Liste over norske motorveier og motortrafikkveier

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Det offisielle norske veiskiltet som angir motorvei.

Dette er en liste over norske motorveier og motortrafikkveier. Den inneholder en oversikt over motorveistrekninger i Norge, samt strekninger som er motortrafikkvei, selv om dette ikke er det samme som motorveier. Motortrafikkveier er typisk veier som ligner på motorveier, men ikke oppfyller alle krav. I Norge ble disse veiene tidligere benevnt motorvei klasse B (eller tofelts motorvei, mer uformelt benevnt motorvei), mens vanlige motorveier ble kalt motorvei klasse A. Dette skapte imidlertid forvirring internasjonalt og førte til feil på kart ved at veier fremsto med en høyere standard enn de i virkeligheten hadde. Begrepet ble erstattet av motortrafikkvei i 2006.

Per 30. juli 2020 har Norge rundt 552 kilometer skiltet motorvei, og 452 kilometer med skiltet motortrafikkvei. Tar en med alle firefeltsveier, også dem som ikke er skiltet motorvei, var det rundt 705 kilometer med firefeltsveier på det norske riksveinettet ved slutten av 2019.[1] Norges nordligste motorvei er på E6 ved Klett sør for Trondheim.[2] Det planlegges også nye motorveier lenger nord i Trøndelag.[3] Norges sydligste motorvei er E18 øst for Kristiansand, men nye E39 ved Mandal vil overta denne statusen i 2022.[4] Landets vestligste motorveistrekning er på riksvei 555 i Bergen, mens den østligste er riksvei 3/25 ved Elverum.[5]

Utbyggingen av motorveier i Norge[rediger | rediger kilde]

Utdypende artikkel: Norges motorveier

Det offisielle norske veiskiltet som angir motortrafikkvei.

De første motorveistrekningene i Norge ble åpnet fra 1962 og utover i 1960-årene, og norske veimyndigheter planla å bygge ut nærmere 800 kilometer motorvei frem til 1980. Tidlig i 1970-årene stoppet imidlertid motorveibyggingen opp, blant annet fordi motorveiene la beslag på store deler av utbyggingsprosjektene. Fra 1990-årene skjøt utbyggingen igjen fart, og da motorveien mellom Assurtjern og Vinterbro sør for Oslo åpnet 9. september 2009, fikk Norge for første gang et nasjonalt motorveinett. Det skjedde ved at de tre lengste motorveistrekningene i Norge – nord, sørøst og sørvest for Oslo – ble knyttet sammen. Det ble da mulig å kjøre sammenhengende på motorvei fra Tønsberg og Gardermoen til grensen mot Sverige ved Svinesund.

I 2015 ble Sverige ferdig med motorveien mellom Pålen og Tanumshede på E6. Da ble norske motorveinettet på cirka 400 kilometer koblet sammen med det europeiske motorveinettet med sammenhengende motorvei helt til Spania, Italia og Serbia.

Frem til 2018 var det motorveier kun på Østlandet, Agder, Rogaland og Vestland, men 19. desember 2018 åpnet en kort motorveistrekning i Trøndelag.[2]

Det er også planer om å bygge ytterligere 500 kilometer med motorvei i Norge frem mot 2030. Det inkluderer E6 MoelvØyer, E6 StørenÅsen i Levanger, E16 HønefossSandvika, gjenstående deler av MomarkenKristiansand (unntatt Mosseveien i Oslo) og E39 Kristiansand–Bokn.

Veier med motorvei- og motortrafikkveistrekninger[rediger | rediger kilde]

Veikart over Norge.

Strekningene på listen omfatter til sammen 552 km skiltet motorvei (586 km om en regner med fellesstrekningene to ganger) og 452 km motortrafikkvei. Planlagte og uferdige veier er ikke medregnet. Firefeltsveier som ikke er skiltet motorvei, er heller ikke med på listen. I slutten av 2019 hadde Norge til sammen rundt 705 kilometer med firefeltsveier på stamveinettet.[1]

Utover det som er minimum bredde og antall kjørefelt for de to veitypene, er veibredden på disse strekningene varierende og fremgår ikke av denne oversikten.

