Europavei 39 (Vestland)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Europavei 39 (Vestland)
Strekning
Sandvik, Hornindal – fylkesgrensen, Sveio
Data
Lengde426 km
Statusriksvei
FergerLote–Anda 2,1 km
Lavik–Oppedal 5,1 km
Halhjem–Sandvikvåg 21,7 km
Tilstøtende riksveier
Restriksjoner
BomstasjonerFørdepakken

Bomringen i Bergen Nordhordlandspakken

E39 Svegatjørn-Rådal

Europavei 39 i Vestland er et delstykke av europavei 39 med en lengde på 437 km, veien går mellom fylkesgrensen mot Møre og Romsdal og fylkesgrensen mot Rogaland.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Sogn og Fjordane[rediger | rediger kilde]

Før 1992 var det riksvei 14, og 1992-2000 var det riksvei 1 på dagens vei E39 gjennom Sogn og Fjordane (Nordfjordeid-Folkestad, ikke Kvivsvegen).

Skipenes bru (fra 1960-tallet, 8 meter bred) i Nordfjordeid ble i 2021 erstattet med en bro med bredere kjørebane (13 meter) og eget gangfelt skilt fra biltrafikk. ÅDT på stedet er omtrent 1900.[1][2]

Mellom Vadheim og Sande i Gaular kommune ble veien utbedret og lagt om i 2013–2016: ny tunnel langs Øksdalsvatnet, veien ble lagt utenom Sande sentrum med bro over Gaula («Sandefossen bru»[3]). Strekningen var smal og veibanen hadde liten bæreevne, og var dels rasfarlig.[4] Nord for Sande ble den gamle utbedret med fjellskjæring og fyllmasser. Anleggsarbeidet ble igangsatt i 2013, og var ferdig 2016. Strekningen fikk 760 meter ny tunnel, 5 broer og 5 kulverter, arbeidet omfattet 9 km hovedvei. Samlet kostnad var 680 millioner kroner[5] Fylkesvei 610 ble lagt i kulvert under E39 ved Sande og adkomst til E39 skjer på ramper slik at E39 ikke får kryssende trafikk.[6] Strekningen ble åpnet 27. juni 2016.[7] Traseen forbi Sande sentrum ble skissert som et alternativ i 1898.[6]

Lavik ferjekai ble bygget om og utvidet i 2015 og det ble satt inn batteridrevet ferje (den første i verden) på Ferjesambandet Lavik–Oppedal. Adkomsten til ferjekaien ble samtidig lagt og utenfor bebyggelsen.[8]

Hordaland[rediger | rediger kilde]

Før 1992 var dagens E39 gjennom Hordaland riksvei 14 (via ferjesambandet Våge–Halhjem gjennom Tysnes til Jektavik i Stord[9]), og 1992-2000 riksvei 1. Nordhordlandsbrua over Salhusfjorden ble åpnet 1994. Det var før det tre ferger langs veien i Hordaland, over Salhusfjorden og Bømlafjorden, foruten dagens eneste ferge over Bjørnafjorden (Halhjem–Sandvikvåg).

Mundalsbergtunnelen ble åpnet 1973, Eikefettunnelen 1980, Hagelsundbrua 1982, Matrebergtunnelen 1986, Fløyfjelltunnelen 1989 og Masfjordtunnelen 1995.

I 2001 ble trekantsambandet i Hordaland åpnet. Det består av den undersjøiske Bømlafjordtunnelen og to hengebruer som forbinder Bømlo og Stord med fastlandet i Sveio.

Eikåstunnelen med firefelts vei fra Vågsbotn forbi Vikaleitet åpnet for trafikk i 2014. Denne vil senere ikke være del av europavei 39 på grunn av prosjektet Nyborg–Klauvaneset.

Prosjekter[rediger | rediger kilde]

På strekningen mellom Skei i Jølster og grensen mot Hordaland skal veien legges om eller utbedres de kommende årene (opplysninger fra 2014).[10]

Under bygging[rediger | rediger kilde]

 • Myrmel-Lunde (nord for Sande i Sunnfjord og sør for Førde lufthamn, Bringeland): 3,7 km ny vei (stamveistandard) hvorav 1 km i tunnel under bebyggelsen i grenad Myrmel. Påbegynt høsten 2021, planlagt ferdig desember 2023. Eksisterende vei er smal og svingete. Investeringen er anslått til rundt 600 millioner kroner.[11][12][13]

Under planlegging[rediger | rediger kilde]

