Hopp til innhold

Europavei 16 (Vestland)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Europavei 16 (Vestland)
Strekning
Sentrum, Bergen
Filefjell fylkesgrense, Lærdal
Data
Lengde210,6 km
Statusriksvei
Kvalitetmotorvei Eidsvåg–Vågsbotn, 6 km
Tilstøtende riksveier
Restriksjoner
BomstasjonerBomringen i Bergen

Europavei 16 i Vestland går mellom Bergen sentrum og grensen mot InnlandetFilefjell, Lærdal. Verdens lengste veitunnel, Lærdalstunnelen, er del av strekningen.

Traseen går fra Bergen sentrum nordover om Nyborg i Åsane og snur der sørover mot Indre Arna hvor den går langs Arnavågen. Fra Arna går traseen i flere tunneler langs Sørfjorden og Veafjorden, og gjennom dalføret mellom Stanghelle og Dalseid til Bolstadfjorden. Fra Bolstadøyri følger traseen Vossos hovedløp inkludert Evangervatnet og Vangsvatnet. Fra Tvildemoen ved Vossevangen har den felles trase med riksvei 13 til Vinje, traseen følger dalføret videre forbi Opheimsvatnet til vannskillet. Etter vannskillet mot Sogn går traseen i tunnel under Stalheimskleivi til den tidligere fylkesgrensen til Sogn og Fjordane ved Jordalsnuten i Nærøydalen.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Traseen over Filefjell ble allerede i 1793 etablert som hovedvei mellom Oslo og Bergen, den såkalte Bergenske Kongevei.[1]

Fra 1975 til europaveisystemet ble omorganisert i 1992 hadde veien betegnelsen europavei 68. Denne fulgte dagens trasé bare langs noen få strekninger. Fra Bergen sentrum til Indre Arna fulgte den den nåværende fylkesvei 580 via Haukeland frem til 1988 da Fløyfjelltunnelen ble åpnet. Mellom Trengereid og Vossevangen fulgte E68 dagens fylkesvei 49 og fylkesvei 79 via Norheimsund til Granvin og dagens riksvei 13 videre til Voss.[2] Før Lærdalstunnelen ble tatt i bruk i 2000 var ferjestrekningen Gudvangen-Revsnes del av veien. Den tidligere strekningen Revsnes-Lærdalsøyri har blitt privat/kommunal/fylkesvei.

Strekningen mellom Trengereid og Dale var tidligere del av riksvei 13, mellom Dale og Dalseid del av riksvei 569. Mellom Dalseid og Bolstadøyri var det ingen vegforbindelse, en ny veg mellom Dale og Evanger ble åpnet 1992. Fra Bolstadøyri gikk en fylkesveg til Evanger. Avsnittet Evanger – Bulken var opprinnelig riksvei 571, ved Bulken møtte den Rv13 fra Dale som gikk videre til Vossevangen.[2] Hovedveien Bergen-Voss ble lagt langs Bolstadfjorden i 1992 og noen jernbanetunneler (på Vossebanen) ute av bruk (etter åpning av Trollkonetunnelen) ble da utvidet til veitunneler. Tidligere gikk hovedveien gjennom Bergsdalen mellom Bulken og Dale.[3][4]

Stalheimtunnelen og Sivletunnelen ble åpnet i 1980, og eliminerte Stalheimskleivi, en problematisk veistrekning.

Gudvangatunnelen ble åpnet i 1991 og Flenjatunnelen i 1985, men ble brukt for europaveien først da Lærdalstunnelen åpnet i 2000. Flåm/Aurland hadde vanlig ferjesamband med Gudvangen til 1991, idag går det en turistbåt på strekningen.[5]

Lærdalstunnelen åpnet i 2000 etter 5 års byggearbeid, tunnelen ga helårs fergefri forbindelse. Før 2000 gikk E16 med ferge mellom Revsnes og Gudvangen.

Seltatunnelen (2003) forbi Galdane og Borgundtunnelen (2004) forbi Vindhella forkortet veien med 5 km og erstattet et vanskelig parti.

En helt ny veistrekning med nye broer og Tuftåstunnelen åpnet i 2008, forkortet E16 gjennom Lærdal og førte trafikken utenom bebyggelsen.

