Biosyntese

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Biosyntese (også kalt biogenese) er en enzymkatalysert prosess i alle levende celler hvor substrater omdannes til mer komplekse produkter. Biosyntesen utgjør derfor ofte anabolisme i levende organismer. Biosyntesen består ofte av flere koblede enzymatiske trinn hvor produktet fra det ene trinnet blir brukt som substrat i det etterfølgende trinnet. Eksempler på slike biosyntetiske prosesser med flere reaksjonstrinn er synteseveiene for aminosyrer, fettsyrer og naturstoffer. Biosyntesen spiller en stor rolle i alle celler, og kombinert utgjør de mange spesialiserte, metabolske veiene generell metabolisme.

Forutsetningene for biosyntese er prekursorene (kjemiske forbindelser som deltar i reaksjoner som gir andre forbindelser), kjemisk energi (for eksempel i form av ATP) og katalytiske enzymer, som kan kreve reduksjonsmidler (for eksempel i form av NADH eller NADPH).

Vanlige, kjente produkter i biosyntesen omfatter blant annet proteiner, vitaminer og antibiotika. De fleste organiske forbindelser i levende organismer dannes i biosyntetiske reaksjonsveier.