Europavei 16 (Buskerud)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Europavei 16 (Buskerud)
Stamvei E16.svg
Strekning
Fylkesgrensen, Ringerike
Sollihøgda fylkesgrense, Hole
Data
Lengde99,0 km
Statusriksvei
Kvalitetmotortrafikkvei Elgstangen–Nedre Nes, 7,4 km
Tilstøtende riksveier
Riksvei 7.svg Riksvei 35.svg

Europavei 16 i Buskerud går mellom grensen mot Oppland i Ådal, Ringerike, og grensen mot AkershusSollihøgda i Hole. Ved Nymoen i Ringerike fortsetter hovedtrasen mot Jevnaker i Oppland, den tidligere hovedtraséen, som nå er en arm, fortsetter via Hole til Sandvika i Bærum.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Europavei 16 følger stort sett samme trasé som den tidligere europavei 68. E68 gikk imidlertid gjennom Hønefoss sentrum, E16 følger en ny omkjøringsstrekning vest for byen fra Nymoen til Hvervenkastet.

Da E16 ble forlenget til Gävle i Sverige 2012 ble en bit av den gamle E68 mellom Nymoen og Hov europavei igjen, den nye strekningen fortsetter mot Jevnaker og var før 2012 del av riksvei 35.

Prosjekter[rediger | rediger kilde]

 • E16 mellom Sandvika og Hønefoss bygges ut til firefelts motorveg på hele strekningen som totalt er ca. 40 kilometer. Prosjektet er delt opp i flere delstrekninger. Hele prosjektet er ventet å være ferdig i 2024.
  • Skaret-Høgkastet i Hole vil være ca. 8,5 kilometer med en grovt anslått kostnad på 2 milliarder kroner.[1]
  • Høgkastet-Hønefoss er en del av fellesprosjektet Ringeriksbanen/E16. Strekningen vil være ca. 15 kilometer og kostnadene for både vei og bane er anslått til 26 milliarder kroner med mål om byggestart i 2019.[1]
 • Mellom Olum i Jevnaker og Nymoen i Ringerike er det planlagt tofelts vei med byggestart våren 2017. Strekningen er delt inn i to delstrekninger og vil inngå som en del av en ytre ring 4 rundt Oslo. Veien vil være viktig for å føre trafikken mellom øst og vest bort fra Oslo.[2]
  • Olum-Eggemoen vil være 12,4 km med en kostand på ca. 2,65 milliarder kroner. I desember 2016 begynte arbeidene med å lage anleggsvei til broen som skal gå over Randselva.[3]
  • Eggemoen-Nymoen (ca. 7 km) er en forlengelse av prosjektet og er under planlegging. Strekningen vil føre til at det blir enda enklere å nytte seg av E16 mellom øst og vest. Nåværende strekning har utfordringer med Eggemobakkene som har stigningsprosent på 9 prosent og varierende trafikkforhold.[4]

Kommuner og Knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Buskerud våpen.svg Buskerud fylke[rediger kilde]


Ringerike komm.svg Ringerike

Ådalsveien

 •  
243 Hedalsveien fra Nes i Ådal til 243 Hedalen i Sør-Aurdal
 •  
Fv2320 Vassendveien fra Bjonevika til fylkesgrensen → Fv2320 (Oppland) til 245 Bjoneroa i Gran
 • info Bjonevika
 • info Nerlia
 •  
Fv2872 Fjøsvikveien fra Ringmoen mot Elsrud og mot Hallingby
 • info Bergsund
Hallingby
 •  
Fv2872 Hvalsbruveien fra Hallingby mot Ringmoen og mot 35 Meieriet
 • info Kudalen
 • bru Vågård bru (Vågårdsveien, 41 m)
 • Veikryss
 Nymoen
hovedtrasé mot Sverige
Ådalsveien
 • bru Risesletta bru (over E16 → Sandvika, 84 m)
 •  
35 Hønengata fra Hov via Hønefoss Sentrum mot Stamvei E16.svg Riksvei 350.svg Bærenga (E16 svinger i krysset)

Hvalsmoveien

 •  
Fv2888 Viulveien fra Hvalsmoen til Viul

EggemoveienArm fra Nymoen til Sandvika (46,5 km)
Uten navn

 • info Årbogen
 • bru Begnamoen bru (Begna, 179 m)
Veiplan2x.png motorvei Motorvei planlagt Hønefoss-Skaret, 24 km, byggestart 2022[5][6][7]
 • Rundkjøring
Riksvei 7.svg Soknedalsveien fra Heradsbygda mot Riksvei 52.svg i Gol
 • Veikryss
 Bærenga
 •  
Riksvei 350.svg Askveien mot Stamvei E134.svg i Øvre Eiker
 •  
35 Askveien mot Ådalsveien
Hønefoss
 • Veikryss
 Hvervenkastet
 • Rundkjøring
Kommunal vei Hvervenmoveien 
 • bru Hverven bru (over krysset, 53 m)
 • Rundkjøring
35 Osloveien fra Hvervenkastet til Hønefoss
Kommunal vei Arnegårdsveien 

Osloveien

 •  
241 Hadelandsveien fra Norderhov til Jevnaker
Norderhov
 • Veikryss
 Norderhov
 •  
Fv2854 Norderhovsveien fra Botilrud til Vik, Hole
Kroksund sett i retning Norderhov


Hole komm.svg Hole

Holeveien

 •  
Fv2852 Vollgata fra Steinssletta til Fv2850 Kalkverket (3,1 km) i Ringerike
Steinsåsen
 • Veikryss
 Steinsåsen
 •  
Kommunal vei Viksveien til Fv2854 Vik
 • Veikryss
 Vik
 • Rundkjøring
Fv2854 Røyseveien fra Vik mot Botilrud i Ringerike
 • Rundkjøring rasteplass Vik
Sundvollen
 •  
Fv2850 Åsaveien fra Sundvollen via Bakåsen til 241 Hesselberg (14,2 km) i Ringerike

Veikryss Rørvik

 • motortrafikkvei Elgstangen (7,4 km)
 • info Rørvik
motortrafikkvei slutt Nedre Nes
 • Veikryss
 Arm
bare fra sør (0,5 km)
 •  
Fv2848 Utstranda fra Sønsterud mot Rørvik
 • info Nes tunnel
 • Veikryss
 Furuhaugen
bare fra nord
 •  
285 Skarveien fra Homledal mot Stamvei E18.svg i Lier
 • Veikryss
 Skaret
bare fra sørarm
 •  
285 arm Lierveien 
Veiplan2x.png Firefeltsvei planlagt fra Skaret til Bjørum, 8,5 km, byggestart 2021, klar 2024 [8]
tunnel inkludert to tunneler på 0,8 og 3,4 km

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b «E16 Skaret-Hønefoss | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 2. ^ «E16 Nymoen–Olum | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 3. ^ «11 firmaer ønsker å bygge om Kistefossvegen | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 4. ^ «E16 Nymoen - Eggemoen | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Besøkt 24. oktober 2016. 
 5. ^ Ringeriksbanen og E16 - fellesprosjektet
 6. ^ E16 Skaret–Hønefoss
 7. ^ E16 Skaret–Høgkastet
 8. ^ E16 Sandvika–Skaret