Vegvesenets skisse av trase (rød strek) mellom Storehaug nær kryss med fylkesvei 57 (ved Førde lufthamn, Bringeland) og Bruland litt ovenfor Førde sentrum. Mellom Bruland og Moskog er antydet byggetrinn 2 med sort strek.
 • Strekningen Bogstunnelen via Vadheim til grense Gaular kommune: Veien har varierende bredde og tilfredsstiller ikke gjeldende krav, strekningen planlegges.[14]
 • På strekningen Langeland-Moskog i Sunnfjord (kommune) planlegges ny veilinje gjennom/forbi Førde. Statens vegvesen regner med at anleggsarbeidet vil begynne i 2024. Hensikten er blant annet å legge veien utenom bebyggelsen i Førde der eksisterende E39 er bratt og går i hårnålssvinger i Hallbrendslia, noe som også ventes å bedre trafikksikkerheten. Den planlagte traseen vil innkorte kjøretiden for gjennomgangstrafikken med 10-15 minutter. Strekningen vil for en stor del bestå av en tunnel på 7,7 km. På Storehaug (om lag 260m.o.h.) er det foreslått toplanskryss med påkobling av fylkesvei 57 og av eksisterende E39 mot nord; på Bruland (om lag 20 m.o.h.) er det foreslått rundkjøring. Strekningen er omtalt i NTP 2022-2033 og er planlagt delvis finansiert med bompenger. Mellom Bruland og Moskog (kryss med fylkesvei 613) planlegges et byggetrinn 2.[15][16]

Ferdige prosjekter[rediger | rediger kilde]

 • Utbedring av en 11 km lang strekning Bjørset-Skei ble påbegynt i 2017, og ble ferdigstilt i 2019. Samtidig ble det anlagt 6 km gang- og sykkelsti separat fra bilveien. Steinmasse til anlegget ble tatt fra driving av Kjøsnestunnelen som er en forlengelse av Støylsnestunnelen.[19] Anlegget inngikk i et program for utbedring av E39 mellom Skei og Sognefjorden der det er/var flere strekninger med lav standard (smalt, svingete og mange avkjørsler).[20]
 • En 9,2 km lang strekning Dregebø-Grytås og Birkeland-Sande nord ble påbegynt i 2014, og ble ferdigstilt i 2016.
 • Svegatjørn-Rådal: 16,2 km ny firefelts-motorvei. Påbegynt i 2015, åpnet 31.10.2022.[21][22][23][24]

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Videre forbindelse: Europavei 39 (Møre og Romsdal)

Vestland fylke[rediger kilde]

Stad

Nordfjordvegen

 • info Furneset
 •  
Fv5745 Norsvegen fra Nor til Skipenes
 • info Nor bru
 • bru Nor bru (Eidselva, 27 m)
Mogrenda
 •  
Fv5744 Heggjabyda fra Fossebakken til Navelsaker (19,6 km)
 •  
Kv Leivdalsvegen fra Mona til Fv5744 Trollestøa (2,4 km)
 •  
Firda kaserne
 •  
 Stigedalsvegen fra Hjelle bru mot ferge Folkestad–Volda i Volda, ny og gammel trasé møtes
Nordfjordeid
 •  
Kv Myrane til Stokkenes gravplass (0,4 km)
 • Rundkjøring
Kv Skulevegen fra Svehaugen til Sjukehusvegen (0,9 km)
Kv Rådhusvegen til Fv5746 Stad rådhus (0,6 km)
 • Rundkjøring
 Nordfjordvegen fra Nordfjordeid mot 616 617 Måløy i Kinn
Kv Sjukehusvegen til Nordfjord sjukehus
((E39 svinger i krysset))

Lotevegen

 • Rundkjøring
Fv5746 Rådhusvegen fra Stad rådhus mot Torheim
Kv Rådhusvegen til Svehaugen
 • bru Skipenes bru (Eidselva, 40 m)
 •  
Fv5745 Norsvegen fra Skipenes til Nor (5,3 km)
Anda-Lote over Nordfjorden
 • info Lote
 •  
Fv5742 Panoramavegen fra Lote mot Bleksvingen i Stryn
 •  
ferge Ferge fra Lote over Nordfjord (10 min, 1-2 turer/time)

