Europavei 6 (Akershus)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Europavei 6 (Akershus)
Strekning
Fylkesgrensen, Eidsvoll
– grensen mot Oslo, Skedsmo
grensen mot Oslo, Ski
– fylkesgrensen, Vestby
Data
Lengde110,5 km
- motorvei110,5 km
Statusriksvei
Kvalitetmotorvei Romerike 70,9 km
motorvei Follo 39,6 km
Tilstøtende riksveier
Restriksjoner
BomstasjonerTømte, Eidsvoll
Andelva, Eidsvoll
Hovinmoen, Ullensaker

Europavei 6 i Akershus betår av to delstrekninger. Den nordlige, gjennom Romerike, går mellom Budalsbekken grense mot Hedmark i Eidsvoll, og grensen mot Oslo i Djupdalen i Skedsmo. Den sørlige, gjennom Follo, går mellom grensen mot Oslo ved Taraldrud i Ski, og grensen mot Østfold ved Rød i Vestby.

Historikk[rediger | rediger kilde]

E6 gjennom Akershus ble opprettet 1. juni 1965 da veien ble forlenget fra Sverige til Stjørdalshalsen i Stjørdal. Traseen gjennom Follo var tidligere del av riksvei 1 som gikk mellom Oslo og Svinesund, strekningen gjennom Romerike var del av riksvei 50 mot Trondheim. Opprinnelig delte E6 trasé med europavei 18 mellom Oslo og Vinterbro, strekningen forbi Østmarka ble bygd senere.

Da E6 ble innrettet var den første firefelts motorveien i Norge allerede bygd, dette var strekningen Berger–Hvam i Skedsmo på 5,5 km som ble åpnet høsten 1964.[1] Etterhvert har alle de gamle strekningene blitt erstattet av motorveier med egen trasé som har blitt bygd etappevis. Først i 1993 ble E6 i Akershus i sin helhet motorvei da nye Minnesundbrua ble bygget, og veien ledet utenom Hammerstad på Eidsvoll dit den sto ferdig i 1988. Traseen forbi Stensby sykehus og gjennom Langset på Minnesund, som hadde hatt hovedferdselsåren nordover via fergeforbindelse før første Minnesundbru sto ferdig i 1959, ble nedgradert til fylkesvei 501.[2]

1986 ble Ringnestunnelen åpnet, og strekningen mellom Teisen i Oslo og Ringneskrysset i Ås ble flyttet til den tidligere riksvei 160,[3] som hadde blitt oppgradert. 2009 ble Ringnestunnelen erstattet av Nøstvettunnelen motorveitunnel.[4]

De opprinnelige strekningene har blitt omklassifisert, da Nordbytunnelen ble åpnet for eksempel ble den opprinnelige veien del av fylkesvei 156. Også gjennom Romerike har den gamle traséen blitt fylkesvei, med eget veinummer i hver kommune. Disse veiene heter imidlertid alle Trondheimsveien henholdsvis Trondheimsvegen.

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Akershus fylke[rediger kilde]

Eidsvoll
Minnesund bru (før utvidelsen)

Uten navn

 • Veikryss 59
59 Langsetenga
 •  
Fv1591 Trondheimsvegen til 177 Langset
 •  
Fv1591 Trondheimsvegen til Fv1600 Budalsbekken fylkesgrense
 • Veikryss 58
58 Minnesund
 •  
33 Feiringvegen mot Gjøvik
 • info ⇑ i nordgående retning gjennom Eidsvolltunnelen.
 • Veikryss 56
56 Boksrud
 •  
motortrafikkvei 181 Uten navn til 25 i Nord-Odal
 • bru Bogsrud bru (over krysset, 58 m)
 • bru Holmjordet bru (over bekk, ⇓101 m, ⇑94 m)
 • bru Klaseiemåsan bru (over myr, ⇓244 m, ⇑245 m)
 • Veikryss 55
55 Eidsvoll Verk
 •  
180 Østre Hurdalveg mot Lygna i Gran
 •  
Fv1592 Østre Hurdalveg til Fv1551 Piro (1,8 km)
( Eidsvollsbygningen)
 • info ⇑ Andelva
 • info ⇓ Andelva
 • info til Grankrysset
 • bru Grevlingmyra (faunapassasje, 25 m)

