Utdanningsdirektoratet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Utdanningsdirektoratet
Type Direktorat
Org.nummer 970 018 131[1]
Hovedkontor Schweigaards gate 15 B, Oslo
Direktør Hege Nilssen
Virkeområde Norge
Ansatte 286 årsverk 2015 ([2]
Eier Kunnskapsdepartementet
Nettsted www.udir.no

Utdanningsdirektoratet er en norsk statlig etat for barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Direktoratet ble opprettet 15. juni 2004 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Konstituert direktør er Hege Nilssen.

Hovedoppgaver er tilsyn og regelverk, rammeplaner og læreplaner, eksamen og prøver, kunnskapsgrunnlag og barnehage- og skoleutvikling.

Fra 2018 vil Utdanningsdirektoratet fusjonere med Senter for IKT i utdanningen til etat med nytt navn.[3]

Arbeidsoppgaver[rediger | rediger kilde]

Tilsyn og regelverk

Utdanningsdirektoratet forvalter opplæringsloven, friskoleloven, barnehageloven og folkehøgskoleloven med forskrifter. Utdanningsdirektoratet har ansvar for at det blir ført tilsyn med landets skoleeiere; kommuner, fylkeskommuner og private skoler. Hensikten er å sikre at barn og unge får oppfylt sine rettigheter til en likeverdig opplæring av høy kvalitet.

Utdanningsdirektoratet gir tilskudd til blant annet skoler, etter- og videreutdanning av lærere og utvikling av læremidler. Målet med tilskuddene er at alle skal få den opplæringen de har krav på.

Læreplaner og rammeplanen

Utdanningsdirektorater utvikler rammeplan for barnehager og læreplaner for grunnskolen og videregående opplæring, sammen med fagmiljøer fra hele landet. Direktoratet følger videre med på hvordan rammeplanen og læreplanene for Kunnskapsløftet fungerer ute i skolene.

Eksamener og prøver

Utdanningsdirektoratet har ansvaret for å utarbeide eksamener, nasjonale prøver og kartleggingsprøver for grunnskole og videregående opplæring.

 • Eksamener gir en avsluttende vurdering av kompetansen til den enkelte elev.
 • Nasjonale prøver gir informasjon om elevenes grunnleggende ferdigheter, og er grunnlag for forbedring og utvikling i skolen.
 • Kartleggingsprøver avdekker behov for individuell oppfølging og tilrettelegging.

Kunnskapsutvikling

Direktoratet har ansvar for utviklingsprosjekter, forskning og statistikk om barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Brukerundersøkelser for elever, lærlinger, lærere, instruktører og foreldre gir viktige tilbakemeldinger til barnehager, skoler, kommuner, fylkeskommuner og myndigheter.

På Utdanningsdirektoratets nettsider formidles resultater og analyser, blant annet på nettstedet Skoleporten.

Internasjonale sammenligninger

Utdanningsdirektoratet har ansvar for å koordinere mange internasjonale studier. PISA er den mest kjente, men Norge er med i en lang rekke undersøkelser. Disse viser norske elever og læreres kompetanse på utvalgte områder, sammenlignet med andre land. Studiene gir viktige tilbakemeldinger og har fått stor betydning for debatten om den norske skolen.

Andre oppgaver

Forvaltningen av det statlig spesialpedagogiske støttesystemet – Statped, statlige skoler og fagstyringen av de nasjonale sentrene er også direktoratets ansvar.

Organisering[rediger | rediger kilde]

Hege Nilssen er konstituert direktør i Utdanningsdirektoratet.

Utdanningsdirektoratet er delt inn i fire divisjoner, i tillegg til en kommunikasjonsstab.

 • Divisjon for analyse og vurdering. Divisjonen er ledet av Sissel Skillinghaug og inneholder avdelinger for forskning og internasjonalt arbeid, statistikk og vurdering.
 • Divisjon for innhold og utvikling. Divisjonen er ledet av Erik Bolstad Pettersen og inneholder avdelinger for læringsmiljø og rådgivning, fag- og yrkesopplæring, læreplan og profesjonsutvikling.
 • Divisjon for regelverk og finansiering. Divisjonen er ledet av Cathrine Børnes og inneholder avdelinger for juridisk, rettferdsvederlag, tilsyn og finansiering.
 • Divisjon for virksomhetsstyring og administrasjon. Divisjonen er ledet av Finn Skogum og inneholder avdelinger for IT, HR, økonomi, sikkerhet og service og styring.

Helge Lund er kommunikasjonsdirektør.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Utdanningsdirektoratet ble opprettet 15. juni 2004 med medarbeidere fra det tidligere Læringssenteret, Statped og oppgaver og personell fra daværende Utdannings- og forskningsdepartementet.

Fra januar 2012 har Utdanningsdirektoratet overtatt ansvaret for en rekke oppgaver på barnehageområdet. Målet var å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i barnehagesektoren ytterligere. Følgende oppgaver kom over fra Kunnskapsdepartementet:

 • dokumentasjon og analyse av tilstanden
 • kvalitets- og kompetanseutvikling
 • tilskudds- og regelverksforvaltning
 • tilsynsoppgaver
 • veiledning

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret
 2. ^ http://arsrapport2015.udir.no/del2.3
 3. ^ Kunnskapsdepartementet (15. juni 2017). «Omorganiserer og flytter arbeidsplasser ut av Oslo». Regjeringen.no (norsk). Besøkt 15. juni 2017. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]