Liste over nobelprisvinnere i kjemi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Nobelprisen i kjemi ble etablert av Alfred Nobels testamente fra 1895.

Liste over nobelprisvinnere i kjemi er en liste over alle personer som har mottatt prisen siden den første tildelingen i 1901. Nobelprisen i kjemi tildeles årlig av Kungliga Vetenskapsakademien til forskere i de ulike feltene i kjemi. Prisen er én av fem Nobelpriser etablert av Alfred Nobels testament fra 1895, og tildeles for fremragende bidrag innen kjemi, fysikk, litteratur, fred og fysiologi/medisin.[1] Som oppgitt i Nobels testamente, blir prisen administrert av Nobelstiftelsen og tildelt av en komite som består av fem medlemmer valgt av Kungliga Vetenskapsakademien.[2]

Den første Nobelprisen i kjemi ble tildelt Jacobus Henricus van 't Hoff fra Nederland i 1901. Hver mottaker mottar en medalje, et diplom og en pengesum som har variert gjennom årene.[3] Hver mottaker mottar en medalje, et diplom og en pengesum som har variert gjennom årene.[3] I 1901 mottok Röntgen 150 782 svenske kroner, som tilsvarer ca. 7 730 000 svenske kroner i desember 2007. I 2008 ble prisen tildelt Osamu Shimomura, Martin Chalfie og Roger Y. Tsien, som delte prispengene på 10 000 000 svenske kroner.[4] Prisen blir tildelt i Stockholm under en årlig seremoni den 10. desember, årsdagen for Nobels død i 1896.[5]

Minst 25 mottakere har mottatt Nobelprisen for bidrag innen feltet organisk kjemi, mer enn noe annet felt innen kjemi.[6] To vinnere av Nobelprisen i kjemi, tyskerne Richard Kuhn (1938) og Adolf Butenandt (1939), ble nektet av den tyske regjeringen å motta prisen. De mottok senere Nobelprisdiplomet og medaljen, men ikke prispengene. Frederick Sanger er den eneste mottakeren som har vunnet prisen to ganger, i 1958 og 1980. To andre har også vunnet Nobelprisen i andre felt; Marie Curie (fysikk i 1903 og kjemi i 1911) og Linus Carl Pauling (kjemi i 1954 og fred i 1962).[7] Per 2011 har prisen blitt tildelt 160 personer. Der har vært åtte år hvor Nobelprisen i kjemi ikke har blitt tildelt.

Mottakere[rediger | rediger kilde]

1901–1910 · 1911–1920 · 1921–1930 · 1931–1940 · 1941–1950 · 1951–1960
1961–1970 · 1971–1980 · 1981–1990 · 1991–2000 · 2001–2010 · 2011–2020
2021–2030

1901–1910[rediger | rediger kilde]

År Mottakere Land[A] Begrunnelse
1901 Jacobus Henricus van 't Hoff Nederland «for hans oppdagelse av lovene for kjemisk dynamikk og osmotisk trykk i løsninger»[8]
1902 Hermann Emil Fischer Tyskland «for hans arbeid om sukker- og purinsyntese»[9]
1903 Svante August Arrhenius Sverige «for hans elektrolytiske teori om dissosiasjon»[10]
1904 William Ramsay Storbritannia «for hans oppdagelse av inerte gasselementer i luft, og hans bestemmelse av deres plassering i det periodiske system»[11]
1905 Adolf von Baeyer Tyskland «for fremskrittene innen organisk kjemi og kjemisk industri, gjennom hans arbeid med organiske fargestoffer og hydroaromatiske forbindelser»[12]
1906 Henri Moissan Frankrike «for sitt arbeid med å isolere fluor fra dets sammensetninger, og for lysbueovnen oppkalt etter ham»[13]
1907 Eduard Buchner Tyskland «for hans biokjemisk forskning og hans oppdagelse av cellefrie fermentering»[14]
1908 Ernest Rutherford Storbritannia
New Zealand
«for hans undersøkelser av disintegrasjon av elementer og radioaktive partiklers kjemi»[15]
1909 Wilhelm Ostwald Tyskland «for hans arbeid om katalyse og for hans undersøkelser av grunnleggende prinsipper innen kjemisk likevekt og hastighet for kjemiske reaksjoner»[16]
1910 Otto Wallach Tyskland «for hans innsats innen organisk kjemi og kjemisk industri ved sitt banebrytende arbeid om alicycliske forbindelser»[17]

