Hopp til innhold

Europavei 39 (Agder)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Europavei 39 (Agder)
Strekning
Kristiansand ferjehavn–Rogaland fylkesgrense
Data
Lengde122 km
- motorvei25 km
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier
Restriksjoner
BomstasjonerBomringen i Kristiansand
Kristiansand vest–Lyngdal vest

Europavei 39 i Agder er delen av E39 som går gjennom Agder fylke. Veien starter i Kristiansand havn og løper vestover forbi Søgne, Mandal, Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord før den når fylkesgrensen mot Rogaland. Strekningen gjennom Agder er 122 kilometer lang.

Historie[rediger | rediger kilde]

Fra ridesti til kjørevei[rediger | rediger kilde]

Dagens vei følger i stor grad Vestlandske hovedvei, den gamle hovedferdselsåren mellom Christiania og Stavanger. Hovedveien fra Stathelle til Stavanger ble opparbeidet første gang som kjørevei for hest og kjerre på begynnelsen av 1800-tallet. Den var planlagt og tilrettelagt for postgang, embetsmenn og militærvesenet.

Utdypende artikkel: Vestlandske hovedvei

Rundt 1919 skiftet veien navn til Sørlandske hovedvei[1], og mot slutten av 1920-årene var strekningen gjennom Agder i stor grad oppgradert for å kunne håndtere den fremvoksende automobiltrafikken. Flere strekninger på hovedveien ble finansiert med hjelp fra lokale bedrifter og banker. Ett eksempel er veien over Øyekleiva mellom Øye og Feda i Kvinesdal kommune. Den 8 kilometer lange strekningen stod kjøreklar i 1926, og var i stor grad finansiert med midler fra Flekkefjord og Kvinesdal kommuner sammen Flekkefjord Sparebank og Liknes Sparebank.[2]

Veianlegget Knuden fra 1922 er et eksempel på hvordan stamveien i vestre Agder ble bygget ut for å håndtere biltrafikk. Her ble veien lagt i sløyfe over seg selv. Dette var billigere enn å legge veien i rett strekning på en kostbar fylling.

En annen trøblete strekning var veien mellom Søgne og Mandal. Veien gikk over Trysfjorden med ferje, og på hver side av fjorden var veien så bratt at biltrafikken fikk problemer. Særlig ille var det fra gården Klemma vestover til Vatne og Skagestadvatnet i Mandal. Den ene bakketoppen, «Griseryggen», hadde så skarp brytning fra stigning til fall «at bilene tildels ble hengende igjen på bakkekammen.»[2][3] De verste flaskehalsene ble eliminert utover i 1920-årene, blant annet ble ferjestrekningen over Trysfjorden erstattet av en ny bilvei langs Tryfjorden i 1923, og videre opp til Døle bru i 1920-årene.[2]

I 1928 ble riksveissystemet innført, og stamveistrekningen gjennom Agder fikk navnet riksvei 40. Veien gikk stort sett langs dagens parsell, men fra Flekkefjord til Stavanger fulgte den dagens fylkesvei 44 langs kysten og over Jæren.[4] I 1965 ble europaveisystemet innført i Norge, og stamveiruten mellom Oslo og Stavanger ble omdøpt til E18. Samtidig ble stamveiruten Flekkefjord–Stavanger flyttet til dagens rute lenger inne i landet.

27. mai 1997 ble stamveiruten Kristiansand–Stavanger omdøpt til E39, og rundt 500 nummerskilt i Agder måtte byttes ut eller endres.[5][6] Med omnummereringen ble strekningen en del av europavei 39, som løper fra Aalborg i Danmark til Klett i Trøndelag.

