Europavei 18 (Viken)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Europavei 18 (Viken)
Strekning
Skoger, Drammen–Kutjern, Marker
Data
Lengde44 km (vest for Oslo)
81 km (øst for Oslo)
- motorvei37 km (vest for Oslo)
26 km (øst for Oslo)
Statusriksvei
Tilstøtende riksveier

Europavei 18 i Viken er to delstykker av europavei 18, mellom fylkesgrensen mot Vestfold og Telemark og Lysakerelva fylkesgrense mot Oslo, og mellom fylkesgrensen mot Oslo ved Mastemyr og riksgrensen mot Sverige.

Strekningen mellom fylkesgrensen mot Vestfold og Telemark og Blommenholmkrysset er motorvei, dessuten 1 km felles strekning med europavei 6 over Vinterbrosletta i Ås og 0,7 km mellom Retvet i Nordre Follo og fylkesgrensen mot Østfold.

2019 ble den tidligere riksvei 282 del av veien.[1]

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Fortsetter som europavei 18 (Vestfold og Telemark)

Viken fylke[rediger kilde]

Drammensbrua (Norges lengste bro, 1 892 m)

Drammen
 • Veikryss 27
27 Eikkrysset
 • Rundkjøring
Kv Kobbervikdalen til Kobbervikdalkrysset
 • Rundkjøring
Fv2714 Nordbyveien fra Eik mot 319 Tangen
Fv2714 Gamle Sørlandske til 313 Gutu i Holmestrand
 • Veikryss 26
26 Kobbervikdalkrysset
kun pårampe mot syd/avrampe fra syd
 • Rundkjøring
Kv Kobbervikdalen til Eikkrysset
 • Rundkjøring
319 Holmestrandsveien fra Danserud mot Bangeløkkakrysset
 • bru Baserud bru (over Kobbervikdalkrysset, ⇓136 m, ⇑96 m)
 • Veikryss 25
25 Bangeløkkakrysset
 • Rundkjøring
 Strømsåstunnelen mot Hokksund i Øvre Eiker, felles trasé til Kjellstad i Lier
Sidetrasé til Brakerøya
Drammen (Strømsø)
 • Rundkjøring
319 Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra Bangeløkka mot Kobbervikdalkrysset, og mot Hanekleiva i Holmestrand

Bjørnstjerne Bjørnsons gate

 • Lyskryss
Kv Colletts gate fra Bangeløkka mot Fv2706 Frydenhaug
 • Lyskryss
283 Bjørnstjerne Bjørnsons gate fra Strømsø mot Mjøndalen

Telthusgata

 • Lyskryss
Fv2728 Tordenskjolds gate mot Drammen stasjon, mot 283 Strømsø skole, og mot 319 Rundtom
Drammen (Fjellheim)
 • Rundkjøring
Kjerraten til Holmen
 • Rundkjøring
Fv2704 Prins Oscars gate fra Bragernes mot 285 Heggtoppen i Lier
Kv Nedre Strandgate til Bragernes torg

Nedre Strandgate

 • Rundkjøring
283 Bragernestunnelen fra Brakerøya mot i Øvre Eiker
 Uten navn bare avrampe fra nord
282 Strandveien mot Frydenlund i Lier
 Uten navn mot Kjellstad i Lier, bare pårampe mot nord
Kv Jacob Borchs gate til industriområde

Lier
 • Veikryss 24
24 Brakerøya
kun pårampe mot nord / avrampe fra nord
Drammen (Brakerøya)
 • bru Brakerøy bru (pårampe over Strandveien, 43 m)

Drammen
 • Rundkjøring
Kv Jacob Borchs gate til industriområde
Sidetrasé Strandveien mot 282 Rundtom
283 Bragernestunnelen mot i Øvre Eiker
282 Strandveien mot Frydenlund
 • bru Jensvoll bru (over kommunal vei, 48 m)
 • bru Kjellstad bru (over E134, 29 m)
 • Veikryss 23
23 Kjellstadkrysset
 • Rundkjøring
285 Ringeriksveien mot i Hole
 Ringeriksveien mot E18N
 •  
Fv2703 Uten navn fra Moserud mot Fv2704 Sandaker
Drammen (Haga)
 •  
Fv2702 Sankt Hallvards vei til 282 Huseby
 •  
 Ringeriksveien mot i Frogn
 Ringeriksveien mot E18S
 • bru Reistad bru (over landbruksvei, 53 m)
 • Veikryss 22
22 Tranbykrysset
 •  
282 Kirkelina mot 285 Lyngås
 •  
282 Kirkelina fra Tranby mot Brakerøya
 • bru Lierskogen bru (over kommunal vei, 30 m)
 • Veikryss 21
21 Heiakrysset
kun pårampe mot øst / avrampe fra øst
 •  
Kv Gamle Drammensvei fra Lierskogen til Fv1436 Heia
Kv Gamle Drammensvei til Fv1446 (Akershus) Sandbekken i Asker
 • bru Heiatoppen bru (over E18, 41,38 m, til Fv1436)
 •  
Fv1436 Drammensveien fra Lierskogen mot Oreholtkrysset i Asker
Fv1436 Drammensveien til 282 Damtjern