1911–1920[rediger | rediger kilde]

År Mottakere Land[A] Begrunnelse
1911 Marie Curie Polen

Frankrike

«for oppdagelsen av grunnstoffene radium og polonium, ved iolering av radium og studer av natur og sammensetning for dette bemerkelsesverdige grunnstoffet»[18]
1912 Victor Grignard Frankrike «for oppdagelsen av [...] Grignards reaksjon»[19]
Paul Sabatier Frankrike «for hans metode for å hydrogenere organiske sammensetninger i nærvær av fint oppløste metaller»[19]
1913 Alfred Werner Sveits «for hans arbeid med koblingen av atomer i molekyler [...] spesielt innen uorganisk kjemi»[20]
1914 Theodore William Richards USA «for hans nøyaktige bestemmelser av atomvekten for et stort antall kjemiske elementer»[21]
1915 Richard Martin Willstätter Tyskland «for hans undersøkelser på plantepigmenter, spesielt klorofyll»[22]
1916 Ingen tildeling
1917 Ingen tildeling
1918 Fritz Haber Tyskland «for den syntetiske fremstillingen av amoniakk»[23]
1919 Ingen tildeling
1920 Walther Hermann Nernst Tyskland «for hans arbeid med termokjemi»[24]

1921–1930[rediger | rediger kilde]

År Mottakere Land[A] Begrunnelse
1921 Frederick Soddy Storbritannia «for hans bidrag til vår kunnskap om kjemien til radioaktive stoffers, og hans undersøkelser av opprinnelsen og naturen til isotoper»[25]
1922 Francis William Aston Storbritannia «for hans oppdagelse av isotoper i et stort antall av ikke-radioaktive elementer ved hjelp av hans massespektrograf, og for formuleringen av heltallsregelen»[26]
1923 Fritz Pregl Østerrike «for hans oppfinnelse av metoden for mikroanalyse av organiske stoffer»[27]
1924 Ingen tildeling
1925 Richard Adolf Zsigmondy Tyskland
Ungarn
«for oppdagelsen av kolloidale løsningers heterogene natur og metodene han brukte»[28]
1926 Theodor Svedberg Sverige «for hans arbeid med disperse systemer med hjelp av sin analytiske ultrasentrifuge»[29]
1927 Heinrich Otto Wieland Tyskland «for hans undersøkelser av gallesyrer og beslektede substanser»[30]
1928 Adolf Otto Reinhold Windaus Tyskland «for hans forskning på steroler og oppdagelsen av tidligere ukjente vitaminer»[31]
1929 Arthur Harden Storbritannia «for deres undersøkelser på gjæring av sukker og gjærende enzymer»[32]
Hans von Euler-Chelpin Tyskland
1930 Hans Fischer Tyskland «for hans forskning rundt haemin og klorofyll, og spesielt for hans syntese av haemin»[33]

1931–1940[rediger | rediger kilde]

År Mottakere Land[A] Begrunnelse
1931 Carl Bosch Tyskland for deres bidrag til kjemiske høytrykkmetoder[34]
Friedrich Bergius Tyskland
1932 Irving Langmuir USA «for hans oppdagelse og undersøkelser innen overflatekjemi»[35]
1933 Ingen tildeling
1934 Harold Clayton Urey USA «for hans oppdagelse av tungt hydrogen»[36]
1935 Frédéric Joliot-Curie Frankrike «for fremstilling av tidligere ukjente radioaktive stoffer»[37]
Irène Joliot-Curie Frankrike
1936 Peter Debye Nederland «for hans arbeid innen molekylær struktur ved undersøkelser av dipolmoment samt røntgen- og elektrondiffraksjon i gasser»[38]
1937 Walter Norman Haworth Storbritannia «for hans undersøkelser om karbohydrater og Vitamin C»[39]
Paul Karrer Sveits «for hans undersøkelser om karotenoider, flaviner og vitaminene A og B2»[39]
1938 Richard Kuhn Tyskland «for hans arbeid om karotenoider og vitaminer»[40]
1939 Adolf Butenandt Tyskland «for hans arbeid om kjønnshormoner»[41]
Lavoslav Ružička Sveits «for hans arbeid om polymetylener og høyere terpener»[41]
1940 Ingen tildeling

