Transuran

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Transurane grunnstoffer kjennetegnes ved at de har atomnummer høyere enn 92, atomnummeret til uran.

Alle grunnstoffene med høyere atomnummer enn uran, har først blitt påvist ved at de er blitt kunstig fremstilt. Med unntak av plutonium og neptunium, finnes ingen av dem i naturlig tilstand på jorda.

Transurane grunnstoffer som enda ikke har blitt fremstilt, eller som ikke har fått et offisielt navn, bruker IUPAC-nomenklatur for navn på grunnstoff. Navngiving av transurane elementer er en kilde til kontroverser.