Europavei 16 (Akershus)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Utdypende artikkel: Europavei 16 (Viken)

Europavei 16 (Akershus)
Stamvei E16.svg
Strekning
Fylkesgrensen på Sollihøgda
Sandvika, Bærum
fylkesgrensen, Nannestad
– fylkesgrensen, Nes
Data
Lengde77,2 km
Statusriksvei
Kvalitetmotortrafikkvei Røgler–Lufthavnvegen, 0,6 km
motorvei Oslo lufthavnKløfta, 14 km
motortrafikkvei Kløfta–Nybakk, 10,4 km
Tilstøtende riksveier
Stamvei E6.svg Stamvei E18.svg

Europavei 16 i Akershus består av to delstrekninger. Den vestre, 13,7 km, går mellom den tidligere grensen mot BuskerudSollihøgda og Sandvika i Bærum, den østre, 63,5 km, mellom grensen mot Innlandet ved Fløyta i Nannestad og Dyståa grense mot Innlandet i Nes.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Delstrekningen Kløfta–Nybakk (10,4 km) på en ny motortrafikkvei Kløfta - Kongsvinger ble åpnet oktober 2007 (på riksvei 2).

Delstrekningen Bjørum–Vøyen (5 km) på en ny vei/motorvei SollihøgdaSandvika, Bærum, ble åpnet 26. mai 2009.

Den østre delstrekningen av E16 ble opprettet 2012 den ble forlenget til Gävle i Sverige. Til da var strekningen mellom fylkesgrensen mot Oppland og Gardermoen del av riksvei 35, og strekningen mellom Kløfta og fylkesgrensen mot Hedmark del av riksvei 2.

Februar 2015 var byggestart av den 3,5 km lange strekningen Sandvika–Wøyen med Bjørnegårdtunnelen, 9. oktober 2019 ble den åpnet.[1]

Anleggsarbeid i 2021 øst for Sollihøgda for ny trase med tunnel under Sollihøgda.

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Viken våpen.svg Viken fylke[rediger kilde]


Ringerike komm.svg Ringerike

Ådalsveien

 •  
243 Hedalsveien fra Nes i Ådal til 243 Hedalen i Sør-Aurdal
 •  
Fv2320 Vassendveien fra Bjonevika mot 245 Bjoneroa i Gran
 • info Bjonevika
 • info Nerlia
 •  
Fv2872 Fjøsvikveien fra Ringmoen mot Elsrud og mot Hallingby
 • info Bergsund
Hallingby
 •  
Fv2872 Hvalsbruveien fra Hallingby mot Ringmoen og mot 290 Meieriet
 • info Kudalen
 • Veikryss
 Nymoen
hovedtrasé mot Sverige
Ådalsveien
 • bru Risesletta bru (over E16 → Sandvika, 84 m)
 •  
290 Hønengata fra Hov via Hønefoss sentrum mot Stamvei E16.svg Riksvei 350.svg Bærenga (E16 svinger i krysset)

Hvalsmoveien

 •  
Fv2888 Viulveien fra Hvalsmoen til Viul

Eggemoveien

 •  
Pv Eggemoen mot NO road sign 771.svg Eggemoen flyplass
 •  
Stamvei E16.svg hovedtrasé fortsetter i Jevnaker


Arm fra Nymoen til Sandvika (46,5 km)
Uten navn

 • info Årbogen
 • bru Begnamoen bru (Begna, 179 m)
Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Motorvei planlagt Hønefoss-Skaret, 24 km, byggestart 2022[2][3][4]
 • inkludert tunnel tunnel Kjellerberget–Kroksund (3,2 km)
 • bro bru over Kroksund (640 m)
 • tunnel tunnel ved Homledal (3,2 km)
 • Rundkjøring
Riksvei 7.svg Soknedalsveien fra Heradsbygda mot Riksvei 52.svg i Gol
 • Veikryss
 Styggdalskrysset
 •  
Riksvei 350.svg Askveien mot Stamvei E134.svg i Øvre Eiker
 •  
290 Askveien mot Hov
Hønefoss
 • Veikryss
 Hvervenkastet
 •  
Pv Arnold Dybsjords vei til Førstehjelp Ringerike sykehus
 • Rundkjøring
290 Osloveien 
 • bru Hverven bru (over krysset, 53 m)
 • Rundkjøring
Kv Hvervenmoveien 
Kv Monserudveien 

Osloveien

 •  
241 Hadelandsveien fra Norderhov til Jevnaker
Norderhov
 • Veikryss
 Norderhov
 •  
Fv2854 Norderhovsveien fra Botilrud til Vik i Hole
Kroksund sett i retning Norderhov