Total lengde motorvei Motorvei motortrafikkvei Motortrafikkvei
Vei km km % km % Kommentar
Stamvei E6.svg 2578 247 9,6 192 7,4 1 km felles med E18 over Vinterbrosletta,
Stamvei E16.svg 707 27,5 3,7 32,9 3 9 km felles med E6, på strekningen Kverndalenkrysset–Kløfta
Stamvei E18.svg 410 232 56,6 104 25,3 1 km felles med E6 over Vinterbrosletta
Stamvei E39.svg 1125 24,2 2,2 26 2,3 6 km felles med E16, Åsane–Eidsvåg
Stamvei E134.svg 453 4,5 1,0 0 0 4,5 km felles med E18, Lier–Frydenhaug
Riksvei 3.svg 290 14 4,8 22 7,6 14 km felles med riksvei 25, Tønset–Årkroken
Riksvei 4.svg 140 9,3 6,4 33 23,5
Riksvei 7.svg 388 0 0 17 4,3
Riksvei 13.svg 427 0 0 6 1,4
Riksvei 25.svg 116 14 12,1 0 0 14 km felles med riksvei 3, Tønset–Årkroken
Riksvei 159.svg 11,4 7,5 65,8 0 0
Riksvei 509.svg 23,5 0 0 4 17
Riksvei 555.svg 45 6,7 15,6 1 2,2
Riksvei 706.svg 13 0 0 4,5 34,6
181 26,4 0 0 1,2 4,5
557 7,8 0 0 7,8 100
Sum* 552 452 *Fellesstrekningene er kun regnet med én gang i totalsummen

Tegnforklaring[rediger | rediger kilde]

Veiarbeid Vei under bygging
Blyant og Vinkelhake.svg Vei under planlegging

motortrafikkvei Motortrafikkvei
motorvei Motorvei
Norwegian-road-sign-765.0.svg Avgiftsbelagt vei

Europavei 6[rediger | rediger kilde]

E6 ved Råde.

Stamvei E6.svg 2578 km – motorvei 247 km – motortrafikkvei 192 km

Viken og Oslo[rediger | rediger kilde]

 • motorvei Svinesund (Riksgrense Sverige)–Klemetsrud (Oslo) (104 km) Norwegian-road-sign-765.0.svg
 • Mellom Klemetsrud og Ulven (ca. 8 km) har E6 ikke motorveistatus, selv om veien har fire felt, plandelte kryss og midtdeler. Veien har busslommer direkte ved veien uten separering.[6]
 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei KlemetsrudUlven (Oslo Øst, 15 km). Utredes.[7]

Innlandet[rediger | rediger kilde]

 • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei ØyerTretten (6,5 km). Tunnelløp nummer to i Øyertunnelen under planlegging. Tunnelløpet skal bygges når årsdøgntrafikken passerer 8000. I 2016 hadde årsdøgntrafikken passert 7200, og i 2018 var trafikken på 7500 kjøretøy i døgnet.[12][13]
 • Blyant og Vinkelhake.svg motortrafikkvei TrettenRingebu (Elstad) (23 km). Under utredning. Utvidelse til motortrafikkvei med midtdeler og forbikjøringsfelt.[14] Delt i to delstrekninger:
  • Tretten–Fåvang kirke
  • Fåvang kirke–Elstad. Kommunedelplan for Fåvang kirke–Elstad vedtatt i juni 2019.[15] Utbygging avhenger av Nye Veier AS' prioriteringer.[16]
 • Blyant og Vinkelhake.svg motortrafikkvei Ringebu (Elstad)–Frya (10 km). Strekningen planlegges med byggestart i perioden 2024–2029, avhengig av Nye Veier AS' prioriteringer.[17]
 • motortrafikkvei Frya–Sjoa (33 km, åpnet i 2016)
 • Blyant og Vinkelhake.svg motortrafikkvei Sjoa–Otta (12 km). Strekningen planlegges med byggestart før 2024. Usikker byggestart, avhenger av Nye Veier AS' prioriteringer.[16]
 • Trøndelag[rediger | rediger kilde]

