Liste over mottakere av Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Annonseringen av vinneren i 2008, Paul Krugman.

Listen over mottakere av Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel er en oversikt over alle personer som har mottatt Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel siden den første tildelingen i 1969. Prisen blir delt ut hvert år av Kungliga Vetenskapsakademien til forskere innenfor samfunnsøkonomi.[1]

Prisen blir ofte omtalt som Nobelprisen i økonomi til tross for at prisen ikke er en av de fem nobelprisene som Alfred Nobel etablerte gjennom sitt testamente.[2] Prisen blir likevel delt ut sammen med de fire andre akademiske nobelprisene på en årlig tilstelning i Stockholm den 10. desember, Alfred Nobels dødsdag.[3] Prisen ble etablert i 1968 av Sveriges Riksbank i anledning bankens 300-årsjubileum, med første utdeling i 1969, og har siden den gang blitt delt ut hvert år.[4] De første mottakere av prisen var nordmannen Ragnar Frisch og nederlenderen Jan Tinbergen.[5] Hver mottaker mottar en medalje, et diplom og en pengesum av variabel størrelse.[4] Frisch og Tinbergen mottok 375 000 svenske kroner, som tilsvarer 2 871 041 svenske kroner i desember 2007. Prisvinneren i 2008, Paul Krugman, mottok 10 000 000 svenske kroner.[6]

Til og med 2017 har det blitt delt ut 49 priser til 79 personer.[7] Per 2014 har ni priser har gått til fagfeltet makroøkonomi, mer enn noen annet fagfelt.[8] Universitetet i Chicago har 13 prisvinnere og er med det den institusjonen som har flest riksbankprisvinnere tilknyttet seg.[9] Den første kvinnen som fikk prisen var Elinor Ostrom i 2009.[10] Tre nordmenn er blitt tildelt prisen. Foruten Ragnar Frisch i 1969 fikk Trygve Haavelmo prisen i 1989, mens Finn E. Kydland fikk prisen i 2004 (sammen med amerikanske Edward C. Prescott). Frisch og Haavelmo var tilknyttet Universitetet i Oslo, mens Kydland er tilknyttet Carnegie Mellon University og University of California, Santa Barbara, med bistilling ved Norges handelshøyskole.

Prisvinnere[rediger | rediger kilde]

År Vinner Land Begrunnelse
1969 Uio frisch 2006 0025.jpg Ragnar Frisch Norge «for å ha utviklet og anvendt dynamiske modeller for å analysere økonomiske prosesser»[5]
Jan Tinbergen 1982.jpg Jan Tinbergen Nederland
1970 Paul Samuelson.gif Paul Samuelson USA «for forskningsarbeidet som skapte statisk og dynamisk økonomiske teori, og for hans bidrag til å føre analysen innen økonomisk vitenskap til et høyere nivå»[11]
1971 Simon Kuznets USA «for hans empirisk støttende forklaring på økonomisk vekst som har ført til ny og dypere innsikt i økonomiske og sosiale strukturer og utviklingsprosesser»[12]
1972 John Hicks Storbritannia «for deres pionerende bidrag til generell økonomisk likevektsteori og velferdsteori»[13]
Kenneth Arrow, Stanford University.jpg Kenneth Arrow USA
1973 Wassily Leontief USA «for utviklingen av «input-output»-metoden og for dens anvendelse på viktige økonomiske problemer»[14]
1974 Gunnar Myrdal - Sveriges styresmän.jpg Gunnar Myrdal Sverige «for deres pionerende arbeide innen monetær teori og økonomiske svingninger og for deres dype analyse av gjensidig avhengighet mellom økonomiske, sosiale og insitusjonelle fenomen»[15]
Friedrich Hayek portrait.jpg Friedrich Hayek Storbritannia
Østerrike
1975 Leonid Kantorovich 1975.jpg Leonid Kantorovitsj Sovjetunionen «for deres bidrag til teorien om optimal allokering av ressurser»[16]
Tjalling Koopmans USA
1976 Milton Friedman USA «for hans prestasjoner innenfor konsumeringsanalyser, monetær historie og teori og for hans demonstrasjon av kompleksiteten innen stabiliseringspolitikk»[17]
1977 Bertil Ohlin.jpg Bertil Ohlin Sverige «for deres banebrytende bidrag til internasjonal handelsteori og internasjonale kapitalbevegelser»[18]
James Meade Nobel.jpg James Meade Storbritannia
1978 Herbert Simon USA «for hans pionerende forskning innen beslutningsprosessen innen økonomiske organisasjoner»[19]
