Liste over norske motorveier og motortrafikkveier

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Det offisielle norske veiskiltet som angir motorvei.

Dette er en liste over norske motorveier og motortrafikkveier. Den inneholder en oversikt over motorveistrekninger i Norge, samt strekninger som er motortrafikkvei, selv om dette ikke er det samme som motorveier. Motortrafikkveier er typisk veier som ligner på motorveier, men ikke oppfyller alle krav. I Norge ble disse veiene tidligere benevnt motorvei klasse B (eller tofelts motorvei, mer uformelt benevnt motorvei), mens vanlige motorveier ble kalt motorvei klasse A. Dette skapte imidlertid forvirring internasjonalt og førte til feil på kart ved at veier fremsto med en høyere standard enn de i virkeligheten hadde. Begrepet ble erstattet av motortrafikkvei i 2006.

Per juli 2019 har Norge 481,5 kilometer skiltet motorvei, og 457 kilometer med skiltet motortrafikkvei. Norges nordligste motorvei er på E6 ved Klett sør for Trondheim.[1] Det planlegges også nye motorveier lenger nord i Trøndelag.[2] Norges sørligste motorvei er E18 øst for Kristiansand, men nye E39 ved Mandal vil overta denne statusen i 2022.[3] Landets vestligste motorveistrekning er på riksvei 555 i Bergen, mens den østligste er på E18 ved Mysen. Sistnevnte kan bli erstattet av nye riksvei 3/riksvei 25 ved Elverum, dersom denne blir skiltet motorvei.

Utbyggingen av motorveier i Norge[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Norges motorveier

Det offisielle norske veiskiltet som angir motortrafikkvei.

De første motorveistrekningene i Norge ble åpnet fra 1962 og utover i 1960-årene, og norske veimyndigheter planla å bygge ut nærmere 800 kilometer motorvei frem til 1980. Tidlig i 1970-årene stoppet imidlertid motorveibyggingen opp, blant annet fordi motorveiene la beslag på store deler av utbyggingsprosjektene. Fra 1990-årene skjøt utbyggingen igjen fart, og da motorveien mellom Assurtjern og Vinterbro i Akershus åpnet 9. september 2009, fikk Norge for første gang et nasjonalt motorveinett. Det skjedde ved at de tre lengste motorveistrekningene i Norge – nord, sørøst og sørvest for Oslo – ble knyttet sammen. Det ble da mulig å kjøre sammenhengende på motorvei fra Tønsberg og Gardermoen til grensen mot Sverige ved Svinesund.

I 2015 ble Sverige ferdig med motorveien mellom Pålen og Tanumshede på E6. Da ble norske motorveinettet på cirka 400 kilometer koblet sammen med det europeiske motorveinettet med sammenhengende motorvei helt til Spania, Italia og Serbia.

Frem til 2018 var det motorveier kun på Østlandet, Agder, Rogaland og Hordaland, men 19. desember 2018 åpnet en kort motorveistrekning i Trøndelag.[2] Det er også planer om å bygge rundt 500 kilometer med motorvei i Norge frem mot 2030.

Veier med motorvei- og motortrafikkveistrekninger[rediger | rediger kilde]

Veikart over Norge

Strekningene på listen omfatter til sammen 481,5 km motorvei (502 km om en regner med fellesstrekningene to ganger) og 457 km motortrafikkvei, planlagte og uferdige veier ikke medregnet. Firefeltsveier som ikke er skiltet motorvei, er ikke med på listen. I 2017 hadde Norge rundt 650 kilometer med firefeltsveier.[4]

Utover det som er minimum bredde og antall kjørefelt for de to veitypene, er veibredden på disse strekningene varierende og fremgår ikke av denne oversikten.