Gloppen
 •  
ferge til Anda
Vereide - rekonstruksjon av gravrøys ved E39

Andavegen

 •  
425 Andavegen fra Hjelmeset til Sandane lufthamn, Anda (0,4 km)
 •  
Fv5731 Nordstrandsvegen fra Andenes til 615 Sandane (8,2 km)
 • bru Vereide bru II (over kommunal veg, 25 m)
 •  
Kv Ryssfjærevegen fra Vereide til Ryssfjæra
 •  
Kv Øvre Nordstranda mot Fv5731 Korsvika
 • bru Austreim bru II (over kommunal veg, 23 m)
Sandane
 •  
Kv Fjellbygdevegen fra Austrheim til Solheim
 •  
Kv Austrheimsbakken til Fv5731 Øyrane
 •  
615 Breimsvegen fra Sandane mot Storebru i Kinn (69,9 km)

Breimsvegen

 •  
Fv5733 Kandalsvegen fra Vassenden mot 615 Storebrua (5,6 km)
Ved Reed i Gloppen
Ved Byrkjelo
Skei i Jølster
Langs Jølstravatnet
Ved Movatnet i Sunnfjord
 • info Gullkista
 • info Breimsvatnet
Re
 •  
Fv5736 Bygdavegen  fra Hetle bru til 60 Øvreset (4,2 km)
 •  
Fv5734 Årdalsvegen fra Reed til Årdal (7,9 km)
 •  
Fv5735 Skuggesida fra Jordanger til Byrkjelo gård og mot Fv5734 Seime bru
Byrkjelo
 •  
Kv Skulevegen til Byrkjelo stadion (165 m)
 •  
Breim skole
 •  
60 Fjellvegen fra Byrkjelo mot i Stryn
 •  
Fv5735 Skuggesida fra Byrkjelo gård mot Jordanger
 • info Bergheimsvatnet

Sunnfjord

Jølstravegen

 • info Våtedalen
 • bru Våtedal bru (Votedalselva, 28 m)
 •  
Fv5689 Stardalen fra Klakegg til Fonn (13,8 km)
 •  
Kv Førsvegen fra Grungen til Førde i Jølster (5,5 km)
Skei
 • Rundkjøring
 Uten navn fra Skei til i Lærdal
(felles trasé til Førde (E39 svinger i krysset))
 • info Helgheim
 •  
Fv5688 Ålhusvegen fra Ålhus til Indrebø og tilbake (5,7 km)
 • bru Hegernes bru (Hegreneselva, 24 m)
 •  
Fv5688 Ålhusvegen fra Ålhus mot Indrebø
 •  
Kv Svidalsvegen fra Svidalsvika til Slåttene (3,8 km)
 •  
Svidal
 • info Svidalsneset
 •  
Kv Svidalsvegen fra Slåttene til Svidalsvika
Vassenden
 •  
Fv5690 Nikolai Astrups veg fra Vassenden til Kjøsnes (22,6 km)
 •  
613 Uten navn fra Moskog til Dragsvik i Sogndal
 Ny vei forbi Førde planlegges(16 km).[26] To tunneler på 7 og 5 km. Ifølge Nasjonal transportplan 2022–2033 åpning av den sørlige tunnelen omtrent 2030.
Farsund
 • bru Farsund bru (Bergavatnet, 94 m)

Brulandsvegen

 •  
Fv5682 Sundsdalen fra Sunde til Masdal (7,0 km)
Førde
 •  
Bruland
 • Rundkjøring
600 Kronborgvegen fra Krohnborg mot 601 Vie

Hafstadvegen

 • Rundkjøring
Kv Hafstadreina fra Hafstad 
 •  
Hafstad videregående skole

Fjellvegen

 •  
Kv Langebruvegen mot 600 Storehagen (0,3 km)
 •  
Førde rådhus

Hafstadvegen

 • Rundkjøring
 Naustdalsvegen fra Førde mot Florø i Kinn
 •  
Kv Flatene til Flatene barneskule (0,7 km)
 •  
609 Steinavegen fra Førde mot ferge Eikenes i Askvoll

Halbrendslia

 •  
Halbrendslia
 •  
Kv Liavegen mot Halbrend barne- og ungdomsskule
 •  
Kv Slåttebakkane til Slåttebakkane (0,9 km)

Vadheimsvegen

 •  
Kv Skilbreidalen fra Solvang til Skilbrei (0,5 km)
Utkragingsbro mellom Sande og Vadheim der også E39 går.
I Vadheim møtes og 55.
 •  
57 Bygstadvegen fra Espeland mot Knarvik i Alver
Veiarbeid Ny veg Lunde–Myrmel (3,7 km) bygges med ny tunnel Myrmeltunnelen (1 km). Byggestart var høsten 2021 med planlagt åpning desember 2023.[27]
 •  
610 Sandevegen via Sande sentrum mot 613 Eldalsosen
 •  
Arm til rundkjøring (0,2 km)
 • Rundkjøring
610 Sandevegen mot Sande sentrum
610 Sygnevegen til 57 Osen bru
 • bru Sande bru (over Sandevegen, 30 m)
Lavik fergekai