Hole komm.svg Hole

Holeveien

 •  
Fv2852 Vollgata fra Steinssletta til Fv2850 Kalkverket i Ringerike (3,1 km)
 •  
Pv Holeveien til severdighet Stein kirkeruin og Halvdanshaugen på Stein (0,3 km)
Steinsåsen
 • Veikryss
 Steinsåsen
 •  
Kv Viksveien til Fv2854 Vik (1,8 km)
 • Veikryss
 Vik
 • Rundkjøring
Fv2854 Røyseveien fra Vik mot Botilrud i Ringerike (19,6 km)
 • Rundkjøring
rasteplass Vik
Sundvollen
 •  
Fv2850 Åsaveien fra Sundvollen via Bakåsen til 241 Hesselberg i Ringerike (14,2 km)
 •  
Rørvika
 • Veikryss
 Rørvik
 •  
Fv2848 Utstranda til Sønsterud (8,4 km)
 • bru Rørvik bru (over Fv2848, 29 m)
motortrafikkvei Elgstangen (7,4 km)
 • info Rørvik
motortrafikkvei slutt Nedre Nes
 • Veikryss
 Arm
bare fra sør (0,5 km)
 •  
Fv2848 Utstranda fra Sønsterud til Rørvik
 • info Nes tunnel
 • Veikryss
 Lauvkastet
bare fra nord
 •  
285 Skarveien fra Homledal mot Skaret, og mot Stamvei E18.svg Stamvei E134.svg Kjellstad i Lier
 • Veikryss
 Skaret
bare avrampe fra / pårampe mot sør
 •  
285 Lierveien mot Stamvei E18.svg Stamvei E134.svg Kjellstad i Lier, og mot Lauvkastet
Veiarbeid Firefeltsvei under bygging fra Skaret til Bjørum, 8,5 km, byggestart 6. april 2021, klar 2024 [5]
tunnel inkludert to tunneler på 0,8 og 3,4 km. Det blir bompenger.
 •  
Sollihøgda
 •  
Kv Kapellveien til Kirke Sollihøgda kapell (0,4 km)


Bærum komm.svg Bærum

Se også: Liste over Bærums veier

Ringeriksveien

 •  
168 Ringeriksveien fra Hvile mot Rud

Uten navn
motortrafikkvei Motortrafikkvei Over Isielva

E16 ved Isi i Bærum

motorvei Motorvei Bjørum–Kjørbo

 • Veikryss 5
5 Isi
bare avrampe fra/pårampe mot sør
 • bru Isi bru (over E16, 59 m)
 • Rundkjøring
Kv Isiveien mot Merkebekk
Kv Isiveien til Isi
Lv Isiveien mot 168 Holmen
 • bru Isiveien bru (over Isiveien, 79 m)
 • info Skui–Kjørbokrysset[6]
 • Veikryss 4
4 Skui
 • Rundkjøring
Fv1430 arm Økriveien til hovedtraséen ved Skui
 • Rundkjøring
160 Økriveien til fylkesgrensen mot Oslo ved Jar
 • Veikryss 3
3 Rud
 • Rundkjøring
168 Lommedalsveien fra Rud mot fylkesgrensen mot Oslo ved Grini
 • Rundkjøring
168 Ringeriksveien fra Rud mot Hvile
Oslo (Dønski-Rud)
 • bru Langelår bru (over Løxaveien, 29 m)
 • Veikryss 2
2 Vebekk
 • Rundkjøring
Fv1642 Bærumsveien til 160 164 Levre
Fv1642 Ringeriksveien mot Kjørbokrysset
 • Veikryss 1
1 Kjørbokrysset
 •  
Stamvei E18.svg Drammensveien mot (→ Fv1648) Riksvei 150.svg Lysaker
Stamvei E18.svg Drammensveien mot Stamvei E134.svg Kjellstad i Lier


Viken våpen.svg Viken fylke[rediger kilde]

Ådalsveien

 • Veikryss
 Nymoen
 •  
290 Hønengata mot Stamvei E16.svg Riksvei 350.svg Styggdalskrysset

Hvalsmoveien

 •  
Fv2888 Viulveien fra Alme mot Viul (3,4 km)
 •  
Eggemoen flyplass
 • Rundkjøring
Gammel trasé til Jevnaker sentrum
Jevnaker
Jevnaker
 •  
245 Hønefossvegen fra Randsfjord mot 33 Dokka i Nordre Land

Glassverkvegen

 •  
Kv Sagvegen til Toso (0,8 km)
 •  
Jevnaker stasjon (ute av drift)
 •  
241 Glassverkvegen fra Jevnaker mot Olum
241 Ringeriksvegen mot Stamvei E16.svg Kleggerud
motortrafikkvei Eggemoen–Kalvsjø (15,7 km)

