Arnatunnelen

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

E16 Arnatunnelen er en planlagt tunnel og motorvei mellom Bergen og Indre Arna under Ulriken.

Bygging av en 8 km veitunnel mellom Bergen og Arna vil medføre en innkorting av kjørelengden med om lag 15 km. Prosjektet vil også medføre en avlasting av vegen mellom Arna og Vågsbotn og nordre innfartsåre, samt vegen mellom Arna og Nesttun.

Kommunedelplanen omfatter 4 hovedalternativer som alle omfatter toløps tunneler mellom Bergen og Indre Arna. Løsningene medfører tunnellengder på 8-9 km.

Forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning ble høsten 2006 lagt ut til offentlig gjennomsyn. Det ble senere vedtatt at prosjektet, som ett av flere store samferdselsprosjekter, skal gjennomgå såkalt "Kvalitetssikring i tidlig fase" (KS1). Dette medfører at eksterne konsulenter skal gjennomgå og kvalitetssikre prosjektet før planen kan sluttbehandles (vedtas) av kommunen. Dette kan sannsynligvis skje i løpet av 2008.

Hensikten for prosjektet er at omlandskommunene i øst samt Arna skal knyttes nærmere til Bergen. Befolkningen i Arna bydel, Osterøy, Samnanger og Vaksdal vil få en redusert reisetid til Bergen med opp mot en halv time. Til og med befolkningen i Fusa, Kvam, Voss og Modalen vil få en betydelig kortere reisetid, selv om de som bor her ofte har andre gode alternativer til Bergen. Det er mulig nærmere 50 000 mennesker kan få et bedre alternativ til Bergen.

Fakta[rediger | rediger kilde]

  • Veg:
  • Vegfunksjon: Stamveg
  • Kommune: Bergen
  • Fylke: Hordaland
  • Hensikt: Hovedhensikten med prosjektet er å oppnå en innkorting av E16 mellom Bergen og Arna, samt å avlaste eksisterende vegnett mellom Arna og Åsane/Nesttun.
  • Finansiering: Bompenger
  • Totalkostnad: 2,00 mrd. kr; Kostnadene varierer fra oml. 2,0 mrd for det billigste alternativet til omlagt 2,5 mrd for det dyreste. Det er foreløpig forutsatt at hele kostnaden skal dekkes av bompenger.
  • Nasjonal transportplan: Ikke omtalt
  • Fase: Utredningsfase
  • Bevilgning: Ikke omtalt
 

Alternativer[rediger | rediger kilde]

Kommunedelplanen omfatter 4 hovedalternativer som alle omfatter toløps tunneler mellom Bergen og Indre Arna. Løsningene medfører tunnellengder på 8-9 km.

Alternativ Na går fra Fløyfjelltunnelen til ekst. rundkjøring i Indre Arna. Alternativ Nb går fra Nygårdstangen til Indre Arna. Alternativ Sa går fra Kronstad til Espeland i Arna og i daglinje fram til ekst. rundkjøring i Indre Arna. Alternativ Sb går fra Mindetunnelen til Espeland og til ekstisterende rundkjøring i Indre Arna.

Statens vegvesen[rediger | rediger kilde]

I juli 2011 konkluderte Vegvesenet med at Arnatunnelen ikke er noen god løsning. Vegvesenet slo fast at en Arnatunnelen til Nygårdstangen eller Minde samlet sett ikke ville bidra til å avlaste Bergen sentrum for trafikk. I stedet anbefalte de å gå videre med Ringvei Øst.

Aksjeselskap[rediger | rediger kilde]

I 2009 har Bergen kommune bestemt seg for å danne et aksjeselskap som skal gjøre at Arnatunnelen skal bli bygget så fort som mulig.[1]

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]