Europavei 6 (Viken)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Europavei 6 (Viken)
Strekning
Fylkesgrensen, Eidsvoll
– grensen mot Oslo, Lillestrøm
grensen mot Oslo, Nordre Follo
Svinesund riksgrense, Halden
Data
Lengde172,3 km
- motorvei172,3 km
Statusriksvei
Kvalitetmotorvei Romerike 70,9 km
motorvei Follo og Østfold 101,4 km
Tilstøtende riksveier

Restriksjoner
BomstasjonerTømte, Eidsvoll
Andelva, Eidsvoll
Hovinmoen, Ullensaker
Raukerud, Moss
Svinesundsbroen

Europavei 6 i Viken betår av to delstrekninger. Den nordlige, gjennom Romerike, går mellom Budalsbekken grense mot Hedmark i Eidsvoll, og grensen mot Oslo i Djupdalen i Lillestrøm. Den sørlige, gjennom Follo og Østfold, går mellom grensen mot Oslo ved Taraldrud i Nordre Follo, og grensen mot Sverige ved Svinesund i Halden.

Historikk[rediger | rediger kilde]

E6 gjennom Akershus ble opprettet 1. juni 1965 da veien ble forlenget fra Sverige til Stjørdalshalsen i Stjørdal. Traseen gjennom Follo var tidligere del av riksvei 1 som gikk mellom Oslo og Svinesund, strekningen gjennom Romerike var del av riksvei 50 mot Trondheim. Opprinnelig delte E6 trasé med europavei 18 mellom Oslo og Vinterbro, strekningen forbi Østmarka ble bygd senere.

Da E6 ble innrettet var den første firefelts motorveien i Norge allerede bygd, dette var strekningen Berger–Hvam i Lillestrøm på 5,5 km som ble åpnet høsten 1964.[1] Etterhvert har alle de gamle strekningene blitt erstattet av motorveier med egen trasé som har blitt bygd etappevis. Først i 1993 ble E6 i Akershus i sin helhet motorvei da nye Minnesundbrua ble bygget, og veien ledet utenom Hammerstad på Eidsvoll dit den sto ferdig i 1988. Traseen forbi Stensby sykehus og gjennom Langset på Minnesund, som hadde hatt hovedferdselsåren nordover via fergeforbindelse før første Minnesundbru sto ferdig i 1959, ble nedgradert til fylkesvei 501.[2] I Østfold har den opprinnelige traséen blitt fylkesvei 316 nord for Moss, og fylkesvei 118 mellom Moss og Svinesund.

1986 ble Ringnestunnelen åpnet, og strekningen mellom Teisen i Oslo og Ringneskrysset i Ås ble flyttet til den tidligere riksvei 160,[3] som hadde blitt oppgradert. 2009 ble Ringnestunnelen erstattet av Nøstvettunnelen motorveitunnel.[4]

De opprinnelige strekningene har blitt omklassifisert, da Nordbytunnelen ble åpnet for eksempel ble den opprinnelige veien del av fylkesvei 156. Også gjennom Romerike har den gamle traséen blitt fylkesvei, med eget veinummer i hver kommune. Disse veiene heter imidlertid alle Trondheimsveien henholdsvis Trondheimsvegen.

Kommuner og knutepunkter[rediger | rediger kilde]

Viken fylke[rediger kilde]

Eidsvoll
Minnesund bru (før utvidelsen)

Uten navn

 • Veikryss 59
59 Langsetenga
 •  
Fv1591 Trondheimsvegen til 177 Langset
 •  
Fv1591 Trondheimsvegen til Fv1600 Budalsbekken fylkesgrense
 • Veikryss 58
58 Minnesund
 •  
33 Feiringvegen mot Gjøvik
 • info ⇑ i nordgående retning gjennom Eidsvolltunnelen.
 • Veikryss 56
56 Boksrud
 •  
motortrafikkvei 181 Uten navn til 25 i Nord-Odal
 • bru Bogsrud bru (over krysset, 58 m)
 • bru Holmjordet bru (over bekk, ⇓101 m, ⇑94 m)
 • bru Klaseiemåsan bru (over myr, ⇓244 m, ⇑245 m)
 • Veikryss 55
55 Eidsvoll Verk
 •  
180 Østre Hurdalveg mot Lygna i Gran
 •  
Fv1592 Østre Hurdalveg til Fv1551 Piro (1,8 km)
( Eidsvollsbygningen)
 • info ⇑ Andelva
 • info ⇓ Andelva
 • info til Grankrysset
 • bru Grevlingmyra (faunapassasje, 25 m)

