Europavei 39 (Vestland)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Europavei 39 (Vestland)
Stamvei E39.svg
Strekning
Kvivstunnelen, Hornindal – fylkesgrensen, Sveio
Data
Lengde437 km
Statusriksvei
FergerLote–Anda 2,1 km
Lavik–Oppedal 5,1 km
Halhjem–Sandvikvåg 21,7 km
Tilstøtende riksveier
Stamvei E16.svg Riksvei 5.svg Riksvei 15.svg Riksvei 555.svg Riksvei 580.svg Riksvei 651.svg
Restriksjoner
BomstasjonerFørdepakken
Bomringen i Bergen

Europavei 39 i Vestland er et delstykke av europavei 39 med en lengde på 437 km, veien går mellom fylkesgrensen mot Møre og Romsdal og fylkesgrensen mot Rogaland.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Sogn og Fjordane[rediger | rediger kilde]

Før 1992 var det riksvei 14, og 1992-2000 var det riksvei 1 på dagens vei E39 gjennom Sogn og Fjordane (Nordfjordeid-Folkestad, ikke Kvivsvegen).

Mellom Vadheim og Sande i Gaular kommune ble veien utbedret og lagt om i 2013–2016: ny tunnel langs Øksdalsvatnet, veien ble lagt utenom Sande sentrum med bro over Gaula («Sandefossen bru»[1]). Strekningen var smal og veibanen hadde liten bæreevne, og var dels rasfarlig.[2] Nord for Sande ble den gamle utbedret med fjellskjæring og fyllmasser. Anleggsarbeidet ble igangsatt i 2013, og var ferdig 2016. Strekningen fikk 760 meter ny tunnel, 5 broer og 5 kulverter, arbeidet omfattet 9 km hovedvei. Samlet kostnad var 680 millioner kroner[3] Fylkesvei 610 ble lagt i kulvert under E39 ved Sande og adkomst til E39 skjer på ramper slik at E39 ikke får kryssende trafikk.[4] Strekningen ble åpnet 27. juni 2016.[5] Traseen forbi Sande sentrum ble skissert som et alternativ i 1898.[4]

Lavik ferjekai ble bygget om og utvidet i 2015 og det ble satt inn batteridrevet ferje (den første i verden) på Ferjesambandet Lavik–Oppedal. Adkomsten til ferjekaien ble samtidig lagt og utenfor bebyggelsen.[6]

Hordaland[rediger | rediger kilde]

Før 1992 var dagens E39 gjennom Hordaland riksvei 14 (via ferjesambandet Våge–Halhjem gjennom Tysnes til Jektavik i Stord[7]), og 1992-2000 riksvei 1. Nordhordlandsbrua over Salhusfjorden ble åpnet 1994. Det var før det tre ferger langs veien i Hordaland, over Salhusfjorden og Bømlafjorden, foruten dagens eneste ferge over Bjørnafjorden (Halhjem–Sandvikvåg).

Mundalsbergtunnelen ble åpnet 1973, Eikefettunnelen 1980, Hagelsundbrua 1982, Matrebergtunnelen 1986, Fløyfjelltunnelen 1989 og Masfjordtunnelen 1995.

I 2001 ble trekantsambandet i Hordaland åpnet. Det består av den undersjøiske Bømlafjordtunnelen og to hengebruer som forbinder Bømlo og Stord med fastlandet i Sveio.

Eikåstunnelen med firefelts vei fra Vågsbotn forbi Vikaleitet åpnet for trafikk i 2014. Denne vil senere ikke være del av europavei 39 på grunn av prosjektet Nyborg–Klauvaneset.

Prosjekter[rediger | rediger kilde]

På strekningen mellom Skei i Jølster og grensen mot Hordaland skal veien legges om eller utbedres de kommende årene (opplysninger fra 2014).[8]

 • Strekningen Bogstunnelen via Vadheim til grense Gaular kommune: Veien har varierende bredde og tilfredsstiller ikke gjeldende krav, strekningen planlegges.[9]
 • Ved Myrmel-Lunde er 2 km svingete, smal og svak veibane med dels 60 km/t fartsgrense, utbedring planlegges.[10]
 • På strekningen Langeland-Moskog planlegges ny veilinje gjennom/forbi Førde.
 • En 11 km lang strekning Bjørset-Skei ble påbegynt i 2017, og skal etter planen være ferdigstilt sommeren 2019.

