Hopp til innhold

Europavei 16 (Buskerud)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Europavei 16 (Buskerud)
Strekning
Fylkesgrensen, Ringerike
Sollihøgda fylkesgrense, Hole
Data
Lengde99,0 km
Statusriksvei
Kvalitetmotortrafikkvei Elgstangen–Nedre Nes, 7,4 km
Tilstøtende riksveier

Europavei 16 i Buskerud går mellom grensen mot Innlandet i Ådal, Ringerike, og den tidligere grensen mot AkershusSollihøgda i Hole. Ved Nymoen i Ringerike fortsetter hovedtrasen mot Jevnaker i Innlandet, den tidligere hovedtraséen, som nå er en arm, fortsetter via Hole til Sandvika i Bærum.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Europavei 16 følger i Buskerud i stort sett samme trasé som den tidligere europavei 68. E68 gikk imidlertid gjennom Hønefoss sentrum, E16 følger en ny omkjøringsstrekning vest for byen fra Nymoen til Hvervenkastet.

Da E16 ble forlenget til Gävle i Sverige 2012 ble en bit av den gamle E68 mellom Nymoen og Hov europavei igjen, den nye strekningen fortsetter mot Jevnaker og var før 2012 del av riksvei 35.

Prosjekter[rediger | rediger kilde]

 • E16 mellom Sandvika og Hønefoss bygges ut til firefelts motorveg på hele strekningen som totalt er ca. 40 kilometer. Prosjektet er delt opp i flere delstrekninger. Hele prosjektet er ventet å være ferdig i 2024.
  • Skaret-Høgkastet i Hole vil være ca. 8,5 kilometer med en grovt anslått kostnad på 2 milliarder kroner.[1]
  • Høgkastet-Hønefoss er en del av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16. Strekningen vil være ca. 15 kilometer og kostnadene for både vei og bane er anslått til 26 milliarder kroner med mål om byggestart i 2019.[1]
 • Mellom Eggemoen og Nymoen i Ringerike (ca. 7 km) er det planlagt tofelts vei. Strekningen vil føre til at det blir enda enklere å nytte seg av E16 mellom øst og vest. Nåværende strekning har utfordringer med Eggemobakkene som har stigningsprosent på 9 prosent og varierende trafikkforhold.[2]

Kommuner og Knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Buskerud fylke[rediger kilde]


Ringerike

Ådalsveien

 •  
243 Hedalsveien fra Nes i Ådal til 243 Hedalen i Sør-Aurdal
 •  
Fv2320 Vassendveien fra Bjonevika mot 245 Bjoneroa i Gran
 • info Bjonevika
 • info Nerlia
 •  
Fv2872 Fjøsvikveien fra Ringmoen mot Elsrud og mot Hallingby
 • info Bergsund
 •  
Samsjøveien fra Sommamoen mot Samsjøen
Hallingby
 •  
Fv2872 Hvalsbruveien fra Hallingby mot Ringmoen og mot 290 Meieriet
 • info Kudalen
 • Veikryss
 Nymoen
hovedtrasé mot Sverige
Ådalsveien
 • bru Risesletta bru (over E16 → Sandvika, 84 m)
 •  
290 Hønengata fra Hov via Hønefoss sentrum mot Bærenga (E16 svinger i krysset)

Hvalsmoveien

 •  
Fv2888 Viulveien fra Hvalsmoen til Viul

Eggemoveien

 •  
Pv Eggemoen mot Eggemoen flyplass
 •  
⇒ hovedtraséen fortsetter i Jevnaker i Akershus


Arm fra Nymoen til Sandvika (46,5 km)
Uten navn

 • info Årbogen
 • bru Begnamoen bru (Begna, 179 m)
 motorvei Motorvei planlagt Hønefoss-Skaret, 24 km, byggestart 2022[3][4][5]
 • inkludert tunnel tunnel Kjellerberget–Kroksund (3,2 km)
 • bro bru over Kroksund (640 m)
 • tunnel tunnel ved Homledal (3,2 km)
 • Rundkjøring
 Soknedalsveien fra Heradsbygda mot i Gol
 • Veikryss
 Styggdalskrysset
 •  
 Askveien mot i Øvre Eiker
 •  
290 Askveien mot Hov
Hønefoss
 • Veikryss
 Hvervenkastet
 •  
Pv Arnold Dybsjords vei til Førstehjelp Ringerike sykehus
 • Rundkjøring
290 Osloveien 
 • bru Hverven bru (over krysset, 53 m)
 • Rundkjøring
Kv Hvervenmoveien 
Kv Monserudveien 

Osloveien

 •  
241 Hadelandsveien fra Norderhov til Jevnaker
Norderhov
 • Veikryss
 Norderhov
 •  
Fv2854 Norderhovsveien fra Botilrud til Vik i Hole
Kroksund sett i retning Norderhov


Hole

Holeveien

 •  
Fv2852 Vollgata fra Steinssletta til Fv2850 Kalkverket i Ringerike (3,1 km)
 •  
Pv Holeveien til Stein kirkeruin og Halvdanshaugen på Stein (0,3 km)
Steinsåsen
 • Veikryss
 Steinsåsen
 •  
Kv Viksveien til Fv2854 Vik (1,8 km)
 • Veikryss
 Vik
 • Rundkjøring
Fv2854 Røyseveien fra Vik mot Botilrud i Ringerike (19,6 km)
 • Rundkjøring
rasteplass Vik
Sundvollen
 •  
Fv2850 Åsaveien fra Sundvollen via Bakåsen til 241 Hesselberg i Ringerike (14,2 km)
 •  
Rørvika
 • Veikryss
 Rørvik
 •  
Fv2848 Utstranda til Sønsterud (8,4 km)
 • bru Rørvik bru (over Fv2848, 29 m)
motortrafikkvei Elgstangen (7,4 km)
 • info Rørvik
motortrafikkvei slutt Nedre Nes
 • Veikryss
 Arm
bare fra sør (0,5 km)
 •  
Fv2848 Utstranda fra Sønsterud til Rørvik
 • info Nes tunnel
 • Veikryss
 Lauvkastet
bare fra nord
 •  
285 Skarveien fra Homledal mot Skaret, og mot Kjellstad i Lier
 • Veikryss
 Skaret
bare avrampe fra / pårampe mot sør
 •  
285 Lierveien mot Kjellstad i Lier, og mot Lauvkastet
Veiarbeid Firefeltsvei under bygging fra Skaret til Bjørum i Bærum, 8,5 km, byggestart 6. april 2021, klar 2025 [6]
 • Det blir bompenger
 •  
Sollihøgda
 •  
Kv Kapellveien til Kirke Sollihøgda kapell (0,4 km)

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b «E16 Skaret-Hønefoss | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 2. ^ «E16 Nymoen - Eggemoen | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 3. ^ E16 Skaret–Hønefoss
 4. ^ «Overfører Ringeriksbanen og E16 Høgkastet-Hønefoss til Nye Veier - tar sikte på å inngå rammeavtale i juni 2021». Regjeringen. 11. mai 2021. Besøkt 30. september 2021. 
 5. ^ «Fellesprosjektet Ringeriksbanen + E16 (FRE16)». Nye Veier. Besøkt 30. september 2021. 
 6. ^ E16 Sandvika–Skaret