Total lengde motorvei Motorvei motortrafikkvei Motortrafikkvei
Vei km km % km % Kommentar
Stamvei E6.svg 2578 217 8,4 216 8,4
Stamvei E16.svg 707 20 2,8 32,9 3 9 km felles med E6, på strekningen Kverndalenkrysset–Kløfta
Stamvei E18.svg 412 216,5 52,5 104 25,2 1 km felles med E6 over Vinterbrosletta
Stamvei E39.svg 1330 20,5 1,5 26 1,9 6 km felles med E16, Åsane–Eidsvåg
Stamvei E134.svg 451 4,5 1,0 0 0 4,5 km felles med E18, Lier–Frydenhaug
Riksvei 3.svg 291 0 0 12 4,1
Riksvei 4.svg 140 9 6,4 33 23,5
Riksvei 7.svg 388 0 0 17 4,3
Riksvei 159.svg 11,4 7,5 65,8 0 0
Riksvei 509.svg 23,5 0 0 4 17
Riksvei 555.svg 45 7 15,6 1 2,2
Riksvei 706.svg 13 0 0 4,5 34,6
181 26,4 0 0 1,2 4,5
557 7,8 0 0 7,8 100
Sum* 481,5 457,4 *Fellesstrekningene er kun regnet med én gang i totalsummen

Tegnforklaring[rediger | rediger kilde]

Veiarbeid Vei under bygging
Veiplan2x.png Vei under planlegging

motortrafikkvei Motortrafikkvei
motorvei Motorvei
Norwegian-road-sign-765.0.svg Avgiftsbelagt vei

Europavei 6[rediger | rediger kilde]

E6 ved Råde.

Stamvei E6.svg 2630 km – motorvei 217 km – motortrafikkvei 216 km

Østfold, Akershus og Oslo[rediger | rediger kilde]

 • motorvei Svinesund (Riksgrense Sverige)–Klemetsrud (Oslo) (104 km) Norwegian-road-sign-765.0.svg
 • Mellom Klemetsrud og Ulven (ca. 8 km) har E6 ikke motorveistatus, selv om veien har fire felt, plandelte kryss og midtdeler. Veien har busslommer direkte ved veien uten separering.[5]
 • Veiplan2x.png motorvei KlemetsrudUlven (Oslo Øst, 15 km). Utredes.[6]

Hedmark og Oppland (Innlandet)[rediger | rediger kilde]

 • motorvei Akershus grenseKolomoen (24 km) Norwegian-road-sign-765.0.svg
 • motortrafikkvei Kolomoen–Tretten (102 km; noen strekninger med tre og fire felt) Norwegian-road-sign-765.0.svg
 • Veiarbeid motorvei Kolomoen–Moelv (43 km).
  • Kolomoen–Kåterud (12 km), åpner høsten 2019
  • Kåterud–Brumunddal (19 km) åpner sommeren 2020
  • Brumunddal–Moelv (12 km) åpner desember 2020.[7]
 • Veiplan2x.png motorvei MoelvØyer (44 km). Under planlegging, planlagt byggeperiode: 2020–2025.[8] Skal bygges ut til motorvei av Nye Veier AS. Strekningen er delt inn i tre parseller:
  • Moelv–Roterud (11 km, inkludert ny Mjøsbru, 2021–2025[9])
  • Roterud–Storhove (21 km, 2021–2025)
  • Storhove–Granrudmoen i Øyer (12 km, 2020–2023[10]).
 • Veiplan2x.png motorvei ØyerTretten (6,5 km). Tunnelløp nummer to i Øyertunnelen under planlegging. Tunnelløpet skal bygges når årsdøgntrafikken passerer 8000. I 2016 hadde årsdøgntrafikken passert 7200, og i 2018 var trafikken på 7500 kjøretøy i døgnet.[11][12]
 • Veiplan2x.png motortrafikkvei TrettenRingebu (Elstad) (23 km). Under utredning. Utvidelse til motortrafikkvei med midtdeler og forbikjøringsfelt.[13] Delt i to delstrekninger:
  • Tretten–Fåvang kirke
  • Fåvang kirke–Elstad. Kommunedelplan for Fåvang kirke–Elstad vedtatt i juni 2019.[14] Utbygging avhenger av Nye Veier AS' prioriteringer.[15]
 • Veiplan2x.png motortrafikkvei Ringebu (Elstad)–Frya (10 km). Strekningen planlegges med byggestart i perioden 2024–2029, avhengig av Nye Veier AS' prioriteringer. [16]
 • motortrafikkvei Frya–Sjoa (33 km, åpnet i 2016)
 • Veiplan2x.png motortrafikkvei Sjoa–Otta (12 km). Strekningen planlegges med byggestart før 2024. Usikker byggestart, avhenger av Nye Veier AS' prioriteringer.[17]
 • Trøndelag[rediger | rediger kilde]