1941–1950[rediger | rediger kilde]

År Mottakere Land[A] Begrunnelse
1941 Ingen tildeling
1942 Ingen tildeling
1943 George de Hevesy Ungarn «for hans arbeid om bruk av isotoper som indikator i studien av kjemiske prosesser»[42]
1944 Otto Hahn Tyskland «for hans oppdagelse av fisjon for tunge kjerner»[43]
1945 Artturi Ilmari Virtanen Finland «for sin forskning og oppfinnelser innen landbruk og ernæringskjemi, særlig for sin konserveringsmetode for fôr»[44]
1946 James B. Sumner USA for hans oppdagelse om at enzymer kan bli krystallisert[45]
John Howard Northrop USA «for utarbeidelsen av enzymer og virusproteiner i ren form»[45]
Wendell Meredith Stanley USA
1947 Robert Robinson Storbritannia «for hans undersøkelser om planteprodukter av biologisk betydning, spesielt alkaloider»[46]
1948 Arne Tiselius Sverige for sin forskning på elektroforese og adsorpsjonsanalyse, spesielt for hans oppdagelser om kompleksiteten til serumproteiner[47]
1949 William Francis Giauque USA «for hans bidrag innen kjemisk termodynamikk, særlig om oppførselen av stoffer ved ekstremt lave temperaturer»[48]
1950 Otto Paul Hermann Diels Forbundsrepublikken Tyskland «for deres oppdagelse og utvikling av dien syntese»[49]
Kurt Alder Forbundsrepublikken Tyskland

1951–1960[rediger | rediger kilde]

År Mottakere Land[A] Begrunnelse
1951 Edwin Mattison McMillan USA «for deres oppdagelser innenfor de transurane grunnstoffenes kjemi»[50]
Glenn Theodore Seaborg USA
1952 Archer John Porter Martin Storbritannia «for deres oppfinnelse av fordelingskromatografi»[51]
Richard Laurence Millington Synge Storbritannia
1953 Hermann Staudinger Forbundsrepublikken Tyskland «for hans oppdagelser innen makromolekylær kjemi»[52]
1954 Linus Carl Pauling USA «for sin forskning på arten av kjemiske bindinger, og hans søkken etter klarleggingen av strukturen i komplekse stoffer»[53]
1955 Vincent du Vigneaud USA «for hans arbeid med biokjemisk viktige svovelforbindelser, spesielt for den første syntesen av et polypeptidhormon»[54]
1956 Cyril Norman Hinshelwood Storbritannia «for deres studier av mekanismer av kjemiske reaksjoner»[55]
Nikolaj Semenov Sovjetunionen
1957 Alexander Robertus Todd Storbritannia «for hans studier av nukleotider og nukleotidkoenzymer»[56]
1958 Frederick Sanger Storbritannia «for hans arbeid med strukturen av proteiner, spesielt at av insulin»[57]
1959 Jaroslav Heyrovský Tsjekkoslovakia «for hans oppdagelse og utvikling av polarografiske analysemetoder»[58]
1960 Willard Frank Libby USA «for hans metode ved å bruke karbon-14 for aldersbestemmelse innen arkeologi, geologi, geofysikk og andre vitenskapelige grener»[59]

1961–1970[rediger | rediger kilde]

År Mottakere Land[A] Begrunnelse
1961 Melvin Calvin USA «for hans forskning på karbondioksid-assimilering i planter»[60]
1962 Max Ferdinand Perutz Storbritannia «for deres studier av strukturen til globulare proteiner»[61]
John Cowdery Kendrew John Cowdery Kendrew Storbritannia
1963 Karl Ziegler Forbundsrepublikken Tyskland «for deres oppdagelser innen kjemi og teknologien av høy-polymerer»[62]
Giulio Natta Italia
1964 Dorothy Crowfoot Hodgkin Storbritannia «for hennes bestemmelser av viktige biokjemiske substansers strukturer med røntgenteknikker»[63]
1965 Robert Burns Woodward USA «for hans enestående oppnåelser innen organiske synteser»[64]
1966 Robert S. Mulliken USA «for hans grunnleggende arbeid om kjemiske bindinger og molekylers elektroniske strukturer gjennom molekylær orbitalmetode»[65]
1967 Manfred Eigen Forbundsrepublikken Tyskland «for deres studier av ekstremt raske kjemiske reaksjoner, oppnådd ved å forstyrre likevekten ved hjelp av svært korte energipulser»[66]
Ronald George Wreyford Norrish Storbritannia
George Porter Storbritannia
1968 Lars Onsager USA «for oppdagelsen av resiproke relasjoner som er oppkalt etter ham, noe som er grunnleggende for irreversible prosesser i termodynamikk»[67]
1969 Derek H. R. Barton Storbritannia «for deres bidrag til utviklingen av konformasjon og dets anvendelse i kjemien»[68]
Odd Hassel Norge
1970 Luis F. Leloir Argentina «for hans oppdagelse av sukkernukleotider og deres rolle i biosyntesen av karbohydrater»[69]

