Hopp til innhold

Europavei 16 (Innlandet)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Europavei 16 (Innlandet)
Strekning
Filefjell fylkesgrense, Vang
– fylkesgrensen, Sør-Aurdal,
fylkesgrensen, Sør-Odal
– riksgrensen, Kongsvinger
Data
Lengde224,3 km
Statusriksvei
Kvalitetmotortrafikkvei RoaGrua, 4,4 km
motortrafikkvei Slomarka–Kongsvinger, 16,5 km
Tilstøtende riksveier

Europavei 16 i innlandet består av to delstrekninger. Den vestre, 151,8 km, går mellom grensen mot Vestland fylke på Filefjell og grensen mot Viken fylke i Sør-Aurdal, den østre, 72,5 km, mellom Dyståa grense mot Viken i Sør-Odal, og grensen mot Sverige ved Riksåsen i Kongsvinger. En delstrekning gjennom Viken knytter sammen traseene.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Traseen over Filefjell ble allerede i 1793 etablert som hovedvei mellom Oslo og Bergen, den såkalte Bergenske Kongevei.[1] Den gangen gikk veien om Etnedal (ikke Begnadalen).

Fra Borlaug i Lærdal kryss riksvei 52 til Tyinkrysset ble større ombygging igangsatt høsten 2011. Borlaugstunnelen åpnet i juli 2014.[2]

Utbedret strekning mellom Bagn og Fønhus åpnet for trafikk juli 2014.[3]

Strekningen gjennom Hedmark ble opprettet 2012 da E16 ble forlenget til Gävle i Sverige. Til da var strekningen mellom fylkesgrensen mot Akershus og Kongsvinger sentrum del av riksvei 2. Strekningen videre til grensen mot Sverige var riksvei 200. Tidligere var strekningen mellom Øyermoen vegkryss og Riksåsen skilteet riksvei 204.[4]

Delstrekningen Slomarka–Kongsvinger (16,5 km) på den nye motortrafikkveien Kløfta - Kongsvinger åpnet 27. november 2014.[5]

Prosjekter[rediger | rediger kilde]

Utbedring mellom Øye og Borlaug med eldre traseer merket gult
Plan for utbedret vei og tunnel Øye-Eidsbru i Vang.
Anleggsarbeid i Bagnskleivane sommeren 2018.
 • Forbedring Borlaug – Øye, 40 km, over Filefjell, påbeynt 2010, klar 2017. Samlet kostnad omkring 3 milliarder kroner.[6]
  • Mellom Varpe bru i Vang og Smedalsosen i Lærdal utbedres veien dels langs eksisterende trasé, dels med den nye Filefjelltunnelen (5780 m), som åpnet i 2017.[7]
  • Eidsbru-Varpe bru utbedret i 2012 til 8,5 meter og med tre nye broer.[8]
  • Øye-Eidsbru utbedres fra 2016 inkludert tunnel på 2,0 km.[9]
  • Mellom Eidsbru og Øye ble det anlagt 4,1 km helt ny vei inkludert Rødølstunnelen, åpnet september 2020. Anlegget kostet 760 millioner kroner. Veien ble med dette flyttet utenom bebyggelsen på Øye og det smale, svingete partiet ved høydeforskjellen mellom Vangsmjøsa og Strondafjorden. Ved utløpet av Strondafjorden går den nye strekningen over på gammel trasé langs Strondafjorden.[10]
 • For Kvamskleivane mellom Kvam og Øylo i Vang vurderes ulike muligheter for rassikring og ombygging, blant annet utbedring langs eksisterende trasé og ny tunnel (om lag 2 km) forbi Neset.[11]
 • Mellom Fagernes og Hande i Vestre Slidre planlegges utbedring av en strekning med lav standard.[12]
 • Mellom Fagernes og Bagn i Valdres planlegges utbedring av veien i kleiva ovenfor Bagn, blant annet med ny tunnel på vel 4 km fra Bagn sentrum til gården Klosbøle.[13] Bagnskleivtunnelen ventes ferdig høsten 2019.[14]
 • På strekningen Bagn-Fønhus ble vegen i 2014[15] utbedret hovedsakelig langs gammel trasé. Utvidet til 8,5 meter og tilgang til alternative veier for lokaltrafikk. Den nye Bergsundtunnelen går forbi et rasfarlig parti og ved Briskebyen legges veien utenom bebyggelsen.[16]