  • motortrafikkvei Støren sør–Gyllan (9,5 km)
  • Veiplan2x.png motorvei motortrafikkvei UlsbergMelhus sentrum (ca. 66 km). Prosjektering pågår. Planlegges og utbygges av Nye Veier AS, med unntak av strekningen Vindåsliene–Korporalsbrua, som bygges ut av Statens vegvesen. Byggetid for strekningen: 2019–2027.[18]
   • Veiplan2x.png motorvei motortrafikkvei Ulsberg–Vindåsliene (ca. 25 km). Mulig byggeperiode: 2020–2023.[18]
   • Veiarbeid motortrafikkvei Vindåsliene–Korporalsbrua (6,5 km). Byggestart: september 2017, åpnes i 2020.[19]
   • Veiplan2x.png motorvei motortrafikkvei Korporalsbrua–Gyllan (14,5 km). Mulig byggeperiode: 2023–2027.[18]
   • Veiplan2x.png motorvei Gyllan–Kvål (11,5 km). Mulig byggeperiode: 2022–2026.[18]
   • Veiplan2x.png motorvei Kvål–Melhus sentrum (7 km). Byggeperiode: 2019–2020/21.[18]
  • motortrafikkvei Skjerdingstad–Jaktøyen (7,5 km): Fire felt nord for Melhus.
  • motorvei Jaktøyen–Sentervegen (8 km)
  • motortrafikkvei Sentervegen–Havnekrysset (Stjørdal) (36 km) Norwegian-road-sign-765.0.svg
  • Veiplan2x.png motorvei Ranheim–Værnes (23 km) utvidelse til motorvei. Prosjektering pågår. Byggeperiode: 2019–2024, første delstrekning åpnes 2021 [20]
  • motortrafikkvei Havnekrysset–Kvithamar (2,5 km)
  • Veiplan2x.png motorvei Kvithamar–Åsen (19 km). Prosjektering pågår. Byggeperiode: 2020–2025/26.[21]
  • motortrafikkvei Gullberget–Skogn (13,5 km)
  • motortrafikkvei Branes–Mule (5,5 km)

  Europavei 16[rediger | rediger kilde]

  Stamvei E16.svg – 707 km – motorvei 21,1 km – motortrafikkvei 32,9 km inkl armer

  Bergen–Kongsvinger(grensen til Sverige)
  Arm Hønefoss–Sandvika (44 km)

  Europavei 18[rediger | rediger kilde]

  E18 ved Sande sør for Drammen.
  E18 sørover fra Undrumsdalskrysset i Re.
  E18 ved Kristiansand Dyrepark.

  Stamvei E18.svg – 412 km (Riksgrensen–Kristiansand) – motorvei 217 km – motortrafikkvei 104 km

  Flere andre strekninger fremstår som motorvei, men er ikke skiltet motorvei. Dette gjelder Mastemyr–Fiskevollen, Filipstad–Blommenholm og Timenes–Kristiansand. Et par strekninger fremstår også som motortrafikkvei, men er ikke skiltet motortrafikkvei – blant andre Ørje–Melleby og Akland–Tvedestrand.

  Europavei 39[rediger | rediger kilde]

  Fritz C. Riebers veg (E39) ved Fjøsanger i Bergen. Vegen er per 2019 ikke klassifisert som motorvei, men vil trolig bli omklassifisert når prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal står ferdig i 2022.