1979 Theodore Schultz USA «for deres pionerende forskning innen økonomisk utvikling med spesielt bidrag til forskning på utviklingslands problemer»[20]
Arthur Lewis Saint Lucia
1980 Lawrence Klein USA «for deres bidrag til skapelsen av økonometriske modeller og anvendelse innen økonomiske svingninger og økonomisk politikk»[21]
1981 James Tobin USA «for hans analyse av finansmarkeder og deres relasjoner til utgiftsavgjørelser, ansettelser, produksjon og priser»[22]
1982 George Stigler USA «for hans seminale studier av industristrukturer, hvordan markeder fungerer og årsaker og virkninger til offentlige reguleringer»[23]
1983 Debreu, Gérard (1921-2004).jpeg Gérard Debreu USA «for å ha brukt nye analytiske metoder i økonomisk teori og for hans utrettelige arbeid i reformulering av generell økonomisk likevektsteori»[24]
1984 Richard Stone Storbritannia «for å ha kommet med fundamentale bidrag til utviklingen av systemer av nasjonalregnskap og dermed sterkt forbedret grunnlaget for empiriske økonomiske analyser»[25]
1985 Franco Modigliani.jpg Franco Modigliani Italia «for hans pionerende analyse av sparing og finansielle markeder»[26]
1986 James Buchanan by Atlas network.jpg James McGill Buchanan USA «for hans utvikling av kontraktsmessige og konstitusjonelle baser for teorien om økonomiske og politiske beslutningsprosesser»[27]
1987 Robert Solow by Olaf Storbeck.jpg Robert Solow USA «for hans bidrag til teorien om økonomisk vekst»[28]
1988 ALLAIS PN Maurice-24x30-2001b.jpg Maurice Allais Frankrike «for hans pionerende bidrag til teorien om markeder og effektiv ressursutnyttelse»[29]
1989 Trygve Haavelmo.jpg Trygve Haavelmo Norge «for hans klargjøring rundt sannsynlighetsteorien som grunnlag for økonometri og for hans analyser av simultane økonomiske strukturer»[30]
1990 Harry Markowitz USA «for deres pionerende arbeid innenfor teorien om finansiell økonomi»[31]
Merton Miller USA
William sharpe 2007.jpg William Sharpe USA
1991 Ronald Coase USA «for hans oppdagelser og avklaringer rundt betydningen av transaksjonskostnader og eiendomsrettigheter for den institusjonelle strukturen og økonomiens virke»[32]
1992 GaryBecker-May24-2008.jpg Gary Becker USA «for å ha utvidet fagfeltet mikroøkonomi til å inkludere menneskelig adferd og interaksjon, inkludert ikke-markedsmessig adferd»[33]
1993 Robert William Fogel.jpg Robert Fogel USA «for å ha fornyet forskningen innen økonomisk historie ved å anvende økonomisk teori og kvantitative metoder for å forklare økonomiske og institusjonelle endringer»[34]
Douglass North USA
1994 John Harsanyi USA «for deres pionerende analyse av likevekt innen ikke-samarbeidende spill»[35]
John f nash 20061102 3.jpg John Forbes Nash jr. USA
Reinhard Selten2.jpg Reinhard Selten Tyskland
1995 Robert Lucas jr. USA «for å ha utviklet og anvendt hypotesen om rasjonelle forventninger og dermed transformert makroøkonomisk analyse og utvidet vår forståelse rundt økonomisk politikk»[36]
1996 James Mirrlees Storbritannia «for deres fundamentale bidrag til den økonomisk teorien om insentiver og asymmetrisk informasjon»[37]
William Vickrey USA
1997 Robert C. Merton.jpg Robert C. Merton USA «for en ny metode for å fastslå verdien av derivater»[38]
Myron Scholes 2008 in Lindau.png Myron Scholes Canada
USA
1998 Amartya Sen 20071128 cologne.jpg Amartya Sen India «for hans bidrag til velferdsøkonomi»[39]
1999 Rmundell.jpg Robert Mundell Canada «for hans analyse av monetær- og finanspolitikk ved forskjellige vekslingskursregimer og hans analyse av optimale valutaområder»[40]
2000 James Heckman.jpg James Joseph Heckman USA «for hans utvikling av teori og metoder for å analysere selektive utvalg»[41]
McFadden.jpg Daniel McFadden USA «for hans utvikling av teori og metoder for å analysere diskrete metoder»[41]
2001 George Akerlof.jpg George A. Akerlof USA «for deres analyse av markeder med asymmetrisk informasjon»[42]
A Michael Spence.jpg A. Michael Spence USA
Joseph Stiglitz.jpg Joseph E. Stiglitz USA
2002 Daniel Kahneman (3283955327) (cropped).jpg Daniel Kahneman Israel
