Europavei 6 (Nordland)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Europavei 6 (Nordland)
Strekning
Fylkesgrensen ved Gratangseidet, Narvik
– Fylkesgrensen ved Nordlandsporten, Grane
Data
Lengde630 km
Statusriksvei
FergerBognes–Skarberget 8,0 km[1]
Tilstøtende riksveier
Restriksjoner
BomstasjonerHålogalandsbrua

Europavei 6 i Nordland er delstrekningen gjennom Nordlandeuropavei 6 i Norge og går mellom fylkesgrensen mot Troms ved Gratangseidet i Narvik og fylkesgrensen mot Trøndelag i Grane. Med en lengde på 630 km (inkludert fergen) er den nesten like lang som strekningen gjennom Finnmark, den lengste delstrekningen.

Standard[rediger | rediger kilde]

I Nordland er det ikke bygd noen motorveier eller motortrafikkveier, men på noen strekninger er en fart på 90 km/t tillatt. Disse er:

De lengste tunnelene er:

De lengste bruene er:

Det finnes strekninger med dekkebredde mindre enn 6 meter:[2]

 • ved Luktvatnet og ved Fustvatnet, Vefsn kommune (1 km), ombygging klart 2021
 • ved Grane i Grane kommune (1 km), ombygging er planlagd
 • nord for Trofors i Grane kommune (2 km), ombygging er planlagd
 • ved Fløt og Strendene i Grane kommune (1 km), ombygging klart 2020

Historikk[rediger | rediger kilde]

Riksveg 50 gjennom Sørfold 1949. Dette ble senere til Europavei 6 men er nå fylkesvei 7500.

Europavei 6 i Nordland ble opprettet 1. juli 1969 da E6 ble forlenget fra Stjørdalshalsen i Nord-Trøndelag til Nordkjosbotn i Troms.[3] Da UNECE reformerte europaveisystemet i 1983 var det opprinnelig planlagt at veien mellom fylkesgrensen og Nordkapp skulle være del av europavei 47. For å unngå kostnadene for omskilting av E6 i Norge og Sverige ble den opprinnelige skiltingen imidlertid beholdt.

Hålogalandsbrua åpnet 9. desember 2018 og kortet inn E6 med 18 km mellom Narvik og Bjerkvik,[4] og Narvik-Bjørnfjell (via E10) ble 4 km kortere. Den erstattet også strekningen Ornes-Rombaksbrua som har lav standard og er utsatt for snøskred og steinsprang.[5][6][7]

Prosjektet E6 Helgeland nord pågikk fra 2. september 2015 til 7. november 2019. Det innebar utbedring av 61,9 km av en 125 km lang veistrekning gjennom kommunene Hemnes og Rana.

 • Prosjektet E6 Helgeland sør innebærer 42 km ny eller utbedret vei i kommunene Vefsn og Grane. Byggearbeidet startet 15. mai 2017 og var ferdig 3. september 2020, med unntak av to parseller på 9,7 km som har blitt utsatt på ubestemt tid.[8]

Ferjer[rediger | rediger kilde]

Bilfergen ved Bonåsjøen

Før 1941 var det ikke mulig å kjøre til Nord-Norge nord for Rana. Det var ikke vei over Saltfjellet og en del ferjestrekninger mellom Fauske-Narvik eksisterte ikke. Reiser måtte gjøres med Hurtigruten, ikke bil.

Da riksvei 50 ble åpnet gjennom Nordland i 1941 var det ni ferjer på strekningen gjennom fylket, ti på hele riksveien. Åtte av disse ble frem til 1986 erstattet av fjelloverganger, broer og tunneler. De var Elsfjord–Hemnesberget, Rognan–Fauske, Røsvik–Bonåsjøen (senere Sommerset–Bonåsjøen), Sætran–Forså, Skjærvik–Grindjord, Ankenes–Narvik, Narvik–Øyjord. Bognes-Skarberget brukes fortsatt.

Planer[rediger | rediger kilde]

Mer enn 140 km vei planlegges bygget eller utbedret til stamveistandard mellom Fauske og Trøndelagsgrensen i perioden 2015–2025. Av disse ble 116 km klare 2017-2020. Når disse er bygd, vil det være minst 6 meter dekkebredde og gul midtstripe gjennom hele Nordland.