Høyanger
Oppedal fergekai i Gulen

Vadheimsvegen

 Utbedring planlegges Gaular grense–Bogstunnelen med ny tunnel tunnel (4,2 km) forbi Vadheim og Veikryss ramper ved Bogen[29]
 • info Ytredal
 •  
55 Kyrkjebøvegen fra Vadheim mot Dragsvik i Sogndal

Lavikvegen

 •  
Fv5597 Guddalsvegen fra Dyrnesllia mot 57 Nautsund i Fjaler
 • tunnel Bogen sør skredoverbygg (50 m)
 •  
Kv Avsnesstrand fra Milevollen til Afsneset
 •  
Kv Gammel E39 fra Indre Vikane til Mjellelia
 • bru Ystedalen bru (over bekk, 20 m)
 •  
Kv Indre Torvundsvegen til Indre Torvund
 • info Hageneset
 •  
607 Hellebøstranda fra Lavik mot 57 i Hyllestad
 • bru Kvamsneset bru (elv fra Vasslitjørna, 20 m)
 bro Bru over Sognefjorden vurderes.[30]
 •  
ferge Ferge fra Lavik over Sognefjorden (20 min, 1-2 turer/time)

Gulen
 •  
ferge til Ytre Oppedal (artikkel om fergesambandet)

Sognevegen

 •  
Fv5586 Sørsidevegen fra Oppedal til Fv5442 Hest i Høyanger
 • info Skrikebergtunnelen
 • bru Storelva bru (Storelva, 28 m)
 •  
602 Sognefjordvegen fra Instefjord, via gamle Brekke ferjekai til 57 Rutledal
 •  
571 Kringlevegen fra Kringla mot 570 Mollandseid i Masfjorden

Masfjorden

Sognevegen

 •  
Kv Solheimslia fra Haugsvær til 571 Solheim (5,8 km)
 • bru Matre bru (Matreselva, 51 m)
 •  
Fv5442 Stordalsvegen fra Seten mot Ortnevik i Høyanger (59,4 km)
 •  
Fv5444 Matre fra Matre Kraft til Matre (0,5 km) → Fv5446
Storavatn bru
 • bru Storavatn bru II (Haugsdalselva, 132 m)
 • Veikryss
 Askilsneset
 •  
Kv Indre Haugsdal fra Fjon til Fv5446 Haugsdal (7,7 km)
 • bru Storavatn bru I (Haugsdalselva, 58 m)
 •  
Fv5446 Indre Haugsdal fra Haugsdal til Fv5444 Matre (6,4 km)
 • info Sæterlia
 • Høyeste punkt Steinareset, høyeste punktet på E39 (440 moh.)
Nipetunnelen inngår i utbedret E39 gjennom Romarheimsdalen.

