Europavei 16 (Akershus)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Europavei 16 (Akershus)
Stamvei E16.svg
Strekning
Fylkesgrensen på Sollihøgda
Sandvika, Bærum
fylkesgrensen, Nannestad
– fylkesgrensen, Nes
Data
Lengde77,2 km
Statusriksvei
Kvalitetmotortrafikkvei Røgler–Lufthavnvegen, 0,6 km
motorvei Oslo lufthavnKløfta, 14 km
motortrafikkvei Kløfta–Nybakk, 10,4 km
Tilstøtende riksveier
Stamvei E6.svg Stamvei E18.svg

Europavei 16 i Akershus består av to delstrekninger. Den vestre, 13,7 km, går mellom grensen mot BuskerudSollihøgda og Sandvika i Bærum, den østre, 63,5 km, mellom grensen mot Oppland ved Fløyta i Nannestad og Dyståa grense mot Hedmark i Nes.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Delstrekningen Kløfta–Nybakk (10,4 km) på en ny motortrafikkvei Kløfta - Kongsvinger ble åpnet oktober 2007 (på riksvei 2).

Delstrekningen Bjørum–Vøyen (5 km) på en ny vei/motorvei SollihøgdaSandvika, Bærum, ble åpnet 26. mai 2009.

Den østre delstrekningen av E16 ble opprettet 2012 den ble forlenget til Gävle i Sverige. Til da var strekningen mellom fylkesgrensen mot Oppland og Gardermoen del av riksvei 35, og strekningen mellom Kløfta og fylkesgrensen mot Hedmark del av riksvei 2.

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Akershus våpen.svg Akershus fylke[rediger kilde]


Bærum komm.svg Bærum

Se også: Liste over Bærums veier
Veiplan2x.png Firefeltsvei planlagt fra Skaret til Bjørum, 8,5 km, byggestart 2019, klar 2023 [1]
tunnel inkludert to tunneler på 0,8 og 3,4 km

Ringeriksveien

 •  
Fv1430 Ringeriksveien fra Hvile til Vøyenenga

Uten navn

E16 ved Isi i Bærum
Oslo
 • Veikryss
 Isiveien
bare avrampe fra/pårampe mot sør
 • bru Isi bru (over E16, 59 m)
 • Rundkjøring
Kv Isiveien til Isi og mot Fv1430 Holmen
 • info Skui–Vøyen (4 km)[2]
 • bru Isiveien bru (over Isiveien, 79 m)
 • Veikryss
 Skui
 • Rundkjøring
Fv1430 arm Økriveien til hovedtraséen ved Skui
 • Rundkjøring
160 Økriveien til fylkesgrensen mot Oslo ved Jar
Veiarbeid 
Firefeltsvei bygges fra Vøyen til Sandvika, 3,5 km, byggestart februar 2015, klar høsten 2019, kostnad 3,8 mdr kr[1][3]
inkludert tunnel Bjørnegårdtunnelen (2,3 km)
 • info Vøyenenga
Oslo
 • Rundkjøring
Fv1430 Ringeriksveien fra Vøyenenga til Hvile
 • info Vøyenenga

Ringeriksveien

 • Veikryss
 Rud
 •  
168 Lommedalsveien fra Rud mot fylkesgrensen mot Oslo ved Grini
 • bru Langelår bru (over Løxaveien, 29 m)
 • Veikryss
 Vebekk
bare fra sør/mot nord
 •  
Fv616 Bærumsveien til Fv1646 Franzefossveien, og til fylkesgrensen mot Oslo ved Jar
 • Veikryss
 Grinienga
bare pårampe mot sør
 •  
Fv1646 Franzefossveien fra Fv1430 Vøyenenga
 • bru Kalkmølla bru (over dalsøkk, 56 m)
 • bru Ødehamang bru (over E16 arm, 48 m)
 • Veikryss
 Hamang øst, arm til Hamang vest (0,3 km)
bare i nordlig retning
 •  
Fv1626 Johan Grauers Gate fra Sandvika mot Fv1428 Haslum