Uten navn

Jevnaker
 • Veikryss
 Kleggerud
 • Rundkjøring
241 Hadelandsveien mot Stamvei E16.svg Jevnaker sentrum
 • Rundkjøring
241 Hadelandsveien mot Stamvei E16.svg Norderhov i Ringerike
 • bru Branndalsbekken bru (Branndalsbekken, 28,5 m)
 • bru Moselva bru (Moselva, 95 m)
 • bru Opperud bru (over dalsøkk, 24,5 m)
 • bru Svenådalen bru (over Svenåa, 378,75 m)
 • bru Bekkestua bru (over skogsbilveg, 43 m)
 • bru Bråtan bru (over skogsbilveg, 40,91 m)
 • bru Kanadavegen bru (Brennaelva, 50,5 m)
 • Veikryss
 Olum
 • Rundkjøring
241 Olumslinna mot Jevnaker sentrum
Fv2280 Storetjernsveien under krysset
 • Rundkjøring
Fv2280 Storetjernsveien under krysset
Fv2280 Storetjernsveien mot Fv2300 Roa i Lunner
 • bru Olum bru (over Fv2280, 55,52 m)
 • bru Lismarka bru (over bekk, 25,5 m)


Lunner komm.svg Lunner

Uten navn

motortrafikkvei slutt
Lunner
 •  
Fv2294 Lunnerlinna fra Kalvsjø til Riksvei 4.svg Volla
Roa
 •  
Fv2290 Rypsekkvegen fra Haug til Fv5 Kjørrven
 • Rundkjøring
Riksvei 4.svg Hadelandsvegen fra Roa mot Stamvei E6.svg Sandvoll i Gjøvik
Fv2300 Hadelandsvegen til Riksvei 4.svg Stryken
Riksvei 4.svg Uten navn felles trasé til Grua
((E16 svinger i krysset))

motortrafikkvei Roa–Grua (5 km)

 •  
Fv2300 arm fra Roa
motortrafikkvei slutt
 • Veikryss
 Grua
E16 svinger i krysset
 •  
Riksvei 4.svg Uten navn fra Grua mot Riksvei 150.svg Sinsenkrysset i Oslo
 • bru Tveitmarkbrua (over Rv4 i krysset, 48 m)
 • bru Suluelva bru (Suluelva, 21 m)
 • info Leirsjøen
Den store veien på dette bildet er E16, som forlater Romerikssletten og følger Leira mellom skogsåsene som skiller Romerike og Hadeland.


Nannestad komm.svg Nannestad

 • bru Sortungsbrua (Sortungsbekken, 36 m)
 • bru Vombakkbrua (over skogsbilveg, 23 m)
 • bru Vollaugbrua (over skogsbilveg, 36 m)
 •  
Fv1609 Slettmovegen mot Fv1606 Kringlerdal
Fv1609 Vålaugsvegen mot 120 Maura og mot Lunner i Oppland
 • bru Lauumbrua (over Breenvegen, 22 m)
 • tunnel Bjørkeåsen viltovergang (46 m)
 • bru Bjørkeåsen bru (over dalsøkk, 30 m)
 • Rundkjøring
Fv1611 Preståsvegen fra Teigebyen til 176 Møllerstad
Fv1611 Preståsvegen mot 120 Nannestad prestegård
 • bru Sogna nord bru (Sogna, 54 m)
 • Rundkjøring
176 Uten navn fra Kneppe til Stamvei E6.svg Dal i Ullensaker


Ullensaker komm.svg Ullensaker

Uten navn

 • Rundkjøring
Kv Hans Gaarders veg 
 • Rundkjøring
120 arm Uten navn fra Garder mot Maura og mot Stamvei E6.svg i Lillestrøm
Kv Hans Gaarders veg 
 • Rundkjøring
Kv Museumsvegen 
 • Rundkjøring
Fv1566 Gardermovegen fra Røgler mot Stamvei E6.svg Valhall
motortrafikkvei Røgler – Lufthavnvegen
 • Veikryss 2
2 Arm Lufthavnvegen fra Brudalen (2,7 km)
Lufthavnvegen
motorvei Gardermoen - Kløfta (13 km)
 • info
 • bru Lundbykrysset (over E16 rampe, 56 m)
 • Veikryss
 Roald Amundsens veg
bare fra/mot sør
 • bru Søndre tverrveg bru (over Roald Amundsens veg, 39 m)
motorvei slutt
 • bru Nordre tverrveg bru (over Fridtjof Nansens veg, 43 m)
 • Veikryss
 Fridtjof Nansens veg
bare fra/mot forplassen
 •  
Ringveg forbi terminalbygningen
(envegskjørt)
 • bru BV2 (⇓Tårnvegen, 74 m)
 •  
NO road sign 771.svg Oslo lufthavn
 • bru Nedre trafikkforplass bru (til inngang terminal, 227 m)
 • bru Øvre trafikkforplass bru (over Nedre trafikkforplass bru, 519 m)
 • bru Bru fra trafikkforplass (over Bernt Balchens veg, 262 m)