Asker
 • info Brendsvoll
 • Veikryss 20
20 Oreholtkrysset
Oslo (Asker sentrum)
 • Rundkjøring
Fv1436 Drammensveien fra Drengsrud til 282 Damtjern i Lier
 • Rundkjøring
Fv1436 Drammensveien fra Oreholt mot Fusdalkrysset
Veiarbeid Bedre motorvei bygges, «Vestkorridoren», Drengsrud–Lysaker, 3+3 kjørefelt, byggestart 2020, klar 2029
 • Veikryss 19
19 Fusdalkrysset
kun pårampe mot øst / avrampe fra øst
Oslo (Asker sentrum/Fusdal)
 • Rundkjøring
167 Bleikerveien fra Asker mot 165 Brynsholmen
 • Rundkjøring
Fv1436 Drammensveien mot Oreholtkrysset
167 Uten navn til Fv1436 sentrum
 • Veikryss 18
18 Holmenkrysset
Oslo (Hvalstad/Nesbru)
 •  
165 Slemmestadveien fra Holmen mot Røyken
 • Rundkjøring
Fv1436 Kirkeveien mot Oreholtkrysset
 • Veikryss 17
17 Slependkrysset
Oslo (Billingstad/Nesbru)
 • Rundkjøring
Nesøyveien fra Slependen til Nesøya
 • bru Nesøyvegen bru (over E18, 100 m)
 • Rundkjøring
Kv Nesbruveien til Fv1424 Nesvangen
 • Rundkjøring
Fv1424 Billingstadsletta fra Slependen mot 165 Holmen
Fv1424 Billingstadsletta mot Kjørbokrysset i Bærum
 • Veikryss 17A
17A Slependkrysset
kun avrampe fra øst
Oslo (Billingstad)
 • Rundkjøring
Fv1424 Billingstadsletta fra Slependen mot 165 Holmen
Fv1424 Slependveien mot Kjørbokrysset i Bærum

Bærum

Drammensveien

 • info Bjørnsvik bru
 • Veikryss 16
16 Kjørbokrysset, Sandvika
 • Rundkjøring
Fv1648 tunnel Vesttunnelen mot Fv1626 Birkheim →
Fv1648 Sandviksveien til 164 Sandviksbukta
(bare avrampe fra vest/pårampe mot øst)
 •  
tunnel Ringeriksveien mot Hønefoss i Ringerike
Oslo (Jong)
 • Rundkjøring
Fv1424 Sandviksveien fra Kjørbo mot Slependkrysset i Asker
Fv1424 tunnel Vesttunnelen arm mot Fv1648 Vesttunnelen hovedtrasé
(bare avrampe fra øst/pårampe mot vest)
 • bru Kjørbo bru (over krysset, 52 m)
motorvei slutt Fire-/seksfeltsvei fra Blommenholmkrysset til Operatunnelen (10 km), ligner motorvei
Oslo (Blommenholm)
 • Veikryss 15
15 Blommenholmkrysset
 • Rundkjøring
Fv1628 Sandviksveien mot Høvikkrysset
 • Rundkjøring
164 Sandviksveien mot 160 Levre
164 Sandviksveien til Fv1623 Stasjonsveien
Oslo (Høvik)
 • Veikryss
 Kirkeveien
 •  
Kv Kirkeveien mot Fv1428 Høvik skole
 • Veikryss 14
14 Høvikkrysset
 •  
Fv1628 Sandviksveien mot Blommenholmkrysset
 • Rundkjøring
Fv1628 Snoveien mot 168 Øverland
 • Rundkjøring
Fv1621 Markalleen mot Strand
 • Veikryss 13
13 Strandkrysset
 •  
Michelets vei mot 166 Fornebu
 • Rundkjøring
Fv1621 Markalleen mot Høvik
Fv1621 Markalleen mot Lysaker torg
Oslo (Lysaker)
 • Veikryss 12
12 Lysakerkrysset
 •  
166 Snarøyveien fra Lysaker til Fornebu
 •  
tunnel Granfosstunnelen fra Lysaker mot Sinsenkrysset
 • Veikryss 11
11 Lysaker torg
avrampe fra vest / pårampe mot øst
 • tunnel Lysaker atrium (⇓74 m, ⇑59 m)
 • Rundkjøring
Fv1633 Strandveitunnelen mot Oslo bygrense
 • Rundkjøring
Fv1621 Professor Kohts vei mot Strand
 • Rundkjøring
Fv1632 Vollsveien til 168 Grini
 •  
Lysaker stasjon
 •  
Pårampe mot vest, avrampe fra øst
 • Veikryss 11
11 Lysaker torg
pårampe mot vest / avrampe fra øst, se ovenfor