1971–1980[rediger | rediger kilde]

År Mottakere Land[A] Begrunnelse
1971 Gerhard Herzberg Canada «for hans bidrag til kunnskapen om elektronisk struktur og geometri av molekyler, spesielt frie radikaler»[70]
1972 Christian B. Anfinsen USA «for hans arbeid med ribonuklease, spesielt angående koblingen mellom aminosyresekvensen og den biologisk aktive konformasjonen»[71]
Stanford Moore USA «for deres bidrag til forståelsen av koblingen mellom kjemisk struktur og katalytisk aktivitet hos det aktive senteret av ribonukleasemolekylet»[71]
William H. Stein USA
1973 Ernst Otto Fischer Forbundsrepublikken Tyskland «for deres banebrytende arbeid, utført uavhengig av hverandre, innen den organometalliske kjemien, såkalte sandwichforbindelser»[72]
Geoffrey Wilkinson Storbritannia
1974 Paul J. Flory USA «for hans grunnleggende arbeid, både teoretisk og eksperimentelt, i makromolekylers fysikalske kjemi»[73]
1975 John Warcup Cornforth Australia
Storbritannia
for hans arbeid med enzymkatalyserende reaksjoners stereokjemi[74]
Vladimir Prelog Sveits «for hans forskning om organiske molekylers og reaksjones stereokjemi»[74]
1976 William N. Lipscomb USA «for hans studier av boraners belyste problemer av kjemiske bindinger»[75]
1977 Ilya Prigogine Belgia «for hans bidrag til ikke-likevektige termodynamikker, særlig for teorien om dissipative strukturer»[76]
1978 Peter D. Mitchell Storbritannia «for hans bidrag til forståelsen av biologisk energioverføring gjennom formuleringen av den kjemiosmotiske teorien»[77]
1979 Herbert C. Brown USA «for deres utvikling av bruken av bor– og fosforinneholdende forbindelser, henholdsvis til viktige reagenser i organisk syntese»[78]
Georg Wittig Forbundsrepublikken Tyskland
1980 Paul Berg USA «for hans grunnleggende studier av nekleidsyrers biokjemi, med særlig hensyn til rekombinant DNA»[79]
Walter Gilbert Walter Gilbert USA «for deres bidrag til bestemmelsen av basesekvensen i nukleidsyrer»[79]
Frederick Sanger Frederick Sanger Storbritannia

1981–1990[rediger | rediger kilde]

År Mottakere Land[A] Begrunnelse
1981 Kenichi Fukui Japan «for deres teorier, utviklet uavhengig av hverandre, om kjemiske reaksjoners forløp»[80]
Roald Hoffmann USA
1982 Aaron Klug Storbritannia «for hans utvikling av krystallografisk elektronmikroskopi og hans strukturbestemmelse av biologisk viktige nukleinsyreproteinkomplekser»[81]
1983 Henry Taube USA «for hans arbeid med elektronoverføringsreaksjoners mekanismer, spesielt i metallkomplekser»[82]
1984 Robert Bruce Merrifield USA «for hans utvikling av metodikk for kjemisk syntese på fast matrise»[83]
1985 Herbert A. Hauptman USA «for deres fremragende prestasjoner i utviklingen av direkte metoder for å bestemme krystallstrukturer»[84]
Jerome Karle USA
1986 Dudley R. Herschbach Dudley R. Herschbach USA «for deres bidrag om de kjemiske prosessenes dynamikk»[85]
Yuan T. Lee USA
John C. Polanyi Canada
Ungarn
1987 Donald J. Cram USA «for deres utvikling og anvendelse av molekyler med strukturspesifikke interaksjoner av høy selektivitet»[86]
Jean-Marie Lehn Jean-Marie Lehn Frankrike
Charles J. Pedersen USA
1988 Johann Deisenhofer Forbundsrepublikken Tyskland «for deres bestemmelse av den tredimensjonale strukturen hos et fotosyntetisk reaksjonssenter»[87]
Robert Huber Robert Huber Forbundsrepublikken Tyskland
Hartmut Michel Forbundsrepublikken Tyskland
1989 Sidney Altman Canada
USA
«for deres oppdagelse av RNAs katalytiske egenskaper»[88]
Thomas R. Cech Thomas R. Cech USA
1990 Elias James Corey USA for hans utvikling av organiske syntesers teori og metodologi[89]