Det er foreslått at E39 flyttes fra dagens trasé via Anda-Lote til konsept K10[11] som innebærer bygging av tunnel under Utvikfjellet og bru over Nordfjorden mellom Svarstad og Frøholm med vei videre til Hornindal og Volda via Kvivsvegen.[12]

En fire-felts motorvei mellom Os og Bergen. Strekningen Svegatjørn-Rådal ble påbegynt i 2015, og forventes å stå ferdig i 2022.[13][14][15][16]

En fire-felts motorvei fra Åsane til Nordhordlandsbruaer planlagt. Strekningen Nyborg-Klauvaneset starter bygging først.

En ny vei mellom Bergen og Stord, kalt Hordfast, er foreslått. Denne er det tre alternativer til, som ennå ikke er avklart.

Under eventuell utbygging av Vestlandsbanen vil høyhastighetsbanelinjen gå over to broer over Fusafjorden og Bjørnefjorden ved Os som begge kan bli en kombinasjon av høyhastighetsbanen og en motorvei. Det kan bety at traseen til Stamvei E39.svg flyttes til broene.[trenger referanse] Det finnes ingen dato og prosjektet er usikkert. Det er mulig at rene veibroer bygges før, se Hordfast.

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Videre forbindelse: Europavei 39 (Møre og Romsdal)

Vestland våpen.svg Vestland fylke[rediger kilde]

Stad

Nordfjordvegen

 • info Furneset
 •  
Fv5745 Norsvegen fra Nor til Skipenes
 • info Nor bru
 • bru Nor bru (Eidselva, 27 m)
Mogrenda
 •  
Fv5744 Heggjabyda fra Fossebakken til Navelsaker (19,6 km)
 •  
Kv Leivdalsvegen fra Mona til Fv5744 Trollestøa (2,4 km)
 •  
Firda kaserne
 •  
Riksvei 651.svg Stigedalsvegen fra Hjelle bru mot ferge Folkestad–Volda i Volda, ny og gammel trasé møtes
Nordfjordeid
 •  
Kv Myrane til Stokkenes gravplass (0,4 km)
 • Rundkjøring
Kv Skulevegen fra Svehaugen til Sjukehusvegen (0,9 km)
Kv Rådhusvegen til Fv5746 Stad rådhus (0,6 km)
 • Rundkjøring
Riksvei 15.svg Nordfjordvegen fra Nordfjordeid mot 616 617 Måløy i Kinn
Kv Sjukehusvegen til Nordfjord sjukehus
((E39 svinger i krysset))

Lotevegen

 • Rundkjøring
Fv5746 Rådhusvegen fra Stad rådhus mot Torheim
Kv Rådhusvegen til Svehaugen
 • bru Skipenes bru (Eidselva, 40 m)
 •  
Fv5745 Norsvegen fra Skipenes til Nor (5,3 km)
Anda-Lote over Nordfjorden
 • info Lote
 •  
Fv5742 Panoramavegen fra Lote mot Riksvei 15.svg Bleksvingen i Stryn
 •  
ferge Ferge fra Lote over Nordfjorden (10 min, 1-2 turer/time)

Gloppen
 •  
ferge til Anda
Vereide - rekonstruksjon av gravrøys ved E39

Andavegen

under forlenget rullebane[17]

 •  
425 Andavegen fra Hjelmeset til Norwegian-road-sign-771.0.svg Sandane lufthamn, Anda (0,4 km)
 •  
Fv5731 Nordstrandsvegen fra Andenes til 615 Sandane (8,2 km)
 • bru Vereide bru II (over kommunal veg, 25 m)
 •  
Kv Ryssfjærevegen fra Vereide til Ryssfjæra
 •  
Kommunal vei Øvre Nordstranda mot Fv5731 Korsvika
 • bru Austreim bru II (over kommunal veg, 23 m)
Sandane
 •  
Kv Fjellbygdevegen fra Austrheim til Solheim
 •  
Kv Austrheimsbakken til Fv5731 Øyrane
 •  
615 Breimsvegen fra Sandane mot Riksvei 5.svg Storebru i Kinn