Utbygging til hovedvei[rediger | rediger kilde]

Utenom bysentrene var Sørlandske hovedvei i stor grad en smal, landsens grusvei frem til etter andre verdenskrig.[7] Etter hvert som biltrafikken økte i 1950-årene, fikk flere strekninger fast dekke. Mot slutten av 1950-årene startet en omfattende tilrettelegging for moderne biltrafikk, der veien ble rettet og utvidet, eller flyttet til helt nye parseller.[8]

Kristiansand–Mandal[rediger | rediger kilde]

Strekningen fra Kristiansand til Brennåsen var ferdig utvidet i begynnelsen av 1960-årene, mens motortrafikkveien fra Brennåsen til Lunde åpnet i januar 1973 og videre til Lindelia i 1978.[9] Strekningen ble nedklassifisert til vanlig landevei i november 2002 på grunn av veiens bredde, stigning og kryss i plan. Farten ble samtidig satt ned fra 90 til 80 km/t.[10]

Veien fra Lindelia til Try og Døle bru ble utvidet og rettet ut frem til 1972. Blant annet ble Knuden (Gjengesti bru) avløst av ny vei i 1969. Derfra og videre til Mandal ble veien gradvis utbedret i 1980-årene, og europaveien ble lagt utenom Mandal sentrum i oktober 1991.[8]

Mandal–Lyngdal[rediger | rediger kilde]

Fra Mandal sentrum til Mones og videre til Skogsfjord ble hovedveien utvidet og rettet ut i begynnelsen av 1960-årene. Frem til 1970 ble strekningen videre mot Vigeland rettet ut og utvidet, og europaveien ble lagt utenom Vigeland sentrum i desember 1977.[8] I juni 1999 ble også den svingete strekningen innerst i Fasselandsvannet erstattet av en ny og rett strekning på fylling ute i vannet.[11]

Fra mai 1997 ble stamveien mellom Kristiansand og Rogaland grense omdøpt fra E18 til E39. Dermed ble strekningen innlemmet i E39 som i Norge går fra Kristiansand til Klett sør for Trondheim.

Det ble også gjort store utbedringer nærmere Lyngdal. Veien ble lagt i ny trasé i Ostestadbakken 1962–1967. Fra Oftedal, gjennom Herdal og til Rom i Lyngdal ble veien utbedret i perioden 1974–1981. Blant annet ble veien lagt i ny snorrett trasé gjennom Herdal i 1976.[12] I oktober 2011 ble den smale og kronglete strekningen i Steinslandsbakken erstattet av en 3 kilometer lang 2+1-vei mellom Fardal og Osestad i Lindesnes kommune.[13] Strekningen har motortrafikkvei-standard, men er ikke skiltet motortrafikkvei.

Lyngdal–Flekkefjord[rediger | rediger kilde]

Veien ble utvidet fra Skolandsvannet i Lyngdal og nordover til Vatland fra begynnelsen av 1960-årene til begynnelsen av 1970-årene. Veien ble lagt i ny parsell ved Vatland i 1972 og videre utvidet til Handeland frem mot 1978. Deretter løp veien videre mot Liknes med ny parsell ved Gluggevatn og fra Utsikten ned til Liknes i perioden 1965–1968. Veien ble lagt i ny parsell mellom Øye og Feda i årene 1959–1965 og erstattet den smale og svingete veien over Øyekleiva. Siden ble veien lagt på bro utenom Feda sentrum i 1972, og i ny parsell videre til Hestespranget i 1982. Siden ble veien utbedret til Flekkefjord utover i perioden 1982–1987.[8]

I 2006 ble veien lagt fullstendig om i helt ny parsell mellom Handeland og Feda. E39 ble dermed lagt utenom Liknes sentrum og reduserte avstanden mellom Lyngdal og Flekkefjord med 10 kilometer. Den nye strekningen ble bygget som et offentlig–privat samarbeid med en avtale om vedlikehold frem til 2031.[14] Veien er bygget som to felt uten midtdeler, der tre av fire kryss er bygget som planfrie kryss.