 • Borkamo–Sørelva i Saltdal kommune, 20 km utbedring, oppstart tidligst 2024.[9]
 • Prosjektet E6 Kapskarmo–Brattåsen–Lien innebærer 22,1 km ny eller utbedret vei i Grane kommunene. Arbeidet startet i august 2018, og den første parsellen åpnet 3. oktober 2019. Den andre delparsellen er:[10]
  • Svenningelv bru-Lien – 10 km, byggestart 2021
 • To utsatte parseller fra prosjektet E6 Helgeland sør. De er ikke med i Nasjonal transportplan 2022–2033.
  • Trøndelag grense-Majahaugen – 4,2 km, hvorav 2,4 km ny vei, utsatt.[11]
  • Flyum-Kappfjellia – 5,5 km, hvorav 1,0 km ny vei, utsatt.[11]
 • Det er ofte stengt på fjellovergangen over Saltfjellet, vintersesongen 2020 var det 76 ganger.[12] Det ønskes en tunnel eller annen beskyttelse fra været, men det er ikke prioritert per 2020.[13]

Mellom Tromsgrensen og Fauske planlegges det noen nye tunneler og annen utbedring.

 • Tunnel under Narvik sentrum under planlegging, bygging omtrent 2030
 • Ny vei med tunneler planlegges Mørsvikbotn–Megården (45 km), byggestart usikkert, muligvist 2024. Den skal gå via Bonnådalen og bru over Leirfjorden (800 m). Den vil gjøre E6 14 km kortere og eliminere flere tunneler med 5,5 m bredde der tunge kjøretøy har svært å møtes.[14] Den gamle veien blir også alternativ vei. I dag er det ikke noen alternativ vei, og E6 følger her hverken FN:s europaveikonvensjon eller norsk tunnelsikkerhetsforskrift.
 • Det er planer for fergefri E6 ved Tysfjorden. I en utredning ble fem konsepter vurdert, deriblant enten en 13 kilometer lang undersjøisk tunnel eller en tre kilometer lang flytende bruforbindelse mellom Bognes- og Skarbergområdene. En ny veitrasé som går sør for Drag over fire broer som tilknyttes Rv827 er også foreslått. Utredningen ble overlevert samferdselsministeren i begynnelsen av 2012 med anbefalinger fra Statens vegvesen om å opprettholde, styrke og om mulig korte inn dagens E6-samband samt at Rv827-sambandet svekkes og får en mer lokal funksjon med degradering til fylkesveisamband.[15] Tidsperpektivet for denne utredningen går fram mot 2040 noe som betyr at et ønske om fergefri E6 sannsynligvis ikke vil bli realisert i overskuelig fremtid.[16]

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Gratangseidet

Nordland fylke[rediger kilde]

Narvik

Uten navn

Bjerkvik, der E 6 og E 10 møtes/skiller lag
 • stengt Bom for fjellovergang, Sæter

Nordmoveien

Bjerkvik
 • Rundkjøring
Fv7576 Vassdalsveien fra Bjerkvik til Vassdalen (8,0 km)
 •  
Kv Kirkebakken til Kirke Bjerkvik kirke
 • Rundkjøring
 Trollvikveien fra Bjerkvik mot Hamna i Harstad, felles trasé til Stormyra

Medbyveien

 • info Koftvika
 • Rundkjøring
 Leirvik fra Stormyra via Trældal mot riksgrensen → (Sverige) mot Svappavaara

Uten navn

 • bru (over Øyjordveien, 125 m)
 • Rundkjøring
Arm fra Orneset til Trældal (17 km, i fremtiden Fv7575)
Rombaksveien
Narvik (Ornes)
 •  
Kv Straumsnesveien til Straumsnes stasjon

Hergot

 •  
Kv Tyttebærvik til Tyttebærvik
 • bru Nygårdselv bru (Storelva, 38 m)

Nygård

 •  
 Nygård fra Trældal mot Stormyra
 Uten navn mot riksgrensen → (Sverige)

Rombaksveien

Narvik
 •  
Pv Rombaksveien til Kirke Fredskapellet
 • bru Taraldsvik overgangsbru (over Ofotbanen, 26 m)
 •  
Arm Stasjonsveien til Narvik stasjon (0,2 km)