  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei motortrafikkvei Ulsberg–Vindåsliene (25 km) (mulig Nedgård–Vindåsliene (30 km)). Byggestart: høsten 2020, åpnes for trafikk i 2023. Strekningen kan bli utvidet ytterligere 5 kilometer sydover til Nedgård, inkludert toplanskryss med riksvei 3. Reguleringsarbeid for ekstrastrekningen pågår og må godkjennes politisk.[18][19]
  • motortrafikkvei Vindåsliene–Korporalsbrua (6,5 km)
  • motortrafikkvei Støren sør–Gyllan (9,5 km)
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei motortrafikkvei Korporalsbrua–Melhus sentrum (ca. 38 km). Prosjektering pågår. Sammen med parsellen Ulsberg–Vindåsliene planlegges og utbygges strekningen av Nye Veier AS. Byggetid: 2019–2027.[20]
   • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei motortrafikkvei Korporalsbrua–Gyllan (16 km). Mulig byggeperiode: 2023–2027.[20]
   • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Gyllan–Kvål (15 km). Mulig byggeperiode: 2022–2026.[20]
   • Veiarbeid motorvei Kvål–Melhus sentrum (7 km). Byggeperiode: 2019–2022.[20][21]
  • motortrafikkvei Skjerdingstad–Jaktøyen (7,5 km): Fire felt nord for Melhus.
  • motorvei Jaktøyen–Sentervegen (8 km)
  • motortrafikkvei Sentervegen–Havnekrysset (Stjørdal) (36 km) Norwegian-road-sign-765.0.svg
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Ranheim–Værnes (23 km) utvidelse til motorvei. Prosjektering pågår. Byggeperiode: 2019–2024, første delstrekning åpnes 2021 [22]
  • motortrafikkvei Havnekrysset–Kvithamar (2,5 km)
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Kvithamar–Åsen (19 km). Prosjektering pågår. Byggeperiode: 2020–2025/26.[23]
  • motortrafikkvei Gullberget–Skogn (13,5 km)
  • motortrafikkvei Branes–Mule (5,5 km)

  Europavei 16[rediger | rediger kilde]

  Stamvei E16.svg – 707 km – motorvei 26 km – motortrafikkvei 32,9 km inkl armer

  Bergen–Kongsvinger–Riksgrensen
  Arm Hønefoss–Sandvika (44 km)

  Europavei 18[rediger | rediger kilde]

  E18 ved Sande sør for Drammen.
  E18 sørover fra Undrumsdalskrysset i Re.
  E18 ved Kristiansand Dyrepark.

  Stamvei E18.svg – 410 km (Riksgrensen–Kristiansand) – motorvei 232 km – motortrafikkvei 104 km

