Romantisk musikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Klassisk musikk

Middelalder (476 – 1400)
Renessanse (1400 – 1600)
Barokk (1600 – 1760)
Galant (1720 – 1770)
Klassisisme (1730 – 1820)
Romantikk (1815 – 1910)
Nyklassisisme (1910 – 1960)

Romantisk musikk dominerte den vestlige kunstmusikken mellom ca. 1820 og 1910. Den tidlige romantiske perioden fulgte etter den wienerklassiske, representert ved komponister som Mozart, Haydn, Schubert og Beethoven. På 1900-tallet ble musikken tidvis mer atonal, med nye retninger som impresjonisme og senere modernisme. Likevel er ikke dette ensbetydende med at alle komponister som levde i samme epoke på sent 18- og tidlig 1900-tall også skrev samme type musikk. Rakhmaninov (1873-1943) var for eksempel en fullblods senromantiker livet ut, selv om han levde parallelt med tolvtone-komponister som Arnold Schönberg (1874-1951) og Anton Webern (1883-1945).

Romantikk som periodebetegnelse og typologisk begrep[rediger | rediger kilde]

Ordet romantikk tilsvarer engelsk romantic og fransk romantique. Etymologisk har det romantiske begrepet rytter til det franske ordet romance, som i høymiddelalderen betegnet en fortelling på ett av folkespråkene (eks. italiensk, fransk, spansk), i motsetning til fortellinger på latin. Fortellingene var gjerne populære, følelsesladde historier om ulykkelig - for ikke å si ulovlig - kjærlighet. Senere ble romantikk brukt som periodebegrep. Det omfattet tenkning, diktning, billedkunst og musikk. Hver kunstart opererer med noen 'romantiske' kjennetegn. Med tanke på musikk handler disse om form, stil, instrumentasjon, stoffvalg (med tilknytning natur, verdslig eller religiøs litteratur, billedkunst, folkemusikk osv.) og livsfølelse (drømmende, lengtende, fantasifull, følsom osv.). Jf. Romantikken. Romantikkbegrepet kan også anvendes typologisk. Det vil si at det finnes romantisk musikk som ikke strengt tatt faller innenfor den perioden som kalles romantikk.

Bakgrunn[rediger | rediger kilde]

Overgangen fra wienerklassisismen til romantikken skjedde gradvis, i motsetning til overgangen fra barokken til wienerklassisismen. Den tidlige romantiske musikk er kjennetegnet ved en kombinasjon av wienerklassise og romantiske trekk. Denne brytningstida varte i over 20 år. Deretter fulgte en høyromantisk periode. Et typisk eksempel er Carl Maria von Webers Jegerbruden (1821). Eksempler på andre høyromantiske komponister er Hector Berlioz, Robert Schumann og Frédéric Chopin. Høyromantikken ble avløst av nasjonalromantikk (eks. Edvard Grieg i Norge) og senromantikk (eks. Gustav Mahler).

Musikalsk stilbegrep[rediger | rediger kilde]

Litterære romantiske ideér gjenspeiles tydelig i mye romantisk musikk. Webers operaer, Schuberts sanger, Berlioz' og Liszts programkomposisjoner er ved sitt litterære innhold overveiende romantiske.

Mye musikk fra den romantiske epoken ble opplevd som klassisk. Dette på grunn av at det wienerklassiske formprinsippet dominerte og musikken kunne oppfattes ut i fra et tonalt fast formstrukturert mønster. Romantikken som stilkategori innebar bl.a. at tonaliteten ble frigjort og sluppet fri fra alle logiske mønster.

Mange har fundert på om Beethovens musikk kan kalles romantisk i og med at hans musikk ikke var symmetrisk, men hadde dog en formskapende funksjon. Det blir konkludert med at hans sene verker med forbehold kan kalles for romantiske, til tross for at han på formens område hadde betydelige tilløp til utvidelser.

Schuberts musikk derimot er bærer mye mer preg av romantikkens frie form. Musikkens hans er ikke i like stor grad underlagt den klassiske musikkens krav om enhetlig preg grunnet på tematiske og motiviske relasjoner.

Epoker[rediger | rediger kilde]

Romantikken blir delt inn i tre epoker: tidlig romantikk, høyromantikk, senromantikk.

Tidlig romantikk[rediger | rediger kilde]

I den tidlige romantikken hadde Schuberts solosang, kalt lieder, påvirkning på musikkstilen. Den generelle interesse for klangen som uttrykksmiddel ble delt av en rekke komponister, som en reaksjon mot senklassisismens intrikate formdannelser. I den tidlige fase forholder komposisjonene seg fortsatt til innarbeidede strukturer, men på det harmoniske plan oppstår stadig nye ideer. Spor av romantikk forekommer hos for eksempel Hummel, Dusík, Clementi, Cramer, Cherubini, Méhul, Field og Reicha. Louis Spohr og Carl Maria von Weber er tydelige skikkelser.

Innen operaen kom forbindelsen mellom musikk og diktning tydelig frem på grunn av at den nye stilretningen fant nye måter å belyse teksten musikalsk på.

Høyromantikken[rediger | rediger kilde]

Romantiske komponister[rediger | rediger kilde]

Franz Schubert

Fra overgangen mellom klassisismen og romantikken[rediger | rediger kilde]

Tidlige romantiske komponister[rediger | rediger kilde]

Clara Schumann

Høyromantiske komponister[rediger | rediger kilde]

Giacomo Puccini

Senromantiske komponister[rediger | rediger kilde]

Aleksandr Skrjabin

Tidslinje over romantiske komponister[rediger | rediger kilde]

Kilder[rediger | rediger kilde]