenet. 27. september 2019. Besøkt 15. november 2019. 

Eksterne lenker[edit | edit source]