1991–2000[rediger | rediger kilde]

År Mottakere Land[A] Begrunnelse
1991 Richard R. Ernst Sveits «for hans bidrag til utviklingen av høyoppløst kjernemagnetisk resonansspektroskopi (NMR)»[90]
1992 Rudolph A. Marcus USA «for hans bidrag til teorien om elektronoverføringsreaksjoner i kjemiske systemer»[91]
1993 Kary B. Mullis USA «for bidrag til utviklingen av metoder innen den DNA-baserte kjemien [...] for hans oppfinnelse av Polymerase kjedereaksjonsmetoden (PCR)»[92]
Michael Smith Canada «for bidrag til utviklingen av metoder innen den DNA-baserte kjemien [...] for hans grunnleggende bidrag til etablering av oligonukleotid-baserte, setestyrte mutageneser og dets utvikling for proteinstudier»[92]
1994 George A. Olah USA
Ungarn
«for hans bidrag til karbokationskjemien»[93]
1995 Paul J. Crutzen Nederland «for deres arbeid innen den atmosfæriske kjemien, spesielt om formasjonen og oppløsningen av ozon»[94]
Mario J. Molina Mario J. Molina USA
F. Sherwood Rowland USA
1996 Robert F. Curl Jr. USA «for deres oppdagelse av fullerener»[95]
Harold W. Kroto Storbritannia
Richard E. Smalley USA
1997 Paul D. Boyer USA «for deres klargjøring av den enzymaiske mekanismen som ligger bak syntesen av adenosintrifosfat (ATP)»[96]
John E. Walker Storbritannia
Jens C. Skou Danmark «for de første oppdagelsene av det ionetransporterende enzymet Na+, K+ -ATPase»[96]
1998 Walter Kohn Walter Kohn USA «for hans utvikling av tetthetsfunksjonsteorien (DFT)»[97]
John A. Pople Storbritannia «for hans utvikling av beregningsmetoder innen kvantekjemien»[97]
1999 Ahmed H. Zewail Egypt
USA
«for hans studier av overganstilstanden i kjemiske reaksjoner gjennom å bruke femtosekundspektroskopi»[98]
2000 Alan J. Heeger USA for deres oppdagelse og utvikling av ledende polymerer[99]
Alan G MacDiarmid USA
New Zealand
Hideki Shirakawa Japan

2001–2010[rediger | rediger kilde]