Kongens gate

 • Lyskryss
Kv Tøttaveien fra Bromsgård mot Narvikfjellet skisenter (1,0 km)
 •  
Kv Håreks gate mot Kirke Kristus Konge kirke
 • Lyskryss
Torgsvingen gangfelt nord
 • Rundkjøring
Kv Brugata fra Torghallen park til Idrettens hus (0,6 km)
 •  
Kv Kirkegata mot Kirke Narvik kirke
 •  
Kv Villaveien mot Førstehjelp Narvik ksykehus
 • Lyskryss
Torgsvingen gangfelt sør
 • Lyskryss
Kv Sleggesvingen fra Scandic Narvik til Narvik busstasjon (0,25 km)
 • Rundkjøring
Kv Bolagsgata mot Nordkraft Arena
 •  
Kv Valhallbakken mot Museum Museum Nord
 • Lyskryss
Kv Kongens gate fra Sjømannskirken (tidligere) til Havnegata
 
 • tunnel Ny tunnel under Narvik sentrum under planlegging, bygging omtrent 2030[17][18]

Uten navn

 • Rundkjøring
Arm Skarvenesveien til Fagernes havne- og jernbaneterminal (0,9 km)
 • Rundkjøring
Fv7570 Fagernesveien fra Fagernes mot Beisfjord (9,9 km)

Ankenesveien

 •  
Ankenes
 •  
Kv Ankenesveien fra Lyngneset til Båtberget (2,5 km)
 •  
Kv Åsveien fra Kirke Ankenes kirke mot Ankenes alpinanlegg
 •  
Kv Ankenesveien fra Båtberget til Lyngneset

Håkvik

Håkvik
 •  
Kv Forrasvingen til Kirke Håkvik kapell
 •  
Fv7574 Håkvikdalveien fra Håkvika til Klefterelv bru (3,9 km)

Skjomnes

 • info Skjomnes

Grindjord

 •  
Fv7572 Skjomenveien fra Trong-Skjomneset til Grønnvoll (28,5 km)

Skjærvik

 • info Skjombrua

Virak

 •  
Vidrek

Sildvikhøgda
Saltvik
Råna
Arnes
Fornes
Stor-Ballangen
Tømmernes

Ballangen
 • Rundkjøring
Kv Bjørkåsveien fra Stormyra til Børsvannsveien (2,1 km)
 •  
Kv Syllaveien mot Museum Ballangen Museum
Arm gjennom sentrum til Langåsmyra (2,4 km)
Sentrumsveien
 •  
Kv Skoleveien fra Ballangen kirkegård til Langåsmyra (0,6 km)
 • Rundkjøring
Kv Sjøbakken til Finnvika
 •  
819 Kjeldebotnveien fra Ballangen til Fv7562 Kjeldebotn

Markeveien

 •  
Fv7566 Storfjellveien fra Ballangen til Fv7564 Storfjell (1,0 km)
 •  
Kv Skoleveien fra Langåsmyra til Ballangen kirkegård
 •  
Arm fra Langåsmyra gjennomm sentrum til Stormyra

Storkroken-E6

 •  
Fv7560 Melkedalsveien fra Dyrhaug til Nerhaug (9,2 km)

Kalvås-E6

 •  
Fv7564 Storfjellveien fra Melkedalskrysset til 819 Balsnes (7,6 km)

Djupdalsåsen-E6

 •  
Fv7562 Kvitforsveien fra Djupdalsåsen til 819 Kjeldebotn (14,3 km)

Vassli-E6

Efjorden, med Kjerringstraumen bru helt til høyre

Efjord-E6

 • info Vårset
 • info Kjerringvika
 •  
Fv7568 Efjordveien fra Kjerringvika til Skarstad (15,9 km)
 • info Storøya Efjord
 •  
 Kjøpsvikveien fra Sætran mot ferge Kjøpsvik–Drag → Sommarset i Hamarøy
 • info Efjorddalen
Fergekaia på Skarberget

Skarberget-E6

 • info Sjellesvikskaret
 • info Skarberget
 •  
ferge Ferge fra Skarberget (artikkel om fergen)

Hamarøy
 •  
ferge til Bognes (25 min., 1-2 turer/time)

Storjord E6

 • info Bognes
 •  
 Uten navn mot ferge Bognes–Lødingen i Lødingen (60 min., 12 turer/dag)
 •  
Fv7534 Korsnesveien fra Boghøgda til Korsnes (4,9 km)
 •  
Storjorda
 •  
Fv7538 Kalvikveien fra Botn til Kalviksjøen (4,8 km)