Breimsvegen

 •  
Fv5733 Kandalsvegen fra Vassenden mot 615 Storebrua (5,6 km)
Ved Reed i Gloppen
Skei i Jølster
Ved Movatnet i Sunnfjord
 • info Gullkista
 • info Breimsvatnet
Re
 •  
Fv5736 Bygdavegen  fra Hetle bru til 60 Øvreset (4,2 km)
 •  
Fv5734 Årdalsvegen fra Reed til Årdal
 •  
Fv5735 Skuggesida fra Jordanger til Byrkjelo gård og mot Fv5734 Seime bru
Byrkjelo
 •  
60 Fjellvegen fra Byrkjelo mot Riksvei 15.svg i Stryn
 •  
Fv5735 Skuggesida fra Byrkjelo gård mot Jordanger
 • info Bergheimsvatnet

Sunnfjord

Jølstravegen

 • info Våtedalen
 • bru Våtedal bru (Votedalselva, 28 m)
 •  
Fv5689 Stardalen fra Klakegg til Fonn (13,8 km)
 •  
Kv Førsvegen fra Grungen til Førde i Jølster (5,5 km)
Skei
 • Rundkjøring
Riksvei 5.svg Uten navn fra Skei til Stamvei E16.svg i Lærdal
(felles trasé til Førde (E39 svinger i krysset))
 • info Helgheim
 •  
Fv5688 Ålhusvegen fra Ålhus til Indrebø og tilbake (5,7 km)
 • bru Hegernes bru (Hegreneselva, 24 m)
 •  
Fv5688 Ålhusvegen fra Ålhus mot Indrebø
 •  
Kv Svidalsvegen fra Svidalsvika til Slåttene (3,8 km)
 •  
Svidal
 • info Svidalsneset
 •  
Kv Svidalsvegen fra Slåttene til Svidalsvika
Vassenden
 •  
Fv5690 Nikolai Astrups veg fra Vassenden til Riksvei 5.svg Kjøsnes (22,6 km)
 •  
613 Uten navn fra Moskog til Riksvei 13.svg Dragsvik i Sogndal
Blyant og Vinkelhake.svg Ny vei forbi Førde planlegges(16 km).[18] To tunneler på 7 og 5 km. I følge Nasjonal transportplan 2022–2033 åpning av den sørlige tunnelen omtrent 2030.
Farsund
 • bru Farsund bru (Bergavatnet, 94 m)

Brulandsvegen

 •  
Fv5682 Sundsdalen fra Sunde til Masdal (7,0 km)
Førde
 •  
Bruland
 • Rundkjøring
600 Kronborgvegen fra Krohnborg mot 601 Vie

Hafstadvegen

 • Rundkjøring
Kv Hafstadreina fra Hafstad 
 •  
Hafstad videregående skole

Fjellvegen

 •  
Kv Langebruvegen mot 600 Storehagen (0,3 km)
 •  
Førde rådhus

Hafstadvegen

 • Rundkjøring
Riksvei 5.svg Naustdalsvegen fra Førde mot Florø i Kinn
 •  
Kv Flatene til Flatene barneskule (0,7 km)
 •  
609 Steinavegen fra Førde mot ferge Eikenes i Askvoll

Halbrendslia

 •  
Halbrendslia
 •  
Kv Liavegen mot Halbrend barne- og ungdomsskule
 •  
Kv Slåttebakkane til Slåttebakkane (0,9 km)