  • motortrafikkvei Riksgrensen–Ørje (6,0 km)
  • motortrafikkvei Melleby–Momarken (7,5 km) Norwegian-road-sign-765.0.svg
  • motorvei Momarken–Retvet (26,5 km) Norwegian-road-sign-765.0.svg
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Retvet–Vinterbro (16 km): Planlegges. Forventet byggestart for E18 Retvet–Vinterbro er i 2023.[28]
  • motorvei Vinterbrosletta (1 km) (felles trasé med Stamvei E6.svg)
  • motortrafikkvei Vinterbro–Mastemyr (8 km)
  • motortrafikkvei Operatunnelen (3,5 km)
  • motorvei BlommenholmLangangen (132 km) Norwegian-road-sign-765.0.svg
  • motortrafikkvei Langangen–Rugtvedt (17,5 km)
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Langangen–Rugtvedt (16,5 km): Godkjent reguleringsplan i april 2020, planlagt kontraktsignering i desember 2020, med byggestart vinteren 2021. Mulig ferdigstillelse innen juli 2025.[29][30]
  • motorvei Rugtvedt–Dørdal (15,5 km)
  • motortrafikkvei Dørdal (Bamble)–Akland (Risør) (41 km)
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Dørdal–Agder fylkesgrense (22 km): Kommunedelplan vedtatt oktober 2019. Reguleringsplanarbeid starter sommeren 2020, med ferdigstillelse årsskiftet 2021–22. Mål om byggestart like etter, med veiåpning cirka desember 2024.[31][32]
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Vestfold og Telemark grense–Pinesund (12 km): Kommunedelplan vedtatt oktober 2019. Reguleringsplanarbeid starter sommeren 2020, med ferdigstillelse årsskiftet 2021–22. Planlagt byggeperiode: desember 2024–januar 2028[33][34]
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Pinesund–Rømyr (Tvedestrand) (20 km): Kommunedelplan vedtatt oktober 2019. Reguleringsplanarbeid starter sommeren 2020, med ferdigstillelse årsskiftet 2021–22. Mål om byggestart like etter, med veiåpning cirka desember 2024.[35][36]
  • motorvei Rømyr (Tvedestrand)–Harebakken (Arendal) (22 km)[37]
  • motortrafikkvei ArendalGrimstad (20 km)
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Arendal–Grimstad (19 km): Kommunedelplan vedtatt oktober 2019. Reguleringsplanarbeid starter etter 2021. Mål om ferdigstillelse før 2028.[38]
  • motorvei GrimstadTimenes (35,5 km)[39]
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Varoddbrua–Breimyr (Ytre Ringvei, 11 km): Planfase, mulig byggeperiode 2026–2029.[40]

  Flere andre strekninger fremstår som motorvei, men er ikke skiltet motorvei. Dette gjelder Mastemyr–Fiskevollen, Filipstad–Blommenholm og Timenes–Kristiansand. Et par strekninger fremstår også som motortrafikkvei, men er ikke skiltet motortrafikkvei – blant andre Ørje–Melleby og Akland–Tvedestrand.

  Europavei 39[rediger | rediger kilde]

  Fritz C. Riebers veg (E39) ved Fjøsanger i Bergen. Vegen er per 2019 ikke klassifisert som motorvei, men vil trolig bli omklassifisert når prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal står ferdig i 2022.

  Stamvei E39.svg 1125 km – motorvei 24,5 km – motortrafikkvei 26 km

  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Varoddbrua–Grauthelleren (Ytre Ringvei, fellesstrekning med E18, 11 km): Planfase, mulig byggeperiode 2026–2029.[41]
  • Veiarbeid motorvei Grauthelleren–Døle bru (Kristiansand vest–Mandal øst) (19 km), påbegynt 2018, ferdig i 2022.
  • Veiarbeid motorvei Døle bru–Mandalselva (Mandal øst–Mandal by) (7 km motorvei + 6 km tilførselsvei til Ime ved Mandal sentrum), påbegynt oktober 2019, åpnes vinteren 2021–22.[42][43]
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Mandalselva–Herdal (Mandal–Lyngdal øst) (26 km). Kommunedelplan vedtatt april 2020. Mål om byggestart tidlig i 2023 med veiåpning i 2026.[44][45][46]
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Herdal–Røyskår (Lyngdal øst–Lyngdal vest) (10 km), Reguleringsplan igangsatt høsten 2019, planlagt byggetid: 2021–2024.
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Røyskår–Ålgård (Lyngdal vest– Ålgård) (cirka 100 km). Kommunedelplan til behandling per 2019.
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Ålgård–Hove (Sandnes) (14 km)
  • motortrafikkvei Sandnes S til Hove, hvor firefelts motorvei starter (ca. 3 km)
  • motorvei Hove–Smiene (ca. 19 km)
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Smiene (Eiganestunnelen)–Harestad (Rogfast) (4,5 km)
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Harestad–Bokn (Rogfast), 30 km firefelts motorvei under Boknafjorden, inkludert Boknafjordtunnelen. Tunnelen blir 26,7 kilometer lang og 392 meter dyp, og den klart lengste undersjøiske veitunnelen i verden. Tunnelen er en del av Rogfast-prosjektet som ble påbegynt 2018. Tunnelen forventes åpnet i 2027.[47]
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei BoknStord (ca. 70 km), firefelts motorvei over Haugalandet til Stord[48]
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei StordOs (ca. 50 km), inkludert Hordfast[49]
  • Veiarbeid motorvei Svegatjørn (Os)–Rådal (Nordås i Bergen) (16,3 km). Byggeperiode: 2015–2022
  • motorvei Eidsvåg i Bergen–Vågsbotn (Åsane, Bergen) (6 km, delt trasé med E16)
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei VågsbotnNordhordlandsbrua planlegges. Forventet vedtatt kommunedelplan i 2020, byggestart mulig i 2025. Vurderes bygget som firefelts motorvei. Består av to hovedalternativer:
   • Ny E39 øst for Bergen sentrum (Ringvei Øst): Fjøsanger–Arna–Klauvaneset (ca. 26 km)
   • Beholde dagens E39 gjennom Bergen sentrum med ny vei mellom Åsane og Nordhordlandsbrua: Vågsbotn–Klauvaneset (8 km)