Stuvane-Seltun bru (4,3 km) var i 2013 ferdig utvidet til 8,5 m, ny Seltun bru og rasvoller.[6][7]

På den felles traseen med ble det i 2012 anlagt toplanskryss ved Nyborg i Åsane, og motorveien forlenget til Vågsbotn der E39 og E16 skilles.

En ny tunnel forbi Vossevangen, Vangstunnelen, ble åpnet i 2013 og førte gjennomgangstrafikken utenom sentrumsgatene.

Fra Borlaug i Lærdal kryss med riksvei 52 til Tyinkrysset ble større ombygging igangsatt høsten 2011. Borlaugstunnelen åpnet i juli 2014.[8]

Kommuner og Knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Vestland fylke[rediger kilde]

Bergen
Bergen
Mot Nygårdstangen

Olav Kyrres gate

 •  
585 innkjøring forbudt Olav Kyrres gate fra Bergen stasjon
 •  
Byparken
 •  
Kv ⇒Nordahl Bruns gate til Christies gate
 • KODE 1 (Vestlandske kunstindustrimuseum)
 • Lyskryss
Fv5334 ⇒Vaskerelven til Fv5347 Teatergaten (0,3 km)
Arm innkjøring forbudt Foreningsgaten fra Lars Hilles gate
 • Lyskryss
innkjøring forbudt Fv5350 Håkonsgaten fra Fv5347 Komediebakken (0,4 km)
589 stengt Olav Kyrres Gate (stengt for offentlig trafikk)

Nygårdsgaten

 • Lyskryss
Arm Christies gate til Lars Hilles gate
588 innkjøring forbudt Christies gate (stengt for offentlig trafikk)
 •  
Kv ⇒ Herman Foss' gate mot Universitetet i Bergen
 •  
Grieghallen
 • Lyskryss
Fv5332 ⇒ Nygårdsgaten til Fjøsangerveien

Strømgaten

 • Lyskryss
Strømgaten × Lars Hilles gate

⇓Lars Hilles gate

 • Lyskryss
Fv5332 innkjøring forbudt Lars Hilles Gate fra Fv5338 Agnes Mowinckels gate

Bjørns gate

Fra Nygårdstangen

⇑Christies gate

 • Lyskryss
577 Christies gate fra Bergen sentrum mot Sandviken
577 Kaigaten til Strømgaten
 •  
Byparken
 • Lyskryss
Arm Foreningsgaten til Fv5334 Vaskerelven
Arm innkjøring forbudt Christies gate fra Nygårdsgaten

⇑Lars Hilles gate

 • Lyskryss
Kv Rasmus Meyers allé 
 • Lyskryss
Strømgaten × Lars Hilles gate

Strømgaten

 •  
Arm til Kaigaten (125 m)
Strømgaten
 •  
Bergen stasjon
 •  
585 Strømgaten mot 577 Småstrandgaten, og mot 582 Paradis
577 Kaigaten mot Byparken
Fv5338 Kaigaten mot Fjøsangerveien
Nygårdstangen i Bergen møtes , og .

Fjøsangerveien

 •  
Bergen busstasjon
 • Lyskryss
Fv5338 Agnes Mowinckels gate til Fv5332 St. Jakobs plass
Fv5338 Lungegårdskaien mot 585 Strømgaten
 • Veikryss
 Nygårdstangen
E16 svinger i krysset
 •  
 Sotraveien fra Nygårdstangen mot 560 561 Beinastaden i Øygarden
 •  
 Fjøsangerveien mot ferge Halhjem i Bjørnafjorden i Tysvær, felles trasé til Vågsbotn

Åsaneveien

Bergen (Sandviken)
 • Veikryss
 Sandviken
ikke fra sør
 •  
577 Sandviksveien fra Sandviken mot Olav Kyrres gate/Christies gate
 • Sandviken bomstasjon takst 29–35,- (el 12,-) / 44–82,- (rushtid 60-66,- / 88-145,-), timesregel
 • Veikryss
 Gamle Bergen
 •  
Kv Nyhavnsveien mot Breiviken
 • Veikryss
 Øyjordkrysset
 • Lyskryss
578 Helleveien fra Biskopshavn mot Eidsvåg
 