Hamarøyveien

E 6 like ved Tømmernes i Hamarøy
Kråkmotinden (924 moh.) i Hamarøy er lett synlig fra veien
 •  
Kv Øvre Naushågen mot Ulvsvåg oppvekstsenter
 • info Ulvsvåg
 •  
81 Vestfjordveien fra Ulvsvåg mot ferge Skutvik–Skrova–Svolvær Svolvær (sommerrute[19])
 Ny vei i tunnel (lengde 3-4 km) under Ulvsvågskaret planlegges[20]
 • Høyeste punkt Ulvsvågskaret (212 moh.)
 •  
 Dragsarmen fra Sommarset mot ferge Drag–Kjøpsvik → Sætran i Narvik
 • Rundkjøring
Fv7526 Finnøyveien fra Innhavet til Finnøya (24,2 km)
 • info Innhavet
 • 4,2 m De fleste tunneler Innhavet–Fauske har 4,2 m skiltet høyde[21]
 •  
Kv Vassmoveien fra Kjerringvatnet til Vassmoa (1,5 km)
 •  
835 Steigenveien fra Tømmerneset mot Steigen
 •  
Kv Vassmoveien fra Vassmoa til Kjerringvatnet
 • bru Femtvasselva 2 bru (Femtvasselva, 79 m)
 • Høyeste punkt Kråkmofjellet (380 moh.)

Sørfold

Mørsvikveien

 • stengt Bom for fjellovergang, Mørsvik
 •  
Fv7500 Sildhopen fra Sildhopen via Bonnådalen mot Elvekroken (25,4 km)
 Ny vei med tunneler planlegges Mørsvikbotn–Megården (45 km), byggestart 2023[22] Den skal gå via Bonnådalen og bru over Leirfjorden (800 m), og 2 tunneler, 8 km og 4 km
 • bru Sildhopen bru (Sildhopelva, 30 m)

Kobbskarveien

 • info Kobbskarmoen

Kobbelva

 • bru Kobbelveid bru (Kobbelva, 120 m)
 •  
Fv7500 Leirfjordveien fra Elvekroken mot Sildhopen

Sørfjordveien

 • bru Sørfjordmo bru (Sørfjordelva, 47 m)
 • info Kjelvikelva
 • info Kjelvika
 • info Kjeldvikvatnet
 • info Bjørnhaugen
 •  
Fv7506 Sommerset fra Lisj-Sommerset til Sommerset fergekai (0,8 km)
 • info Kalvika
 • info Torkeleng
 •  
Fv7504 Laksholveien fra Finnvika til Nordfjord (3,6 km) → Rago nasjonalpark
 •  
Fv7478 Søster Brits vei via Straumen til Solvoll i Fauske (7,1 km)
 •  
Fv7502 Valljordveien fra Dalselv til 826 Djupvika (4,8 km)

Fauske

Stemmarka

 • info Vallvatnet
 •  
Fv7478 Grønåsveien fra Solvoll mot Dalselv i Sørfold
 •  
826 Røsvikveien fra Vargåsen mot Røsvika i Sørfold

Åsgårdveien

 • info Åseng
 •  
Fv7476 Nedre Tortenli fra Medås til 826 Kvitblikk (9,6 km)

Follaveien

Fauske «midt på E6»
Fauske
 •  
Arm Terminalveien nordfra til Fauske godsterminal (0,7 km)

Follaveien

 •  
Arm Jernbanegata sørfra til Fauske stasjon (0,5 km)
 • Rundkjøring
 Storgaten fra Fauske via Bodø mot ferge Bodø–Moskenes i Moskenes

Storgaten

 • Rundkjøring
Sjøgata 

Vikaveien

 •  
Brekke

Kleiva

 •  
Kleivhammaren

Saltdalveien

 •  
830 Vatnbygdveien fra Finneid mot Fv7482 Sulitjelma
 •  
Fv7480 Leivsetveien fra Vestgård til Leivset (1,1 km)
 • info Gylskjer
 • 4,2 m Tunnelene fra Kvernflogtunnelen til Saltnestunnelen har 4,2 m skiltet høyde[24]

