Hopp til innhold

Ribosom

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Translasjonen av et protein, som så settes inn i det endoplasmatiske retikulumet. Grønt og gult representerer ribosomet, mørkeblå tRNA-ene, og lyseblå andre proteiner involvert i prosessen.

Ribosomer ( av ribonukleinsyre, RNA og gr. soma – kropp) er små komplekser av protein og RNA som produserer proteiner i celler.

Ribosomer finnes i et stort antall i cellenes cytosol hos de fleste organismer. Her fungerer de i translasjonen, det vil si oversetting av den såkalte genetiske koden, som er lagret i DNA, til proteiner.

Proteiner er bygd opp av aminosyrer, og i første omgang bestemmes strukturen til et protein av aminosyrenes rekkefølge. Denne rekkefølgen er igjen bestemt av basene i DNA. Ribosomene binder til RNA. Tre baser, eller tripletter, tilsvarer en aminosyre. Flere tripletter kan kode for samme aminosyre. Aminosyrene binder til hverandre via peptidbindinger, og et polypeptid frigjøres.

I cellene finnes mRNA; budbringer-RNA fra DNA til ribosomene, rRNA; ribosomalt RNA som er bestanddel av ribosomene, og tRNA. tRNA er transport-RNA som binder aminosyrer til seg og frakter dem til ribosomene. tRNA er relativt små makromolekyler med en helt bestemt oppbygning som gjør dem i stand til å gjenkjenne triplettene i mRNA.

Som nevnt finnes ribosomene i cellens cytosol. Her kan de enten være frie eller assosiert med det det såkalte ru endoplasmatiske retikulum (ru ER). Produksjon av proteiner foregår da til innsiden av ER, og det er gjerne proteiner som skal til cellemembranen eller som skal skilles ut av cellen.

Oppbygning[rediger | rediger kilde]

Ribosomene består av små og store subenheter med ribosomalt RNA (rRNA) og proteiner. Disse finnes i alle celletyper og i tillegg til celletypenes egne ribosomer har andre organeller slik som plastider (planter) og mitokondrier (både planter og dyr) sine egne ribosomer.

Eukaryotene har 80S ribosomer satt sammen av 40S (18S rRNA) og 60S (28S og 5.8S rRNA) med ca. 80 forskjellige proteiner. Prokaryotene har 70S ribosomer bestående av stor 50S (23S og 5S rRNA) og liten 30S (16S rRNA) subenheter med ca. 75 forskjellige proteiner. Ribosomene funnet i plastider og mitokondrier ligner mest på prokaryotenes ribosomer. Plastidene har 70S satt sammen av 30S (16S rRNA) og 50S (23S, 5S og 4.5S rRNA) sammen med ca. 75 forskjellige proteiner. Mitokondriene har 77-78S ribosomer med 24-26S og 5S i den store subenheten og 18S rRNA i den lille.