Flekkefjord–Rogaland grense[rediger | rediger kilde]

Fra Flekkefjord ble veien lagt over i ny parsell over Flikka og Sira i 1965. I juni 1996 ble veien lagt i ny parsell fra Flekkefjord og utenom Loga. Den nye strekningen omfattet et nytt planfritt kryss til Flekkefjord sentrum og tre nye tunneler.[15] Fra Loga til Sirnes ble veien utbedret i første halvdel av 1960-årene, og utenom Flikka i perioden 1968–1973. Den vanskelige Skjeggestadbakken syd for Sira ble utvidet og omlagt i tunnel i 1986–1987.[8]

Fra Sira til fylkesgrensen ble veien lagt langs Lundevatnet i 1945, og erstattet dermed den beryktede strekningen over Tronåsen. I perioden 1968–1978 ble veien frem mot fylkesgrensen utvidet og rettet ut.[8]

Utbygging til motorvei[rediger | rediger kilde]

Utover i 1990-årene hadde trafikken på E39 vokst kraftig, og det var tidvis køproblematikk gjennom Kristiansand og til Søgne. Strekningen hadde også blitt svært ulykkesbelastet, og det var dårlig fremkommelighet flere steder – særlig for tungtransporten vinterstid. Etter 2000 ble det bare utført mindre utbedringer på veien, blant annet ble strekningen fra Volleberg til Tangvall utvidet til fire felt. Men utover på 2000-tallet tok politikere, trafikanter og beboere i regionen til orde for en omfattende utbygging av hele strekningen til motorvei.

Etter flere tiår med planlegging og utredninger, vedtok myndighetene at E39 skulle bygges ut til motorvei fra Kristiansand til Vigeland, og videre i to- og trefelts motortrafikkvei fra Vigeland til Ålgård i Rogaland.[16] Denne beslutningen ble i 2018 omgjort av regjeringen Solberg, som vedtok at hele strekningen fra Kristiansand til Ålgård skal bygges ut til firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t.[17]

Utbyggingen av strekningen ble overført til det statlige utbyggerselskapet Nye Veier AS, og den første strekningen Kristiansand vest–Mandal øst (Grauthelleren–Døle bru) ble igangsatt høsten 2018. I desember 2021 åpnet strekningen Døle bruMandalskrysset som den første motorveistrekningen på E39 i fylket. I november 2022 åpnet parsellen Kristiansand vest–Døle bru, og i løpet av 2026 ventes det at motorveien skal være ferdig utbygget til Blørstad, øst for Vigeland. Utbygging av strekningen videre til Herdal i Lyngdal er per 2022 fortsatt ikke avklart. Hele den nye motorveistrekningen fra Kristiansand til Røyskår blir 62 kilometer lang, mot dagens 72 kilometer.[18] Reisetiden blir halvert, og det forventes en kraftig nedgang i ulykker. Utbyggingskostnaden ble i 2017 anslått til 21,4 milliarder kroner.

De gjenstående strekningene utenom Kristiansand sentrum og Røyskår–Rogaland grense er under planlegging med ukjent byggeperiode.

Utbyggingsparsellene[rediger | rediger kilde]

 •  motorvei Varoddbrua–Grauthelleren (Ytre Ringvei, 10 km): Mål om vedtatt reguleringsplan vinteren 2022–23. I mai 2022 besluttet selskapet å utsette prosjektet inntil videre, på grunn av økte kostnader i bygg- og anleggsbransjen. Tidspunkt for oppstart er derfor usikker.[19][20][21][22][23][24]
 • motorvei Grauthelleren (Kristiansand vest)–Døle bru (Mandal øst) (19 km), påbegynt 2018, åpnet 24. november 2022.
 • motorvei Døle bru (Mandal øst)–Mandalskrysset (Mandal by) (7 km motorvei + 5 km motortrafikkvei til Ime, øst for Mandal by), påbegynt høsten 2019, åpnet 22. desember 2021[25][26]
 •  motorvei Mandalskrysset–Blørstadkrysset (østre del av Mandal–Lyngdal øst) (8,5 km). Kommunedelplan vedtatt april 2020, reguleringsplanarbeid i gang. Nye Veier hadde opprinnelig mål om vedtatt reguleringsplan våren 2022, med byggestart i 2023 og veiåpning i 2026. I mai 2022 kunngjorde selskapet at de utsatte Mandal–Lyngdal inntil videre på grunn av økte kostnader i bygg- og anleggsbransjen. I desember 2023 lyste Nye Veier ut konkuransen om å bygge strekningnen, med planlagt byggestart våren 2025 og veiåpning høsten 2027.[27][28][29]
 •  motorvei Blørstadkrysset–Herdal (vestre del av Mandal–Lyngdal øst) (17 km). Kommunedelplan vedtatt april 2020, reguleringsplanarbeid i gang fra høsten 2020. Nye Veier hadde opprinnelig mål om vedtatt reguleringsplan våren 2022, med byggestart i 2023 og veiåpning i 2026. I mai 2022 kunngjorde imidlertid selskapet at de utsatte prosjektet inntil videre på grunn av økte kostnader i bygg- og anleggsbransjen. Strekningen Mandalskrysset–Blørstadkrysset planlegges bygget ut 2023–2026, byggetid for resten av strekningen er foreløpig usikker.[30][31][32][33][34][35]
 • Veiarbeid motorvei Herdal–Røyskår (Lyngdal øst–Lyngdal vest) (10 km), Reguleringsplan vedtatt juni 2020, prosjektet utlyst for utbygging i september 2020. Byggestart var høsten 2021 og åpning i juli 2025.[36]
 •  motorvei Røyskår–Ålgård (Lyngdal vest–Ålgård) (cirka 95 km). Forslag til kommunedelplan sendt Samferdselsdepartementet for endelig vedtak i juni 2020. Utbyggingsperiode foreløpig ikke klar.[37]