Ullensaker

Uten navn

Råholt
 • Veikryss 54
54 Dal
 • Rundkjøring
Fv1551 Kolonivegen mot 181 Garmo i Eidsvoll, og mot Mogreinakrysset
176 Kolonivegen mot i Nannestad

Eidsvoll

Uten navn

 • bru Risa bru (Risa kommunegrense, 84 m)

Ullensaker

Uten navn

 • Veikryss 53
53 Mogreina
 • Rundkjøring
Fv1551 Trondheimsvegen fra Mogreina mot Langelandkrysset
 • Rundkjøring
Fv1551 Trondheimsvegen fra Mogreina mot Dalkrysset
 • bru Elstadmoen (viltovergang, 40 m)
 • bru Hauerseter (viltovergang, 56 m)
 • Veikryss 52
52 Hauerseter
 •  
Fv1560 Hauersetervegen mot 176 Lillemo i Nannestad
 •  
179 Hauersetervegen mot 177 i Nes
 • Veikryss 51
51 Jessheim nord
 • Rundkjøring
motortrafikkveimotorvei  Uten navn mot Grua i Lunner
Fv1566 Jessheimvegen mot Røgler
 • bru Valhall bru (over krysset, 79 m)
 • Rundkjøring
174 Jessheimvegen mot Dalstua
rasteplass Jessheim
 • Veikryss 50
50 Kverndalenkrysset
 •  
motorvei  Uten navn mot Grua i Lunner
Oslo lufthavn
 • Veikryss 49
49 Langelandkrysset
 •  
Fv1496 Trondheimsvegen fra Langeland mot 171 Mo i Lillestrøm
 •  
Fv1496 Trondheimsvegen via Jessheim mot 174 Trøgstadmoen
Kløfta
 • Veikryss 48
48 Skibakkrysset
 • Rundkjøring
Fv1488 Kongsvingervegen fra Kløfta mot 171 Knatten i Lillestrøm
 • bru Skibakk bru (over krysset, 127 m)
 • Rundkjøring
motortrafikkvei  Uten navn via i Kongsvinger til (Sverige)
rasteplass Skibakk

Lillestrøm

Uten navn

 • Veikryss 47
47 Grankrysset
 •  
171 Haldenvegen mot 170 i Aurskog-Høland
 • info til Veikryss 44 44 Hvamkrysset
E6 sør for Hvam

Uten navn

Oslo (Åsenhagen)
 • Veikryss 46
46 Bergerkrysset
 • Rundkjøring
Kv Bølerveien til Fv1496 Nordre Berger
 • Rundkjøring
Kv Gneisveien til Fv1496 Sandbakken
 • Rundkjøring
Kv Bølerveien til Høgslund
Oslo (Skedsmokorset/Kjeller)
 • Veikryss 45
45 Skedsmovollkrysset
 •  
120 Presthagaveien fra Skedsmokorset mot i Nannestad
 Kirkeveien til Kjeller
 • bru Jogstad bru (over kommunal vei, 128 m)
 • infoinfo
Oslo (Hvam)
 • Veikryss 44
44 Hvamkrysset
 •  
22 Trondheimsveien fra Hvam til Gjelleråsen
 Trondheimsveien mot Vigernes
 • Smale kjørefelt - 1,1 km fra Veikryss 44 44 Hvamkrysset, bare i sydlig retning.

