Europavei 6 (Innlandet)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Europavei 6 (Innlandet)
Stamvei E6.svg
Strekning
fylkesgrensen ved Hjerkinn, Dovre
– fylkesgrensen, Stange
Data
Lengde271 km
- motorvei66
- motortrafikkvei109 km
Statusriksvei
Kvalitetmotortrafikkvei Sjoa-Frya 32,5 km
motortrafikkvei Tretten-Mjøsbrua 56,3 km
motorvei Moelv-Viken grense 66 km
Tilstøtende riksveier
Stamvei E136.svg Riksvei 3.svg Riksvei 4.svg Riksvei 15.svg Riksvei 25.svg
Restriksjoner
BomstasjonerBjørkerusten, Nord-Fron
Teigkampen, Nord-Fron
Hardvollsmorka, Sør-Fron
Odenrud, Sør-Fron
Tingberg, Øyer
Bergshøgda, Ringsaker
Vien, Hamar
Jønsberg, Stange
Kolomoen, Stange
Espa, Stange

Europavei 6 i Innlandet går mellom fylkesgrensen mot Trøndelag ved Svone nord for Hjerkinn i Dovre, og Budalsbekken fylkesgrense mot Viken i Stange.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Dagens europavei 6 hadde opprinnelig betegnelsen riksvei 50. Veien ble opprettet 1. juni 1965 da den ble forlenget fra grensen mot Sverige ved Svinesund til Stjørdalshalsen i Trøndelag. Før Mjøsbrua ble tatt i bruk 1985 gikk traséen mellom Lillehammer og Moelv imidlertid langs østsida av Mjøsa, idag fylkesvei 213. Riksvei 4 gikk langs vestsida der E6 går i dag.

Strekningen Øyer–Tretten ble oppgradert til motortrafikkvei med forbikjøringsstrekninger i 2012, og Øyertunnelen ble tatt i bruk.

Strekningen Frya–Vinstra: Veien ble lagt i tunnel under Hundorp og ble flyttet til vestsiden av Lågen utenom tettstedene Harpefoss og Vinstra, midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger, påbegynt 2013, ferdig 2016.[1]

På strekningen Vingrom–Biri ble veien i 2014–2015 utvidet med forbikjøringsfelt, og det ble satt opp midtrekkverk. Utvidelsen skal etter planen inngå i en fremtidig firefeltsvei Biri–Lillehammer.[2]

Strekningen Vinstra–Sjoa: Veien ble lagt utenom Kvam inkludert en ny tunnel gjennom Teigkampen på vestsiden, midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger, påbegynt 2014, ferdig 2016.

Prosjekter[rediger | rediger kilde]

Gjennom Gudbrandsdalen mellom Lillehammer og Otta har E6 blitt oppgradert eller er under oppgradering på flere delstrekninger.[3]

 • Fåvang–Elstad: Utvidelse og høyere standard planlegges (midtrekkverk og forbikjøringsstrekninger)
 • Mellom Elstad (rett sør for Ringebu) og Frya planlegges ny trase utenom Ringebu sentrum, mulig anleggsstart i 2017.

Samlet kostnad for oppgraderingene Elstad/Ringebu til Otta (totalt 56 km) blir på omkring 7 milliarder kroner. På strekning Frya-Sjoa økes dimensjonene på veibane og kulverter for å ta høyde for fremtidig flom.[4]

Kolomoen–Moelv er en strekning på 43 kilometer, og E6 hadde vekselsvis to og tre felt. 4 felt motorvei Kolomoen-Kåterud ble åpnet i oktober 2019, 4 felt motorvei Kåterud-Brumunddal juli 2020, mens fire felts motorvei Brumunddal-Moelv etter planen skal åpnes desember 2020.[5] Mellom Biri og Moelv er det strekning på 2 km, inkludert Mjøsbrua. Ringsaker og Gjøvik kommuner arbeider (i 2015) med planer for området. Strekningen kan komme med i revisjon av nasjonal transportplan 2018–2027.[6][7]

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Fortsetter som Europavei 6 (Trøndelag)

Innlandet våpen.svg Innlandet fylke[rediger kilde]