Trafikkmengde[rediger | rediger kilde]

Trafikkmengden varierer kraftig langs strekningen. Høyest trafikk er det i Kristiansand. Deretter faller trafikken gradvis vestover, før den når et bunnpunkt på rundt 5300 kjøretøy i døgnet over Kvinesheia. Deretter øker trafikken igjen vest for Kvinesheia mot Flekkefjord og faller litt igjen frem mot fylkesgrensen til Rogaland.

Under er en tabell med strekningsvis trafikkmengde i 2020, basert på beregninger fra Statens vegvesen.[38] Kolonnen til høyre angir hvor mange prosent av trafikkmengden som utgjøres av tungtrafikk som trailere, lastebiler og busser.

Strekning Kommune ÅDT (2020) Tungtrafikk
Kristiansand havn Kristiansand 3 000 10 %
Rundingen–Hellemyr Kristiansand 23 000–33 000 8–16 %
Hellemyr–Rosseland Kristiansand 20 800–24 000 11–13 %
Rosseland–Tangvall Kristiansand 18 000 15 %
Tangvall–Lunde Kristiansand 13 000 15 %
Lunde–Lohnelier Kristiansand 12 000 15–16 %
Lohnelier–Ime Kristiansand/Lindesnes 8 800–9 150* 16 %
Ime–Mandal (Skarvøy) Lindesnes 11 000–14 845 12–15 %
Mandal–Vigeland (Valle) Lindesnes 9 586–11 000 10–11 %
Vigeland–Lyngdal (Presthøl bru) Lindesnes/Lyngdal 7 000–9 500 11–16 %
Lyngdal–Handeland Lyngdal 5 300–5 800 18 %
Handeland–Opofte Lyngdal/Kvinesdal 5 300 19 %
Opofte–Feda (Fedaheitunnelen) Kvinesdal 6 760 16 %
Feda–Flekkefjord Kvinesdal/Flekkefjord 7 500–8 000 16 %
Flekkefjord–Rogaland grense Flekkefjord 5 400–6 900 19–20 %

* Tall for 2018

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Videre forbindelse: Europavei 39 (Rogaland)

Agder fylke[rediger kilde]

Flekkefjord
 
motorvei 4-felts motorvei gjennom fylket under planlegging, fordelt på planprogram-strekningene Rogaland grense–Røiskår, Røiskår–Herdal, Herdal–Mandalselva (25 km), og Breimyr–Varoddbrua.[39]

Uten navn

 • info Tronvik sør

Sirneset

 • bru Sireåen bru (Sira, 103 m)
 •  
467 Sirnesvegen fra Skjeggestad mot Fv4210 Sira

