Europavei 16 (Akershus)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Europavei 16 (Akershus)
Stamvei E16.svg
Strekning
Fylkesgrensen på Sollihøgda
Sandvika, Bærum
fylkesgrensen, Nannestad
– fylkesgrensen, Nes
Data
Lengde77,2 km
Statusriksvei
Kvalitetmotortrafikkvei Røgler–Lufthavnvegen, 0,6 km
motorvei Oslo lufthavnKløfta, 14 km
motortrafikkvei Kløfta–Nybakk, 10,4 km
Tilstøtende riksveier
Stamvei E6.svg Stamvei E18.svg

Europavei 16 i Akershus består av to delstrekninger. Den vestre, 13,7 km, går mellom grensen mot BuskerudSollihøgda og Sandvika i Bærum, den østre, 63,5 km, mellom grensen mot Oppland ved Fløyta i Nannestad og Dyståa grense mot Hedmark i Nes.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Delstrekningen Kløfta–Nybakk (10,4 km) på en ny motortrafikkvei Kløfta - Kongsvinger ble åpnet oktober 2007 (på riksvei 2).

Delstrekningen Bjørum–Vøyen (5 km) på en ny vei/motorvei SollihøgdaSandvika, Bærum, ble åpnet 26. mai 2009.

Den østre delstrekningen av E16 ble opprettet 2012 den ble forlenget til Gävle i Sverige. Til da var strekningen mellom fylkesgrensen mot Oppland og Gardermoen del av riksvei 35, og strekningen mellom Kløfta og fylkesgrensen mot Hedmark del av riksvei 2.

Februar 2015 var byggestart av den 3,5 km lange strekningen Sandvika–Wøyen med Bjørnegårdtunnelen, 9. oktober 2019 ble den åpnet.[1]

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Akershus våpen.svg Akershus fylke[rediger | rediger kilde]


Bærum komm.svg Bærum

Se også: Liste over Bærums veier
Veiplan2x.png Firefeltsvei planlagt fra Skaret til Bjørum, 8,5 km, byggestart 2019, klar 2023 [2]
tunnel inkludert to tunneler på 0,8 og 3,4 km

Ringeriksveien

 •  
168 Ringeriksveien fra Hvile mot Rud

Uten navn

E16 ved Isi i Bærum
 • Veikryss
 Isiveien
bare avrampe fra/pårampe mot sør
 • bru Isi bru (over E16, 59 m)
 • Rundkjøring
Kv Isiveien mot Merkebekk
Kv Isiveien til Isi
Lv Isiveien mot 168 Holmen
 • bru Isiveien bru (over Isiveien, 79 m)
 • info Skui–Kjørbokrysset[3]
 • Veikryss
 Skui
 • Rundkjøring
Fv1430 arm Økriveien til hovedtraséen ved Skui
 • Rundkjøring
160 Økriveien til fylkesgrensen mot Oslo ved Jar
 • Veikryss
 Rud
 • Rundkjøring
168 Lommedalsveien fra Rud mot fylkesgrensen mot Oslo ved Grini
 • Rundkjøring
168 Ringeriksveien fra Rud mot Hvile
Oslo (Dønski-Rud)
 • bru Langelår bru (over Løxaveien, 29 m)
 • Veikryss
 Vebekk
bare avrampe fra nord
 • Rundkjøring
Fv1642 Bærumsveien under krysset, mot E16N
Fv1642 Ringeriksveien mot Kjørbokrysset
 • Veikryss
 Vebekk
bare fra sør/mot nord
 • Rundkjøring
Fv1642 Bærumsveien under krysset, mot Kjørbokrysset
Fv1642 Bærumsveien til 160 164 Levre
 • Veikryss
 Kjørbokrysset
 •  
Stamvei E18.svg Drammensveien mot (→ Fv1648) Riksvei 150.svg Lysaker
Stamvei E18.svg Drammensveien mot Stamvei E134.svg Kjellstad i Lier


Akershus våpen.svg Akershus fylke[rediger | rediger kilde]

Den store veien på dette bildet er E16, som forlater Romerikssletten og følger Leira mellom skogsåsene som skiller Romerike og Hadeland.


Nannestad komm.svg Nannestad

 • bru Sortungsbrua (Sortungsbekken, 36 m)
 • bru Vombakkbrua (over skogsbilveg, 23 m)
 • bru Vollaugbrua (over skogsbilveg, 36 m)
 •  
Fv1609 Slettmovegen mot Fv1606 Kringlerdal
Fv1609 Vålaugsvegen mot 120 Maura og mot Lunner i Oppland
 • bru Lauumbrua (over Breenvegen, 22 m)
Maura
 • Rundkjøring
120 Nannestadvegen fra Maura mot 180 Hurdal
120 Nannestadvegen mot Stamvei E6.svg i Skedsmo
 • tunnel Bjørkeåsen viltovergang (46 m)
 • bru Bjørkeåsen bru (over dalsøkk, 30 m)
 • Rundkjøring
Fv1611 Preståsvegen fra Teigebyen til 176 Møllerstad
Fv1611 Preståsvegen mot 120 Nannestad prestegård
 • bru Sogna nord bru (Sogna, 54 m)
 • Rundkjøring
176 Uten navn fra Kneppe til Stamvei E6.svg Dal i Ullensaker