Alver

Sognevegen

 •  
569 Modalsvegen fra Flotane mot Dalseid

Osterfjordvegen

 • bru Romarheim bru (Romarheimselva, 48 m)
  Forbedret vei mellom Romarheim og Eikefet (8 km), tidspunkt for byggestart ikke planlagt.[31]
 • tunnel tunnel (omlag 6 km) planlagt
 •  
Kv Vikanesvegen mot Kirke Vike kirke
 •  
Kv Vikanesvegen 
 •  
Eikefet
 • bru Eikefet bru (Eikefetelva, 40 m)
  Forbedret vei mellom Eikefettunnelen (sørside) og Flatøy (ved Nordhordlandsbrua), tidspunkt for byggestart ikke planlagt.[32]
 • To felt Eikefettunnelen–Eikanger. Fire felt Eikanger–Flatøy.[33]
 • tunnel flere tunneler planlagde, f.eks Hjelmås–Knarvik (5-6 km).
 •  
570 Austfjordvegen fra Odnåstjørni mot 52 i Gulen
 •  
Arm Uten navn fra Eidetræ 
 • Rundkjøring
Fv5456 Eidavegen mot Eikanger
Fv5458 Stranda til Nesbø (11,8 km)
 • info Totland
 •  
Fv5460 Eidavegen fra Bjørndal mot Fv5456 Ostereidet, Hindenesvegen til Hindenes
 •  
Fv5464 Mykingvegen fra Eikanger til Sævråsvåg
Hagelsundbrua sett fra Isdalstø. Hagelsundbrua forbinder kommunene Lindås og Meland og er hovedveien fra Lindås kommune langs E39 til Bergen. I bakgrunnen sees Nordhordlandsbrua hvor E39 fortsetter mot Bergen.
 •  
Fv5456 Eidsnesvegen fra Eikanger mot Eidetræ
 • bru Eikanger bru (Eikangervågen, 109 m)
 • info Vikane
 • bru Lyngholmsundet bru (Lyngholmsundet, 40 m)
Leknes
 •  
Fv5452 Sandvikavegen fra Hjelmås mot Hellesvågen og til Fv5448 Vaet
 •  
Fv5452 Leknesvegen fra Hellesvågen mot Hjelmås og til Leknes
 •  
Fv5452 Leknesvegen fra Leknes mot Hellesvegen og Fv5448 Vaet
 • bru Gjervik bru (over dalsøkk med kommunal veg, 153 m)
Knarvik
 • Rundkjøring
Kv Kvernhushaugane fra Knarvik skysstasjon mot Kirke Knarvik kirke (0,2 km)
 •  
Knarvik senter
 • Rundkjøring
Kv Kvernhusmyrane (0,3 km)
Kv Bruvegen (0,4 km)
 • Rundkjøring
57 Lindåsvegen fra Knarvik mot ferge Leirvåg–Sløvåg i Austrheim i Sunnfjord
Nordhordlandsbrua binder Nordhordland tettere sammen med Bergen, og er den lengste broen på E39.

Uten navn

Krossneset
 • bru Krossnesvika bru (over Krossneset rampe, 27 m)
 • Veikryss
 Krossneset
 • Rundkjøring
564 Flatøyvegen fra Krossneset til Flatøy
564 Rosslandsvegen mot Fv5318 Rossland

Bergen
Bergen
 
 
motorvei Nordhordlandsbrua – Åsane planlegges (ny trasé) (6,8 km), tidspunkt for byggestart ikke planlagt

Nordhordlandsvegen

Bergen (Åsane)
 • Veikryss
 Tellevik
 • Rundkjøring
Fv5300 Tellevikvegen fra Tellevik til 578 Åsane
 • Rundkjøring
Kv Tellevikvegen til Tellevik
 •  
Fv5346 Steinestøvegen fra Langemyrane til Steinestø kai (1,4 km)

Steinestøvegen

 •  
567 Breisteinvegen fra Haukås mot ferge Breistein–ValestrandsfossenOsterøy
 • bru ⇑ Vågsbotnen bru (over rundkjøringen, 382 m)
 • Veikryss
 Vågsbotn
 • Rundkjøring
 Arnavegen mot Vangen i Voss, felles trasé til Nygårdstangen
578 Åsamyrane mot Biskopshavn
motorvei Motorvei Vågsbotn – Eidsvåg (5 km)

Åsaneveien

Bergen (Åsane)
 • Veikryss
 Nyborg
 • Rundkjøring
564 Åsamyrane fra Forvasshaugen, Åsane mot Salhus
Kv Dalavegen til Dalabygda
 • Rundkjøring
578 Åsamyrane til Vågsbotn
Fv5304 Liamyrane mot Flaktveit
 motorvei sluttEndepunkt planlagt motorvei fra Nordhordlandsbrua/Salhus.
 • Veikryss
 Hesthaugvegen
 • Rundkjøring
Fv5306 Hesthaugvegen fra Åsane Senter mot 564 Salhusvegen
 • Rundkjøring
578 Åsamyrane fra Sørebø motForvasshaugen
578 Åsamyrane mot Åstveitskogen
 • Veikryss
 Åstveitskogen
bare fra/mot sør
 • bru ⇓ Storbotn bru (over E39, 73 m)
 • Rundkjøring
578 Ervikveien mot Biskopshavn, → Fv5302 Tertnesveien
578 Åsamyrane mot Åsane Senter
Bergen (Eidsvåg)
 • Veikryss
 Eidsvåg
 •  
578 Ervikveien fra Eidsvåg mot Åstveitskogen
 •  
578 Eidsvågsveien 
motorvei slutt
Bergen (Sandviken)
 • Veikryss
 Øyjordkrysset
 • Lyskryss
578 Helleveien fra Biskopshavn 
 • Veikryss
 Sandviken Sykehus
 •  
Pv Sandviksleitet til Sandviken sykehus
 •  
Kv Nyhavnsveien til Breiviken (0,4 km)
 • Veikryss
 arm til Sandviken
kun påkjørsel mot nord
 • Sandviken bomstasjon takst 28–34,- (el 6,-) / 42–80,- (rushtid 58-64,- / 85-140,-), timesregel
 • Veikryss
 Sandviken
ingen avkjøring i nordgående retning
 •  
577 Sandviksveien fra Sandviken mot Bergen sentrum
Bergen (Sentrum)
 • Veikryss
 Nygårdstangen
 •  
 Sotraveien fra Nygårdstangen (Bergen) mot 555 561 i Øygarden
 •  
 Fjøsangerveien mot sentrum
 • bru Nygårdstangen bru III og IV (over krysset, ⇓209 m, ⇑188 m)