  Europavei 134[rediger | rediger kilde]

  Stamvei E134.svg 453 km – motorvei 4 km – motortrafikkvei 0 km

  • motorvei Sammen med E18 i Drammen (4 km)
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Dagslett (Spikkestad)–kryss E18 i Lier (5 km). Under planlegging.
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Verpen (Sætre)–Vassum (kryss E6 i Frogn (14 km). Inkluderer nytt løp i Oslofjordtunnelen, planlagt ferdigstilt i 2026. Under planlegging.[50]

  Riksvei 3[rediger | rediger kilde]

  Riksvei 3.svg 290 km – motorvei 14 km – motortrafikkvei 22 km

  • motortrafikkvei Kolomoen–Tønset (Løten) (15 km)
  • motorvei Tønset–Årkroken (Elverum) (14 km), felles trasé med riksvei 25
  • motortrafikkvei Årkroken–Svingen (7 km)

  Riksvei 4[rediger | rediger kilde]

  Riksvei 4.svg 140 km – motorvei 9,3 km – motortrafikkvei 33 km

  Riksvei 7[rediger | rediger kilde]

  Riksvei 7.svg 387,6 km – motorvei 0 km – motortrafikkvei 17 km

  Riksvei 13[rediger | rediger kilde]

  Riksvei 13 427 km – motorvei 0 km – motortrafikkvei 6km

  Riksvei 25[rediger | rediger kilde]

  Riksvei 25.svg 116 km – motorvei 14 km – motortrafikkvei 0 km

  • motorvei Tønset–Årkroken (Elverum) (14 km), felles trasé med riksvei 3

  Riksvei 159[rediger | rediger kilde]

  Riksvei 159.svg 11,4 km – motorvei 7,5 km – motortrafikkvei 0 km

  Riksvei 509[rediger | rediger kilde]

  Riksvei 509.svg 5 km – motorvei 0 km – motortrafikkvei 5 km

  • motortrafikkvei Sømmevågen (Sola)–Jåttå (Stavanger) (5 km)

  Riksvei 555[rediger | rediger kilde]

  Riksvei 555.svg 45 km – motorvei 7 km – motortrafikkvei 1 km

  • motorvei Puddefjordsbroen (Bergen sentrum)–Loddefjord (ca. 7 km)
  • motortrafikkvei Loddefjord (kort strekning fra slutt på motorvei) (ca. 1 km)
  • Blyant og Vinkelhake.svg motorvei Forlengelse av motorvei til Kolltveit planlegges (strekningen blir da til sammen 16 km lang)

  Riksvei 580[rediger | rediger kilde]

  Riksvei 580.svg 24,1 km – motorvei 0 km – motortrafikkvei 0 km

  • Veiarbeid motorvei Skeievannet–Nordås (1,5 km)

  Riksvei 706[rediger | rediger kilde]

  Riksvei 706.svg 13 km – motorvei 0 km – motortrafikkvei 4,5 km

  Fylkesvei 181[rediger | rediger kilde]

  181 26,4 km – motorvei 0 km – motortrafikkvei 1 km

  • motortrafikkvei Boksrudkrysset–Hammerstad (ca. 1 km)