Oslo [rediger | rediger kilde]

Fortsetter som europavei 18 (Oslo)

Viken fylke[rediger kilde]

Nordre Follo
 • Veikryss
 Mastemyrkrysset
 •  
152 Uten navn mot Holstad i Ås

motortrafikkvei Mastemyr–Vinterbru (8 km)

 • info Svartskog

Ås
 • bru Lovise bru (over dalsøkk, 81 m)
 • bru Seiersten bru (dalsøkk, 71 m)
 • Veikryss
 Ringneskrysset
 • Rundkjøring
156 Ringnestunnelen fra Ringnes mot Tusse
 •  
156 Høyungsletta fra Ringnes mot Vassum → Nesoddtangen
 • bru Ringnes bru (over krysset, 140 m)

motorvei deler trasé med (1 km)

 • Veikryss 22
22 Nøstvet, E18 flettes med fra/mot nord
 • Veikryss 21
21 Vinterbrukrysset
hovedtraséen fortsetter som )
 • bru ⇓ Vinterbro bru (over krysset, 72 m)
 •  
Pårampe mot sør, avrampe mot nord → 156

motorvei slutt

 motorvei Ny motorvei Vinterbro–Retvet (16 km), planlagt byggestart i 2023[2] men forsinket inntil videre.[3]
Fotgjengerbru Da Vinci-broen over E18 i Ås
Ski (Nordby)
 • Veikryss
 Nygårdskrysset
 • Rundkjøring
154 Uten navn via Ski til 155 i Enebakk
Kv Nygårdsveien mot Da Vinci-broen
 • Rundkjøring
Fv1385 Kongeveien mot 152 Universitetet for miljø- og biovitenskap
Kveldroveien mot Vinterbrokrysset
 • Rundkjøring
152 Åsveien fra Holstad mot Mastemyrkrysset i Nordre Follo
152 Holstadveien mot Korsegården → og Drøbak i Frogn

Askimveien

Nordre Follo

Askimveien

Kråkstad
 •  
Fv1370 Kråkstadveien fra Kråkstad mot 154 Klokkerud
 •  
Fv1362 Nesveien fra Kråkstad til Fv1366 Nes
 •  
Fv1367 Skotbuveien fra Reitvedt til Skotbu stoppested
Fv1366 Audenbølveien mot Fv1358 Kjetilsrud i Ås
 •  
128 Askimveien fra Reitvedt mot Jarenkrysset i Indre Østfold

Uten navn
motorvei Motorvei Retvet–Momarken (26 km)

 • info Retvet

Indre Østfold

Uten navn

 • Veikryss 96
96 Elvestadkrysset
 • Rundkjøring
120 Hobølveien mot Patterød i Moss
 • Rundkjøring
120 Hobølveien mot Lillestrømbrua i Rælingen
 • Veikryss 95
95 Jarenkrysset
 • Rundkjøring
128 Osloveien mot Krosbykrysset
Gammel trasé Osloveien mot Retvet
 • bru Ormerud bru (over dalsøkk og vei, 26 m)

Uten navn

 • bru Skøyen bru (over dalsøklk, 26 m)
 • bru Grinna bru (Grinna, 146 m)