Uten navn

 •  
Fv4152 Eie fra Eide mot 44 Flikka og Trolldalen (9,7 km)
 • info Øvre Flikkabakken
 • info Nedre Flikkabakken
 •  
Fv4152 arm Flikkabakken fra Flikka mot Loga
466 Gylandsvegen til 42 Sandvatn
 •  
Fv4152 Flikkaveien mot Flikka
Fv4152 Loga mot 44 Trolldalen
Flekkefjord
 • Veikryss
 Flekkefjord
 • Rundkjøring
44 Austadveien fra Sundslia mot Egersund i Eigersund

Austadveien

 • bru Sundslia bru (over krysset, 41 m)
 •  
Fv4156 Selandsvegen fra Nuland til Røydland (6,3 km)

Tjersland

 • info Nuland

Uten navn

Kvinesdal

Uten navn

 • bru Fosseland bru (over dalsøkk, 201 m)
 • bru Svindland bru (over krysset, 34 m)
 • Veikryss
 Svindland
 •  
Fv4160 Lindlandsbakken over Feda mot Hangelandsvika
 • Veikryss
 Arm til Hangelandsvika inne i tunnelen. Erstatter 465 til Opofte.
 • tunnel Fedaheitunnelen rampe (⇓1 005 m, ⇑660 m)
 • Rundkjøring
465 Angholmveien fra Hangelandsvika mot 42 i Kvinesdal
Fv4160 Angholmveien mot Svindland
Fedafjorden bru
 • Veikryss
 Opofte
 • Rundkjøring
465 Gjervollstadveien fra Opofte mot 43 i Farsund
 • info Opofte
 • bru Opofte bru (over krysset, 44 m)
 • info Revurdalen
 • bru Steggan bru (over bekk, 60 m)
 • bru Storfossen bru (over bekk, 24 m)

Lyngdal

Flekkefjordveien

 •  
Fv4091 Dragedalen fra Tjomsland til Fv4102 Dragedal
Fv4091 Dragedalen til 465 Opofte i Kvinesdal
 •  
461 Gluggevannsveien fra Handeland mot 465 Liknes og mot Brennåsen i Kristiansand
 • info Handeland
 • bru Eigeland bru (Møska, 19,3 m)
Veiarbeid motorvei Ny 4-felts motorvei er under bygging på strekningen Røyskår–Herdal (9 km), byggestart oktober 2021. Åpning er planlagt i 2025.[40] Bompenger.[41]
 • bru Vatland bru (Møska, 19,1 m)
 • info Skolandsvannet
 •  
464 Møskelandsveien fra Møska bru til 43 Alléen
Lyngdal
 • Rundkjøring
43 Kirkeveien fra Lyngdal mot Farsund
43 Kvåsveien mot 42 i Hægebostad

Mandalsveien

 • bru Slaget bru (Litleåna, 18,2 m)
 • bru Herdal bru (Litleåna, 15,9 m)
Veiarbeid motorvei slutt Endepunkt ny 4-felts motorvei under bygging på strekningen Røyskår–Herdal (9 km)
 •  
Fv4062 Opsalsveien fra Optedal til 43 Moi (13,8 km)
 •  
Fv4064 Kinnungslandsveien fra Optedal til Fv4066 Fokvelland (3,5 km)
 • info ⇓ Svinnes

Lindesnes

Lyngdalsveien

 • Rundkjøring
Fv4214 Vestbygda fra Kalvenes til Fardal
 • bru Valbakken bru (over dalsøkk, 51 m)
 • Rundkjøring
Kv Gåsesteinsveien fra Fardal mot 460 Svennevik
 •  
Fv4214 Vestbygda fra Fardal til Kalvenes
Vigeland
 •  
Fv4054 Smibakken fra Vigeland mot 460 Tryland
 • Rundkjøring
Fv4068 Tjømsveien fra Valle kirke i Vigeland til Tjøm (6,0 km)
460 Peder Claussøns vei mot Lindesnes fyr og mot 42 Håland i Lyngdal

Mandalsveien

 •  
Fv3998 Sjølingstadveien fra Trædal til Skogsfjord (6,6 km)
 •  
Fv4004 Fasselandsveien fra Kilen til Støle (3,6 km)
 • info ⇓ Fasseland