Vadheimsvegen

 •  
Kv Skilbreidalen fra Solvang til Skilbrei (0,5 km)
Utkragingsbro mellom Sande og Vadheim der også E39 går.
 •  
57 Bygstadvegen fra Espeland mot Stamvei E39.svg Knarvik i Alver
Blyant og Vinkelhake.svg Utbedring planlegges Lunde–Myrmel (3,7 km) med ny tunnel tunnel (1 km) og byggestart 2022[19]
 •  
610 Sandevegen via Sande sentrum mot 613 Eldalsosen
 •  
Arm til rundkjøring (0,2 km)
 • Rundkjøring
610 Sandevegen mot Sande sentrum
610 Sygnevegen til 57 Osen bru
 • bru Sande bru (over Sandevegen, 30 m)
Lavik fergekai

Høyanger
Oppedal fergekai i Gulen

Vadheimsvegen

Blyant og Vinkelhake.svg Utbedring planlegges Gaular grense–Bogstunnelen med ny tunnel tunnel (4,2 km) forbi Vadheim og Veikryss ramper ved Bogen[21]
 • info Ytredal
 •  
55 Kyrkjebøvegen fra Vadheim mot Riksvei 13.svg Dragsvik i Sogndal

Lavikvegen

 •  
Fv5597 Guddalsvegen fra Dyrnesllia mot 57 Nautsund i Fjaler
 • tunnel Bogen sør skredoverbygg (50 m)
 •  
Kv Avsnesstrand fra Milevollen til Afsneset
 •  
Kv Gammel E39 fra Indre Vikane til Mjellelia
 • bru Ystedalen bru (over bekk, 20 m)
 •  
Kv Indre Torvundsvegen til Indre Torvund
 • info Hageneset
 •  
607 Hellebøstranda fra Lavik mot 57 i Hyllestad
 • bru Kvamsneset bru (elv fra Vasslitjørna, 20 m)
Blyant og Vinkelhake.svg bro Bru over Sognefjorden vurderes.[22]
 •  
ferge Ferge fra Lavik over Sognefjorden (20 min, 1-2 turer/time)

Gulen
 •  
ferge til Ytre Oppedal (artikkel om fergesambandet)

Sognevegen

 •  
Fv5586 Sørsidevegen fra Oppedal til Fv5442 Hest i Høyanger
 • info Skrikebergtunnelen
 • bru Storelva bru (Storelva, 28 m)
 •  
602 Sognefjordvegen fra Instefjord, via gamle Brekke ferjekai til 57 Rutledal
 •  
571 Kringlevegen fra Kringla mot 570 Mollandseid i Masfjorden

Masfjorden

Sognevegen

 •  
Kv Solheimslia fra Haugsvær til 571 Solheim
 • bru Matre bru (Matreselva, 51 m)
 •  
Fv5442 Stordalsvegen fra Seten mot Ortnevik i Høyanger
 •  
Fv5444 Matre fra Matre Kraft til MatreFv5446
Storavatn bru
 • bru Storavatn bru II (Haugsdalselva, 132 m)
 • Veikryss
 Askilsneset
 •  
Kv Indre Haugsdal fra Fjon 
 • bru Storavatn bru I (Haugsdalselva, 58 m)
 •  
Fv5446 Indre Haugsdal fra Haugsdal til Fv5444 Matre
 • info Sæterlia
 • info Steinareset, høyeste punktet på E39, 440 moh
Nipetunnelen inngår i utbedret E39 gjennom Romarheimsdalen.