År Mottakere Land[A] Begrunnelse
2001 William S. Knowles USA «for deres arbeid med kiralt katalyserende hydrogenereringsreaksjoner»[100]
Ryoji Noyori Ryoji Noyori Japan
K. Barry Sharpless K. Barry Sharpless USA «for hans arbeid med kiralt katalyserende oksidasjonsreaksjoner»[100]
2002 John B. Fenn John B. Fenn USA «for å ha utviklet metoder for identifisering og strukturanalyser av biologiske makromolekyler [...] for utviklingen av myke desorpsjonsioniseringsmetoder for massespektrometriske analyser av biologiske makromolekyler»[101]
Koichi Tanaka Koichi Tanaka Japan
Kurt Wüthrich Kurt Wüthrich Sveits «for å ha utviklet metoder for identifisering og strukturanalyser av biologiske makromolekyler [...] for hans utvikling av kjernemagnetisk resonansspektroskopi for å bestemme den tredimensjonale strukturen hos biologiske makromolekyler i løsning»[101]
2003 Peter Agre Peter Agre USA «for oppdagelser om kanaler i cellemembran [...] for oppdagelsen av vannkanaler»[102]
Roderick MacKinnon Roderick MacKinnon USA «for oppdagelser om kanaler i cellemembran [...] for strukturelle og mekaniske studier av ionekanaler»[102]
2004 Aaron Ciechanover Israel «for oppdagelsen av Ubiquitin-mediert proteinnedbryting»[103]
Avram Hershko Israel
Irwin Rose USA
2005 Yves Chauvin Frankrike «for utviklingen av metatesemetoden i organisk syntese»[104]
Robert Grubbs Robert H. Grubbs USA
Richard R. Schrock USA
2006 Roger D. Kornberg USA «for sine studier av det molekylære grunnlaget for eukaryotisk transkripsjon»[105]
2007 Gerhard Ertl Tyskland «for sine studier av kjemiske prosesser på faste overflater»[106]
2008 Osamu Shimomura USA[B] «for oppdagelse og utvikling av grønt fluorescerende protein, GFP»[107]
Martin Chalfie USA
Roger Y. Tsien USA
2009 Venkatraman Ramakrishnan Storbritannia «for studier av strukturen og funksjonen til ribosomer»[108]
Thomas A. Steitz USA
Ada E. Yonath Israel
2010 Richard F. Heck USA «for palladiumkatalyserte krysskoblinger i organisk syntese»[109]
Ei-ichi Negishi Japan
USA
Akira Suzuki Japan

2011–2020[rediger | rediger kilde]

År Mottakere Land[A] Begrunnelse
2011 Dan Shechtman Israel «for oppdagelsen av kvasikrystaller»[110]
2012 Robert J. Lefkowitz USA «for deres studier av g-protein-koblede reseptorer.»[111]
Brian K. Kobilka USA
2013 Martin Karplus USA
Østerrike
«for deres utvikling av multiskala modeller for komplekse kjemiske systemer»[112]
Michael Levitt USA
Storbritannia
Israel
Arieh Warshel USA
Israel
2014 Eric Betzig USA «for utvilkingen av superoppløst mikroskopi»[113]
Stefan W. Hell Tyskland
William E. Moerner USA
2015 Tomas Lindahl Sverige «for mekanistiske studier av DNA-reparasjon»[114]
Paul L. Modrich USA
Aziz Sancar Tyrkia
USA
2016 Jean-Pierre Sauvage Frankrike «for utformingen og syntesen av molekylære maskiner»[115]
Fraser Stoddart USA
Ben Feringa Nederland
2017 Jacques Dubochet Sveits «for utvikling av kryoelektronmikroskopi for høyuppløsende strukturbestemmelse av biomolekyler i løsning»[116]
Joachim Frank Tyskland
Richard Henderson Storbritannia
2018 Frances H. Arnold USA for forskning på styrt evolusjon av enzymer
George P. Smith USA for arbeid med peptider og antistoffer
Gregory P. Winter Storbritannia
2019 John B. Goodenough USA for utviklingen av litium-ionbatteri[117]
M. Stanley Whittingham USA
Akira Yoshino Japan
2020 Emmanuelle Charpentier Frankrike for utviklingen av en metode for genredigering,[118]
Jennifer A. Doudna USA


2021–2030[rediger | rediger kilde]

År Mottakere Land[A] Begrunnelse
2021 Benjamin List «for utviklingen av asymmetrisk organokatalyse»[119]
David MacMillan USA
2022 Carolyn R. Bertozzi USA «for utvikling av klikk-kjemi og bioorthogonal kjemi»[120]
Morten Meldal Danmark
Karl Barry Sharpless USA
2023 Moungi G. Bawendi Frankrike «for the discovery and synthesis of quantum dots»[121]
Louis E. Brus USA
Alexei I. Ekimov USSR

Se også[rediger | rediger kilde]

Noter og referanser[rediger | rediger kilde]