  Stamvei E39.svg 1330 km – motorvei 19 km – motortrafikkvei 26 km

  • Veiplan2x.png motorvei Varoddbrua–Breimyr (Ytre Ringvei, fellesstrekning med E18, 11 km): Planfase, forventet byggetid 2026–2029.[34]
  • Veiarbeid motorvei Breimyr (Kristiansand)–Døle bru (Mandal øst) (21 km), påbegynt 2018, ferdig i 2022
  • Veiplan2x.png motorvei Døle bru (Mandal øst)–Mandalselva (7 km motorvei + 6 km tilførselsvei til Mandal by), påbegynnes 2020, ferdig juni 2022[35]
  • Veiplan2x.png motorvei Mandalselva (Mandal)–Herdal (Lyngdal øst) (26 km), reguleringsplan klar høsten 2019. Forventet byggetid 2022–2025/26[36]
  • Veiplan2x.png motorvei Herdal (Lyngdal øst)–Røyskår (Lyngdal vest) (10 km), planlagt byggetid: 2021–2024
  • Veiplan2x.png motorvei Røyskår (Lyngdal vest)– Ålgård (ca 100 km), kommunedelplan vedtas 2019
  • Veiplan2x.png motorvei Ålgård–Hove (Sandnes) (14 km)
  • motortrafikkvei Sandnes S til Hove, hvor firefelts motorvei starter (ca. 3 km)
  • motorvei Hove, Sandnes–Stavanger (ca. 15 km)
  • Veiarbeid motorvei Schancheholen–Smiene (Eiganestunnelen) i Stavanger, 5 km, åpnes desember 2019[37]
  • Veiplan2x.png motorvei Smiene (Eiganestunnelen)–Harestad (Rogfast) (4,5 km)
  • Veiarbeid motorvei Harestad–Bokn (Rogfast), 30 km firefelts motorvei under Boknafjorden, inkludert Boknafjordtunnelen. Tunnelen blir 26,7 kilometer lang og 392 meter dyp, og den klart lengste undersjøiske veitunnelen i verden. Tunnelen er en del av Rogfast-prosjektet som ble påbegynt 2018. Tunnelen forventes åpnet i 2027.[38]
  • Veiplan2x.png motorvei BoknStord (ca. 70 km), firefelts motorvei over Haugalandet til Stord[39]
  • Veiplan2x.png motorvei StordOs (ca. 50 km), inkludert Hordfast[40]
  • Veiarbeid motorvei Svegatjørn (Os)–Rådal (Nordås i Bergen) (16,3 km). Byggeperiode: 2015–2022
  • motorvei Eidsvåg i Bergen–Vågsbotn (Åsane, Bergen) (6 km, delt trasé med E16)
  • Veiplan2x.png motorvei VågsbotnNordhordlandsbrua planlegges. Forventet vedtatt kommunedelplan i 2020, byggestart mulig i 2025. Vurderes bygget som firefelts motorvei. Består av to hovedalternativer:
   • Ny E39 øst for Bergen sentrum (Ringvei Øst): Fjøsanger–Arna–Klauvaneset (ca. 26 km)
   • Beholde dagens E39 gjennom Bergen sentrum med ny vei mellom Åsane og Nordhordlandsbrua: Vågsbotn–Klauvaneset (8 km)

  Europavei 134[rediger | rediger kilde]

  Stamvei E134.svg 472 km – motorvei 4 km – motortrafikkvei 0 km

  • motorvei Sammen med E18 i Drammen (4 km)
  • Veiplan2x.png motorvei Dagslett (Spikkestad)–kryss E18 i Lier (5 km). Under planlegging.
  • Veiplan2x.png motorvei Verpen (Sætre)–Vassum (kryss E6 i Frogn (14 km). Inkluderer nytt løp i Oslofjordtunnelen, planlagt ferdigstilt i 2026. Under planlegging.[41]

  Riksvei 3[rediger | rediger kilde]

  Riksvei 3.svg 291 km – motorvei 0 km – motortrafikkvei 12 km

  • motortrafikkvei Kolomoen–Ommangsvolden (Løten) (12 km)
  • Veiarbeid motortrafikkvei Ommangsvolden –Tønset (3 km) (Byggestart 2018, ferdig 2020)
  • Veiarbeid motorvei Tønset (Løten)–Åkroken (Elverum) (16 km) (felles trasé med riksvei 25. Byggestart 2018, ferdig 2020)
  • Veiarbeid motortrafikkvei Åkroken– Grundset (6 km) Byggestart 2018, ferdig 2020)[42]