Ullensaker

Uten navn

Råholt
 • Veikryss 54
54 Dal
 • Rundkjøring
Fv1551 Kolonivegen mot 181 Garmo i Eidsvoll, og mot Mogreinakrysset
176 Kolonivegen mot i Nannestad

Eidsvoll

Uten navn

 • bru Risa bru (Risa kommunegrense, 84 m)

Ullensaker

Uten navn

 • Veikryss 53
53 Mogreina
 • Rundkjøring
Fv1551 Trondheimsvegen fra Mogreina mot Langelandkrysset
 • Rundkjøring
Fv1551 Trondheimsvegen fra Mogreina mot Dalkrysset
 • bru Elstadmoen (viltovergang, 40 m)
 • bru Hauerseter (viltovergang, 56 m)
 • Veikryss 52
52 Hauerseter
 •  
Fv1560 Hauersetervegen mot 176 Lillemo i Nannestad
 •  
179 Hauersetervegen mot 177 i Nes
 • Veikryss 51
51 Jessheim nord
 • Rundkjøring
motortrafikkveimotorvei  Uten navn mot Grua i Lunner
Fv1566 Jessheimvegen mot Røgler
 • bru Valhall bru (over krysset, 79 m)
 • Rundkjøring
174 Jessheimvegen mot Dalstua
rasteplass Jessheim
 • Veikryss 50
50 Kverndalenkrysset
 •  
motorvei  Uten navn mot Grua i Lunner
Oslo lufthavn
 • Veikryss 49
49 Langelandkrysset
 •  
Fv1496 Trondheimsvegen fra Langeland mot 171 Mo i Lillestrøm
 •  
Fv1496 Trondheimsvegen via Jessheim mot 174 Trøgstadmoen
Kløfta
 • Veikryss 48
48 Skibakkrysset
 • Rundkjøring
Fv1488 Kongsvingervegen fra Kløfta mot 171 Knatten i Lillestrøm
 • bru Skibakk bru (over krysset, 127 m)
 • Rundkjøring
motortrafikkvei  Uten navn via i Kongsvinger til (Sverige)
rasteplass Skibakk

Lillestrøm

Uten navn

 • Veikryss 47
47 Grankrysset
 •  
171 Haldenvegen mot 170 i Aurskog-Høland
 • info til Veikryss 44 44 Hvamkrysset
E6 sør for Hvam

Uten navn

Oslo (Åsenhagen)
 • Veikryss 46
46 Bergerkrysset
 • Rundkjøring
Kv Bølerveien til Fv1496 Nordre Berger
 • Rundkjøring
Kv Gneisveien til Fv1496 Sandbakken
 • Rundkjøring
Kv Bølerveien til Høgslund
Oslo (Skedsmokorset/Kjeller)
 • Veikryss 45
45 Skedsmovollkrysset
 •  
120 Presthagaveien fra Skedsmokorset mot i Nannestad
 Kirkeveien til Kjeller
 • bru Jogstad bru (over kommunal vei, 128 m)
 • infoinfo
Oslo (Hvam)
 • Veikryss 44
44 Hvamkrysset
 •  
22 Trondheimsveien fra Hvam til Gjelleråsen
 Trondheimsveien mot Vigernes
 • Smale kjørefelt - 1,1 km fra Veikryss 44 44 Hvamkrysset, bare i sydlig retning.