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Fortsetter som Europavei 16 (Vestland)

Vestlig trasé

Innlandet fylke[rediger kilde]


Vang

Kongvegen i ura ovenfor dagens E16 i Kvamskleiva
Kvamskleiva med Kvamskleivtunnelen og Vangsmjøsa nedenunder
Filefjell (Maristova-Tyinkrysset[17])

Filefjellvegen

 • info Grønlistølen
 •  
Sti Gamle kongevegen fra Kyrkjestølane til Maristova (9,9 km)
 •  
Fv2515 Nystøgovegen fra Sandbakkadn til 53 Tyinkrysset (6,7 km)
 •  
53 Tyinvegen fra Tyinkrysset Fjellstue mot Fodnes i Lærdal (71,6 km)

Tyinvegen

 • info Grihamar
 •  
Fv2513 Tyinvegen fra Evangen mot Bjørkheim (3,5 km)
 • bru Strondafjordbrune (Begna, 215 m)
 •  
Fv2513 Øyevegen fra Bjørkheim mot Evangen
 • info Hagastrand
 •  
Arm:gamle E16 Kvamskleivvegen  
 • bru Kvamskleiva halvbru (over bukt, 31 m)
 • info Hemsing
 • severdighet Kongvegen Hemsing bru-Syndrol (gamle Kvamskleiva eller Galden, 1808-1862)
 •  
Fv2510 arm Hensåsvegen fra Neset via bro Hemsing bru
 • info Hugavika
 •  
Fv2511 Hensåsvegen fra Hugavike 
Veiarbeid 
 • Utbedring planlegges av veien Øylo–Hande (25 km). Byggestart 2020, klar 2023.[18][19][20]
 •  
Fv2516 Tørpegardsvegen fra Vangsnes til Fv2510 Hensåsen (3,9 km)
 • info Tomlødegård
 • bru Tveit bru (Storåne, 34 m)
 •  
Fv2510 arm Riddarvegen fra Ryfoss 
 • info Ryfoss
 •  
Fv2476 Vestsidevegen fra Hålimo mot 51 Hådem


Vestre Slidre

Utsyn over Lomen fra Garbergfeltet, med Vang noe mot venstre og Jotunheimen i bakgrunnen

Tyinvegen

 •  
Kommunal vei til Kirke Lomen kirke
 •  
Fv2510 Ellestadvegen fra Lomen mot Eidsbru i Vang
 • info Idstad
 •  
Slidre
 •  
Fv2484 Slidrevegen fra Einang mot Ulnes i Nord-Aurdal
 •  
Fv2476 Einangsundet fra Einang mot Fosheim og til Hålimo i Vang
 
Røn
 •  
Fv2484 Rønsvegen fra Rønsmoen mot Einang og mot Ulnes i Nord-Aurdal
 •  
Fv2476 Fosheimvegen fra Røn mot Fosheim og til Hålimo i Vang


Nord-Aurdal

Tyinvegen

 •  
Fv2484 Panoramavegen fra Ulnes mot Fodnes og mot Einang i Vestre Slidre
 • info Hømanberg
Fagernes
 •  
51 Bygdinvegen fra Fagernes mot Randen i Vågå

Valdresvegen

 •  
Fv2496 Jernbanevegen fra Elvely til Fagernes øst (0,7 km)
 •  
Fv2442 Skrautvålsvegen til 255 Forset i Gausdal (81,7 km)
 •  
Fv2482 Garlivegen fra Østensvik mot Leira
 •  
Fv2496 Jernbanevegen fra Moasveen til Elvely

Oslovegen

Leira
 • Rundkjøring
51 Golsvegen fra Leira mot i Gol
Fv2482 Kongsvegen mot Østensvik
 • info Noraker
Aurdal
 •  
Fv2494 Danebuvegen fra Aurdal kirke til Oppheimsbakken (3,4 km)
 •  
Fv2446 Vestringslinna fra Aurdal mot 51 Hådem og mot Fv2450 Bagn i Sør-Aurdal
 •  
33 Tonsåslinna fra Bjørgo mot Hunndalen i Gjøvik
 • info Turrhaug
 • info Sørskogen
 •  
Fv2450 Oslovegen fra Klosbøle mot Bagn i Sør-Aurdal (6,4 km)