  Riksvei 4[rediger | rediger kilde]

  Riksvei 4.svg 140 km – motorvei 9,3 km – motortrafikkvei 33 km

  Riksvei 7[rediger | rediger kilde]

  Riksvei 7.svg 387,6 km – motorvei 0 km – motortrafikkvei 17 km

  Riksvei 25[rediger | rediger kilde]

  Riksvei 25.svg 116,5 km – motorvei 0 km – motortrafikkvei 0 km

  Riksvei 159[rediger | rediger kilde]

  Riksvei 159.svg 11,4 km – motorvei 7,5 km – motortrafikkvei 0 km

  Riksvei 509[rediger | rediger kilde]

  Riksvei 509.svg 5 km – motorvei 0 km – motortrafikkvei 5 km

  • motortrafikkvei Sømmevågen (Sola)–Jåttå (Stavanger) (5 km)

  Riksvei 555[rediger | rediger kilde]

  Riksvei 555.svg 45 km – motorvei 7 km – motortrafikkvei 1 km

  • motorvei Puddefjordsbroen (Bergen sentrum)–Loddefjord (ca. 7 km)
  • motortrafikkvei Loddefjord (kort strekning fra slutt på motorvei) (ca. 1 km)
  • Veiplan2x.png motorvei Forlengelse av motorvei til Kolltveit planlegges (strekningen blir da til sammen 16 km lang)

  Riksvei 580[rediger | rediger kilde]

  Riksvei 580.svg 24,1 km – motorvei 0 km – motortrafikkvei 0 km

  • Veiarbeid motorvei Skeievannet–Nordås (1,5 km)

  Riksvei 706[rediger | rediger kilde]

  Riksvei 706.svg 13 km – motorvei 0 km – motortrafikkvei 4,5 km

  Fylkesvei 181[rediger | rediger kilde]

  181 26,4 km – motorvei 0 km – motortrafikkvei 1 km

  • motortrafikkvei Boksrudkrysset–Hammerstad (ca. 1 km)

  Fylkesvei 557[rediger | rediger kilde]

  557 7,8 km – motorvei 0 km – motortrafikkvei 7,8 km

  Motorveier i hvert fylke[rediger | rediger kilde]

  Fylke Motorveier Motortrafikkveier
   Østfold 86 km 14 km
   Akershus 138 km 19 km
   Oslo 12 km 10 km
   Hedmark 24 km 71 km
   Oppland 9 km 122 km
   Buskerud 22 km 23 km
   Vestfold 92 km 0 km
   Telemark 3 km 40 km
   Aust-Agder 53 km 39 km
   Vest-Agder 6 km 0 km
   Rogaland 13 km 10 km
   Hordaland 13 km 8 km
   Sogn og Fjordane 0 km 0 km
   Møre og Romsdal 0 km 0 km
   Trøndelag 7 km 96 km
   Nordland 0 km 0 km
   Troms 0 km 0 km
   Finnmark 0 km 0 km

  Se også[rediger | rediger kilde]

  Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Andersen, Martin (19. desember 2018). «Slik er Trøndelags nye motorvei». adressa.no. Besøkt 2. juli 2019. 
  2. ^ «E6 nord: Ranheim–Åsen (42 km) | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Besøkt 2. juli 2019. 
  3. ^ «E39 Kristiansand vest – Mandal øst | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Besøkt 2. juli 2019. 
  4. ^ Geir Røed (18.09.2017). «Her er en skikkelig god vei-nyhet!». motor.no (norsk). Besøkt 6. juli 2019. 
  5. ^ For eksempel 59°50′58″N 10°50′10″Ø og 59°53′53″N 10°48′48″Ø
  6. ^ E6 Oslo Øst
  7. ^ «E6 Kolomoen – Moelv: Om prosjektet». nyeveier.no. Nye Veier. 2019. Besøkt 28. juli 2019. 
  8. ^ Øyvind Moshagen (12. september 2018). «E6 Innlandet: Nye konkurranser på E6 Kolomoen–Øyer» (PDF). Nye Veier AS. Besøkt 28. juli 2019. 
  9. ^ «Utlyser Innlandets største veikontrakt | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Besøkt 28. juli 2019. 
  10. ^ «Nye Veier ønsker innspill om E6 Storhove – Øyer | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Besøkt 28. juli 2019. 
  11. ^ «E6 Øyertunnelen løp nr. to». Statens vegvesen. Besøkt 28. juli 2019. 
  12. ^ «Vegkart». www.vegvesen.no. Besøkt 28. juli 2019. 
  13. ^ «E6 Tretten–Ringebu». Statens vegvesen. Besøkt 28. juli 2019. 
  14. ^ «Enighet etter mekling om ny E6 Fåvang kirke – Elstad i Ringebu». Innlandet. Besøkt 28. juli 2019. 
  15. ^ Journalist, Sveinung Berg Bentzrød. «Nytt prestisjenederlag for Statens vegvesen». Aftenposten. Besøkt 28. juli 2019. 
  16. ^ https://www.smp.no/nyheter/2019/01/11/Nå-blir-E6-til-Oslo-ytterligere-utbedret-18225658.ece
  17. ^ https://www.aftenposten.no/norge/i/7laPBv/Nye-Veier-rapper-enda-to-store-veiprosjekter-fra-Statens-vegvesen
  18. ^ a b c d e «Fakta om E6 Ulsberg–Melhus S | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Besøkt 28. juli 2019. 
  19. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6soknedal
  20. ^ https://www.nyeveier.no/prosjekter/e6-troendelag/e6-nord-ranheim-åsen-42-km/prosjekt-ranheim-vaernes/
  21. ^ https://www.nyeveier.no/prosjekter/e6-troendelag/e6-nord-ranheim-åsen-42-km/prosjekt-kvithammar-åsen/
  22. ^ [1] Nybakk–Slomarka
  23. ^ https://www.banenor.no/prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/
  24. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16skarethogkastet
  25. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/E16Barum/Delstrekninger/Bjørum-Skaret
  26. ^ «Arkivert kopi». Besøkt 31. januar 2019.  Ugyldig |dead-url=nej (hjelp)
  27. ^ Johansen, Ragnhild (6. februar 2015). «Høsten 2019 er oppstart for ny E18». Varden (norsk). 
  28. ^ «E18 Rugtvedt-Dørdal | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Besøkt 15. januar 2019. 
  29. ^ «E18 Dørdal-Grimstad». Nye Veier (norsk). 2019. Besøkt 8. juli 2019. 
  30. ^ Sveinung Berg Bentzrød. «Nye Veiers første motorvei markerer åpning av full konkurranse med Statens vegvesen». Aftenposten. Besøkt 2. juli 2019. 
  31. ^ «E18 Dørdal-Grimstad». Nye Veier (norsk). 2019. Besøkt 8. juli 2019. 
  32. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 13. juni 2011. Besøkt 23. april 2011. 
  33. ^ «Nye Veiers prosjekter». Nye Veier (norsk). 2019. Besøkt 15. juli 2019. 
  34. ^ «Nye Veiers prosjekter». Nye Veier (norsk). 2019. Besøkt 15. juli 2019. 
  35. ^ «Om prosessen – E39 Mandal Øst – Mandal By». Besøkt 13. juli 2019. 
  36. ^ «Nye Veiers prosjekter». Nye Veier (norsk). 2019. Besøkt 15. juli 2019. 
  37. ^ Eiganestunnelen
  38. ^ Rogfast forsinkes ett år til
  39. ^ E39 Bokn–Stord: Fakta Statens vegvesen
  40. ^ E39 Stord–Os: Fakta Statens vegvesen
  41. ^ Nytt løp i Oslofjordtunnelen, Statens vegvesen
  42. ^ Statens vegvesen: «Rv. 3 /rv. 25 Løten–Elverum» (10. april 2018)
  43. ^ «Rv. 4 Roa–Gran grense». vegvesen.no (Besøkt 22. august 2017)
  44. ^ «Rv. 4 Lunner grense–Jaren». vegvesen.no (Besøkt 31 januar 2019)