Alver

Sognevegen

 •  
569 Modalsvegen fra Flotane mot Stamvei E16.svg Dalseid

Osterfjordvegen

 • bru Romarheim bru (Romarheimselva, 48 m)
Blyant og Vinkelhake.svg  Forbedret vei mellom Romarheim og Eikefet (8 km), tidspunkt for byggestart ikke planlagt.[23]
 • tunnel tunnel (omlag 6 km) planlagt
 •  
Kv Vikanesvegen mot Kirke Vike kirke
 •  
Kv Vikanesvegen 
 •  
Eikefet
 • bru Eikefet bru (Eikefetelva, 40 m)
Blyant og Vinkelhake.svg  Forbedret vei mellom Eikefettunnelen (sørside) og Flatøy (ved Nordhordlandsbrua), tidspunkt for byggestart ikke planlagt.[24]
 • To felt Eikefettunnelen–Eikanger. Fire felt Eikanger–Flatøy.[25]
 • tunnel flere tunneler planlagde, f.eks Hjelmås–Knarvik (5-6 km).
 •  
570 Austfjordvegen fra Odnåstjørni mot 52 i Gulen
 •  
Arm Uten navn fra Eidetræ 
 • Rundkjøring
Fv5456 Eidavegen mot Eikanger
Fv5458 Stranda til Nesbø (11,8 km)
 • info Totland
 •  
Fv5460 Eidavegen fra Bjørndal mot Fv5456 Ostereidet, Hindenesvegen til Hindenes
 •  
Fv5464 Mykingvegen fra Eikanger til Sævråsvåg
Hagelsundbrua sett fra Isdalstø. Hagelsundbrua forbinder kommunene Lindås og Meland og er hovedveien fra Lindås kommune langs E39 til Bergen. I bakgrunnen sees Nordhordlandsbrua hvor E39 fortsetter mot Bergen.
 •  
Fv5456 Eidsnesvegen fra Eikanger mot Eidetræ
 • bru Eikanger bru (Eikangervågen, 109 m)
 • info Vikane
 • bru Lyngholmsundet bru (Lyngholmsundet, 40 m)
Leknes
 •  
Fv5452 Sandvikavegen fra Hjelmås mot Hellesvågen og til Fv5448 Vaet
 •  
Fv5452 Leknesvegen fra Hellesvågen mot Hjelmås og til Leknes
 •  
Fv5452 Leknesvegen fra Leknes mot Hellesvegen og Fv5448 Vaet
 • bru Gjervik bru (over dalsøkk med kommunal veg, 153 m)
Knarvik
 • Rundkjøring
Kv Kvernhushaugane fra Knarvik skysstasjon mot severdighet Kirke Knarvik kirke (0,2 km)
 •  
Knarvik senter
 • Rundkjøring
Kv Kvernhusmyrane (0,3 km)
Kv Bruvegen (0,4 km)
 • Rundkjøring
57 Lindåsvegen fra Knarvik mot ferge Leirvåg–Sløvåg i AustrheimStamvei E39.svg i Sunnfjord
Nordhordlandsbrua binder Nordhordland tettere sammen med Bergen, og er den lengste broen på E39.

Uten navn

Krossneset
 • bru Krossnesvika bru (over Krossneset rampe, 27 m)
 • Veikryss
 Krossneset
 • Rundkjøring
564 Flatøyvegen fra Krossneset til Flatøy
564 Rosslandsvegen mot Fv5318 Rossland

Bergen
 
Blyant og Vinkelhake.svg 
motorvei Nordhordlandsbrua – Åsane planlegges (ny trasé) (6,8 km), tidspunkt for byggestart ikke planlagt

Nordhordlandsvegen

Bergen (Åsane)
 • Veikryss
 Tellevik
 • Rundkjøring
Fv5300 Tellevikvegen fra Tellevik til 578 Åsane
 • Rundkjøring
Kv Tellevikvegen til Tellevik
 •  
Fv5346 Steinestøvegen fra Langemyrane til Steinestø kai (1,4 km)

Steinestøvegen

 •  
567 Breisteinvegen fra Haukås mot ferge Breistein–ValestrandsfossenOsterøy
 • bru ⇑ Vågsbotnen bru (over rundkjøringen, 382 m)
 • Veikryss
 Vågsbotn
 • Rundkjøring
Stamvei E16.svg Arnavegen mot Riksvei 13.svg Vangen i Voss, felles trasé til Nygårdstangen
578 Åsamyrane mot Biskopshavn
motorvei Motorvei Vågsbotn – Eidsvåg (5 km)