Saltdal

Saltdalsfjordveien

 • bru Jubbeneset viadukt (over dalsøkk, 30 m)
 • info Jubbeneset
 • info Galten
 • bru Saksenvikelv bru (Soksenvikelva, 25 m)
 • bru Botn bru (over strandområde, 100 m)
 • bru Botnelv bru (Botnelva, 24 m)
 •  
Fv7468 Botnveien fra Botn til Stormyra krigskirkegård (0,7 km)
 • Veikryss
 Dalmovikodden
 •  
Kv Blodveien til Rognan, bare fra nord (3,2 km)
 •  
Fv7466 Østersida fra Kvalnes til Fv7460 Potthus bru (13,7 km)
 •  
Fv7464 Fiskvågveien fra Osøyra, Rognan mot Skipmannvik (13,7 km)

Saltfjellveien

 • info Osøyra
 •  
812 Dugnadsveien fra Medby mot 17 Tuv i Bodø
 •  
Fv7466 Nesveien fra Brenne mot Kvalnes, og mot Røkland
 • info Nes
 •  
Fv7466 Saltfjellveien fra Røkland holdeplass mot Fv7460 Potthusbrua, og mot Brenne
 •  
Kv Russånesveien fra Skjelgånes til Russånes (0,4 km)
 •  
Kv Langånesveien fra Bleiknesmo til Sagmo (1,8 km)
 •  
Sv Langånesveien fra Yttervollen til Trettnes (2,1 km)
 •  
Sti fra Trettnes til Bjellåvasstua (10,8 km)
 • info Borkamo
 Ny vei fra Borkamo og opp til Saltfjellet planlegges med byggestart omtrent 2025[25]
 •  
 Uten navn fra Storjord til riksgrensen → (Sverige) til Skellefteå
Togtraseen går like ved E 6 på Saltfjellet
 • info Viskiskoia
 •  
Fv7458 Lønsdal til Lønsdal stasjon (1,1 km)
Saltfjellet (Sørelva brøytestasjon - Bolna bom, ca. 25 km)
 • stengt Sørelva bom for fjellovergang
 • info Sørelva (til Strandjord, 58 km)
 • info Golanhøgda
 • info Annas plass
 • bru Stormdalselv bru (Namnlauselva, 24 m)
 • bru Stoe Semskaelv bru (Semska, 21 m)
 • info Semska
E 6 passerer Polarsirkelen på Saltfjellet, Nordland

Rana

Saltfjellveien

 • info Stokkabekken stengt Bolna bom for fjellovergang
Gamle brua over Ranelva ved Krokstrand i Dunderlandsdalen
 •  
Bolna stasjon
 • bru Krokstrand bru (Ranelva, 103 m, brua åpnet 2019)
 • info Raufjellforsen
 • bru Messingåga bru (Messingåga, 28 m, brua åpnet 2019)
 • info Storvoll
 •  
Fv7376 Dunderlandsveien fra Messingsletta gjennom Dunderlandsdalen til Dunderland (3,7 km)
 • bru Messingslett bru (Ranelva, 128 m, brua åpnet 2019)
 • info Strandjord
 •  
Fv7374 Nevernesveien fra Stor-Nilsmobekken mot Østerdal (16,5 km), og mot Mangholmheia (6,0 km)
 • info Stor-Nilsmobekken (til Mangholmheia, 5 km)
 •  
Fv7374 Grønfjelldalsveienveien fra Mangholmheia mot Stor-Nilsmobekken, og til Østerdal
 • info Storforshei (til Illhøllia tunnel, 5 km)
 •  
811 Røvassdalveien fra Heibakkheia til Fv7366 Mo i Rana lufthavn, Røssvoll (416 m)
 •  
Fv7372 Langfjellveien fra Røssvoll mot Fv7364 Langfjellet (8,2 km)
 •  
Fallheia
Mo i Rana
 •  
Kv Sykehusgata til Førstehjelp Rana sykehus (0,2 km)
 • Rundkjøring
Kv Selforsveien fra Lensmannsgården til 810 Selforssjøen (1,3 km)
(E6 svinger i krysset)

Selforsveien

 • Rundkjøring
Kv Vokterveien fra Tverrånes til Huberget
 • Rundkjøring
 Uten navn fra Mo i Rana mot riksgrensen ved Umbukta (Sverige) mot Storuman
 Nesnaveien mot Toraneset kai → 810
 • Lyskryss
Kv Svenskveien til Dammyra
 • Rundkjøring
Kv Skansen mot Langmoheia