Ullensaker komm.svg Ullensaker

Uten navn

 • Rundkjøring
Kv Hans Gaarders veg 
 • Rundkjøring
120 arm Uten navn fra Garder mot Maura og mot Stamvei E6.svg i Skedsmo
Kv Hans Gaarders veg 
 • Rundkjøring
Kv Museumsvegen 
 • Rundkjøring
Fv1566 Gardermovegen fra Røgler mot Stamvei E6.svg Valhall
motortrafikkvei Røgler – Lufthavnvegen
 • Veikryss 2
2 Arm Lufthavnvegen fra Brudalen (2,7 km)
Lufthavnvegen
 • motorvei Gardermoen - Kløfta (13 km)
 • info
 • bru Lundbykrysset (over E16 rampe, 56 m)
 • Veikryss
 Roald Amundsens veg
bare fra/mot sør
 • bru Søndre tverrveg bru (over Roald Amundsens veg, 39 m)
 • motorvei slutt
 • bru Nordre tverrveg bru (over Fridtjof Nansens veg, 43 m)
 • Veikryss
 Fridtjof Nansens veg
bare fra/mot forplassen
 • Ringveg forbi terminalbygningen
 • bru BV2 (⇓Tårnvegen, 74 m)
 • bru Nedre trafikkforplass bru (til inngang terminal, 227 m)
 • bru Øvre trafikkforplass bru (over Nedre trafikkforplass bru, 519 m)
 • bru Bru fra trafikkforplass (over Bernt Balchens veg, 262 m)

Lufthavnvegen

 • motorvei fortsetter
 • info (4 km)
 • info Gardermoen
 • Veikryss 51
51 Flyplasskrysset
fra/mot nord
 • arm fra/mot Valhall
 • bru Vestmoen bru (⇓over E16, 140 m)
 • Rundkjøring
Riksvei E 6 S.svg Uten navn fra Valhall mot Oslo
Fv1566 Jessheimvegen mot Røgler
 • bru Valhall bru (over E6, 79 m)
 • Rundkjøring
Riksvei E 6 N.svg Uten navn fra Valhall mot Riksvei 3.svg Kolomoen i Stange
174 Jessheimvegen mot Stamvei E16.svg Nybakk
 • bru Flyplasskrysset nordgående bru (⇓over krysset, 335 m)
 •  
Riksvei E 6 N.svg Uten navn fra/mot Riksvei 3.svg Kolomoen i Stange
 • bru Svarttjern bru (⇑over E6, 124 m)
 • Veikryss 50
50 Nordby
bare fra/mot nord, felles trasé til Kløfta (E16 tar av fra hovedtrasé)
 •  
Stamvei E6.svg Uten navn fra Nordby mot Riksvei 3.svg Kolomoen i Stange
 • info (9 km)
 • Veikryss 49
49 Langelandkrysset
 •  
Fv1496 Trondheimsvegen fra Langeland mot 171 Mo i Sørum
 •  
Fv1496 Trondheimsvegen via Jessheim mot 174 Trøgstadmoen
Kjøfta
 • Veikryss 48
48 Skibakkrysset
(Stamvei E16.svg tar av fra hovedtrasé)

motorvei slutt foran rundkjøringen

 • Rundkjøring
Fv1488 Kongsvingervegen fra Skibak mot 171 Knatten i Sørum
 • bru Skibakk bru (over E6 i krysset, 127 m)
 • Rundkjøring
Ramper fra Riksvei E 6 N.svg Uten navn 
 • info Skibakk
 • Rundkjøring
Fv1548 Kongsvingervegen fra Skibakk mot Nybakk
 • info Skibak

motortrafikkvei Motortrafikkvei Kløfta–Nybakk (fire felt, 10 km)

 • bru Kirkedalsbrua (over dalsøkk, 244 m)
 • bru Hillern bru (Hynna, 153 m)
 • Veikryss 1
1 Borgen
 •  
Fv1554 Uten navn fra Borgen til Fv1548 (25 m)
 •  
Fv1554 Uten navn mot 174 Algarheim
 • bru Ulvedalsbrua (over dalsøkk, 153 m)
 • bru Nygård bru (Horsla, 45 m)
 • bru Flindrum bru (Horsla, 79 m)
 • bru Nedre Lund bru (Horsla, 79 m)
 • bru Langbakk bru (Rømua, 102 m)
 • info Nybakk

motortrafikkvei slutt foran rundkjøringen

 • Rundkjøring
174 Algarheimsvegen  fra Nybakk mot Stamvei E6.svg Stamvei E16.svg Valhallkrysset
Fv1548 Kongsvingervegen til Skibakk
 • info Rolstad
Veiplan2x.png  Firefelts vei Nybakk - Herbergåsen (15 km), bygging kan muligens starte i 2018[4]


Nes Akershus komm.svg Nes

Kongsvingervegen

Neskollen
 • Rundkjøring
Fv1563 Hvamsmovegen fra Neskollen til 173 Marileet
 •  
Fv1575 Røavegen fra Rød mot Fv1574 Finstad
 •  
Fv1565 Fuglefjellvegen til 173 Furuset
Vormsund
 • Rundkjøring
177 Vormsundvegen fra Vormsund til 175 Årnes
Fv1574 Vestsidavegen mot 181 i Eidsvoll
 • Rundkjøring
177 Eidsvollvegen fra Vormnes til Stamvei E6.svg Minnesund i Eidsvoll
 •  
Pv Ullershovveien til severdighet Nes kirkeruin
Opakermoen
 •  
Fv1577 Bygdevegen fra Opakermoen til Fv1576 Grenihagen
 •  
Fv1581 Funnefossvegen til 175 Funnefoss
 •  
Fv1583 Skogbygdavegen fra Herbergåsen via Ingeborgrud til Løkkevoll
Veiplan2x.png Endepunkt ny vei
 •  
Fv1583 Holsvegen fra Løkkevoll mot Herbergåsen

Referanser[rediger | rediger kilde]