Bergen (Eidsvåg)

motorvei Motorvei Eidsvåg–Åsane

 • Veikryss
 Eidsvåg
 •  
578 Eidsvågsveien mot Biskopshavn
 •  
578 Ervikveien fra Eidsvåg mot Åstveitskogen
Bergen (Åsane)
 • Veikryss
 Åstveitskogen
bare fra/mot sør
 • bru ⇓ Storbotn bru (over E39, 73 m)
 • Rundkjøring
578 Ervikveien mot Biskopshavn, → Fv5302 Tertnesveien
578 Åsamyrane mot Åsane Senter
 • Veikryss
 Hesthaugvegen
 • Rundkjøring
578 Åsamyrane fra Sørebø motForvasshaugen
578 Åsamyrane mot Åstveitskogen
 • Rundkjøring
Fv5306 Hesthaugvegen fra Åsane Senter mot 564 Salhusvegen
 • Veikryss
 Nyborg
 • Rundkjøring
578 Åsamyrane til Vågsbotn
Fv5304 Liamyrane mot Flaktveit
 • Rundkjøring
578 Åsamyrane fra Forvasshaugen, Åsane mot Hesthaugvegen
Kv Dalavegen til Dalabygda
motorvei slutt Vågsbotn
 • Veikryss
 Vågsbotn
 •  
⇓ Vågsbotnen bru mot ferge Ytre Oppedal i Gulen i Førde i Sunnfjord
 • Rundkjøring
⇑ Eikåstunnelen fra ferge Ytre Oppedal
 Steinestøvegen omkjøring av Eikåstunnelen
578 Åsamyrane mot Biskopshavn

Arnavegen

langs Gaupåsvannet (i Bergen) i bakgrunnen
Arna
 •  
Fv5296 Gaupåsvegen fra Gaupåsvatnet, Ytre Arna til Tinghaugen (2,9 km)
 •  
Fv5296 Peter Jebsens Veg fra Tinghaugen mot Gaupåsvatnet
 • Rundkjøring
Fv5354 Ådnavegen fra Indre Arna mot Takvam, Gamle Vossebanen
 • Rundkjøring
587 Hardangervegen fra Indre Arna til Nesttun (E16 svinger i krysset)
 
 • Endepunkt, planlagt motorvei, Arnatunnelen
 
 • motorvei tunnel Motorveitunnel planlegges Indre Arna–Trengereid og 2-feltsvei Trengereid–Stanghelle, oppstart etter 2024[9]

Hardangervegen

 • bru Storelvi viadukt (Storelvi, 150 m)
 •  
Fv5354 Tunesvegen fra Takvam mot Indre Arna
 • bru Holo bru (over dalsøkk, 81 m)
 • bru Holagjel bru (Holaelva, 74 m)
 • Veikryss
 Herland
 •  
566 Osterøybrua fra Herland mot 567 i Osterøy
 • bru Songstad bru (over bekk, 24 m)
 • bru Romslo bru IV (over dalsøkk, 81 m)
 • Veikryss
 Romslovegen
 •  
Kv Romslovegen mot Fv5354 Takvam, og mot Trengereid
 • Rundkjøring
49 Hardangervegen fra Trengereid mot Odda i Ullensvang
Kv Trengereidsvingane mot Trengereid stasjon
rasteplass Trengereid

Uten navn

Vaksdal

Uten navn

Vaksdal
 •  
Fv5408 Botnavegen fra Vaksdal til Vaksdal stasjon (1,0 km)
 • bru Vaksdalselva bru (Vaksdalselva, 34 m)
Stanghelle
 •  
Kv Lågaskarvegen fra Stanghelle mot Stanghelle stasjon
Dale
 •  
Kv Dalevegen mot Dale stasjon
 •  
Fv5400 Bråtet fra Dale mot Bulken i Voss
 •  
569 Eidslandsvegen fra Dalseid mot Flotane i Alver
 • info Furnestreet
 • bru Treselva bru (Djupevikelva, 21 m)
E16 langs Evangervatnet