Fjøsangerveien

Bergen (Solheim)
      
 
motorvei Danmarks plass – Fjøsanger planlegges (meget usikkert prosjekt)
motorvei slutt Fjøsanger
 • bru Danmarksplass viadukt (rampe fra Nygårdsbroen, 350 m)
 • Veikryss
 bare fra/mot sør
 • Rundkjøring
Fv5332 Nygårdsgaten fra Danmarksplass til Strømgaten
582 Solheimsgaten mot Damsgård
 • Lyskryss
584 Michael Krohns gate fra Solheim mot Damsgård
584 Ibsens gate til 585 Haukeland universitetssykehus
 •  
Danmarks plass holdeplass
 •  
582 Bjørnsons Gate fra Solheim mot Nesttun, bare mot nord
 •  
Fv5328 Fabrikkgaten fra Solheim mot Storetveit
 • Veikryss
 Minde
 • Rundkjøring
582 Minde Allé til 582 Storetveitvegen (0,5 km)
Kv Mindeveien mot Løvstakksiden
 • tunnel Minde tunnel III (39 m), under krysset
 • Rundkjøring
Fv5328 Conrad Mohrs vei fra Storetveit mot Solheim

Fritz C. Riebers vei

 motorvei slutt Endepunkt planlagt motorvei
Fritz C. Riebers vei, mot Nordåsvannet.
 • Veikryss 70
70 Fjøsanger
 • Rundkjøring
556 Straumeveien fra Fjøsanger mot Birkeland Bergen lufthavn
Fv5200 Statsminister Michelsens vei til 582 Paradis (1,4 km)

motortrafikkvei

 • bru Torpevika bru (Torpevika, ⇓224 m, ⇑237 m)
 • Veikryss 69
69 Hop
 • Rundkjøring
582 Troldhaugveien fra Hop mot Solheim, og mot Nesttun
Arm gammel trase
Hardangervegen
Bergen (Nesttun)
 • Rundkjøring
587 Uten navn fra Nesttun til Indre Arna
(E39 svinger i krysset)
 • Rundkjøring
582 Nesttunvegen fra Nesttun mot Hop, og mot Solheim
(E39 svinger i krysset)
 • Rundkjøring
582 Fanavegen mot Sørås
Fv5190 Apeltunvegen til Smørås (2,9km)
(E39 svinger i krysset)

Osvegen

 •  
Fv5194 Elvensvegen til 587 Ulsmåg
 • Lyskryss
Bjørkåsen 
Bergen (Kaland)
 •  
Fv5164 Hamrevegen fra Øvre Sandven til 546 Fana kirke
 •  
Fv5162 Bontveitvegen fra Kaland til Bontveit (9,6 km)
 •  
Fv5160 Haugsdalsvegen fra Kalandseid til Haugsdal (10,1 km)

Bjørnafjorden

Byvegen

Søfteland
Osøyro
 • Rundkjøring
583 Byvegen fra Ulven mot 552 Osøyro (E39 svinger i krysset)
Kv Industrivegen til Kolskogen (1,2 km)

Halhjemsvegen

 • Rundkjøring
Fv5154 Ulvenvegen fra Ulven mot Strøno (10,3 km)
 •  
Flettes med hovedtraséen

motorvei

 • Veikryss 68
68 Nordås
Fritz C. Riebers veg
 •  
innkjøring forbudt Søråstunnelen fra Bergen lufthavn, Flesland, bare pårampe mot nord
 • Veikryss
 Sørås
 • Rundkjøring
Fv5186 Steinsvikvegen mot 556 Dolvik
582 Fanavegen til Skjoldskiftet
582 Fanavegen til Rådal
 • Rundkjøring
Fv5186 Steinsvikvegen fra Gjerdsmyrane mot 556 Dolvik, bare avrampe fra nord
Fv5186 Steinsvikvegen til 582 Sørås
 • Veikryss 67
67 
 •  
Råtunnelen løp mot Bergen lufthavn, Flesland, bare avrampe fra nord
 • Veikryss 66
66 Rådalskrysset
 • Rundkjøring
 Fanavegen mot Bergen lufthavn, Flesland
 • Rundkjøring
546 Fanavegen mot ferge KrokeideAustevoll
 Fanavegen over krysset
 •  
Flettes med 582 Fanavegen til