Dovre

Trondheimsvegen

Norwegian-road-sign-104.1.svg Dovrefjell
 • info Tverrfjellet
 • stengt Hjerkinn nord bom for høyfjellsovergang
 •  
29 Folldalsvegen fra Hjerkinn til Riksvei 3.svg Steimoen i Alvdal
 •  
Fv2664 Hjerkinnhusvegen fra Hjerkinn Hjerkinn til Norwegian-road-sign-774.0.svg Hjerkinn stasjon (0,4 km)
 • stengt Hjerkinn sør bom for høyfjellsovergang
E6 passerer Fokstugu.
 • info Geitberget
 • info Heglingsbakken
 • info Sygardseter
 • info Dovregubbens Hall
 •  
Kv Lissætervegen til Vålåsjø stoppested
 • bru Anfinns bru (Folla, 21 m)
 • info Furuhaugli
 • info Fokstua nord
 •  
Privat vei fra Fokstugu fjellstue til Fokstua stasjon
 • info Fokstua sør
 • stengt Dombås bom for høyfjellsovergang
E6 mellom Dombås og Dovreskogen, Blåhø/Jetta i bakgrunnen.
Dombås
 • Rundkjøring
Stamvei E136.svg Romsdalsvegen fra Dombås via Stamvei E39.svg i Vestnes mot Ålesund
(E6 svinger i krysset)

Gudbrandsdalsvegen

 •  
Fv2654 Nordre Stasjonsvegen fra Dombås til Norwegian-road-sign-774.0.svg Dombås stasjon  (0,4 km)
 •  
Fv2660 Blæstervegen fra Dombås til Stamvei E136.svg Lesja
 •  
Fv2656 Øverbygdsvegen fra Li mot Brusletta
 •  
Fv2662 Vestsidevegen fra Toftemo til Fv2660 Dombfoss bru  (9,9 km)
 • tunnel Klokkerhaugtunnelen (24 m)
 •  
Fv2656 arm Uten navn fra Dovre mot Li og mot Brusletta
 •  
Fv2658 Jøndalsvegen fra Dovre til Sollia  (2,6 km)
 • info Tallerås
 • info Bekkemoen
 •  
Kv Brennhaugvegen mot Brennhaug stasjon
 •  
Fv2656 Solsidevegen fra Brusletta mot Li
 • info Dovreskogen
Inntaksdam for Rosten kraftverk bygges i april 2017 ved E6 nær grensen mellom Sel og Dovre kommuner

Sel

Uten navn

 •  
Fv2618 Høvringsvegen fra Rosten til Høvringen  (10,0 km)
 • info Rosten
 •  
Fv2614 Strand fra Nordsel mot Riksvei 15.svg Haugen
 • info Selsverket
 •  
Fv2614 arm Kyrkjevegen fra Selsverket 
 • bru Ula bru (Ula, 36 m)
Blyant og Vinkelhake.svg  motortrafikkvei Motortrafikkvei Otta - Sjoa under planlegging, se utdypende artikkel E6 Biri-Otta-prosjektet.
Otta
 •  
Riksvei 15.svg Ottadalsvegen fra Otta mot Stamvei E39.svg Kjøs bru i Volda
 •  
Fv2628 Rondanevegen fra Kringen til Mysusæter  (13,1 km)
 •  
257 Heldalsvegen fra Sjoa til 51 Randsverk i Vågå
Blyant og Vinkelhake.svg  motortrafikkvei slutt Endepunkt planlagt motortrafikkvei Otta – Sjoa.
 •  
Fv2522 Gudbrandsdalsvegen fra Kjørem mot Fryasletta i Sør-Fron
 • Veikryss 95
95 
ikke i trafikk

motortrafikkvei Sjoa – Fryasletta (⇓33,4 km ⇑33,1 km)

Lågen bru under bygging, anlegg Kvam-Sjoa i bakgrunnen

motortrafikkvei slutt info Bjørkerusten faunapassasje

Nord-Fron
 • info ⇓ mot Veikryss 94 94
Kvam
 • Veikryss 94
94 Kvam
 • Rundkjøring
Fv2598 Brubakken mot Fv2522 Kvam, mot 255 Sorperoa, og mot 257 Åmotet i Sel
 • info ⇓ Øla bru – Odenrud
Vinstra
 • Veikryss 93
93 Vinstra
 • Rundkjøring
Fv2532 Vinstragata mot Hundorp i Sør-Fron
rasteplass Vinstra vegpark
 • Rundkjøring
Fv2532 Vinstragata  til 255 Lomoen
 • Veikryss ⇑
rasteplass Mellomsdokka rasteplass
Tunnelinnslag i Stebergsberget mellom Frya og Hundorp

