Utdanningsdirektoratet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Utdanningsdirektoratet
Udir
Utdanningsdirektoratet-Logo.png
TypeDirektorat
Etablert2004[1]
Org.nummer970 018 131
HovedkontorOslo
UnderlagtKunnskapsdepartementet
Nettsidehttp://www.udir.no
Organisasjonskart

Utdanningsdirektoratet (Udir) er et norsk statlig direktorat med ansvar for barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Direktoratet ble opprettet 15. juni 2004 og er underlagt Kunnskapsdepartementet.

Hovedoppgaver er tilsyn og regelverk, rammeplaner og læreplaner, eksamen og prøver, kunnskapsgrunnlag og barnehage- og skoleutvikling.

I 2018 ble Utdanningsdirektoratet fusjonert med Senter for IKT i utdanningen.[2]

Arbeidsoppgaver[rediger | rediger kilde]

Tilsyn og regelverk[rediger | rediger kilde]

Utdanningsdirektoratet forvalter opplæringsloven, friskoleloven, barnehageloven og folkehøgskoleloven med forskrifter. Utdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere; kommuner, fylkeskommuner og private skoler. Hensikten er å sikre at barn og unge får oppfylt sine rettigheter til en likeverdig opplæring av høy kvalitet.

Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. Målet med tilskuddene er at alle skal få den opplæringen de har krav på.

Læreplaner og rammeplanen[rediger | rediger kilde]

Utdanningsdirektorater utvikler rammeplan for barnehager og læreplaner for grunnskolen og videregående opplæring, sammen med fagmiljøer fra hele landet. Direktoratet følger videre med på hvordan rammeplanen og læreplanene for Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene.

Eksamener og prøver[rediger | rediger kilde]

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring.

 • Eksamener gir en avsluttende vurdering av kompetansen til den enkelte elev.
 • Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen.
 • Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging.

Kunnskapsutvikling[rediger | rediger kilde]

Direktoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til barnehager, skoler, kommuner, fylkeskommuner og myndigheter.

På Utdanningsdirektoratets nettsider formidles resultater og analyser, blant annet på nettstedet Skoleporten.

Internasjonale sammenligninger[rediger | rediger kilde]

Utdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier. PISA er den mest kjente, men Norge er med i en lang rekke undersøkelser. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land. Studiene gir viktige tilbakemeldinger og har fått stor betydning for debatten om den norske skolen.

Andre oppgaver[rediger | rediger kilde]

Forvaltningen av det statlig spesialpedagogiske støttesystemet – Statped, statlige skoler og fagstyringen av de nasjonale sentrene er også direktoratets ansvar.

Organisering[rediger | rediger kilde]

Morten Anstorp Rosenkvist overtok som direktør i 2023[3], etter at Hege Nilssen hadde vært leder fra 2018 til sommeren 2022.

Utdanningsdirektoratet er delt inn i fem divisjoner, i tillegg til en kommunikasjonsstab og en digitaliseringsstab.

 • Divisjon for læring og vurdering er ledet av Sissel Skillinghaug og inneholder avdelinger for rammeplan barnehage og læreplan grunnskole, læreplan videregående og voksenopplæring, prøve- og eksamenstjenesten.
 • Divisjon for kompetanseutvikling er ledet av Bjørn Lescher-Nuland og inneholder avdelinger for videreutdanning og lærerutdanning, barnehage- og skoleutvikling, barnehage- og skolemiljø, rettferdsvederlag og yrkesgodkjenning, pedagogisk støtte og veiledning, digitale tjenester .
 • Divisjon for regelverk og tilskudd er ledet av Bente Barton Dahlberg og inneholder avdelinger for opplæringsloven, barnehageloven og private skoler, tilskuddsforvaltning og tilsyn, digitale fellesløsninger.
 • Divisjon for administrasjon er ledet av Sveinung Vines Kvamme og inneholder avdelinger for økonomi, organisasjonsutvikling, HR og arkiv, IKT drift og virksomhetsstyring.
 • Divisjon for kunnskap og teknologi er ledet av Anne Magdalena Solbu Kleiven og inneholder avdelinger for statistikk, forskning og internasjonalt arbeid, fagopplæring og karriereveiledning.

Annelene Foss Svingen er kommunikasjonsdirektør.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Utdanningsdirektoratet ble opprettet 15. juni 2004 med medarbeidere fra det tidligere Læringssenteret, Statped og oppgaver og personell fra daværende Utdannings- og forskningsdepartementet.

Fra januar 2012 overtok Utdanningsdirektoratet ansvaret for en rekke oppgaver på barnehageområdet. Målet var å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehagesektoren ytterligere. Følgende oppgaver ble overført til direktoratet fra Kunnskapsdepartementet:

 • dokumentasjon og analyse av tilstanden
 • kvalitets- og kompetanseutvikling
 • tilskudds- og regelverksforvaltning
 • tilsynsoppgaver
 • veiledning

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Research Organization Registry Data (ROR release v1.19) (v1.19 utgave), 16. februar 2023, DOI:10.5281/ZENODO.7644942, Wikidata Q116976023 
 2. ^ Kunnskapsdepartementet (15. juni 2017). «Omorganiserer og flytter arbeidsplasser ut av Oslo». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 15. juni 2017. 
 3. ^ Kunnskapsdepartementet (14. oktober 2022). «Morten Anstorp Rosenkvist er ny direktør i Utdanningsdirektoratet». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 14. oktober 2022. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]