Kroksund

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Kroksund
Kroksund
Kroksund og Steinsfjorden
59°37'N, 11°35'E
Land Norge Norge
Fylke Buskerud
Kommune Hole
Areal 0.21 km²
Befolkning 350[a] (2016)
Bef.tetthet 1 666,7 innb./km²
Postnummer 3531 Krokkleiva

Sundvollen (nærmest) og Kroksund

Kroksund var opprinnelig en bondegård på vestsiden av sundet mellom Steinsfjorden og Tyrifjorden i Hole kommune, Buskerud. På motsatt side ligger Sundvollen, som tidligere het Kroksundvoll og trolig var eng under Kroksund.

1600-tallet (og trolig lenge før det) var gården sundsted. Oslobispen Jens Nilssøn nevner Kroksund på sin ferd over Krokskogen til Ringerike, tidlig i september 1594. I 1648 nevnes ei Marte Kroksund i tingbøkene. Hun ble anmeldt til stattholder Hannibal Sehested, fordi hun til stadighet skjenket folk fulle og skjelte dem ut når de ikke ville gi henne dobbelt betaling for å frakte dem over sundet. Dessuten skal hun ha stått i ledtog med både røvere, tyver og landløpere heter det. Marte var åpenbart sundmann, for det ble krevd at hennes kongelige bevilling som sådan skulle inndras. Tredve år seinere satt hun fortsatt i Kroksund, som enke, mens sønnene drev sundstedet, så kravet nådde nok ikke fram hos stattholderen.

I dag er Kroksund ei grend og et mindre tettsted i Hole, som er regulert og bebygget med villabebyggelse. Tettstedet har 350[1] innbyggere per 1. januar 2016. Kroksund ligger langs Europavei 16, rett vest av Sundvollen. Europaveien passerer over Kroksundet via Kroksund bru, som går mellom Sundøya og Slettøya i sundet. Ut til de to småøyene er det veifyllinger fra begge landsidene.

Våtmarksområdene rundt Kroksund inngår i Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem, som er et ramsarområde, og er et viktig område for trekkfugler og overvintrende andefugler. Våtmarksområdene som ligger i direkte tilknytning til Kroksundet har imidlertid ikke ramsarstatus.

For å bedre vannkvaliteten i Steinsfjorden, som har et svært sårbart og stillestående økosystem, har Statens vegvesen laget en reguleringsplan for å erstatte disse med bruer. Planene er kostnadsberegnet til omkring 180 millioner kroner, men Norsk Ornitologisk Forening mener at det er høyst tvilsomt om vannkvaliteten i Steinsfjorden vil bli bedret gjennom tiltaket alene.[2]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Statistisk sentralbyrå (6. desember 2016). «Tettsteder. Folkemengde og areal, etter kommune.». Besøkt 6. desember 2016. 
  2. ^ Viggo Ree. 2007. Oppsiktsvekkende plan for Kroksund i Buskerud. Norsk Ornitologisk Forening. Besøkt 23. mars 2008


Koordinater: 60°4′6″N 10°17′52″Ø