Voss

Uten navn

 •  
Kv Bolstadstrandi mot Bolstadøyri stasjon
 • bru Hjørnevik bru I (Jørnevikelvi, 40 m)
 • bru Kattagjelet bru I (over dalsøkk, 26 m)
 • bru Storevik bru II (over dalsøkk, 55 m)
 • bru Storevik bru I (over dalsøkk, 98 m)
 • info Holemark
 • bru Evanger bru II (Vosso sideløp, 48 m)
 •  
Fv5410 Teigdalsvegen fra Evanger mot 569 Eidslandsvegen i Vaksdal (49,2 km)
Kv Hernesvegen mot Evanger stasjon
 • bru Evanger bru I (Vosso, 112 m)
 • bru Tverrelva bru (Tverrelvi, 32 m)
 • info Jorna
 • bru Flage bru I (over dalsøkk, 22 m)
 •  
Fv5396 Rekvesvegen fra Bulken mot Vestbygde og til Djukastein → Bulken stasjon
Fv5400 Rekvesvegen 
 •  
Fv5396 Rekvesvegen fra Djukastein 
 • Veikryss
 Kvåle
 • info Kvåle
 • bru Kvåle bru (over E16, 21 m)
 •  
Kv Honvesvegen til Fv5396 Gjukastein

Evangervegen

 • Rundkjøring
559 Evangervegen fra Svartenakken mot Lundarosen, og mot Brynagjelet
 • Rundkjøring
 Strandavegen mot Bu i Ullensvang (E16 svinger i rundkjøringen)

Strandavegen

Skulestadmoen
 • Rundkjøring
Fv5402 Ringheimsvegen fra Voss videregående skole mot sentrum og mot Bavallen
 • Rundkjøring
Fv5390 Nedkvitnesvegen fra Skulestad mot Tvinne (10,7 km)
 • Rundkjøring
Kv Fitjavegen til Fitjo (0,2 km)
 •  
Fv5390 Reppavegen fra Tvinne mot Skulestad
 Ny vei planlegges Tvinne–Slæen (15 km)tunnel[10]
Bit av E16 synlig mellom Sivletunnelen og Stalheimstunnelen

Vossestrandvegen

 • bru Åsbrekke bru (Strandaelvi, 23 m)
 • info Åsbrekkegjelet
 • bru Skromle bru (Strandaelvi, 60 m)
 • bru Hole bru (Holaelvi, 22 m)
 • bru Draugsvoll bru (Strandaelvi, 23 m)
 • Rundkjøring
 Myrkdalsvegen fra Vinje mot ferge Vangsnes–Hella–Dragsvik i Vik i Sogn og Fjordane

Vinjadalen

 •  
Fv5404 Vasstrondvegen fra Osabrui til Haugsvik (5,9 km)

Oppheimsvegen

 • info Oppheim
 • info Haugsvik
 •  
Fv5404 Vasstrondvegen fra Haugsvik til Osabrui
Nærøydalen (i Voss) mot øst

Haugsvikvegen

 Ny vei planlegges Slæen–Hylland (8 km)tunnel skredsikring, erstattning av Stalheimtunnelen og Sivletunnelen, byggestart før 2027[11]

Nærøydalsvegen

 • bru Nærøydalselva bru (Nærøydalselvi, 39 m)
 •  
Arm Stalheimskleivi til Stalheim (1,9 km)
 • stengt Stengt av sikkerhetshensyn[12]
 • bru Stalheimselv bru (Stalheimselvi, 21 m)
 • info Med 20.3% stigning bratteste riksveistrekning[13]
 • stengt Stengt av sikkerhetshensyn
 •  
Kv Stalheimsvegen fra Stalheim hotell over fjellet mot Haugsvik
 • bru Holten bru II (Nærøydalselvi, 26 m)
 • bru Jordøla bru (Jordøla, 32 m, kommunegrense)
i Gudvangen (Aurland)
Munningen av Onstadtunnelen og E16 ved Aurlandsvangen
Lærdalstunnelen fra sør

Aurland

Nærøydalen

 • info Glashammar
 •  
Kv Nærøydalen (165 m)
 •  
Kv Jordalsvegen til Myratunet i Voss (8,2 km)