Johan Grauers Gate

 • Rundkjøring
164 Brynsveien fra Øde Hamang til 160 Levre, og mot Stamvei E18.svg Blommenholm

Brynsveien

 •  
Fv1432 Industriveien fra Bjørnegård mot Fv1424 Slependen i Asker

Industriveien

 • E16 Hamang vest
 • bru Birkheim bru (Sandvikselva, 37 m)
 • Veikryss
 Hamang vest, mot Hamang øst
bare i sydlig retning
 • Veikryss
 Kjørbokrysset
 •  
Stamvei E18.svg Drammensveien mot (→ Fv1648) Riksvei 150.svg Lysaker
Stamvei E18.svg Drammensveien mot Stamvei E134.svg Kjellstad i Lier


Akershus våpen.svg Akershus fylke[rediger kilde]

Den store veien på dette bildet er E16, som forlater Romerikssletten og følger Leira mellom skogsåsene som skiller Romerike og Hadeland.


Nannestad komm.svg Nannestad

 • bru Sortungsbrua (Sortungsbekken, 36 m)
 • bru Vombakkbrua (over skogsbilveg, 23 m)
 • bru Vollaugbrua (over skogsbilveg, 36 m)
 •  
Fv1609 Slettmovegen mot Fv527 Kringlerdal
Fv1609 Vålaugsvegen mot 120 Maura og mot Lunner i Oppland
 • bru Lauumbrua (over Breenvegen, 22 m)
Maura
 • Rundkjøring
120 Nannestadvegen fra Maura mot 180 Hurdal
120 Nannestadvegen mot Stamvei E6.svg i Skedsmo
 • tunnel Bjørkeåsen viltovergang (46 m)
 • bru Bjørkeåsen bru (over dalsøkk, 30 m)
 • Rundkjøring
Fv529 Preståsvegen fra Teigebyen til 176 Møllerstad
Fv529 Preståsvegen mot 120 Nannestad prestegård
 • bru Sogna nord bru (Sogna, 54 m)
 • Rundkjøring
176 Uten navn fra Kneppe til Stamvei E6.svg Dal i Ullensaker


Ullensaker komm.svg Ullensaker

Uten navn

 • Rundkjøring
Kv Hans Gaarders veg 
 • Rundkjøring
120 arm Uten navn fra Garder mot Maura og mot Stamvei E6.svg i Skedsmo
Kv Hans Gaarders veg 
 • Rundkjøring
Kv Museumsvegen 
 • Rundkjøring
Fv1566 Gardermovegen fra Røgler mot Stamvei E6.svg Valhall
motortrafikkvei Røgler – Lufthavnvegen
 • Veikryss 2
2 Arm Lufthavnvegen fra Brudalen (2,7 km)
Lufthavnvegen
 • motorvei Gardermoen - Kløfta (13 km)
 • info
 • bru Lundbykrysset (over E16 rampe, 56 m)
 • Veikryss
 Roald Amundsens veg
bare fra/mot sør
 • bru Søndre tverrveg bru (over Roald Amundsens veg, 39 m)
 • motorvei slutt
 • bru Nordre tverrveg bru (over Fridtjof Nansens veg, 43 m)
 • Veikryss
 Fridtjof Nansens veg
bare fra/mot forplassen
 • Ringveg forbi terminalbygningen
 • bru BV2 (⇓Tårnvegen, 74 m)
 • bru Nedre trafikkforplass bru (til inngang terminal, 227 m)
 • bru Øvre trafikkforplass bru (over Nedre trafikkforplass bru, 519 m)
 • bru Bru fra trafikkforplass (over Bernt Balchens veg, 262 m)