Lørenskog
 • En kort parsell går over gårdsnummer 106, bruksnummer 76 i Lørenskog kommune

Lillestrøm
 • En kort parsell går over gårdsnummer 80, bruksnummer 71 i Lillestrøm kommune

Oslo [rediger | rediger kilde]

Se Europavei 6 (Oslo)

Akershus fylke[rediger kilde]

Nordre Follo
 • info fra Klemetsrud
 • info ⇑ Taraldrud kontrollstasjon
 • bru Taraldrud bru (over rampe E6, ⇓55 m, ⇑48 m)
 • Veikryss 25
25 Taraldrudkrysset
 • Rundkjøring
Fv1418 Taraldrudveien mot 152 Kolbotn i Nordre Follo
 • tunnel Pinnåsen viltovergang (⇓87 m, ⇑82 m)
 • Veikryss 24
24 Assurtjernkrysset
 • Rundkjøring
Fv1374 Assurdiagonalen mot 152 Langhus
 • bru Assurtjern bru (over rampe E6, 46 m)
 • Veikryss 23
23 Oppegårdkrysset
bare fra/mot nord
 •  
156 Uten navn fra Assurdalen mot Ringneskrysset i Ås
 • bru Assurdalen bru (over krysset, ⇓122 m, ⇑121 m)

Ås
 • Veikryss 22
22 Nøstvet
 •  
 Uten navn mot Grønlia i Oslo, bare pårampe fra/avrampe mot nord
 • info Nøstvet
 • Veikryss 21
21 Vinterbrokrysset
 •  
 Uten navn mot Laugsletkrysset i Indre Østfold, bare avrampe mot sør/pårampe fra sør
 • Rundkjøring
156 Høyungsletta mot Ringneskrysset
156 Nessetveien mot Vassumkrysset
 • bru Myrås bru (over krysset, 138 m)
 • Rundkjøring
E6 arm   
 • bru ⇑ Vassflo bru (over E18, 61 m)
 •  
 Uten navn mot Laugsletkrysset i Indre Østfold
Kv Myråsdalen til Vinterbro næringspark (0,9 km)
 • info Vinterbro

Frogn
 • Veikryss 20
20 Vassumkrysset
 •  
 Vassumtunnelen mot i Lier
 •  
156 Nessetveien mot Oppegårdkrysset
Fv1384 Årungveien mot Fv1385 Melby i Ås
 • info Horgen
 • Veikryss 19
19 Horgenkrysset
bare fra/mot nord
 •  
Fv1390 Osloveien mot 152 Ottarsrud
 • bru Horgen bru (over krysset, 44 m)
 •  
Kv Årungveien mot Fv1384 Årungen bru
 •  
Kv Mosseveien mot 152 UMB i Ås
 • info til Patterødkrysset (sommerfartsgrense)

Ås
 • bru Smedbølbekken bru (over bekk, ⇓110 m, ⇑96 m)
Ås
 • Veikryss 18
18 Korsegårdskrysset
 •  
152 Drøbakveien mot Drøbak i Frogn og mot Måna i Frogn
 •  
152 Drøbakveien mot Holstad
 • info Støkken
 • bru Reflingbrua (over dalsøkk, kommunegrense, 60 m)

Vestby
Vestby
 • Veikryss 17
17 Vestby nord
 • info Verpet
 • Rundkjøring
Kv Drøbakveien fra Gyldendal mot Fv1365 Vastad
 • bru Verpet bru (over krysset, 66 m)
 • Rundkjøring
Fv1361 Vestbyveien fra Verpet mot Vestbykrysset
 • Veikryss 16
16 Vestbykrysset
 • Rundkjøring
Fv1356 Kirkeveien fra Vestby mot 151 Son
 • bru Vestbybrua (over krysset, 100 m)
 • Rundkjøring
Fv1361 arm Kirkeveien fra Vestby mot Vestby nord
Fv1357 Osloveien mot 151 Såner
 • Veikryss 15
15 Sonsveien
 •  
151 Sonsveien fra Sonsveien til Fv1356 Alisenborg og mot 120 i Indre Østfold


Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ SNL motorvei
 2. ^ Vegvesenets vegkart
 3. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 1-2 (1982)
 4. ^ «Oslopakke 1, 2 og 3 – historikk, status og utfordringer» (PDF). Oslopakke 3-sekretariatet. 14. desember 2015. s. Vedlegg 2. Arkivert fra originalen (PDF) 18. juli 2017. Besøkt 16. februar 2017. 
 5. ^ Bomstasjon E6 nord for Minnesund settes i drift 25. juni