Voss
 •  
Jordalen
 •  
Myratunet
 • bru Glashammar bru (Nærøydalselvi, 52 m)
 • bru Skjerping bru (Nærøydalselvi, 52 m)
 •  
Fv5623 Fetagata fra Gudvangen mot Bakka (4,7 km)
 • bru Ramsøy bru (Nærøydalselvi, 68 m)
 •  
Fv5626 Undredalsvegen fra Langhuso til Undredal (6,2 km)
 • info Langhuso
 • bru Langhuso bru (Undredalselvi, 31 m)
 •  
Fv5624 Flåmsdalsvegen mot Nedre Brekke bru, Flåm (0,8 km)
 • info Krekheller
 • info ⇓Otternes
 •  
Kv Otternesvegen til Museum Otternes (0,7 km)
 • Rundkjøring
50 Vassbygdevegen fra Fossheim over Hardangervidda mot i Hol (94,0 km)
Fv5627 Skulevegen via Aurlandsvangen over Aurlandsfjellet mot Lærdalsøyri (48,6 km)
E16 nær fylkesgrensen på Filefjell, før oppgraderingen 2010-2018

Lærdal
 • Rundkjøring
 Lærdalsvegen fra Eri mot ferge Fodnes–Mannheller i Sogndal

Lærdalsvegen

 
 • tunnel ny tunnel (ca. 5,5 km) planlegges Tønjum–Ljøsne[14]
 •  
Fv5630 Mosvegen fra Tønjum til Mo (7,3 km)
 •  
271 Moldasida fra Lunde til Stønjum →
 •  
630 Seltåsen fra Seltun til Hagen og Lo
 •  
630 arm Uten navn fra Hagen → Borgund stavkirke
 •  
630 Vindhella fra Liheim mot Seltun
 •  
630 Borgundsvegen fra Hjelle til Bjoråk
 • info Steinklepp
 •  
630 Borgundsvegen fra Bjoråk til Hjelle
 • Rundkjøring
 Uten navn fra Borlaug til i Gol

Smeddalsvegen

Filefjell
 • bru Honing bru (Smeddalselvi, 100 m)
 •  
Kv Maristova fra Elastølane til Maristova (1,5 km)
 •  
Sti Gamle kongevegen fra Maristova til Kyrkjestølane (9,9 km)
 • bru Oddebrui (Oddedøla, 110 m)

Fortsetter som europavei 16 (Innlandet)

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Hvattum, Harald (1993): På gamle veger i Valdres. Fagernes: Valdres forlag og Valdres folkemuseum. (Ifølge Hvattum ble kjøreveien over fjellet påbegynt i 1792 og i 1794 var veien så bra at det ble satt opp en "stiftssøtte" ved grensa, men arbeidet på veien fortsatte i flere år etter det.)
 2. ^ a b Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 3-4 Midt-Norge (1982)
 3. ^ Aspenberg, Nils Carl (1999). Fra Roa til Bergen: historien om Bergensbanen. [Oslo]: Baneforl. ISBN 8291448280. 
 4. ^ Bjørnland, Dag (1989). Vegen og samfunnet. Vegdirektoratet. ISBN 8271336177. 
 5. ^ Gubberud, Ivar J. og Helge Sunde: Flåmsbana - historien om en av verdens bratteste jernbaner. Bergen: John Grieg, 1992.
 6. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 4. mars 2016. Besøkt 3. november 2019. 
 7. ^ Våre veger juni 2011 skriver at den var ferdig i 2011, Bergens Tidende 31.12.2013 skriver at strekningen åpnet 2013.
 8. ^ E16 Filefjell lest 8. august 2014
 9. ^ E16 og Vossebanen Arna–Stanghelle]
 10. ^ E16 Slæn–Tvinno
 11. ^ E16 Nærøydalen
 12. ^ Johansen, Even Norheim (29. mai 2021). «Den populære turistattraksjonen Stalheimskleiva blir stengt for all trafikk». NRK (norsk nynorsk). Besøkt 29. mai 2021. 
 13. ^ Vegvesenets vegkart
 14. ^ Blir lang tunnel Tønjum-Ljøsne