Noter
 • A Informasjoneni kolonnen om landet er ifølge nobelprize.org, det offisielle nettstedet for Nobelstiftelsen. Denne informasjonen er ikke nødvendigvis tilsvarende mottakerens fødested eller statsborgerskap.
 • B Fra 26. oktober 2008 har Nobelstiftelsens nettsider angitt USA som land for Shimomura. Pressemeldingen fra Nobelstiftelsen den 8. oktober 2008, som annonserer tildelingen, angir Shimomura som en japansk statsborger[122]
Generelle referanser
Spesifikke referanser
 1. ^ «Alfred Nobel – Mannen bak Nobelprisene» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 10. juli 2010. 
 2. ^ «Nobelpristildelere» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 10. juli 2010. 
 3. ^ a b «Nobelprisen» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 10. juli 2010. 
 4. ^ «Nobelprispengene» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 10. juli 2010. 
 5. ^ «Nobelprisseremoniene» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 10. juli 2010. 
 6. ^ Malmström, Bo G.; Bertil Andersson (3. desember 2001). «The Nobel Prize in Chemistry: The Development of Modern Chemistry». Nobelprize.org. Besøkt 8. oktober 2008. 
 7. ^ «Women Nobel Laureates». Nobelprize.org. Besøkt 7. oktober 2008. 
 8. ^ «Nobelprisen i kjemi 1901» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 9. ^ «Nobelprisen i kjemi 1902» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 10. ^ «Nobelprisen i kjemi 1903» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 11. ^ «Nobelprisen i kjemi 1904» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 12. ^ «Nobelprisen i kjemi 1905» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 13. ^ «Nobelprisen i kjemi 1906» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 14. ^ «Nobelprisen i kjemi 1907» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 15. ^ «Nobelprisen i kjemi 1908» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 16. ^ «Nobelprisen i kjemi 1909» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 17. ^ «Nobelprisen i kjemi 1910» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 18. ^ «Nobelprisen i kjemi 1911» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 19. ^ a b «Nobelprisen i kjemi 1912» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 20. ^ «Nobelprisen i kjemi 1913» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 21. ^ «Nobelprisen i kjemi 1914» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 22. ^ «Nobelprisen i kjemi 1915» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 23. ^ «Nobelprisen i kjemi 1918» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 24. ^ «Nobelprisen i kjemi 1920» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 25. ^ «Nobelprisen i kjemi 1921» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 26. ^ «Nobelprisen i kjemi 1922» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 27. ^ «Nobelprisen i kjemi 1923» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 28. ^ «Nobelprisen i kjemi 1925» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 29. ^ «Nobelprisen i kjemi 1926» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 30. ^ «Nobelprisen i kjemi 1927» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 31. ^ «Nobelprisen i kjemi 1928» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 32. ^ «Nobelprisen i kjemi 1929» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 33. ^ «Nobelprisen i kjemi 1930» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 34. ^ «Nobelprisen i kjemi 1931» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 35. ^ «Nobelprisen i kjemi 1932» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 36. ^ «Nobelprisen i kjemi 1934» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 37. ^ «Nobelprisen i kjemi 1935» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 38. ^ «Nobelprisen i kjemi 1936» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 39. ^ a b «Nobelprisen i kjemi 1937» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 40. ^ «Nobelprisen i kjemi 1938» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 41. ^ a b «Nobelprisen i kjemi 1939» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 42. ^ «Nobelprisen i kjemi 1943» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 43. ^ «Nobelprisen i kjemi 1944» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 44. ^ «Nobelprisen i kjemi 1945» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 45. ^ a b «Nobelprisen i kjemi 1946» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 46. ^ «Nobelprisen i kjemi 1947» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 47. ^ «Nobelprisen i kjemi 1948» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 48. ^ «Nobelprisen i kjemi 1949» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 49. ^ «Nobelprisen i kjemi 1950» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 50. ^ «Nobelprisen i kjemi 1951» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 51. ^ «Nobelprisen i kjemi 1952» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 52. ^ «Nobelprisen i kjemi 1953» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 53. ^ «Nobelprisen i kjemi 1954» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 54. ^ «Nobelprisen i kjemi 1955» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 55. ^ «Nobelprisen i kjemi 1956» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 56. ^ «Nobelprisen i kjemi 1957» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 57. ^ «Nobelprisen i kjemi 1958» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 58. ^ «Nobelprisen i kjemi 1959» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 59. ^ «Nobelprisen i kjemi 1960» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 