Lørenskog
 • En kort parsell går over gårdsnummer 106, bruksnummer 76 i Lørenskog kommune

Lillestrøm
 • En kort parsell går over gårdsnummer 80, bruksnummer 71 i Lillestrøm kommune

Oslo [rediger | rediger kilde]

Se Europavei 6 (Oslo)

Viken fylke[rediger kilde]

Nordre Follo
 • info fra Klemetsrud
 • info ⇑ Taraldrud kontrollstasjon
 • bru Taraldrud bru (over rampe E6, ⇓55 m, ⇑48 m)
 • Veikryss 25
25 Taraldrudkrysset
 • Rundkjøring
Fv1418 Taraldrudveien mot 152 Kolbotn i Nordre Follo
 • tunnel Pinnåsen viltovergang (⇓87 m, ⇑82 m)
 • Veikryss 24
24 Assurtjernkrysset
 • Rundkjøring
Fv1374 Assurdiagonalen mot 152 Langhus
 • bru Assurtjern bru (over rampe E6, 46 m)
 • Veikryss 23
23 Oppegårdkrysset
bare fra/mot nord
 •  
156 Uten navn fra Assurdalen mot Ringneskrysset i Ås
 • bru Assurdalen bru (over krysset, ⇓122 m, ⇑121 m)

Ås
 • Veikryss 22
22 Nøstvet
 •  
 Uten navn mot Grønlia i Oslo, bare pårampe fra/avrampe mot nord
 • info Nøstvet
 • Veikryss 21
21 Vinterbrokrysset
 •  
 Uten navn mot Laugsletkrysset i Indre Østfold, bare avrampe mot sør/pårampe fra sør
 • Rundkjøring
156 Høyungsletta mot Ringneskrysset
156 Nessetveien mot Vassumkrysset
 • bru Myrås bru (over krysset, 138 m)
 • Rundkjøring
E6 arm   
 • bru ⇑ Vassflo bru (over E18, 61 m)
 •  
 Uten navn mot Laugsletkrysset i Indre Østfold
Kv Myråsdalen til Vinterbro næringspark (0,9 km)
 • info Vinterbro

Frogn
 • Veikryss 20
20 Vassumkrysset
 •  
 Vassumtunnelen mot i Lier
 •  
156 Nessetveien mot Oppegårdkrysset
Fv1384 Årungveien mot Fv1385 Melby i Ås
 • info Horgen
 • Veikryss 19
19 Horgenkrysset
bare fra/mot nord
 •  
Fv1390 Osloveien mot 152 Ottarsrud
 • bru Horgen bru (over krysset, 44 m)
 •  
Kv Årungveien mot Fv1384 Årungen bru
 •  
Kv Mosseveien mot 152 UMB i Ås
 • info til Patterødkrysset (sommerfartsgrense)

Ås
 • bru Smedbølbekken bru (over bekk, ⇓110 m, ⇑96 m)
Ås
 • Veikryss 18
18 Korsegårdskrysset
 •  
152 Drøbakveien mot Drøbak i Frogn og mot Måna i Frogn
 •  
152 Drøbakveien mot Holstad
 • info Støkken
 • bru Reflingbrua (over dalsøkk, kommunegrense, 60 m)

Vestby
Vestby
 • Veikryss 17
17 Vestby nord
 • info Verpet
 • Rundkjøring
Kv Drøbakveien fra Gyldendal mot Fv1365 Vastad
 • bru Verpet bru (over krysset, 66 m)
 • Rundkjøring
Fv1361 Vestbyveien fra Verpet mot Vestbykrysset
 • Veikryss 16
16 Vestbykrysset
 • Rundkjøring
Fv1356 Kirkeveien fra Vestby mot 151 Son
 • bru Vestbybrua (over krysset, 100 m)
 • Rundkjøring
Fv1361 arm Kirkeveien fra Vestby mot Vestby nord
Fv1357 Osloveien mot 151 Såner
 • Veikryss 15
15 Sonsveien
 •  
151 Sonsveien fra Sonsveien til Fv1356 Alisenborg og mot 120 i Indre Østfold
E6 bygd som motorvei gjennom Råde