Åsaneveien

Bergen (Åsane)
 • Veikryss
 Nyborg
 • Rundkjøring
564 Åsamyrane fra Forvasshaugen, Åsane mot Salhus
Kv Dalavegen til Dalabygda
 • Rundkjøring
578 Åsamyrane til Vågsbotn
Fv5304 Liamyrane mot Flaktveit
Blyant og Vinkelhake.svg motorvei sluttEndepunkt planlagt motorvei fra Nordhordlandsbrua/Salhus.
 • Veikryss
 Hesthaugvegen
 • Rundkjøring
Fv5306 Hesthaugvegen fra Åsane Senter mot 564 Salhusvegen
 • Rundkjøring
578 Åsamyrane fra Sørebø motForvasshaugen
578 Åsamyrane mot Åstveitskogen
 • Veikryss
 Åstveitskogen
bare fra/mot sør
 • bru ⇓ Storbotn bru (over E39, 73 m)
 • Rundkjøring
578 Ervikveien mot Biskopshavn, → Fv5302 Tertnesveien
578 Åsamyrane mot Åsane Senter
Bergen (Eidsvåg)
 • Veikryss
 Eidsvåg
 •  
578 Ervikveien fra Eidsvåg mot Åstveitskogen
 •  
578 Eidsvågsveien 
motorvei slutt
Bergen (Sandviken)
 • Veikryss
 Øyjordkrysset
 • Lyskryss
578 Helleveien fra Biskopshavn 
 • Veikryss
 Sandviken Sykehus
 •  
Pv Sandviksleitet til Sandviken sykehus
 •  
Kv Nyhavnsveien til Breiviken (0,4 km)
 • Veikryss
 arm til Sandviken
kun påkjørsel mot nord
 • Veikryss
 Sandviken
ingen avkjøring i nordgående retning
 •  
577 Sandviksveien fra Sandviken mot Stamvei E16.svg Bergen sentrum
Bergen (Sentrum)
 • Veikryss
 Nygårdstangen
 •  
Riksvei 555.svg Sotraveien fra Nygårdstangen (Bergen) mot 555 561 i Øygarden
 •  
Stamvei E16.svg Fjøsangerveien mot sentrum
 • bru Nygårdstangen bru III og IV (over krysset, ⇓209 m, ⇑188 m)

Fjøsangerveien

Bergen (Solheim)
      
Blyant og Vinkelhake.svg 
motorvei Danmarks plass – Fjøsanger planlegges (meget usikkert prosjekt)
motorvei slutt Fjøsanger
 • bru Danmarksplass viadukt (rampe fra Nygårdsbroen, 350 m)
 • Veikryss
 bare fra/mot sør
 • Rundkjøring
Fv5332 Nygårdsgaten fra Danmarksplass til Stamvei E16.svg Strømgaten
582 Solheimsgaten mot Riksvei 555.svg Damsgård
 • Lyskryss
584 Michael Krohns gate fra Solheim mot Riksvei 555.svg Damsgård
584 Ibsens gate til 585 Haukeland universitetssykehus
 •  
Norwegian-road-sign-774.0.svg Danmarks plass holdeplass
 •  
582 Bjørnsons Gate fra Solheim mot Stamvei E39.svg Nesttun, bare mot nord
 •  
Fv5328 Fabrikkgaten fra Solheim mot Storetveit
 • Veikryss
 Minde
 • Rundkjøring
582 Minde Allé til 582 Storetveitvegen (0,5 km)
Kv Mindeveien mot Løvstakksiden
 • tunnel Minde tunnel III (39 m), under krysset
 • Rundkjøring
Fv5328 Conrad Mohrs vei fra Storetveit mot Solheim

Fritz C. Riebers vei

Blyant og Vinkelhake.svg motorvei slutt Endepunkt planlagt motorvei
Bergen (Nesttun)
 • Veikryss
 Fjøsanger
 • Rundkjøring
556 Straumeveien fra Fjøsanger mot Riksvei 580.svg BirkelandNorwegian-road-sign-771.0.svg Bergen lufthavn
Fv5200 Statsminister Michelsens vei til 582 Paradis (1,4 km)
 • bru Torpevika bru (Torpevika, ⇓224 m, ⇑237 m)
 • Veikryss
 Hop
 •  
Riksvei 580.svg Fritz C. Riebers vei fra Hop mot Norwegian-road-sign-771.0.svg Bergen lufthavn, Flesland (fortsettelse av hovedtraséen, E39 forlater denne)
Veiarbeid 
motorvei Rådal (Bergen) – Svegatjørn (Os) (13 km) byggestart september 2015, åpning 2022[26]

