Hopp til innhold

Veier i Trøndelag

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Europavei 6 ved Grong
Vinjeøra i Hemne, med europavei 39 til venstre

Veinettet i Trøndelag består av veiene i Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker, disse ble slått sammen til Trøndelag fylke 1. januar 2018.[1]

Fylkets viktigste veier

[rediger | rediger kilde]

Hovedveiene i fylket er riksveiene. Disse er europavei 6 mellom grensen mot Nordland i Namsskogan og grensen mot Oppland i Oppdal, europavei 14 mellom Trondheim og grensen mot Sverige i Meråker, europavei 39 mellom Trondheim og grensen mot Møre og Romsdal i Hemne. Riksvei 3 går fra Ulsberg i Rennebu mot Østerdalen og riksvei 70 fra Oppdal til Kristiansund i Møre og Romsdal. Riksvei 706 er Trondheims nordlige omkjøringsvei via Trondheim havn.

Blant andre viktige veier kan særlig nevnes fylkesvei 17. Denne veien er mest kjent som kystriksveien i Nordland, men den delen av veien som går i Nord-Trøndelag har også en viktig funksjon, blant annet som forbindelse mellom Namsos og Steinkjer, og som forbindelse til Ytre Sør-Helgeland i nabofylket. Veien er også en del av forbindelsen til E6 for kystkommunene i den nordre delen av Nord-Trøndelag.

Andre viktige veier er fylkesvei 30 fra Støren til Røros, fylkesvei 714 fra Orkdal til Hitra og Frøya, samt fylkesvei 715 fra Trondheim via ferge til Fosen og Namdalseid.

Bruer og tunneler

[rediger | rediger kilde]
Skarnsundbrua
Nærøysund bru
Melhusbrua
Trøndelags lengste veibruer
 1. Skarnsundbrua, 1 010 meter
 2. Nærøysund bru, 701 meter
 3. Kråkvågbrua, 630 meter
 4. Marøybrua, 590 meter
 5. Stokkøybrua, 525 meter
 6. Kroppanbrua, 402 meter (mot nord)
 7. Lokkaren bru, 435 meter
 8. Melhusbrua, 400 meter
Trøndelags lengste veitunneler
 1. Hitratunnelen, 5 645 meter
 2. Frøyatunnelen, 5 305 meter
 3. Helltunnelen, 3 928
 4. Storsandtunnelen, 3 653 meter
 5. Viggjatunnelen, 2 711 meter
 6. Valslagtunnelen, 2 624 meter
 7. Strindheimtunnelen, 2 502 meter
 8. Steinfjelltunnelen, 2 114 meter

Trøndelag har tre undersjøiske tunneler. Hitratunnelen forbinder Hitra med fastlandet, mens Frøyatunnelen går mellom Hitra og Frøya, begge på fylkesvei 714. Skansentunnelen på riksvei 706 forbinder Ila med Brattøra under Skansenløpet i Trondheim.

Viktige forbindelser

[rediger | rediger kilde]

Øyforbindelser og fjordkryssinger

[rediger | rediger kilde]

En av de viktigste øyforbindelsene i fylket er veien til Hitra og Frøya, med Hitratunnelen og Frøyatunnelen. Lengre nord er Stokkøya bundet til fastlandet med Stokkøybrua. Øyene Kråkvåg og Storfosna er bundet sammen med Kråkvågbrua, men har ikke bruforbindelse til fastlandet. Vikna er knyttet til fastlandet med Nærøysund bru og Marøybrua, mens Otterøya i Namsos har fastlandsforbindelse over Lokkaren bru. Blant andre bruforbindelser med stor betydning kan nevnes Skarnsundbruafylkesvei 755 og bruene over Namsen ved Namsos.

Fjelloverganger

[rediger | rediger kilde]

Viktige fjelloverganger i Trøndelag er på fylkesvei 773 gjennom Steinfjellet i Namsskogan/Røyrvik, fylkesvei 765 ved Lauvsjølia i Lierne, fylkesvei 705 Tydal-Røros og Dovrefjelleuropavei 6. I tillegg kommer mellomriksveiene fylkesvei 72 ved Sandvika i Verdal og europavei 14 ved Storlien og fylkesvei 31 i Vauldalen.

Mellomriksveier

[rediger | rediger kilde]

Det er fem mellomriksveier fra Nord-Trøndelag til Sverige. I tillegg til de tre nevnt ovenfor, går fylkesvei 756 til grensen ved Sandvika i Verdal, fylkesvei 74 går gjennom Lierne til Gäddede, og fylkesvei 765 (også i Lierne) går til Sverige ved Rengen.

Referanser

[rediger | rediger kilde]
 1. ^ «Nå er det vedtatt. Trøndelag er samlet.». Adresseavisen. 8. juni 2016. Besøkt 5. januar 2018. 
Autoritetsdata