  Fylkesvei 557[rediger | rediger kilde]

  557 7,8 km – motorvei 0 km – motortrafikkvei 7,8 km

  Motorveier i hvert fylke[rediger | rediger kilde]

  Fylke Motorveier Motortrafikkveier
  Agder 58 km 39 km
  Innlandet 77 km 173 km
  Møre og Romsdal 0 km 0 km
  Nordland 0 km 0 km
  Oslo 12 km 10 km
  Rogaland 19 km 10 km
  Troms og Finnmark 0 km 0 km
  Trøndelag 8 km 107 km
  Vestfold og Telemark 116 km 40 km
  Vestland 13 km 8 km
  Viken 251 km 56 km

  Se også[rediger | rediger kilde]

  Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Seglsten, Per Helge (7. oktober 2019). «Halvparten av firefeltsveiene mangler». Veier24.no (norsk). Besøkt 14. november 2019. 
  2. ^ Andersen, Martin (19. desember 2018). «Slik er Trøndelags nye motorvei». adressa.no. Besøkt 2. juli 2019. 
  3. ^ «E6 nord: Ranheim–Åsen (42 km) | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Besøkt 2. juli 2019. 
  4. ^ «E39 Kristiansand vest – Mandal øst | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Besøkt 2. juli 2019. 
  5. ^ «Rv. 3 /rv. 25 Løten–Elverum». Statens vegvesen. Besøkt 30. juni 2020. 
  6. ^ For eksempel 59°50′58″N 10°50′10″Ø og 59°53′53″N 10°48′48″Ø
  7. ^ E6 Oslo Øst
  8. ^ «E6 Kolomoen – Moelv: Om prosjektet». nyeveier.no. Nye Veier. 2019. Besøkt 28. juli 2019. 
  9. ^ Øyvind Moshagen (12. september 2018). «E6 Innlandet: Nye konkurranser på E6 Kolomoen–Øyer» (PDF). Nye Veier AS. Besøkt 28. juli 2019. 
  10. ^ «Utlyser Innlandets største veikontrakt | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Besøkt 28. juli 2019. 
  11. ^ «Nye Veier ønsker innspill om E6 Storhove – Øyer | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Besøkt 28. juli 2019. 
  12. ^ «E6 Øyertunnelen løp nr. to». Statens vegvesen. Besøkt 28. juli 2019. 
  13. ^ «Vegkart». www.vegvesen.no. Besøkt 28. juli 2019. 
  14. ^ «E6 Tretten–Ringebu». Statens vegvesen. Besøkt 28. juli 2019. 
  15. ^ «Enighet etter mekling om ny E6 Fåvang kirke – Elstad i Ringebu». Innlandet. Besøkt 28. juli 2019. 
  16. ^ a b Bentzrød, Sveinung Berg. «Nye Veier «rapper» enda to store veiprosjekter fra Statens vegvesen». Aftenposten. Besøkt 28. juli 2019. 
  17. ^ NTB (11. januar 2019). «Nå blir E6 til Oslo ytterligere utbedret». smp.no (norsk nynorsk). 
  18. ^ «Signerte milliardkontrakt for ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene». www.nyeveier.no. 18. november 2019. Besøkt 21. november 2019. 
  19. ^ «Ny vei og nytt kryss mellom E6 og rv. 3 ved Ulsberg». www.nyeveier.no. 22. juni 2020. Besøkt 11. juli 2020. 
  20. ^ a b c d «Fakta om E6 Ulsberg–Melhus S | Nye Veier AS». www.nyeveier.no. Besøkt 28. juli 2019. 
  21. ^ https://www.nyeveier.no/nyheter-fra-prosjektområdene/nyheter/e6-troendelag/naa-er-vi-i-gang-med-ny-e6-i-troendelag
  22. ^ https://www.nyeveier.no/prosjekter/e6-troendelag/e6-nord-ranheim-åsen-42-km/prosjekt-ranheim-vaernes/
  23. ^ https://www.nyeveier.no/prosjekter/e6-troendelag/e6-nord-ranheim-åsen-42-km/prosjekt-kvithammar-åsen/
