Hopp til innhold

Øresundsforbindelsen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Øresundsforbindelsen
Typebro-tunnel, vei- og jernbanebro, veitunnel, jernbanetunnel
StrekningEuropavei 20, Øresundsbanen, Europavei 20 i Sverige
Lengde15,9 kilometer
KrysserØresund
Kart
Øresundsforbindelsen
55°34′37″N 12°49′24″Ø

Øresundsforbindelsen vist på kartet
Øresundsforbindelsen
Øresundsforbindelsen
Øresundsforbindelsen vist på kartet
Satellittbilde

Øresundsforbindelsen er en 15,9 km lang strekning med jernbane og motorvei over og under Øresund som forbinder København (Amager) med Malmö (Lernacken).

Jernbanen er dobbeltsporet, og kalles Øresundsbanen. Motorveien er en del av Europavei 20.

Forbindelsen består av en 430  m lang kunstig halvøy ved København, en 3 510 m lang senketunnel (Øresundstunnelen), en 4 055 m lang kunstig øy (Peberholm) som ligger rett syd for Saltholm og en 7 845 m lang bro (Øresundsbroen) med en skråstagsbro på 1 092 m.

De samlede kostnader med Øresundsforbindelsen var rundt 30,1 milliarder DKK (2000-kr).

Hele tunnel-bro-anlegget ble åpnet den 1. juli 2000 av kong Carl XVI Gustaf av Sverige og dronning Margrethe II av Danmark.

Årsdøgnstrafikken (ÅDT) over broen var i 2017 på 20 631 biler, en moderat økning på 1,7% fra året før.

Øresundsbroen[rediger | rediger kilde]

Broens offisielle navn er «Øresundsbron». Dette er en kombinasjon av danske «Øresundsbroen» og svenske «Öresundsbron» og symboliserer at det er en forbindelse mellom Danmark og Sverige.

Broens overbygning er konstruert i to etasjer og bygget i stål og betong. Et gitterverk i stål bærer det øvre betongdekket til motorveien og det nedre dekket til jernbanen.

Broen er den lengste i Norden, 7 850 meter lang og åsted i serien Broen 2011–17. Broen går fra Peberholm til Lernacken, like syd for Malmö. 5 350 meter av broen ligger på svensk side. Over seilingsleden er det bygget en skråstagsbro, og skråstagsbroens 204 meter høye pilarer er Sveriges høyeste byggverk.

Skråstagsbroens totale lengde er 1 092 meter og bæres av fire pilarer (204 moh.), som står parvis på samme fundament. Det frie spennet mellom pilarene er 490 meter. Broflatens høyde over havet er 57 meter. Brobanen henger i 80 kabelstag, som er fastgjort parvis i pilarene med tolv meters avstand.

Den vestre tilslutningsbroen går fra Peberholm og er 3 014 meter lang og består av atten brofag som er 140 meter lange og fire brofag som er 120 meter lange.

Den østlige tilslutningsbroen er 3 739 meter lang og inndelt i 27 brofag. 24 av brofagene er 140 meter lange og tre er 120 meter lange.

Fartsgrensen på broen er normalt 110 km/t på begge sider grensen, men kan settes ned ved dårlig vær med elektroniske skilter.

Øresundstunnelen[rediger | rediger kilde]

Øresundstunnelen (tverrsnitt)

Øresundstunnelen eller Drogdentunnelen er totalt 4 050 meter lang og består av en 3 510 meter lang senketunnel under Drogden, samt to portalbygninger på hver 270 meter. Den starter ved en kunstig halvøy ved Amager (nær Kastrup) og ender på Peberholm.

Tunnelen er bygget av 20 prefabrikkerte elementer som hver er 176 m lange, 38,8 m brede og 8,6 m høye og veier 55 000 tonn. Dette gjør dem til de største prefabrikkerte tunnelelementer i verden. Elementene er lagt i et utgravet renne på havbunnen og dekket av et beskyttende lag med stein. Seilingsdybden på en 600 meter lang strekning er 10 meter.