Skogsfjordveien

 • info ⇑ Reibakken
 •  
Fv3994 Hogganvikveien fra Reibakken til 477 Fridtjof Nansens vei
 •  
Fv3998 Sjølingstadveien fra Skogsfjord mot Trædal i Lindesnes
Mandal
 •  
474 Halseveien fra Hald via Mandal til 458 Malmøy
 •  
Arm fra Skarvøy mot sentrum (0,3 km)
 • bru Skåran bru (Mandalselva sideløp, 94 m)
 •  
477 Marnaveien mot 474 Halse
Fv4226 Buøystranda mot 455 Øyslebø
Mandal (Skinnsnes-Ime)

Kristiansandsveien

 •  
458 Søren Jaabæks vei fra Skinnsnes mot Gismerøya
 • Rundkjøring
455 Marnarveien fra Nedre Ime mot Åseral
 • Rundkjøring
439 (Gamle E39) Kristiansandsveien fra Ime skole til Døle bru

Uten navn
motortrafikkvei info Ime – Mandalskrysset (4 km)

 • Rundkjøring
455 Uten navn fra Mandalskrysset mot Nedre Ime, og mot Åseral
Fv3973 Skoieveien (rasteplass Mandal rasteplass) til Valand (4,2 km)

motorvei info Mandalskrysset – Grauthellerkrysset

 • bru Ramsdalen bru (over Ramsdalen, 132,5 m)
 • bru Dalan bru (over kommunal vei, 108,1 m)
 • bru Flegemyra viltundergang (miljøtunnel, 40,5 m)
 • Veikryss
 Dølebrukrysset
 • Rundkjøring
459 Røyselandsveien til 455 Nøding (5,8 km)
 • Rundkjøring
459 Røyselandsveien til 439 Hanevatnet (0,3 km)
 • bru Dølebrukrysset kulvert (over krysset, 9,9 m)
 • bru Mjåvatnet kulvert (over Fv439, 15,41 m)

Kristiansand

Uten navn

 • bru Lohnelier bru (over krysset, 57 m)
 • Veikryss
 Lohnelierkrysset
 • Rundkjøring
Fv3974 Eikestølveien til 439 Holmen (4,0 km)
 • Rundkjøring
439 Holmenfossveien mot Dølebrukrysset, og Uten navn mot Monankrysset
 • bru Tag bru (over skogsbilveg, 37 m)
 • bru Tverråna bru (Tverråna, ⇓41,6 m, ⇑35 m)
 • Veikryss
 Monankrysset
 • Rundkjøring
439 Uten navn mot Grauthellerkrysset
 • Rundkjøring
439 Uten navn mot Dølebrukrysset
 • bru Monan bru (over krysset og Songdalselva, ⇓353 m, ⇑366 m)
 • bru Mjåvannsknuten bru (over bekk, 46,7 m)
 • bru Bukksteinsvannet bru (over Bukksteinsvatnet, 114,5 m)
 • Veikryss
 Grauthellerkrysset
 • Rundkjøring
492 Uten navn til Mjåvann industriområde (2,0 km)
439 Vesterveien mot Monankrysset
 • bru Grauthelleren bru (over krysset, 82,2 m)
 • Rundkjøring
E39 fortsetter som Vesterveien
motorvei slutt

Vesterveien

 
 • 4-felts vei planlegges mellom Grauthelleren og Gartnerløkka i Kristiansand.[42]
 
 • 4-felts vei i ytre ring forbi Kristiansand planlegges.[43]