Lyseveien

Bjørnafjorden
 • Veikryss 65
65 Endelausmarka
 • Rundkjøring
Pårampe mot nord
 • bru Endelausmarka II bru (over E39, 60 m)
 • Rundkjøring
Pårampe mot sør fra Endelausmarka
Fv5156 Uten navn via Lyse kloster til Fv5158 Søvik og til Fv5154 Ulvenvatnet
 • Veikryss 64
64 
 •  
Arm gammel trasé mot Hop
 • Rundkjøring
Fv5154 Ulvenvegen mot Strøno
Fv5154 Ulvenvegen til gammel trasé ved Ulven
motorvei slutt Svegatjørn

Halhjemsvegen

 • Veikryss
 Ytre Moberg
 • bru Villelibrua (over krysset, 31 m)
 • Rundkjøring
552 Mobergsbakken mot ferge Hatvik–Venjaneset48 Eikelandsosen
 •  
Fv5150 Lepsøyvegen fra Lekven mot Søre Øyane (7,0 km)
 Flytebru (5 km) planlegges, Bjørnafjordbrua, del av Hordfast.[34]
 • Rundkjøring
Kv Bjørnavegen til Bjørnen (1,7 km)
 • info Halhjem ferjekai
MF «Bergensfjord» i trafikk mellom Halhjem og Sandvikvåg
 •  
ferge 549 fra Halhjem til Våge575 i Kvinnherad / ferge Hodnanes → Jektevik i Stord
ferge Ferge fra Halhjem (45 min, 2 turer/time)

Fitjar
 •  
ferge til Sandvikvåg (artikkel om fergen)
ferge 546 fra Sandvikvåg til Husavik (artikkel om fergen) → Austevoll

Uten navn

 • info Sandvikvåg
 •  
545 Sandvikvågvegen fra Sandvikvåg til ved Leirvik i Stord
 •  
Kv Færøysundvegen til Færøysund (1,1 km)

Stord
Uføretunnelen

Mehammar
Børtveit

 •  
549 Børtveit fra Jektevik mot ferge Jektevik–Hodnanes48 Kilen i Bjørnafjorden
 • info Jektevik

Agdestein
Uten navn

 •  
Fv5050 Rommetveitvegen fra Førland til 544 Ominggård
Leirvik
 •  
Fv5044 Vestlivegen fra Ådland til Fv5050 Haga (1,6 km)
 • bru Ådland bru (Frugardselva, 59 m)
 •  
544 Sæ fra Kattatveit mot Vabakken → Leirvik sentrum
 •  
Fv5060 Litlabøvegen fra Lønning  via Litlabø til 545 Sagvåg (6,3 km)
 • Rundkjøring
544 Vikastemmo fra Vabakken mot Kattatveit
 •  
Fv5046 Langelandsvegen fra Tveita mot Eldøyane (3,0 km)
 • Veikryss
 Meatjørn
 • Rundkjøring
545 Sagvågsvegen fra Meatjørna mot ved Leirvik Stord lufthamn, Sørstokken
 • bru Meatjørn bru (over krysset, 49 m)
 • Rundkjøring
Kv Heiane mot Kåravika
Arm fra Meatjørna til Skjersholmane (2,7 km)
Heiane
 • Rundkjøring
Meatjønnsvegen/Svartdalen 
 • Rundkjøring
Djupamyro 
 • info Skjersholmane
 •  
ferge 500 Skjersholmane–Ranavik49 Gjerde i Kvinnherad
 •  
ferge 543 Skjersholmane–Utbjoa Ølensvåg i Vindafjord
Stordabrua
Bømlafjordtunnelen
 • info Digernes
 • bru Hillersvika bru (over dalsøkk, 40 m)
 • Veikryss
 Føyno
 • Rundkjøring
542 Bremnesvegen fra Føyno mot Bømlo
 • bru Føyno bru (over E39, 51 m)