Uten navn

 • Veikryss 93
93 Krosbykrysset
 • Rundkjøring
128 Osloveien fra Krosby mot Knapstad
128 Osloveien mot Brennemoen
 • Veikryss 92
92 Moenkrysset
 • Rundkjøring
115 Vammaveien fra Moen mot 120 i Våler
 • Rundkjøring
115 Vammaveien fra Moen via Askim mot 170 Bjørkelangen i Aurskog-Høland
 • bru Vesteng bru (over krysset, 76 m)
 • bru Auten bru (over dalsøkk med gangveier, 150 m)
 • bru Jaren bru (dalsøkk, 110 m)
 • Veikryss 91
91 Sekkelstenkrysset
 • Rundkjøring
124 Rakkestadveien fra Sekkelsten mot i Rakkestad
 • Rundkjøring
124 Rakkestadveien til 128 Sekkelsten
 • bru Sekkelsten bru (over krysset, 42 m)
 • bru Fusk bru (dalsøkk, 130 m)

Uten navn

 • bru Almark bru (over dalsøkk, 42 m)
 • bru Sletner bru (dalsøkk med vei, 42 m)
 • Veikryss 90
90 Brennemoenkrysset
 • Rundkjøring
128 Askimveien til Bråten
rasteplass Brennemoen
 • Rundkjøring
128 Askimveien via Slitu mot Askim
Fv1262 Morstongveien mot Fv1270 Mørkved
 • bru Franserud bru (over vei, 42 m)

Uten navn
motorvei slutt motortrafikkvei Motortrafikkvei Momarken–Melleby (7,7 km)

 • info Laslett
 • Veikryss 89
89 Laugsletkrysset
 • Rundkjøring
129 Trøgstadveien via Momarken til Mysen bru
 • Rundkjøring
 Trøgstadveien mot i Lillestrøm
(, felles trasé til Homstvedtkrysset)

Uten navn

 • Veikryss 88
88 Homstvedtkrysset
 • Rundkjøring
 Havnåsveien fra Ramstad mot i Rakkestad
 • Rundkjøring
123 Havnåsveien mot 125 Kroksund i Marker
Hærlandtunnelen

motortrafikkvei slutt

 • info Melleby

Ørjeveien

 • Veikryss 87
87 Svenneby
 • Rundkjøring
128 Ørjeveien mot Bråten
 • Rundkjøring
128 Lundebyveien mot Trollbergtjern, og mot Ørje i Marker
 • bru Slorebymosen bru (over dalsøkk med vei, 146 m)
 • bru Linto bru (over bukt i Lintotjern, 102 m)
 • bru Nordre Svarverud bru (over tjern og kommunal vei, 120 m)
 • bru Jorderuddalen bru (dalsøkk med vei, 54 m)
 • Veikryss 86
86 Trollbergtjern
 •  
128 Ørjeveien mot Svenneby, og mot Ørje i Marker
rasteplass Trollbergtjern

Marker

Osloveien

Forbi Ørje
 • bru Slesvig bru (over dalsøkk med vei, 42 m)
 • bru Kamperud bru (dalsøkk med vei, 42 m)
 • bru Vemmelbråten bru (over vei, 42 m)
 • bru Trollås bru (over skogsbilvei, 42 m)
 • bru Sjøglimt bru (skogsbilvei, 42 m)
 • bru Ysterud bru (dalsøkk med skogsbilvei, 42 m)

Kallakveien

Ørje
 •  
128 Vestre Rødenesveien fra Ørjeberga mot Trollbergtjern i Indre Østfold
 •  
Fv1316 Storgata mot 128 Ørjeberga, og mot 124 Damholtet
 • bru Ørje elv bru (Ørjeelva, 63 m)

motortrafikkvei Motortrafikkvei Ørje–tollstasjonen (6,1 km)

 • Veikryss
 Ørje
 •  
21 Østre Rødenesveien  mot 202 Skotterud i Eidskog
 •  
21 Haldenveien mot i Halden
 • info Branesmosen
 • Veikryss
 Branes
 •  
128 Svenskeveien til Kjølen
 •  
Fv1310 Kasbuveien til Buer
 • bru Normannbrua (over dalsøkk, 53 m)
 • bru Stormosen bru (over dalsøkk med skogsbilvei, 103 m)
 • bru Håbybrua (, 63 m)
 • Veikryss
 Kjølen
 •  
128 Svenskeveien til Branes
 • info Kutjern

motortrafikkvei slutt

 • bru Midtfjellbrua (over vei, 31 m)
 • toll ⇑ Ørje tollstasjon (kun i vestlig retning)

Fortsetter som europavei 18 (Sverige)

Referanser[rediger | rediger kilde]