Lyseveien

motorvei slutt Svegatjørn
 • bru Hop bru (over krysset, 58 m)
 • Rundkjøring
582 Troldhaugvegen fra Hop mot Nesttun og mot Solheim

Hardangervegen

 • Rundkjøring
587 Uten navn fra Nesttun til Stamvei E16.svg Indre Arna
((E39 svinger i krysset))
 • Rundkjøring
582 Nesttunvegen fra Nesttun mot Stamvei E39.svg Solheim
((E39 svinger i krysset))
 • Rundkjøring
582 Fanavegen mot Riksvei 580.svg Sørås
Fv5190 Apeltunvegen til Smørås (2,9km)
((E39 svinger i krysset))

Osvegen

 •  
Fv5194 Elvensvegen til 587 Ulsmåg
 • Lyskryss
Bjørkåsen 
Bergen (Kaland)
 •  
Fv5164 Hamrevegen fra Øvre Sandven til 546 Fana kirke
 •  
Fv5162 Bontveitvegen fra Kaland til Bontveit (9,6 km)
 •  
Fv5160 Haugsdalsvegen fra Kalandseid til Haugsdal (10,1 km)

Bjørnafjorden

Byvegen

Søfteland
Osøyro
 • Rundkjøring
583 Byvegen fra Ulven mot 552 Osøyro (E39 svinger i krysset)
Kv Industrivegen til Kolskogen (1,2 km)

Halhjemsvegen

 • Rundkjøring
Fv5154 Ulvenvegen fra Ulven mot Strøno (10,3 km)
Veiarbeid motorvei slutt Svegatjørn, endepunkt motorvei under bygging
 • bru Mobergsbrua (Ulvenvatnet, 236 m)
 • Veikryss
 Ytre Moberg
 • bru Villelibrua (over krysset, 31 m)
 • Rundkjøring
552 Mobergsbakken mot ferge Hatvik–Venjaneset48 Eikelandsosen
 •  
Fv5150 Lepsøyvegen fra Lekven mot Søre Øyane (7,0 km)
Blyant og Vinkelhake.svg Flytebru (5 km) planlegges, Bjørnafjordbrua, del av Hordfast.[27]
 • Rundkjøring
Kv Bjørnavegen til Bjørnen (1,7 km)
 • info Halhjem ferjekai
MF «Bergensfjord» i trafikk mellom Halhjem og Sandvikvåg
 •  
ferge 549 fra Halhjem til Våge575 i Kvinnherad / ferge Hodnanes → Jektevik i Stord
ferge Ferge fra Halhjem (45 min, 2 turer/time)

Fitjar
 •  
ferge til Sandvikvåg (artikkel om fergen)
ferge 546 fra Sandvikvåg til Husavik (artikkel om fergen) → Austevoll

Uten navn

 • info Sandvikvåg
 •  
545 Sandvikvågvegen fra Sandvikvåg til Stamvei E39.svg ved Leirvik i Stord

Stord

Mehammar
Børtveit

 •  
549 Børtveit fra Jektevik mot ferge Jektevik–Hodnanes48 Kilen i Bjørnafjorden
 • info Jektevik

Agdestein
Uten navn

 •  
Fv5050 Rommetveitvegen fra Førland til 544 Ominggård
Leirvik
 •  
Fv5044 Vestlivegen fra Ådland til Fv5050 Haga (1,6 km)
 • bru Ådland bru (Frugardselva, 59 m)
 •  
544 Sæ fra Kattatveit mot Vabakken → Leirvik sentrum
 •  
Fv5060 Litlabøvegen fra Lønning  via Litlabø til 545 Sagvåg (6,3 km)
 • Rundkjøring
544 Vikastemmo fra Vabakken mot Kattatveit
 •  
Fv5046 Langelandsvegen fra Tveita mot Eldøyane (3,0 km)
 • Veikryss
 Meatjørn
 • Rundkjøring
545 Sagvågsvegen fra Meatjørna mot Stamvei E39.svg ved LeirvikNorwegian-road-sign-771.0.svg Stord lufthamn, Sørstokken
 • bru Meatjørn bru (over krysset, 49 m)
 • Rundkjøring
Kv Heiane mot Kåravika
Arm fra Meatjørna til Skjersholmane (2,7 km)
Heiane
 • Rundkjøring
Meatjønnsvegen/Svartdalen 
 • Rundkjøring
Djupamyro 
 • info Skjersholmane
 •  
ferge 500 Skjersholmane–Ranavik49 Gjerde i Kvinnherad
 •  
ferge 543 Skjersholmane–UtbjoaStamvei E134.svg Ølensvåg i Vindafjord
 • info Digernes
 • bru Hillersvika bru (over dalsøkk, 40 m)
 • Veikryss
 Føyno
 • Rundkjøring
542 Bremnesvegen fra Føyno mot Bømlo
 • bru Føyno bru (over E39, 51 m)