Sør-Aurdal

Fønhus bru

Valdresvegen

Bagn
 •  
Fv2450 Storebruvegen fra Bagn mot Klosbøle i Nord-Aurdal
 •  
Kv Dølvesvegen til Dølven (3,4 km)
 •  
Smedlund
 •  
Fv2460 Åsemyrvegen fra Hølera til Garthus (9,2 km)
 •  
Fv2458 Austsidevegen fra Fønhus bru til Skåneberget
 •  
Fv2460 Åsemyrvegen fra Garthus til Hølera
 •  
Fv2458 arm Rustebakkvegen fra Rustebakke bru 
 • info Muggedalen
 •  
Kv Valdresvegen fra Tollefsrud mot Kirke Begnadalen kirke (0,3 km)
Fv2456 Hedalslinna til 243 Nerby (6,3 km)
 •  
Fv2458 Begnavegen fra Skåneberget til Snøvika og mot Fønhus bru
 •  
Sørum

Fortsetter som Europavei 16 (Akershus)

Østlig trasé

Innlandet fylke[rediger kilde]


Sør-Odal

Oslovegen

 •  
Kv Sundvegen fra Store Ullern til Ullern sund (0,5 km)
 •  
Fv1942 Ullernvegen fra Ullern mot Fv1578 Spigset
 •  
Fv1578 Togstadvegen fra Sandnesmoen til Fv1583 Togstad i Nes (6,1 km)
Skarnes
 • Rundkjøring
Kv Sykehusvegen til Graner (0,6 km)
 • Rundkjøring
24 Nord-Odalsvegen  fra Skarnes mot i Stange
24 Glomvegen til 175 Skarnes sentrum

Kongsvingervegen

 •  
Fv1938 Osvegen fra Os til Fv1940 Kjølstad (5 km)
 •  
Kv Ellingsrudvegen til Ellingsrud (1,6 km)
 •  
Solbakken folkehøgskole

motortrafikkvei Motortrafikkvei (fire felt, 14 km)

 • Veikryss
 Slomarka
 • Rundkjøring
Fv1924 Kongsvingervegen fra Slomarka (gammel trasé) til Fulu (9,9 km)
 • Rundkjøring
209 Storsjøvegen til 24 Sand i Nord-Odal (32,1 km)
 • bru Sloa bru (Sloa, 28 m)
 • info Sloabrua
 • Veikryss
 Sander
 • Rundkjøring
Fv1952 Odals Verk-vegen til Fv1924 Sundby
 • Rundkjøring
Fv1940 Dølisjøvegen fra Leikvang til 24 Vetterud (15,6 km)
Fv1952 Odals Verk-vegen mot Fv1924 Øyset
 • bru Fulusaga bru (Sageråa, 71 m)
 • bru Kjølset bru (over Kjølsetbakken, 30 m)
 • Veikryss
 Fulu
 • Rundkjøring
Fv1924 Kongsvingervegen fra Fulu mot Slomarka
Fv1954 Kraftverkvegen til 175 Åsum i Kongsvinger (2 km)
 • Rundkjøring
198 Kongsvingervegen fra Fulu mot Gjemselund bru i Kongsvinger (7,0 km)


Kongsvinger

Gjemselund bru, rundkjøringen på E16 nederst til høyre
Øst for Kongsvinger skiller europaveien lag med riksvei 2 og dreier øst mot Sverige.
Ved riksgrensen
 • bru Åsum bru (over Fv175, 32 m)
 • info Sisselrudmoen
motortrafikkvei slutt
 • Rundkjøring
175 Galterudvegen fra Sisselrud mot 171 Rennespellet i Lillestrøm
Kongsvinger
 • Rundkjøring
196 Glommengata fra Kurusand til Arkovegen rundkjøring
 • Rundkjøring
198 Gjemselund bru mot Fulu i Sør-Odal
 • bru Elvebredden bru (langs Glomma, 196 m)
 • Rundkjøring
 Arkovegen mot Riksgrensen i Eidskog, felles trasé til Nor skanse
196 Glommengata til 196 Kurusand (1,3 km)
((E16 svinger i krysset))