Peberholm med tunnelen i forgrunnen (kan anes) og broen i bakgrunnen

De fire kjørebanene på motorveien er 3,5 meter brede, og i tillegg er det satt av 1 meters nødfortau på hver side av tunnelløpene. Med 88 meters intervaller er det nødpassasjer til et eget nødløp som går i hele tunnelens lengde. Det er langsgående lysbånd i taket på begge sider av hvert tunnelløp. Tunnelen har omfattende brannsikring. I hvert motorveiløp er det 80 ventilatorer (vifter), montert i fire grupper.

Veitunnelen har et avansert trafikkstyringssystem, med kameraer med 60 meters intervaller. Systemet styres fra Lernacken. Fartsgrensen i tunnelen er normalt 90 km/t.

Jernbaneløpene er også omfattende brannsikret, og det er nødforbindelser mellom de to løpene med 88 meters intervaller. Det er nødfortau på hver side av løpene.

Trafikkutvikling[rediger | rediger kilde]

Det var en sterk økning i trafikken de første årene etter åpningen og frem til 2009, mens det i årene 2010-13 var en moderat nedgang. Fra 2014 var trafikken igjen økende og det ble satt ny trafikkrekord i 2017 med 7,53 millioner kjøretøy. I 2018 ligger det etter fem måneder an til en trafikkøkning på omkring 1%. Tabellen angir trafikkutviklingen i gjennomsnitt pr. døgn (ÅDT):[1]

År ÅDT Endring [%]
2000 9 1281 -
2001 8 085 -11,4
2002 9 393 +16,2
2003 10 360 +10,3
2004 11 816 +14,1
2005 13 602 +15,1
2006 15 801 +16,2
2007 18 482 +17,0
2008 19 367 +4,8
2009 19 462 +0,5
2010 19 388 -0,4
2011 19 146 -1,2
2012 18 567 -3,0
2013 18 316 -1,4
2014 18 954 +3,5
2015 19 308 +1,9
2016 20 284 +5,1
2017 20 631 +1,7
2018 20 8402 +1,0

1Juli-des 2000 2Prognose basert på tall fra januar-mai 2018

Eierforhold og drift[rediger | rediger kilde]

Øresundsforbindelsen eies og drives av «Øresundsbro Konsortiet», som igjen eies med 50 % av «A/S Øresund» og 50 % av «Svensk-danska Broförbindelsen» (SVEDAB) AB. «A/S Øresund» eies 100 % av «Sund og Bælt Holding A/S», som igjen eies av den danske stat (Trafikministeriet). SVEDAB eies 100 % av den svenske stat, ved Næringsdepartementet, fordelt med 50 % på «Vägverket» og 50 % på «Banverket».

«Øresundsbro Konsortiet»s hovedoppgave er å eie og drive broforbindelsen, og å nedbetale de lånene som har finansiert byggingen. Inntektene sikres ved bropenger (ca. 60 %), samt inntekter fra jernbanen (ca. 40 %).

De samlede kostnader med Øresundsforbindelsen var ca. 30,1 mrd. DKK. De siste års gode trafikktall gjør at broforbindelsen antas å være nedbetalt i 2034.[2]

Betalingsanlegget[rediger | rediger kilde]

Betalingsanlegget

Betalingsanlegget ligger på den svenske siden av broen og har 11 kjørebaner i hver retning. Avgiftens størrelse beregnes etter et automatisk registreringssystem som registrerer kjøretøyets lengde.

Kjørebanene er skiltet for tre ulike registrerings- og betalingsmåter.

Priser (bropenger)[rediger | rediger kilde]

Fra 1. januar 2007 gjelder følgende priser (kontantpriser – en vei):

Kjøretøy DKK SEK Cirkapris, dagpendling
Personbil (under 6m) 245 300 61 DKK / 75 SEK/tur
Personbil + tilhenger, campingvogn o.l. 490 600
MC 135 165
Varebil, minibuss 6-9 meter 585 725
Buss over 9 meter 1 065 1 315 900 DKK / 1 100 SEK/tur
Lastebil 9–12 meter 820 1 015
Lastebil over 12 meter 970 1 200

Øresundsforbindelsen tar også AutoPASS (Gjennom samarbeidet EasyGo).

Det finnes ytterligere tilbud. f.ex. 10-turskort (173 DKK/tur).

Kollektivtrafikkbillett

Pr. person:

Reisemåte DKK SEK Cirkapris, daglig reise
Buss 60 70 32 SEK/tur
Tog 72 90 40 SEK/tur

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]