Svortdalen

 • Rundkjøring
Kv Industriparkveien mot Mo industripark
Øvre Idrettsvei mot sentrum
 • Rundkjøring
Prestegardsjordet
 • Rundkjøring
Kv Mobekkbrua mot Mobekkleira
Arm mot Mo i Rana stasjon (0,5 km)
(E6 svinger i krysset)
Sørlandsveien
 • Rundkjøring
Kv Sørlandsveien 

Ole Tobias Olsens gate

 • Rundkjøring
Kirkegata fra Mo i Rana stasjon mot Mo kirke

Sørlandsveien

 • Rundkjøring
Kv Verkstedveien 
 • bru Andfiskå bru (Andfiskåga, 21 m)
 •  
Fv7362 Øverdalsveien fra Dalsgrenda via Storbruforsen til Litlforsen (9,0 km)
 • bru Dalselv bru (Dalselva, 41 m)
 • bru Skamdalen bru (Skamdalselva, 57 m)

Hemnes

Europavegen

 • bru Urlandså bru (Urdlandåga, 81 m)
 •  
808 Hemnesvegen fra Varpen, Finneidfjord, mot Hemnesberget
 • info Finneidfjord
 • bru Bjerka nye bru (Bjerkaelva, 69 m)
Bjerka
 •  
Fv7358 Bjerkadalsvegen fra Bjerka til Forsen (8,1 km)
 •  
Kommunal vei til Bjerka stasjon
 •  
Fv7350 Mulvikveien fra Valla til 806 Korgen (10,3 km)
 • bru Leirelva bru (Leirelva, 61 m)
Korgen
 •  
Fv7352 Leirskarveien fra Olderneset til Tverråga (13,6 km)
 •  
806 Parkveien fra Korgen til Fv7340 Bleikvasslia (Villmarksveien)

Vefsn

Luktvassvegen

 • bru Andbakkelv bru (Storelva, 33 m)
 • bru Geitforselv bru (Geitforselva, 33 m)
 •  
Kv Korgfjellveien fra Rabben gamle E6 over Korgfjellet (560 moh.) til 806 Korgen
 • info Knutlia
 •  
Fv7316 Elsfjordvegen fra Osen til Elsfjord
 • bru Hattelvbrua (Luktvasselva, 80 m)
 •  
78 Ømmervassvegen fra Ømmervatnet via Drevjemoen mot Mosjøen (28,1 km), og mot 17 Leirfjord (35,7 km)
 • bru Kaldågbrua (Kaldåga, 30,6 m)
 •  
Fv7333 Luktvassvegen fra Røsthavet til 78 Låsaneset (3,1 km)
 • bru Straumanbrua (Straumanelva, 80 m)
 • bru Dønfors bru (Dønforselva, 25 m)
 •  
Fv7327 Mjåvassvegen fra Mjåvatnet 
 •  
Fv7327 Fustvassvegen fra Nesan 
 •  
Fv7327 Fustvassvegen fra Aspnes 
 •  
Fv7327 Luktvassvegen fra Baågneset 
 • bru Baågbrua (Baåga, 111 m)
 • bru Forsmo bru (Fusta, 80 m)
 •  
Fv7327 Fustvassvegen fra Forsmoen 
 • Rundkjøring
Fv7326 Markvegen fra Skotsmyr til Remma (7,2 km)
Fv7327 Båtholvegen mot Forsmoen
Mosjøen
 •  
78 Fjordvegen fra Kulstad til 17 Stormoen i Leirfjord (34,6 km)
 •  
Kv Odin Benums veg til Vefsn folkehøgskole (0,5 km)

Vollanvegen

 •  
Fv7272 Uten navn fra Baustein mot ferge Mosjøen–Hundåla–DagsvikHusvika
 •  
Mosjøen stasjon
 •  
Kv Austerbygdvegen til Fv7324 Hammarheim (1,6 km)
 • Rundkjøring
Kv B. Bjørnsons veg fra Alfheimsjøen til Skjervosen (0,5 km)
(E6 svinger i krysset)

Vefsnvegen

 • Rundkjøring
779 Mathias Bruns gate fra Nyrud mot Mosjøen lufthavn, Kjærstad (6,4 km)
(E6 svinger i krysset)
 •  
Fv7324 Uten navn fra Kippermoen til Skjåmoen (10,8 km)
 • info Storbjønnvatn