Sveio

Uten navn

 • Veikryss
 Dalshovda
 • Rundkjøring
Fv4990 Tittelsnesvegen til Tittelsnes

Tittelsnesvegen

 •  
Fv4988 Vilhovdavegen fra Vihovda mot Viken (5,3 km)
 • info Hope
 •  
Fv4988 Liereidvegen fra Viken til Vihovda
 •  
Fv4944 Ålfjordvegen fra Førde til Fjon
 •  
Fv4984 Øklandsvegen fra Rød til 541 Bua
 •  
47 Tittelsnesvegen fra Bjelland mot Haugesund

Uten navn

 •  
Fv4982 Vågavegen fra Krossgot til Fv4944 Våga (2,4 km)
 • bru Fjon bru (Fjonelva, 48 m)
 •  
Fv4944 Ålfjordvegen fra Fjon til Førde
 •  
Fv4942 Halseidvegen fra Raudkleiv til 47 Våga

Videre forbindelse: Europavei 39 (Rogaland)

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Ny E39-bru opna for trafikk». Statens vegvesen (norsk nynorsk). Besøkt 13. november 2021. 
 2. ^ Skoglund, Jarle (12. november 2021). «Nye Skipenes bru på E39 på Nordfjordeid står nå ferdig». Veier24.no (norsk). Arkivert fra originalen 13. november 2021. Besøkt 13. november 2021. 
 3. ^ https://www.nrk.no/sognogfjordane/slik-ligg-dei-an-med-nye-e39-1.11681136
 4. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 6. oktober 2014. Besøkt 2. november 2019. 
 5. ^ Våre veger, nr 6, 2016, s. 57.
 6. ^ a b «116 år skulle det ta». Firda. 29. januar 2014. s. 7. 
 7. ^ NRK (27. juni 2016). «Opna ni kilometer med ny E39». Besøkt 29. juni 2016. 
 8. ^ «Monika og Jens vann fram trass motstand frå vegvesen og kommune». Firda. 8. september 2015. Besøkt 29. juni 2016. 
 9. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 3-4 (1982)
 10. ^ Hordaland grense - Skei, Statens vegvesen, lest 4.10.2014.
 11. ^ AT.no, Redaksjonen (8. juli 2021). «Lokal entreprenør bygger E39 Myrmel – Lunde». www.at.no. Besøkt 11. juli 2022. 
 12. ^ «E39 Myrmel–Lunde». Statens vegvesen. Besøkt 11. juli 2022. 
 13. ^ Amundsen, Bjørn Olav (7. oktober 2020). «Etterlengtet prosjekt: Nå er oppdraget om å bygge ny E39 Myrmel-Lunde lyst ut». Veier24.no (norsk). Besøkt 11. juli 2022. 
 14. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 26. november 2016. Besøkt 2. november 2019. 
 15. ^ «E39 Storehaugen–Førde». Statens vegvesen. Besøkt 9. november 2021. «Statens vegvesen skal i 2024 starte bygginga av ein ny 7,7 km lang tunnel, slik at E39 vert lagt utanom Førde sentrum.» 
 16. ^ «I gang med planlegging E39 Storehaug – Førde». Statens vegvesen. Besøkt 9. november 2021. 
 17. ^ Konsept K10 som er ein del av KVU rapporten for delstrekninga Skei-Volda. Statens vegvesen.
 18. ^ E39 Skei i Jølster – Volda: «Indre trasé» er vald, pressemelding fra Regjeringen 10.06.2014
 19. ^ «Vellukka opning av E39 Bjørset - Skei». Statens vegvesen. Besøkt 12. juli 2022. 
 20. ^ «E39 Hordaland grense–Skei». Statens vegvesen. Besøkt 12. juli 2022. 
 21. ^ www.bt.no: «Os-Bergen klar til start»
 22. ^ Reguleringsplan EV39 parsell Svegatjørn-Rådal (pdf) Arkivert 30. desember 2008 hos Wayback Machine.
 23. ^ Konsekvensutredning i tilknytning til reguleringsplan for E39 Svagatjørn-Rådal (pdf)[død lenke]
 24. ^ Os-Bergen ett år forsinket
 25. ^ «- Kutt flyplassar og bruk pengane på veg». Sunnmørsposten, 28. november 2014
 26. ^ E39 Langeland–Moskog
 27. ^ «Er i gang med tunnelen». Statens vegvesen. 30. november 2021. 
 28. ^ Firda, 6. august 2014, s. 6.
 29. ^ E39 Bogstunnelen-Gaular grense
 30. ^ E39 Kryssing av Sognefjorden (KVU)
 31. ^ E39 Eikefet–Romarheim
 32. ^ E39 Flatøy–Eikefettunnelen
 33. ^ KDP E39 Flatøy – Eikefettunnelen
 34. ^ E39 Stord–Os