Sør-Fron
 • Veikryss 92
92 Harpefoss
 • Rundkjøring
Fv2584 Gålåvegen mot 256 Skurdal
 • Rundkjøring
Fv2584 Gålåvegen til Fv2522 Harpefoss
 • info ⇓ Odenrud
 • Veikryss 91
91 Hundorp
(kun fra/mot nord)
 •  
Fv2522 Kongsvegen fra/mot Sjoa i Sel

motortrafikkvei slutt Fryasletta

Ringebu

Gudbrandsdalsvegen

Blyant og Vinkelhake.svg  motortrafikkvei Motortrafikkvei Frya - Ringebu under planlegging,[11] se utdypende artikkel E6 Biri-Otta-prosjektet.
 •  
27 Venabygdsvegen fra Frya mot 29 Folldal
 • info Ringebu nord
Ringebu
 •  
Fv2578 Brugata fra Ringebu mot 27 Nordrum
 •  
Fv2576 Brugata til Fv2578
 •  
Fv2532 Randklevsvegen fra Ringebu mot Fåvang, mot 256 Kleiva i sør-Fron, og mot 254 Tretten stasjon i Øyer
Ringebu stavkirke
 •  
Fv2570 Gråvåbakken fra Ringebu mot Fv2576 Gamle Våla bru, og mot Fv2568 Hilstad
Blyant og Vinkelhake.svg 
motortrafikkvei slutt Endepunkt planlagt motortrafikkvei
Blyant og Vinkelhake.svg  motortrafikkvei Motortrafikkvei Elstad – Tretten under planlegging,[12] se E6 Biri-Otta-prosjektet.
 •  
Fv2532 arm Tromsnesvegen fra Tromsnesskogen mot Vestsidevegen
 • Veikryss
 Fåvang (Tromsnes)
 •  
Fv2532 Stasjonsvegen mot Vestsidevegen
 •  
Fv2532 Stasjonsvegen mot Tromsnesskogen
 •  
Fv2566 arm Losnabakkan fra Odden 
 •  
Fv2566 Losnabakkan fra Krekke mot Fv2532 Fåvang
Automatisk bomstasjon ved Øyer

Øyer

Kongsvegen

Blyant og Vinkelhake.svg 
motortrafikkvei slutt Endepunkt planlagt motortrafikkvei

motortrafikkvei TrettenBrumunddal (75 km) Uten navn

Tretten
 • Veikryss 87
87 Holmen
 •  
Fv2522 Kongsvegen mot Øyer sentrum
 •  
254 Kongsvegen mot 255 i Gausdal
 • Veikryss
 Skarsmoen (kun til/mot sør)
 • Øyer kontrollstasjon
 • Veikryss
 Skarsmoen (kun mot nord)
stengt Stengt med bom. Åpent kun ved omkjøring
 • Lyskryss
Fv2522 Kongsvegen mot Stamvei E6.svg Holmen
 • Lyskryss
Fv2522 Kongsvegen mot 213 Lillehammer sentrum
 • info Rustberg
Granrudmoen
 • Veikryss 86
86 Tingberg
 •  
Fv2532 arm Rabbevegen mot Vestsidevegen
 •  
Fv2522 Kongsvegen mot Holmen
 •  
Fv2522 Kongsvegen til 213 Lillehammer sentrum
 • Veikryss 85
85 Granrudmoen
 •  
Fv2532 arm Hunderfossvegen til Vestsidevegen
 •  
Fv2532 Aaslettvegen til Fv2522 Granrud
 • Veikryss 84
84 Einsby
 •  
Fv2522 Gudbrandsdalsvegen mot 213 i Lillehammer
 •  
Fv2522 Hundervegen mot Tretten
 • bru Ensbymoen bru (over krysset, 43 m)
Blyant og Vinkelhake.svg  motorvei Lillehammer (Ensby) – Biri (ca. 36 km): Utredningsfase,[13] se utdypende artikkel E6 Biri-Otta-prosjektet.

Lillehammer
E6 bygd som motortrafikkvei nord for Lillehammer.