Grane
Veiarbeid Ny, bedre vei under bygging, Lien-Svenningelv bru(Svebakken), 12 km, oppstart sist i 2021, klar i 2025, bompenger siden 2017 (se E6 Helgeland sør)[27]
 • Det bygges tunnel tunnel ved Trofors stasjon (1500 m) og bro Svenningelv bru

Granevegen

 • info Laksforsnesset
 • bru Gluggvasselv bru (Gluggvasselva, 59 m)
 •  
Kv Turmovegen fra Grane til Laksfors stasjon (7,4 km)
Trofors
 •  
 Troforsvegen fra Trofors mot riksgrensen → Lv1116 til Västansjö
803 Troforsvegen til Trofors stasjon

Svenningdalsvegen

 • info Granneset (til Åsmo, 12 km)
 •  
Kommunal vei til Svenningdal stasjon
 • bru Båfjellelva bru (Båfjellelva, 37 m)
 • bru Kappskardelva bru (Kappskardelva, 37 m)
 •  
76 Tosenvegen fra Vasselv mot 17 i Brønnøy

Litl-Majavassvegen

 • info Vasselv (til Litl-Majavatn, 18 km)
 • info Bertilfossen
 Ny, bedre vei under planlegging, Kappfjellia-Flyum og Majahaugen-fylkesgrensen, 10 km. Reguleringsplan vedtatt, byggestart ikke vedtatt. [trenger oppdatering]
 •  
Fv7336 Sørfiplingdalsvegen fra Bjortjønna til Leira (Villmarksveien) (30,4 km)
 • info Kappfjell-lia (365 moh)

Majavassvegen

 • bru Nye Tomasvasselvbrua (Tomasvasselva, 22 m)
 •  
Majavatn stasjon
Porten til Nord-Norge passeres på grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland
 • info Nordlandsporten

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Ferjestatistikk 2012» (PDF) (PDF). Statens vegvesen. juni 2014. s. 198. Arkivert fra originalen (PDF) 5. mars 2016. Besøkt 7. januar 2015. 
 2. ^ https://www.vegvesen.no/vegkart
 3. ^ «NAF veibok: Trondheim – Mosjøen – Kirkenes» (PDF). Arkivert fra originalen (PDF) 3. oktober 2006. 
 4. ^ «Se filmen om veien som gjør E6 hele 18 kilometer kortere». motor.no. Besøkt 10. desember 2018. 
 5. ^ «Fakta». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 7. februar 2019. Besøkt 6. februar 2019. 
 6. ^ «Bakgrunn». Statens vegvesen. Arkivert fra originalen 7. februar 2019. Besøkt 6. februar 2019. 
 7. ^ Lysvold, Susanne Skjåstad (27. august 2017). «Her kommer Norges nest lengste hengebru». NRK. Besøkt 6. februar 2019. 
 8. ^ E6 Helgeland sør
 9. ^ E6 Sørelva–Borkamo
 10. ^ E6 Kapskarmo–Brattåsen–Lien
 11. ^ a b «Opsjonsparsellene blir kuttet». Statens vegvesen. 3. desember 2018. 
 12. ^ Her har E6 vært stengt 77 ganger i vinter
 13. ^ Norge ble delt i to 141 ganger i fjor – men Vegvesenet vil ikke prioritere utbedring
 14. ^ E6 Sørfold
 15. ^ Statens vegvesens nyhetsarkiv – 31.01.2012[død lenke] med videre link til konseptvalgutredningene. Besøkt 29.02.2012.
 16. ^ Lokalavisa Nord-Salten – Artikkel 02. feb. 2012 Vil beholde ferge… Arkivert 4. mars 2016 hos Wayback Machine.. Besøkt 29.02.2012.
 17. ^ Bypakke Narvik
 18. ^ E6 Sjømannskirka-Ornes
 19. ^ Svolvær–Skutvik–Skrova (Torghatten Nord 2021)
 20. ^ E6 Ulvsvågskaret
 21. ^ https://www.vegvesen.no/vegkart/
 22. ^ E6 Sørfold
 23. ^ E6-flaskehalsen på Fauske er borte
 24. ^ https://www.vegvesen.no/vegkart/
 25. ^ E6 Sørelva–Borkamo
 26. ^ Værmelding for Saltfjellet
 27. ^ E6 Kapskarmo–Svenningelv–Lien, Statens vegvesen, 11. februar 2022