Fidjebakken

E39 i venstre, og begynnelsen/slutten på fylkesvei 456 i midten ved Hannevika og Tinnheia før veien som E39
 • info ⇓ Fidjane
Kristiansand
 • Veikryss
 Rigetjønnveien
 • bru Rigedalen bru (over krysset, 38 m)
 • Rundkjøring
Kv Rigetjønnveien mot Hannevika
 • Rundkjøring
Kv Kartheia mot Slettheia
Kv Hellemyrbakken mot Hellemyr
 • Veikryss
 Arm til Hannevika
bare fra/mot vest
 • Rundkjøring
arm Uten navn fra Hannevika til Hannevikbukta industriområde
456 Vågsbygdveien til Fiskå
456 Vågsbygdveien mot Tangvall
 • tunnel Veikryss Arm Vågsbygdporten (⇓1 343 m, ⇑1 320 m), bare fra/mot øst
 •  
456 Vågsbygdveien fra Fiskå mot Tangvall

Vesterveien

 • Veikryss
 Vesterveien
ingen avrampe mot øst
 •  
Kommunal vei fra Hannevika
 • Rundkjøring
Kommunal vei mot Grim
 • Veikryss
 Vesterbrua
kun mot/fra vestE39 forlater hovedveien
 •  
 Vesterbrua mot Timenes
 • Rundkjøring
 Vesterveien fra Bellevue mot Frobusdalen
483 Møllevannsveien til Setesdalsveien (1,8 km)
 •  
Kristiansand fergehavn

Videre forbindelse: Europavei 39 (Danmark)