Uten navn

 • Veikryss 82
82 Storhove
 •  
255 Gausdalsvegen via Gausdal mot Vinstra i Nord-Fron
 •  
Fv2522 arm Uten navn mot 213 Smestadmoen
Lillehammer
 • Veikryss 81
81 Lillehammer N
 •  
213 Uten navn fra Sannom mot Lillehammer sentrum
 • Veikryss 80
80 Strandtorget
arm til sentrum
 • Rundkjøring
Strandpromenaden mot Skibladnerbrygga
 • bru Mesnadalen bru (langs Mesna, 128 m)
 • Lyskryss
Arm Jernbanetorget til Norwegian-road-sign-774.0.svg Lillehammer stasjon
 •  
213 Uten navn til Sannom og (→ severdighet Maihaugen) mot Evjevika i Ringsaker
Vingnes
 • Veikryss 79
79 Vingnes
 •  
253 Jørstadmovegen mot 255 Jorekstad
 • info Vingrom kirke
Vingrom
 • Veikryss 78
78 Vingrom
 •  
Fv2518 Døsvegen til Fv2524 Saksumdalen
 •  
250 Paul A. Owrens veg mot 33 Dokka i Nordre Land
 • bru Vingrom bru (Rinda, 36 m)

Gjøvik

Lillehammervegen

 • bru Stranda bru (over vei, 24 m)
 • bru Bjørnstad bru (over vei, 41 m)
 • info Strandengen
 • bru Strandengen bru (Kalverudelva, 56 m)
Biri
 • Veikryss 77
77 Biri
 •  
Fv2538 Skumsrudvegen mot Riksvei 4.svg Skulhusodden og mot 250 Vingrom i Lillehammer
 •  
Fv2538 Paradisvegen til Skumsrudvegen og Tverrvegen, mot hovedtrasé Birivegen
Blyant og Vinkelhake.svg  motorvei slutt Biri, endepunkt planlagt motorvei
Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Biri – Moelv (2 km) med ny Mjøsbru: Utredningsfase, muligvis i trafikk 2025.[14]
 • info Biri
 • Rundkjøring
motortrafikkvei Riksvei 4.svg Lillehammervegen fra Sandvoll via Stamvei E16.svg i Lunner mot Oslo
Fv2538 Uten navn mot Biri og mot Riksvei 4.svg Skulhusodden
(E6 svinger i krysset)

Ringsaker

Uten navn

 • bru Brennerivika bru (Moelva, 41,5 m)

motorvei Moelv-Ulven (ca. 145 km)

 • Veikryss 76
76 Moelv
 • info Skarpsno
 • Veikryss 75
75 Rudshøgda
 •  
Fv1680 Stolvstadvegen til 213 Jølstad
 •  
228 Rudsvegen mot 216 Kvernstu
 • Veikryss 74
74 Økelsrud
 • Rundkjøring
184 Ringsakervegen mot Bergshøgda
 • Rundkjøring
184 Ringsakervegen til 213 Hersau
 • Veikryss 73
73 Brumunddalkrysset
 • Rundkjøring
Kv Tårnvegen til Mjøsbadet
 • Rundkjøring
Fv1774 Uten navn til 212 Hovelstuen
Veiarbeid Kv Strandsagvegen til 184 Granerud
Arm til sentrum (0,7 km)   
Veiarbeid 
 • Rundkjøring
Fv1774 Strandsagvegen til Fv1736 Helleberget

Nils Amblis veg

Brumunddal
 •  
Fv1776 Nils Amblis veg til 184 Broparken
Fv1776 Øverbakkgata mot 184 Buttekvern
 • bru Strandsaga bru (over krysset, 45 m)
 • bru Granrud bru (over E6 arm, 30 m)
 • info Brumunddal
 • Veikryss 72
72 Bergshøgda
 • Rundkjøring
Fv1744 Gamle Kongsveg mot 186 Deglum
 • bru Berg bru (over E6, 55,1 m)
 • Rundkjøring
184 Furnesvegen mot Økelsrud
184 Furnesvegen mot Vien i Hamar
 • under Fv184 (Stor-Deglum bru)
 • Veikryss 71
71 Nydal
 • Rundkjøring
Fv1726 Gjerluvegen til 184 Halset
 • Rundkjøring
Fv1726 Gjerluvegen mot Fv1718 Åsheim
 • Veikryss 70
70 Arnkvern
 • Rundkjøring
Fv1748 Arnkvernvegen til 184 186 Snarud
 • Rundkjøring
Fv1748 Arnkvernvegen mot Fv1794 Trehørningen i Hamar

Hamar

Uten navn

 • Veikryss 69
69 Vien
 •  
Avkjøringsrampe fra nord (1,4 km)
 •  
innkjøring forbudt 184 Uten navn fra 213 Hersau i Ringsaker, kun pårampe
 • Rundkjøring
224 Uten navn mot 223 Stortorget
 • Rundkjøring
224 Sælidvegen mot Riksvei 25.svg Vang
 • Veikryss 68
68 Ridabu
Hamar
 • Rundkjøring
Riksvei 25.svg Vangsvegen mot 223 Grønnegata
Riksvei 25.svg Vangsvegen mot Riksvei 3.svg Tønset i Løten