Sveio

Uten navn

 • Veikryss
 Dalshovda
 • Rundkjøring
Fv4990 Tittelsnesvegen til Tittelsnes

Tittelsnesvegen

 •  
Fv4988 Vilhovdavegen fra Vihovda mot Viken (5,3 km)
 • info Hope
 •  
Fv4988 Liereidvegen fra Viken til Vihovda
 •  
Fv4944 Ålfjordvegen fra Førde til Fjon
 •  
Fv4984 Øklandsvegen fra Rød til 541 Bua
 •  
47 Tittelsnesvegen fra Bjelland mot Stamvei E134.svg Haugesund

Uten navn

 •  
Fv4982 Vågavegen fra Krossgot til Fv4944 Våga (2,4 km)
 • bru Fjon bru (Fjonelva, 48 m)
 •  
Fv4944 Ålfjordvegen fra Fjon til Førde
 •  
Fv4942 Halseidvegen fra Raudkleiv til 47 Våga

Videre forbindelse: Europavei 39 (Rogaland)

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ https://www.nrk.no/sognogfjordane/slik-ligg-dei-an-med-nye-e39-1.11681136
 2. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 6. oktober 2014. Besøkt 2. november 2019. 
 3. ^ Våre veger, nr 6, 2016, s. 57.
 4. ^ a b «116 år skulle det ta». Firda. 29. januar 2014. s. 7. 
 5. ^ NRK (27. juni 2016). «Opna ni kilometer med ny E39». Besøkt 29. juni 2016. 
 6. ^ «Monika og Jens vann fram trass motstand frå vegvesen og kommune». Firda. 8. september 2015. Besøkt 29. juni 2016. 
 7. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 3-4 (1982)
 8. ^ Hordaland grense - Skei, Statens vegvesen, lest 4.10.2014.
 9. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 26. november 2016. Besøkt 2. november 2019. 
 10. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 24. april 2016. Besøkt 2. november 2019. 
 11. ^ Konsept K10 som er ein del av KVU rapporten for delstrekninga Skei-Volda. Statens vegvesen.
 12. ^ E39 Skei i Jølster – Volda: «Indre trasé» er vald, pressemelding fra Regjeringen 10.06.2014
 13. ^ www.bt.no: «Os-Bergen klar til start»
 14. ^ Reguleringsplan EV39 parsell Svegatjørn-Rådal (pdf) Arkivert 30. desember 2008 hos Wayback Machine.
 15. ^ Konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan for E39 Svagatjørn-Rådal (pdf)[død lenke]
 16. ^ Os-Bergen ett år forsinket
 17. ^ «- Kutt flyplassar og bruk pengane på veg». Sunnmørsposten, 28. november 2014
 18. ^ E39 Langeland–Moskog
 19. ^ E39 Myrmel–Lunde
 20. ^ Firda, 6. august 2014, s. 6.
 21. ^ E39 Bogstunnelen-Gaular grense
 22. ^ E39 Kryssing av Sognefjorden (KVU)
 23. ^ E39 Eikefet–Romarheim
 24. ^ E39 Flatøy–Eikefettunnelen
 25. ^ KDP E39 Flatøy – Eikefettunnelen
 26. ^ E39 Svegatjørn–Rådal
 27. ^ E39 Stord–Os