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Hageland, Torfinn Normann (2000). «Postvegen langs kysten». Gamle veger i Vest-Agder. Kristiansand: Statens vegvesen Vest-Agder. s. 94. ISBN 8299576105. 
 2. ^ a b c Barth, Fred. (1950). Vest-Agder fylkes vegvesens historie. [Grindheims bok- og papirh.] s. 288, 289–294, 305. 
 3. ^ Hageland, Torfinn Normann (2000). Gamle veger i Vest-Agder. Statens vegvesen Vest-Agder. s. 125. ISBN 8299576105. 
 4. ^ Journalist, Sveinung Berg Bentzrød. «Dette er din norske veihistorie - og dine foreldres - og dine besteforeldres. Slik ble E18 til.». Aftenposten. Besøkt 23. november 2019. 
 5. ^ «E18 endrer navn». Avisen Agder. 24. juli 1996. s. 3. 
 6. ^ Olsen, Anne Christine F. (26. mai 1997). «E18 blir til E39». Avisen Agder. s. 2. 
 7. ^ Haugen, Torbjørn (1984). Vest-Agder veghistorie. Kristiansand: [Vegsjefen i Vest-Agder]. s. 327–342. 
 8. ^ a b c d e f Aas, Sigurd (1993). Vegvesenets historie. [Vegsjefen i Vest-Agder]. s. 186–224. 
 9. ^ «Motorvei, men ikke 90 km/t». Fædrelandsvennen. 11. januar 1973. s. 6. 
 10. ^ Janse, Arne Roger (28. november 2002). «Slutt på motorvei i Søgne». Fædrelandsvennen. s. 4. 
 11. ^ Klækken, Birgitte (25. juni 1999). «Feiret ny veistrekning». Fædrelandsvennen. s. 17. 
 12. ^ «Siste Herdalssving». Fædrelandsvennen. 22. mai 1976. s. 8. 
 13. ^ «Kostet over 300 mill. og skulle bli del av ny E39 – kan bli landets flotteste lokalvei». www.aftenbladet.no. Besøkt 25. april 2020. 
 14. ^ OPS-prosjekt E39 Lyngdal-Flekkefjord Arkivert 11. mars 2016 hos Wayback Machine.. Statens vegvesen (17. desember 2010)
 15. ^ Munksgaard, Kristen (28. juni 1996). «Statsråd Opseth åpnet den nye E18-traseen». Avisen Agder. s. 14. 
 16. ^ Sellevold, Terje (30. juni 2014). «Firefelt fra Søgne til Ålgård». NRK. Besøkt 25. april 2020. 
 17. ^ NTB, (NTB) (3. august 2018). «Går inn for fire felts motorvei fra Kristiansand til Stavanger». smp.no (norsk nynorsk). Besøkt 25. april 2020. 
 18. ^ Samferdselsdepartementet (11. mai 2017). «Ny E39 mellom Kristiansand og Lyngdal snart en realitet». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 25. april 2020. 
 19. ^ «E18 Ytre ringvei». www.ytreringvei.no. Besøkt 26. september 2022. 
 20. ^ Nordahl, Victoria Marie (31. mai 2022). «Nye Veier utsetter veibygging på grunn av økte priser». NRK. Besøkt 4. juni 2022. 
 21. ^ «Fem konkurranser fra Nye Veier». Nye Veier AS. 30. mai 2022. Arkivert fra originalen 5. juli 2022. Besøkt 4. juni 2022. 
 22. ^ «Over åtte milliarder i konkurranser fra Nye Veier». Nye Veier (norsk). 19. januar 2022. Arkivert fra originalen 25. januar 2022. Besøkt 25. januar 2022. 
 23. ^ «E39 Ytre ringvei». Nye Veier (norsk). Desember 2020. Besøkt 20. desember 2020. 
 24. ^ Reite, Kjetil (16. desember 2021). «(+)Vedtatt i dag: Nye Veier har bestemt om ringvei rundt Kristiansand». fvn.no (norsk). Besøkt 19. desember 2021. 
 25. ^ Ankersen, Roald (22. desember 2021). «Her åpner 11 kilometer av den nye motorveien». fvn.no (norsk). Besøkt 22. desember 2021. 
 26. ^ «Om prosessen – E39 Mandal Øst – Mandal By». Arkivert fra originalen 13. juli 2019. Besøkt 13. juli 2019. 
 27. ^ Amundsen, Bjørn Olav (15. desember 2023). «Nye Veier kommer med nytt E39-prosjekt til over to milliarder». Veier24.no. Besøkt 18. desember 2023. 
 28. ^ Nordahl, Victoria Marie (31. mai 2022). «Nye Veier utsetter veibygging på grunn av økte priser». NRK. Besøkt 4. juni 2022. 
 29. ^ «Fem konkurranser fra Nye Veier». Nye Veier AS. 30. mai 2022. Arkivert fra originalen 5. juli 2022. Besøkt 4. juni 2022. 
 30. ^ Amundsen, Bjørn Olav (26. september 2022). «Ny E39 Mandal-Lyngdal deles i to: Første konkurranse kommer i 2023». Veier24.no. Besøkt 26. september 2022. 
 31. ^ Nordahl, Victoria Marie (31. mai 2022). «Nye Veier utsetter veibygging på grunn av økte priser». NRK. Besøkt 4. juni 2022. 
 32. ^ «Fem konkurranser fra Nye Veier». Nye Veier AS. 30. mai 2022. Arkivert fra originalen 5. juli 2022. Besøkt 4. juni 2022. 
 33. ^ «E39 Mandal–Lyngdal Øst: Fase 5: 2. gangsbehandling». Sweco/Nye Veier. Arkivert fra originalen 12. august 2020. Besøkt 4. september 2020. 
 34. ^ «Nå starter de opp detaljreguleringen av E39 Mandal-Lyngdal». Veier24.no. 18. september 2020. Besøkt 19. september 2020. 
 35. ^ «Kan få kontrakter for flere millioner». Lister24. Besøkt 22. oktober 2019. [død lenke]
 36. ^ «Kunngjør veikontrakt til tre milliarder kroner». 3. september 2020. Besøkt 19. september 2020. 
 37. ^ «Planforslaget for ny E39 Lyngdal vest – Ålgård er oversendt Samferdselsdepartementet til sluttbehandling». Statens vegvesen. 18. juni 2020. Arkivert fra originalen 28. september 2020. Besøkt 19. september 2020. 
 38. ^ «Vegkart». www.vegvesen.no. Besøkt 27. januar 2020. 
 39. ^ E39 Sørvest
 40. ^ «E39 Herdal – Røyskår». Nye Veier. Besøkt 1. juni 2020. 
 41. ^ «Prop. 135 S Finansiering og utbygging av E39 på strekningen Kristiansand vest – Lyngdal vest» (PDF). Samferdselsdepartementet. 11. mai 2017. Besøkt 1. juni 2020. 
 42. ^ E39 Gartnerløkka–Breimyr
 43. ^ E18/E39 Ytre Ring