USA
«for å ha anvendt innsikt innenfor psykologisk forskning innen økonomisk vitenskap for å forklare menneskelig skjønn og beslutningsprosess under usikkerhet»[43]
VernonSmith2.jpg Vernon L. Smith USA «for å ha etablert laboratoriumeksperimenter som et verktøy innen empirisk økonomisk analyse, spesielt innen studien av alternative markedsmekanismer»[43]
2003 Robert F. Engle.jpg Robert F. Engle USA «for metoder for å analysere tidsserier med tidsvarierende volatilitet (autoregressiv betinget heteroskedastisitet[44]
Clive Granger by Olaf Storbeck.jpg Clive W. J. Granger Storbritannia «for metoder for å analysere økonomiske tidsserier med like trender (kointegrasjon[44]
2004 Kydland.jpg Finn E. Kydland Norge «for deres bidrag til dynamisk makroøkonomi; tidskonsistensen av økonomisk politikk og drivkreftene bak konjunkturer»[45]
Edward C. Prescott.jpg Edward C. Prescott USA
2005 Aumann-1080b.jpg Robert Aumann Israel
USA
«for å ha bedret vår forståelse for konflikt og samarbeid ved hjelp av spillteorianalyser»[46]
Thomas Schelling.jpg Thomas C. Schelling USA
2006 Edmund Phelps 2008-01-23.jpg Edmund Phelps USA «for hans analyse av intertemporale byttemuligheter innen makroøkonomisk politikk»[47]
2007 Leonid Hurwicz.jpg Leonid Hurwicz Polen
USA
«for å ha lagt grunnlaget for mekanismedesignteori»[48]
05N3441 emaskin.jpg Eric Maskin USA
Myerson roger b print.jpg Roger Myerson USA
2008 Paul Krugman-press conference Dec 07th, 2008-8.jpg Paul Krugman USA «for hans analyser av handelsmønstre og plassering av økonomisk aktivitet»[49]
2009 Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-30.jpg Elinor Ostrom USA «for hennes analyse av økonomiske styresett»[50]
Nobel Prize 2009-Press Conference KVA-42.jpg Oliver Williamson USA «for hans analyse av økonomiske styresett, spesielt bedrifters grenser»[50]
2010 Peter Diamond (economist).jpg Peter Diamond USA «for deres analyse av markeder med søkefriksjon»[51]
Dale Mortensen.jpg Dale Mortensen USA
Christopher Pissarides.jpg Christopher A. Pissarides Kypros
Storbritannia
2011 Nobel Prize 2011-Press Conference KVA-DSC 7770.jpg Thomas J. Sargent USA «for deres empiriske forskning på årsak og virkning innen makroøkonomien»[52]
Nobel Prize 2011-Press Conference KVA-DSC 7720.jpg Christopher A. Sims
2012 Al Roth, Sydney Ideas lecture 2012d.jpg Alvin E. Roth USA for «bruk av markedsmodeller for å oppnå stabilitet mellom dem som tilbyr og dem som etterspør»[53]
Shapley, Lloyd (1980) crop.jpg Lloyd Shapley
2013 Nobel Prize 12 2013.jpg Eugene Fama USA for «deres empiriske studier i verdifastsettelse»[54]
Nobel Prize 9 2013.jpg Lars Peter Hansen
Robert Shiller - World Economic Forum Annual Meeting 2012.jpg Robert Shiller
2014 Jean Tirole (cropped).jpg Jean Tirole Frankrike «for sine analyser av markedsmakt»[55]
2015 Angus Deaton 0244.jpg Angus Deaton Storbritannia «for sin analyse av forbruk, fattigdom og velferd»[56]
2016 Nobel Laureates Oliver Hart 2016 (31341903482).jpg Oliver Hart USA «for sitt bidrag til økonomisk kontraktteori»[57]
Bengt Holmström.jpg Bengt Holmström Finland
2017 Richard Thaler Chatham.jpg Richard Thaler USA «for sitt bidrag til adferdsøkonomi»[58]
2018 William Nordhaus EM1B6005 (46234137031).jpg William Nordhaus USA [59]
Paul Romer, 2005 (cropped).jpg Paul Romer USA
2019 Abhijit Banerjee FT Goldman Sachs Business Book of the Year Award 2011 (cropped).jpg Abhijit Banerjee USA [60]
Esther Duflo - Pop!Tech 2009 - 001 (cropped).jpg Esther Duflo Frankrike
Michael Kremer USA
2020 Paul Milgrom Headshot.jpg Paul R. Milgrom USA [61]
Robert B. Wilson USA
2021 David Card Canada/USA
Guido W. Imbens Nederland/USA
Joshua D. Angrist Israel/USA
2022 Ben Bernanke official portrait.jpg Ben Bernanke USA for sin forskning på banker og finanskriser[62]
Douglas Diamond USA
Philip H. Dybvig USA

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ «Nomination and Selection of the Laureates in Economics» (engelsk). Nobelstiftelsen. Arkivert fra originalen 15. juli 2008. Besøkt 19. oktober 2010. 