Lufthavnvegen

motorvei fortsetter
 • info (4 km)
 • info Gardermoen
 • Veikryss 51
51 Flyplasskrysset
fra/mot nord
 •  
arm fra/mot Valhall
 • bru Vestmoen bru (⇓over E16, 140 m)
 • Rundkjøring
Riksvei E 6 S.svg Uten navn fra Valhall mot Oslo
Fv1566 Jessheimvegen mot Røgler
 • bru Valhall bru (over E6, 79 m)
 • Rundkjøring
Riksvei E 6 N.svg Uten navn fra Valhall mot Riksvei 3.svg Kolomoen i Stange
174 Jessheimvegen mot Stamvei E16.svg Nybakk
 • bru Flyplasskrysset nordgående bru (⇓over krysset, 335 m)
 •  
Riksvei E 6 N.svg Uten navn fra/mot Riksvei 3.svg Kolomoen i Stange
 • bru Svarttjern bru (⇑over E6, 124 m)
 • Veikryss 50
50 Nordby
bare fra/mot nord, felles trasé til Kløfta, E16 tar av fra hovedtrasé
 •  
Stamvei E6.svg Uten navn fra Nordby mot Riksvei 3.svg Kolomoen i Stange
 • info (9 km)
 • Veikryss 49
49 Langelandkrysset
 •  
Fv1496 Trondheimsvegen fra Langeland mot 171 Mo i Lillestrøm
 •  
Fv1496 Trondheimsvegen via Jessheim mot 174 Trøgstadmoen
Kløfta
 • Veikryss 48
48 Skibakkrysset
Stamvei E16.svg tar av fra hovedtrasé)''
 •  
Rampe til Riksvei E 6 S.svg mot Hvam i Lillestrøm

motorvei slutt foran rundkjøringen

 • Rundkjøring
Fv1488 Kongsvingervegen fra Skibak mot 171 Knatten i Lillestrøm
 • bru Skibakk bru (over E6 i krysset, 127 m)
 • Rundkjøring
Ramper fra Riksvei E 6 N.svg Uten navn 
 • info Skibakk
 • Rundkjøring
Fv1548 Kongsvingervegen fra Skibakk mot Nybakk
 • info Skibak

motortrafikkvei Motortrafikkvei Kløfta–Nybakk (fire felt, 10 km)

 • bru Kirkedalsbrua (over dalsøkk, 244 m)
 • bru Hillern bru (Hynna, 153 m)
 • Veikryss 1
1 Borgen
 •  
Fv1554 Uten navn fra Borgen til Fv1548 (25 m)
 •  
Fv1554 Uten navn mot 174 Algarheim
 • bru Ulvedalsbrua (over dalsøkk, 153 m)
 • bru Nygård bru (Horsla, 45 m)
 • bru Flindrum bru (Horsla, 79 m)
 • bru Nedre Lund bru (Horsla, 79 m)
 • bru Langbakk bru (Rømua, 102 m)
 • info Nybakk

motortrafikkvei slutt foran rundkjøringen

Blyant og Vinkelhake.svg  Firefelts vei Nybakk - Slomarka (30 km) planlegges.[7]
 • Rundkjøring
174 Algarheimsvegen  fra Nybakk mot Stamvei E6.svg Stamvei E16.svg Valhallkrysset
Fv1548 Kongsvingervegen til Skibakk
 • info Rolstad


Nes Akershus komm.svg Nes

Kongsvingervegen

Neskollen
 • Rundkjøring
Fv1563 Hvamsmovegen fra Neskollen til 173 Marileet (3,8 km)
 •  
Fv1575 Røavegen fra Rød mot Fv1574 Finstad (4,2 km)
 •  
Fv1565 Fuglefjellvegen til 173 Furuset (4,1 km)
Vormsund
 • Rundkjøring
177 Vormsundvegen fra Vormsund til 175 Årnes
Fv1574 Vestsidavegen mot 181 i Eidsvoll (24,0 km)
 • Rundkjøring
177 Eidsvollvegen fra Vormnes til Stamvei E6.svg Minnesund i Eidsvoll
 •  
Kv Doktorbakken til Vormsund ungdomsskole (0,4 km)
 •  
Pv Ullershovveien til severdighet Nes kirkeruin
Opakermoen
 •  
Fv1577 Bygdevegen fra Opakermoen til Fv1576 Grenihagen (3,7 km)
 •  
Fv1581 Funnefossvegen til 175 Funnefoss (2,5 km)
 •  
Fv1583 Skogbygdavegen fra Herbergåsen via Ingeborgrud til Løkkevoll (13,6 km)
 •  
Fv1583 Holsvegen fra Løkkevoll mot Herbergåsen


Referanser[rediger | rediger kilde]