  24. ^ [1] Nybakk–Slomarka
  25. ^ https://www.banenor.no/prosjekter/prosjekter/ringeriksbanenoge16/
  26. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/e16skarethogkastet
  27. ^ https://www.vegvesen.no/Europaveg/E16Barum/Delstrekninger/Bjørum-Skaret
  28. ^ «Retvet–Vinterbro». Statens vegvesen. Besøkt 21. november 2019. 
  29. ^ Skoglund, Jarle (2. desember 2019). «Nye Veier lyser ut Grenlandsbrua på nytt – sammen med begge naboparsellene». Veier24.no (norsk). Besøkt 2. desember 2019. 
  30. ^ «Gir grønt lys for ny E18 gjennom Porsgrunn». Kommunal- og moderniseringsdepartementet (norsk). 24. april 2020. Besøkt 25. april 2020. 
  31. ^ Amundsen, Bjørn Olav (19. april 2020). «Nye Veier søker rådgivere til å lage reguleringsplan for ny E18 på Sørlandet». Veier24.no (norsk). Besøkt 25. april 2020. 
  32. ^ Fløde, Vidar (6. november 2019). «Nye Veier: 42 km ny E18 kan stå ferdig i 2024». Agderposten. Besøkt 8. november 2019. 
  33. ^ Amundsen, Bjørn Olav (19. april 2020). «Nye Veier søker rådgivere til å lage reguleringsplan for ny E18 på Sørlandet». Veier24.no (norsk). Besøkt 25. april 2020. 
  34. ^ Fløde, Vidar (6. november 2019). «Nye Veier: 42 km ny E18 kan stå ferdig i 2024». Agderposten. Besøkt 8. november 2019. 
  35. ^ Amundsen, Bjørn Olav (19. april 2020). «Nye Veier søker rådgivere til å lage reguleringsplan for ny E18 på Sørlandet». Veier24.no (norsk). Besøkt 25. april 2020. 
  36. ^ Fløde, Vidar (6. november 2019). «Nye Veier: 42 km ny E18 kan stå ferdig i 2024». Agderposten. Besøkt 8. november 2019. 
  37. ^ Sveinung Berg Bentzrød. «Nye Veiers første motorvei markerer åpning av full konkurranse med Statens vegvesen». Aftenposten. Besøkt 2. juli 2019. 
  38. ^ Fløde, Vidar (6. november 2019). «Nye Veier: 42 km ny E18 kan stå ferdig i 2024». Agderposten. Besøkt 8. november 2019. 
  39. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 13. juni 2011. Besøkt 23. april 2011. 
  40. ^ «Nye Veiers prosjekter». Nye Veier (norsk). 2019. Besøkt 15. juli 2019. [død lenke]
  41. ^ «Nye Veiers prosjekter». Nye Veier (norsk). 2019. Besøkt 15. juli 2019. 
  42. ^ «Om prosessen – E39 Mandal Øst – Mandal By». Besøkt 13. juli 2019. 
  43. ^ «Byggingen av nye E39 er i gang». NRK Sørlandet (norsk). 19. oktober 2019. Besøkt 22. oktober 2019. 
  44. ^ https://www.nyeveier.no/media/yz4pytst/nye-veier_nor_digital-leverandørkonferanse-20-mai-2020.pdf
  45. ^ «E39 Mandal–Lyngdal Øst: Sikrere og raskere». Sweco/Nye Veier. Besøkt 18. mai 2020. 
  46. ^ «Kan få kontrakter for flere millioner». Lister24. Besøkt 22. oktober 2019. 
  47. ^ Rogfast forsinkes ett år til
  48. ^ E39 Bokn–Stord: Fakta Statens vegvesen
  49. ^ E39 Stord–Os: Fakta Statens vegvesen
  50. ^ Nytt løp i Oslofjordtunnelen, Statens vegvesen
  51. ^ «Rv. 4 Roa–Gran grense». vegvesen.no (Besøkt 22. august 2017)
  52. ^ «Rv. 4 Lunner grense–Jaren». vegvesen.no (Besøkt 31 januar 2019)