 2. ^ «Alfred Nobel – The Man Behind the Nobel Prize» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 3. ^ «The Nobel Prize Award Ceremonies» (engelsk). Nobelstiftelsen. Arkivert fra originalen 22. august 2008. Besøkt 19. oktober 2010. 
 4. ^ a b «The Nobel Prize» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 5. ^ a b «Nobels minnepris i økonomi 1969» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 6. ^ «The Nobel Prize Amounts» (engelsk). Nobelstiftelsen. Arkivert fra originalen 31. juli 2008. Besøkt 19. oktober 2010. 
 7. ^ «All Laureates in Economics» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 14. august 2018. 
 8. ^ «Economic Sciences Laureates: Fields». Nobelstiftelsen. Arkivert fra originalen 22. september 2017. Besøkt 14. august 2018. 
 9. ^ «Nobel Laureates and Research Affiliations» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 14. august 2018. 
 10. ^ «Economics 2009» (engelsk). Nobelstiftelsen. 12. oktober 2009. Besøkt 19. oktober 2010. 
 11. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1970» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 12. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1971» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 13. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1972» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 14. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1973» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 15. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1974» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 16. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1975» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 17. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1976» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 18. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1977» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 19. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1978» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 20. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1979» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 21. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1980» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 22. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1981» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 23. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1982» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 24. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1983» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 25. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1984» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 26. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1985» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 27. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1986» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 28. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1987» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 29. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1988» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 30. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1989» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 31. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1990» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 32. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1991» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 33. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1992» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 34. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1993» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 35. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1994» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 36. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1995» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 37. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1996» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 38. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1997» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 39. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1998» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 40. ^ «Nobels minnepris i økonomi 1999» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 41. ^ a b «Nobels minnepris i økonomi 2000» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 42. ^ «Nobels minnepris i økonomi 2001» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 43. ^ a b «Nobels minnepris i økonomi 2002» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 44. ^ a b «Nobels minnepris i økonomi 2003» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 45. ^ «Nobels minnepris i økonomi 2004» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 46. ^ «Nobels minnepris i økonomi 2005» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 47. ^ «Nobels minnepris i økonomi 2006» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 48. ^ «Nobels minnepris i økonomi 2007» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 49. ^ «Nobels minnepris i økonomi 2008» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 19. oktober 2010. 
 50. ^ a b «Nobels minnepris i økonomi 2009» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 12. oktober 2009. 
 51. ^ «Nobels minnepris i økonomi 2010» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 11. oktober 2010. 
 52. ^ «Nobels minnepris i økonomi 2011» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 10. oktober 2011. 
 53. ^ Nobels økonomipris til amerikanere – NRK 15. oktober 2012
 54. ^ The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2013
 55. ^ Tirole får nobelpris i økonomi, nrk.no 13. oktober 2014
 56. ^ «Nobels minnepris i økonomi 2015» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 12. oktober 2015. 
 57. ^ «Nobels minnepris i økonomi 2016» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 10. oktober 2016. 
 58. ^ «Nobels minnepris i økonomi 2017» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 12. oktober 2020. 
 59. ^ «Nobels minnepris i økonomi 2018» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 12. oktober 2020. 
 60. ^ «The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2019» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 12. oktober 2020. 
 61. ^ «The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2020» (engelsk). Nobelstiftelsen. Besøkt 12. oktober 2020. 
 62. ^ Reid, Jenni. «Nobel economics prize awarded to Ben Bernanke and 2 others for work on financial crises». CNBC (engelsk). Besøkt 25. oktober 2022. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]