Moss

 • info fra Horgenkrysset i Frogn
 • Veikryss 14
14 Patterødkrysset
 • Rundkjøring
 tunnel Mosseporten fra Patterød mot ferge Moss ferjekai → i Tønsberg
 • Rundkjøring
120 Vålerveien mot i Indre Østfold
 • bru Patterød bru (over krysset, 58 m)
 • info Dilling
 • info Storebog
 • bru Frydenlund bru (over kommunal vei, ⇓25 m, ⇑26 m)
 • Veikryss 13
13 Årvollkrysset
118 Uten navn til Moss sentrum og til riksgrensen ved Svinesund
 • Veikryss 12
12 Halmstadkrysset
 • Rundkjøring
118 arm Flyplassveien til Halmstad
 • bru Halmstad bru (over E6, 52 m)
 • Rundkjøring
Arm Terminalveien fra Halmstad til Moss lufthavn


Råde

 • tunnel Jonsten viltovergang (58 m)
 • Veikryss 11
11 Jonsteinkrysset
 • bru Jonsten bru (over krysset, 61 m)
 • Rundkjøring
118 Mosseveien fra Karlshus 
 • bru Karlshus Øst bru (over kommunal vei, 27 m)
 • Veikryss 10
10 Åsgårdkrysset
 •  
118 Sarpsborgveien fra Missingmyr 
 • info Jørsø


Sarpsborg

Sandesund bru
 • Veikryss 9
9 Sollikrysset
 •  
112 Uten navn fra Sandenga til 109 Rolvsøy kirke i Fredrikstad
 •  
118 Uten navn fra Sandenga 
 •  
Veikryss stengt 118 Kalnes, kun avkjørsel i retning Sarpsborg
 • Veikryss 8
8 Galteryggenkrysset
 •  
118 Uten navn fra Galteryggen 
 • Veikryss 7
7 Lekevollkrysset
 •  
114 Grålumveien fra Grålum mot 109 Greåker og mot 115 i Våler
 • Veikryss 6
6 Alvimkrysset
 •  
109 Uten navn fra Alvim til 118 Borregård og til i Fredrikstad


Fredrikstad

 • Veikryss 5
5 Årum
 •  
 Sarpsborgveien fra Årum mot 130 Rakkestadsvingen, og mot i Rakkestad
 • info Årum
 • bru Molteberg bru (over dalsøkk, ⇓214 m, ⇑215 m)
 • bru Skadalen bru (over dalsøkk, ⇓142 m, ⇑143 m)


Sarpsborg

 • bru Flatberg bru (over dalsøkk, ⇓134 m, ⇑135 m)
 • bru Ringstad bru (over dalsøkk, ⇓138 m, ⇑139 m)
 • Veikryss 4
4 Solberg
 •  
130 Oldtidsveien fra Solberg til 118 Skjeberg, og mot Rakkestadsvingen i Fredrikstad
 • bru Solberg bru (over krysset, 38 m)
 • tunnel Bustgård viltovergang (63 m)
 • Veikryss 3
3 Ingedalskrysset
 •  
118 arm Uten navn fra Ingedal 
 •  
Fv1184 Løkkevikveien til Løkkevika (4,1 km)


Halden

Den nye broen over Svinesund under bygging
 • bru Vikshaugen bru (over bekk, ⇓196 m, ⇑192 m)
 • Veikryss 2
2 Svingenskogenkrysset
 • bru Svingenskogen bru (over krysset, 65 m)
 •  
 Uten navn til 21 og 220 i Halden sentrum
 • info Svinesundparken
 • bru Berg bru (over myr, 281 m)
 • info Langkas
 • Veikryss 1
1 Langkaskrysset
 •  
118 arm Sponvikveien 
 •  
Fv1350 Sponvikveien til Sponvika (2,8 km)
 • toll⇑ Svinesund tollstasjon (kun i nordlig retning)
 • bru Svinesundshagen bru (over dalsøkk, 90 m)
 •  
via Göteborg til Trelleborg


Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ SNL motorvei
 2. ^ Vegvesenets vegkart
 3. ^ Cappelens bil- og turistkart, dobbeltblad 1-2 (1982)
 4. ^ «Oslopakke 1, 2 og 3 – historikk, status og utfordringer» (PDF). Oslopakke 3-sekretariatet. 14. desember 2015. s. Vedlegg 2. Arkivert fra originalen (PDF) 18. juli 2017. Besøkt 16. februar 2017. 
 5. ^ Bomstasjon E6 nord for Minnesund settes i drift 25. juni