Lufthavnvegen

 • motorvei fortsetter
 • info (4 km)
 • info Gardermoen
 • Veikryss 51
51 Flyplasskrysset
fra/mot nord
 • arm fra/mot Valhall
 • bru Vestmoen bru (⇓over E16, 140 m)
 • Rundkjøring
Riksvei E 6 S.svg Uten navn fra Valhall mot Oslo
Fv1566 Jessheimvegen mot Røgler
 • bru Valhall bru (over E6, 79 m)
 • Rundkjøring
Riksvei E 6 N.svg Uten navn fra Valhall mot Riksvei 3.svg Kolomoen i Stange
174 Jessheimvegen mot Stamvei E16.svg Nybakk
 • bru Flyplasskrysset nordgående bru (⇓over krysset, 335 m)
 •  
Riksvei E 6 N.svg Uten navn fra/mot Riksvei 3.svg Kolomoen i Stange
 • bru Svarttjern bru (⇑over E6, 124 m)
 • Veikryss 50
50 Nordby
bare fra/mot nord, felles trasé til Kløfta (E16 tar av fra hovedtrasé)
 •  
Stamvei E6.svg Uten navn fra Nordby mot Riksvei 3.svg Kolomoen i Stange
 • info (9 km)
 • Veikryss 49
49 Jessheim
 •  
Fv454 Trondheimsvegen fra Langeland mot Sørum
 •  
Fv454 Trondheimsvegen mot Stamvei E6.svg Stensrud
Kjøfta
 • Veikryss 48
48 Kløfta
(Stamvei E16.svg tar av fra hovedtrasé)

motorvei slutt foran rundkjøringen

 • Rundkjøring
Fv452 Kongsvingervegen fra Skibak mot Sørum
 • bru Skibakk bru (over E6 i krysset, 127 m)
 • Rundkjøring
Ramper fra Riksvei E 6 N.svg Uten navn 
 • info Skibakk
 • Rundkjøring
Fv1548 Kongsvingervegen fra Skibakk mot Borgen
 • info Skibak

motortrafikkvei Motortrafikkvei Kløfta–Nybakk (fire felt, 10 km)

 • bru Kirkedalsbrua (over dalsøkk, 244 m)
 • bru Hillern bru (Hynna, 153 m)
 • Veikryss 1
1 Borgen
 •  
Fv1548 Kongsvingervegen fra Borgen til Skibakk, og til Dal
 •  
Fv458 Uten navn mot 174 Algarheim
 • bru Ulvedalsbrua (over dalsøkk, 153 m)
 • bru Nygård bru (Horsla, 45 m)
 • bru Flindrum bru (Horsla, 79 m)
 • bru Nedre Lund bru (Horsla, 79 m)
 • bru Langbakk bru (Rømua, 102 m)
 • info Nybakk

motortrafikkvei slutt foran rundkjøringen

 • Rundkjøring
174 Algarheimsvegen  fra Nybakk mot Stamvei E6.svg Stamvei E16.svg Valhallkrysset
Fv1548 Kongsvingervegen til Skibakk
 • info Rolstad
Veiplan2x.png  Firefelts vei Nybakk - Herbergåsen (15 km), bygging kan muligens starte i 2018[4]


Nes Akershus komm.svg Nes

Kongsvingervegen

Neskollen
 • Rundkjøring
Fv477 Hvamsmovegen fra Neskollen til 173 Marileet
 •  
Fv480 Røavegen fra Rød mot Vormsund bru og mot Eidsvoll
 •  
Fv477 Fuglefjellvegen til 173 Furuset
Vormsund
 • Rundkjøring
177 Vormsundvegen fra Vormsund til 175 Årnes, felles trasé til Vormnes
Fv480 Vestsidavegen til Breen → 181 Eidsvoll
 • Rundkjøring
177 Eidsvollvegen fra Vormnes til Stamvei E6.svg Minnesund i Eidsvoll
 •  
Pv Ullershovveien til severdighet Nes kirkeruin
Opakermoen
 •  
Fv481 Bygdevegen fra Opakermoen til Vangen
 •  
Fv482 Funnefossvegen til 175 Funnefoss
 •  
Fv482 Skogbygdavegen fra Herbergåsen til Ingeborgrud
Veiplan2x.png Endepunkt ny vei
 •  
Fv482 Holsvegen fra Løkkevoll mot Husåsen

Referanser[rediger | rediger kilde]