Hopp til innhold

Asker og Bærum

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Asker og Bærum

Kart over Asker og Bærum

LandNorges flagg Norge
StatusDistrikt og regionråd
Befolkning229 736 (2024)
Nettsidewww.osloregionen.no/om-oss/regionradene/#deep-10

Asker og Bærum er et tradisjonelt distrikt i Akershus og i Osloregionen som tradisjonelt består av Bærum og Asker (Askerbygda). Det er historisk en videreføring av Asker prestegjeld med røtter tilbake til middelalderen, og har vært navnet på en rekke administrative regioner, f.eks. Asker og Bærum politidistrikt.

Etter at Asker ble slått sammen med Røyken og Hurum i Buskerud til en ny storkommune som er fire ganger større enn det historiske Asker brukes begrepet Asker og Bærum fra 2020 i tillegg som en ren fellesbetegnelse på de to nåværende kommunene Asker og Bærum, selv om det meste av nye Asker kommune ligger utenfor den historiske regionen og også lå i et annet amt og fylke. Dette området er omtrent dobbelt så stort som den tradisjonelle regionen Asker og Bærum. Asker og Bærum utgjør ikke et administrativt område i samme grad som før; f.eks. er politidistriktet innlemmet i Oslo politidistrikt.

Det tradisjonelle distriktet[rediger | rediger kilde]

Det historisk distriktet i Osloregionen og tidligere Akershus fylke i Norge består av bygdene Asker (også kalt Askerbygda eller gamle Asker) og Bærum, som ligger vest for Oslo.

Bærum er fortsatt en egen kommune, mens Askerbygda fra 2020 utgjør den nordre fjerdedelen i den større sammenslåtte kommunen Asker som hovedsakelig (rundt 75%) ligger utenfor distriktet og også utenfor det historiske Asker prestegjeld.

Asker og Bærum var del av Akershus fra middelalderen av, og inngikk både i hovedlenet/stiftamtet og i det mindre underamtet/fylket med navnet. Bærum grenset til Aker prestegjeld og senere kommune i øst; Asker, Bærum og Vestre Aker utgjorde et landlig preget forstadsområde vest for Christiania; Aker ble i 1948 innlemmet i Oslo. Asker og Bærum lå i Aker sorenskriverembete fra 1591 til 1947, da Asker og Bærum sorenskriverembete, i dag Asker og Bærum tingrett, ble etablert. Asker og Bærum politidistrikt ble etablert i 1949 og ble i 2015 en del av Oslo politidistrikt.

Distriktet Asker og Bærum ligger i sin helhet i Osloregionen og størstedelen av distriktet inngår i tillegg i tettstedet (byområdet) Oslo;[1] Sandvika i Bærum har bystatus. Asker og Bærum har til sammen 180 256 innbyggere (1. januar 2015)[2] og et samlet areal på 293 km². Etter at Aker ble innlemmet i Oslo i 1948 manglet Asker og Bærum grense over land til resten av Akershus fylke. Over Oslofjorden er det på det smaleste 1,8 kilometer til Nesodden i østre Akershus.

Det tradisjonelle distriktet Asker og Bærum, den moderne videreføringen av Asker prestegjeld, ligger i to moderne kommuner. Bærum kommune ligger i sin helhet i distriktet, mens den nordre fjerdedelen i Asker kommune, kalt Asker, Askerbygda eller gamle Asker, tilhører det historiske distriktet. De sørlige tre fjerdedelene av nye Asker kommune ligger utenfor det historiske distriktet, og lå også i et annet amt og fylke enn bygda Asker. De deler derfor ikke distriktets historie, og lå heller ikke i de administrative enhetene med «Asker og Bærum» i navnet, f.eks. Asker og Bærum sorenskriverembete og Asker og Bærum politidistrikt.

Utvidet bruk fra 2020[rediger | rediger kilde]

Kart som viser dagens kommuner Asker og Bærum samt bygdene Hurum og Røyken i Asker som tradisjonelt sett ikke har vært regnet med i distriktet.

I tillegg til sin tradisjonelle bruk om et bestemt distrikt i Akershus brukes Asker og Bærum rent deskriptivt som betegnelse på de to moderne kommunene Asker og Bærum, selv om mye av nåværende Asker kommune ligger utenfor det historiske distriktet og de tidligere administrative områdene med navnet.

Dette området er mye større enn den historiske regionen.

Nummer Kart Navn Adm.senter Folketall[3] Areal[4] Målform[5]
3201
Bærum kommune
Bærum kommune
 Bærum Sandvika 130 921 192,28 Bokmål
3203
Asker kommune
Asker kommune
 Asker Asker 98 815 376,61 Nøytral

Administrative inndelinger[rediger | rediger kilde]

Tettsteder[rediger | rediger kilde]

Tettsteder i Akershus' Vestregion per 1. januar 2023[6] (kommune i parentes):

Områder i det historiske distriktet Asker og Bærum
  • Oslo
    • 128 519 (Deler av tettstedet Oslo som ligger i Bærum)
    • 71 355 (Deler av tettstedet Oslo som ligger i Asker)
  • Konglungen – 266 (Asker)
Områder i nye Asker kommune som ligger utenfor det historiske distriktet

Byer[rediger | rediger kilde]

Sandvika fikk bystatus gjennom kommunestyrevedtak i 2003.

Politikk[rediger | rediger kilde]

  • Tallene nedenfor gjenspeiler valgresultatet i tidligere Asker kommune og ikke dagens sammenslåtte kommune som også består av Røyken og Hurum.

Stortingsvalg 2017[rediger | rediger kilde]

Jan Tore Sanner (H) fra Bærum er innvalgt på Stortinget for Akershus siden 1993

Valgresultat ved Stortingsvalget 2017 i Asker og Bærum:[7]

Parti Stemmetall %
Høyre 43 660 41,6
Arbeiderpartiet 21 016 20,0
Fremskrittspartiet 11 690 11,1
Venstre 11 183 10,6
Sosialistisk Venstreparti 5 064 4,8
Miljøpartiet De Grønne 4 656 4,4
Senterpartiet 2 511 2,4
Kristelig Folkeparti 2 121 2,0
Rødt 1 719 1,6
Andre partier 1 445 1,4
Blanke stemmer 389 -
Valgdeltagelse 105 454 84,9
Antall med stemmerett 124 281 -

Stortingsvalg 2013[rediger | rediger kilde]

Valgresultat ved Stortingsvalget 2013 i Asker og Bærum:[8]

Parti Stemmetall %
Høyre 45 030 44,9
Arbeiderpartiet 20 573 20,5
Fremskrittspartiet 12 968 12,9
Venstre 9 226 9,2
Miljøpartiet De Grønne 3 569 3,6
Sosialistisk Venstreparti 3 424 3,4
Kristelig Folkeparti 2 767 2,8
Senterpartiet 820 0,8
Rødt 611 0,6
Andre partier 1 195 1,2
Blanke stemmer 296 -
Valgdeltagelse 100 479 85,0
Antall med stemmerett 118 223 -

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]