Østre Solørveg

 •  
Fv2034 Kongevegen fra Norsenga til Rasta
 •  
Norsenga tømmerterminal
 • bru Vingersnoret bru (Noret, 32,6 m)
 •  
 Østre Solørveg fra Nor skanse mot i Elverum (E16 svinger i krysset)

Masterudvegen

 • info Nor skanse
 •  
Omkjøring for store kjøretøy (ca. 200 m)
 •  
 Østre Solørveg 
 •  
Fv2003 Granlivegen fra Overud til Fv1992 Granli
 •  
Fv2002 Brøderudvegen fra Skinnarbøl til 205 Roverud
 •  
202 Finnskogvegen fra Masterud mot Skotterud i Eidskog (E16 svinger i krysset)

Finnskogvegen

 •  
Fv2014 Homsjøvegen fra Jammerdal til 205 Hokås bru (19,2 km)
 •  
Fv1868 Øyermovegen fra Øyermoen til 201 Meldalen i Grue (E16 svinger i krysset)

Torsbyvegen

 •  
Fv2018 Rotnemovegen fra Riksåsen til 201 202 Gjevert i Grue (19 km)
 • Ingen tollstasjon ved E16. Forbudt å ta med varer som må deklareres over grensen. Mulighet til deklarering på forhånd.
 • riksgrense Riksgrensen, Riksåsen. fortsetter videre i Sverige mot Torsby og til slutt Gävle.

Fortsetter som Europavei 16 (Sverige)

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Hvattum, Harald (1993): På gamle veger i Valdres. Fagernes: Valdres forlag og Valdres folkemuseum. (Ifølge Hvattum ble kjøreveien over fjellet påbegynt i 1792 og i 1794 var veien så bra at det ble satt opp en "stiftssøtte" ved grensa, men arbeidet på veien fortsatte i flere år etter det.)
 2. ^ E16 Filefjell lest 8. august 2014
 3. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 2. februar 2017. Besøkt 4. november 2019. 
 4. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 3-4 (1982)
 5. ^ «E16 Slomarka-Kongsvinger åpnes for trafikk (Vegvesenet 27.11.2014)». Arkivert fra originalen 5. mars 2016. Besøkt 3. februar 2021. 
 6. ^ http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e16filefjell
 7. ^ https://www.oa.no/nyheter/e16/filefjell/na-er-splitter-nye-og-vintersikre-e16-apnet/s/5-35-500044
 8. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 28. desember 2019. Besøkt 4. november 2019. 
 9. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 5. september 2019. Besøkt 4. november 2019. 
 10. ^ Berge, Sigrid Havig (23. september 2020). «E16 over Filefjell åpnet – Endelig!». NRK. Besøkt 24. september 2020. 
 11. ^ «Arkivert kopi». Arkivert fra originalen 10. august 2014. Besøkt 9. august 2014.  lest 9. august 2014.
 12. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/E16valdres/Delstrekninger/e16fagerneshande
 13. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/e16bagnbjorgo/e16-bagn-bj%C3%B8rgo[død lenke]
 14. ^ https://www.aftenposten.no/norge/i/1apGG/Fremskynder-E16-strekning-med-10-maneder--gleder-tungtransport-og-hyttefolk
 15. ^ «Wøyen-Bjørum | Statens vegvesen». Statens vegvesen (norsk). Arkivert fra originalen 12. august 2016. Besøkt 24. oktober 2016. 
 16. ^ http://www.vegvesen.no/Europaveg/E16valdres/Delstrekninger/e16fonhusbagn lest 2. juni 2015.
 17. ^ Trafikkmeldinger for fjelloverganger, Vegvesenets grenser for fjellovergangen, lest 6. august 2019.
 18. ^ E16 Fagernes–Øylo
 19. ^ Utbedringen av E16 i Valdres: Fire av fem reguleringsplaner er vedtatt]
 20. ^ Vi har gått overlevering på parsell E16 Øylo-Hålimoen.
 21. ^ E16 Fagernes syd-Hande
Autoritetsdata