60. ^ «Nobelprisen i kjemi 1961» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 61. ^ «Nobelprisen i kjemi 1962» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 62. ^ «Nobelprisen i kjemi 1963» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 63. ^ «Nobelprisen i kjemi 1964» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 64. ^ «Nobelprisen i kjemi 1965» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 65. ^ «Nobelprisen i kjemi 1966» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 66. ^ «Nobelprisen i kjemi 1967» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 67. ^ «Nobelprisen i kjemi 1968» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 68. ^ «Nobelprisen i kjemi 1969» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 69. ^ «Nobelprisen i kjemi 1970» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 70. ^ «Nobelprisen i kjemi 1971» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 71. ^ a b «Nobelprisen i kjemi 1972» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 72. ^ «Nobelprisen i kjemi 1973» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 73. ^ «Nobelprisen i kjemi 1974» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 74. ^ a b «Nobelprisen i kjemi 1975» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 75. ^ «Nobelprisen i kjemi 1976» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 76. ^ «Nobelprisen i kjemi 1977» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 77. ^ «Nobelprisen i kjemi 1978» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 78. ^ «Nobelprisen i kjemi 1979» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 79. ^ a b «Nobelprisen i kjemi 1980» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 80. ^ «Nobelprisen i kjemi 1981» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 81. ^ «Nobelprisen i kjemi 1982» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 82. ^ «Nobelprisen i kjemi 1983» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 83. ^ «Nobelprisen i kjemi 1984» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 84. ^ «Nobelprisen i kjemi 1985» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 85. ^ «Nobelprisen i kjemi 1986» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 86. ^ «Nobelprisen i kjemi 1987» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 87. ^ «Nobelprisen i kjemi 1988» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 88. ^ «Nobelprisen i kjemi 1989» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 89. ^ «Nobelprisen i kjemi 1990» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 90. ^ «Nobelprisen i kjemi 1991» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 91. ^ «Nobelprisen i kjemi 1992» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 92. ^ a b «Nobelprisen i kjemi 1993» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 93. ^ «Nobelprisen i kjemi 1994» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 94. ^ «Nobelprisen i kjemi 1995» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 95. ^ «Nobelprisen i kjemi 1996» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 96. ^ a b «Nobelprisen i kjemi 1997» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 97. ^ a b «Nobelprisen i kjemi 1998» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 98. ^ «Nobelprisen i kjemi 1999» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 99. ^ «Nobelprisen i kjemi 2000» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 100. ^ a b «Nobelprisen i kjemi 2001» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 101. ^ a b «Nobelprisen i kjemi 2002» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 102. ^ a b «Nobelprisen i kjemi 2003» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 103. ^ «Nobelprisen i kjemi 2004» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 104. ^ «Nobelprisen i kjemi 2005» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 105. ^ «Nobelprisen i kjemi 2006» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 106. ^ «Nobelprisen i kjemi 2007» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 107. ^ «Nobelprisen i kjemi 2008» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 108. ^ «Nobelprisen i kjemi 2009» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. juli 2010. 
 109. ^ «Nobelprisen i kjemi 2010» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 6. oktober 2010. 
 110. ^ «Nobelprisen i kjemi 2011» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 5. oktober 2011. 
 111. ^ «The Nobel Prize in Chemistry 2012». Nobel Foundation. Besøkt 9. oktober 2013. 
 112. ^ «All Nobel Prizes in Chemistry». Nobel Foundation. Besøkt 9. oktober 2013. 
 113. ^ «All Nobel Prizes in Chemistry». Nobel Foundation. Besøkt 25. januar 2015. 
 114. ^ «The Nobel Prize in Chemistry 2015». Nobelprize.org. 
 115. ^ «The Nobel Prize in Chemistry 2016». Nobelprize.org. 
 116. ^ «Nobelprisen i kjemi 2017» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 4. oktober 2017. 
 117. ^ «Nobelprisen i kjemi 2019» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 9. oktober 2019. 
 118. ^ «Nobelprisen i kjemi 2020» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 7. oktober 2020. 
 119. ^ «Nobelprisen i kjemi 2021» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 6. oktober 2021. 
 120. ^ «Nobelprisen i kjemi 2022» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 6. oktober 2022. 
 121. ^ «Nobelprisen i kjemi 2023» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 4. oktober 2023. 
 122. ^ «Nobelprisen i kjemi 2008 – Pressemelding» (engelsk). Nobelstiftelsen. 8. oktober 2008. Besøkt 19. juli 2010. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]