Stange

Uten navn

 • Veikryss 67
67 Kåterudkrysset
 • Rundkjøring
Fv1854 Kjonerudvegen fra Bekkelaget til 222 Kjonerud
 • Rundkjøring
Fv1854 Kjonerudvegen til Fv1812 Nybrua
 • bru Uthus bru (over krysset, 32 m)
 • Veikryss 66
66 Uthuskrysset
 • Rundkjøring
24 Romedalsvegen til 222 Stange
 • Rundkjøring
24 Romedalsvegen via Riksvei 3.svg Korsbakken mot Stamvei E16.svg i Sør-Odal
 • bru Uthus bru over myr (Vestre Starelva, 138 m)
 • bru Synsterud bru (over Sørbygdavegen, 24 m)
 • info ⇓ Kolomoen
 • Veikryss 65
65 Kolomoen vegkryss
 •  
motortrafikkvei Riksvei 3.svg Uten navn via Østerdalen til Stamvei E6.svg Ulsberg i Rennebu
 • bru Slåttmyra (faunapassasje, 25 m)
 • Veikryss 64
64 Kolostuen
 • Rundkjøring
Fv1902 Sørlivegen til Sørli virkesterminal (3,9 km)
 • info ⇑ Kolomoen
 • bru Evenrud (faunapassasje, 25 m)
 • Veikryss 63
63 Tangen/Vallset
 • Rundkjøring
222 Rabbsletta fra Linderud via Tangen mot Riksvei 25.svg i Hamar
 • Rundkjøring
Fv1900 Kolomoen mot Riksvei 3.svg Ommangsvolden i Løten
Nordover fra broen der fylkesvei 1890 krysser over E6.
 • info Kolomoen, sommerfartsgrense til Veikryss 54 54 Dal i Eidsvoll
 • bru Vikselv bru (Vikselva, 25 m)
 • bru Hougsrud (faunapassasje, 25 m)
 • Veikryss 62
62 Skaberud
 • Rundkjøring
Kv Skaberudvegen til Fv1600 Skaberud
 • bru Skabberud bru (over krysset, 60 m)
 • Rundkjøring
Kv Fløtbakkvegen til Fv1892 Brenna
 • bru Labbdalsbrua (Labbelva, ⇓82 m, ⇑76 m)
 • Veikryss 61
61 Hestnesokket
 • Rundkjøring
Fv1600 Falletvegen fra Kleiverud mot Strandlykkja, og mot 222 Tangen
Kv Falletvegen til Fallet (2,3 km)
 • tunnel Hestneslokket (102 m), under krysset
 • info Strandlykkja
 • Veikryss 60
60 Strandlykkja
 • Rundkjøring
Fv1600 Espavegen fra Strandlykkja mot Hestneslokket
 • Rundkjøring
Fv1896 Spitalsvegen fra Strandlykkja 
Fv1600 Postbekkvegen til Fv1591 fylkesgrensen mot Akershus
 • bru Budalsbekkbrua (Budalsbekken fylkesgrense, 43 m)

Fortsetter som Europavei 6 (Viken)

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «E6 Ringebu-Otta». Arkivert fra originalen 8. februar 2017. Besøkt 7. februar 2017. 
 2. ^ «E6 Biri–Vingrom». Arkivert fra originalen 18. desember 2016. Besøkt 7. februar 2017. 
 3. ^ E6 Biri-Otta
 4. ^ E6 FRYA - SJOA Kjempeflommen i 2011 utløste tidenes flomsikring langs den kommende storveien, Teknisk ukeblad, 5. juli 2015, lest 14. oktober 2015.
 5. ^ E6 Innlandet
 6. ^ Statens vegvesen: E6 Moelv–Biri Arkivert 21. mars 2017 hos Wayback Machine., lest 17. april 2015
 7. ^ «E6 Innlandet». Nye Veier. Besøkt 21. juni 2020. 
 8. ^ Værmelding for Dovrefjell
 9. ^ Vegvesen.no: Vegkart
 10. ^ Vegvesen.no: Vegkart
 11. ^ E6 Ringebu-Otta
 12. ^ E6 Tretten-Ringebu
 13. ^ E6 Innlandet
 14. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6moelvbiri/Fakta